T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Kuvayımilliye ve Düzenli Ordu
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Kuvayımilliye ve Düzenli Ordu
BATI CEPHESİ
Yunanistan, 19. yüzyılda bağımsızlığını kazandı.
Batı Anadolu’ yu da hakimiyetine almak istedi.
Paris Barış Konferansı’ nda alınan kararla
Yunanlılar, İzmir’ i işgal ettiler.
Halk, Kuvayımilliye birlikleri ve Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti ile direnişe geçti.
2
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Kuvayımilliye ve Düzenli Ordu
KUVAYIMİLLİYE NEDİR?
Kuvayımilliye, düşmana karşı mücadele eden ilk
birliklerimizdir.
Bölgesel olarak kurulmuştur.
Halkın kendi imkanlarıyla oluşturduğu
düzensiz birliklerdir.
Düşmanın kolayca ilerlemesini engellemiştir.
Kuvayımilliye düşmana zararlar verdirmiştir.
3
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Kuvayımilliye ve Düzenli Ordu
Neden Düzenli Orduya Geçildi?
Kuvayımilliye, düşmanı sadece yavaşlatıyor
ancak düşmanın ilerlemesini
durduramıyordu.
Kuvayımilliye birliklerinde bulunanların bir
kısmı, ihtiyaçlarını halktan zorla alıyordu.
Kuvayımilliye liderlerinin bir kısmı başına
buyruk hareket ediyordu.
4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Kuvayımilliye ve Düzenli Ordu
DÜZENLİ ORDUYA GEÇİŞ
Yunanlıların saldırısı karşısında Batı Anadolu’nun
bir kısmı elimizden çıktı.
Ali Fuat Paşa’ nın komutası altındaki Kuvayımilliye
birlikleri, 24 Ekim 1920’ deki Gediz
Muharebesi’nde Yunanlılara yenildi.
Yenilginin sebebi olarak, Kuvayımilliye’ nin yeterli
işbirliği yapmaması ve Çerkez Ethem’in isteksizliği
görüldü.
9 Kasım 1920’ de Batı Cephesi, ikiye ayrıldı. Batıya
Albay İsmet Bey, Güneye ise Albay Refet Bey
getirildi.
5
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Kuvayımilliye ve Düzenli Ordu
Batı Cephesi Komutanları
Mustafa Kemal’in Harp
Okulu’ndan sınıf
arkadaşıdır. Trablusgarp’
ta görev almıştır. Sivas
Kongresi’ nden sonra
başarısından dolayı
Kuvayımilliye birliklerinin
başına geçmiştir.
Ali Fuat Cebesoy
Kurtuluş Savaşı’ nı başlatan
komutanlardandır.
Trablusgarp, Balkan ve I.
Dünya Savaşı’ nda görev
almıştır. Çerkez Ethem
Ayaklanması’ nı bastırmıştır.
Refet Bele
6
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Kuvayımilliye ve Düzenli Ordu
Kuvayımilliye Liderlerinden…
Çerkez Ethem
Yörük Ali Efe
Galip Hoca
(Celal Bayar)
Demirci
Mehmet Efe
Ayrıca Kuvayımilliye birliklerinin başlarında
Ali Çetinkaya, Bekir Sami Bey, Kazım Özalp gibi
komutanlar bulunmaktaydı.
7
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Kuvayımilliye ve Düzenli Ordu
SONUÇ
Batı Anadolu’ nun işgali
Kuvayımilliye birliklerinin direnişe geçişi
Kuvayımilliye birliklerinin başarısızlığı
Düzenli ordunun kurulması
8
Download

Kuvayımilliye ve Düzenli Ordu