15 Aralık 2014
Petrol Piyasası Haftalık Temel/Teknik Görünüm
Üretim kesintisine gidilmeyen OPEC toplantısının ardından WTI ve BRENT Ham Petrol fiyatları düşüşe devam ediyor. WTI Ham Petrol
geçtiğimiz hafta ABD’de stokların arttığını gösteren Enerji Bilgi Kurumu raporun ve OPEC’ten gelen talebe dair aşağı yönlü revizelerin
ardından 57.33 dolar seviyesini test ederken, BRENT Ham Petrol ise 61.31 dolar seviyesini test etti. WTI Ham Petrolü geçtiğimiz hafta %
12.48 düşüş kaydederken, BRENT Ham Petrolü de %10.17 düşüş kaydetti. BRENT petrolün Haziran ayından beri kaydettiği düşüş %
46.90, WTI Petrolünün ise %46,66 civarında.
Moodys’in BRENT petrol için 2015 beklentisini 90 dolardan 80 dolara, 2016 için ise 85 dolardan 80 dolara; WTI petrolü için ise
2015’te 75 dolardan 2016 senesinde ise 80 dolara indirmesinin ardından, Küresel Strateji Raporunda Morgan Stanley de petrol
fiyat beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Morgan Stanley BRENT petrolün önümüzdeki sene 43 dolar seviyesine kadar gerilemesinin mümkün olabileceğini ve ortalama 70 dolar seviyesinde olacağını öngördü. Kurum bu revize ile fiyat beklentilerini 98 dolardan 70 dolara indirmiş oluyor. Morgan Stanley OPEC müdahalesi olmadan önümüzdeki yıl ortalarında arz fazlasının yüksek boyutlara ulaşabileceğini öngörüyor.
Geçtiğimiz hafta hem OPEC, hem de EIA’dan petrol fiyatlarına dair benzer revizeler yapıldı. OPEC, önümüzdeki sene OPEC’ten
petrol talebinin 28.9 milyon varile gerilemesini bekliyor. Ayrıca OPEC dışı petrol arzındaki artış tahminlerinin 2015’te 1.36 milyon
varil artış ile günlük 57.31 milyon varile ulaşacağını öngörüyor. OPEC Kasım ayı günlük üretimini ise 30.05 milyon varil olarak kaydederek önceki aya göre günlük 390 bin varil azaldığını belirtti. Üretimde düşüşün Suudi Arabistan, Kuveyt ve Libya kaynaklı olduğu belirtildi. Libya’da günlük üretim geçtiğimiz ay 248 bin varil azalarak 638 bin varile düştü.
OPEC’in üretim kotasını değiştirmemesi önümüzdeki sene petrol piyasasını OPEC dışı üretim seviyesinin belirleyeceğini gösteriyor, özellikle de ABD’deki kaya gazından petrol üretimi. Goldman Sachs’e göre ABD dışındaki OPEC dışı üretim de 2014 sonunda
günlük 412 bin varil, 2015’te 573 bin varil ve 2016’da 505 bin varil artış gösterecek. ABD’de ise son Enerji Bilgi Kurumu raporuna
göre üretim geçtiğimiz hafta günlük 9.11 milyon varil seviyesinde idi. ABD’deki üretimin düşük fiyatları ne kadar kaldırabileceğine
dair farklı görüşler ortaya atılıyor. Goldman Sachs’e göre ABD OPEC’in ‘swing producer’ statüsünü elinden alıyor ve OPEC global
fiyatları belirleme gücünü ABD’li üreticilere kaybediyor.
İran Petrol Bakanı OPEC toplantısının ardından ABD’deki artan üretimin OPEC için en önemli riski oluşturduğunu belirtmişti. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Irak’tan geçtiğimiz hafta gelen fiyat indirimleri Asya’da OPEC’ten stabil olan talep üzerinden kazançları arttırmayı planladıklarının göstergesi.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Uretimi 1980’lerden beri en yüksek seviyelerde olan ABD’nin önümüzdeki yıl 1 milyon varillik üretim artışı ile 1970’lerden beri
görülen en yüksek seviyelerde üretim yapması bekleniyor. OPEC de ABD’li üreticilerin düşük fiyatlardan etkilenerek pazardan
çekilmesi olasılığı üzerine oynuyor.
Ancak düşük fiyatların ABD’deki üreticileri karlılık seviyelerini düşürerek üretimden vazgeçirmesini bekleyen bir görüş varken,
diğer taraftan ABD’nin düşük fiyatlarda dahi üretime yüksek seviyelerde devam edeceğini öngörenler de var. Paris’teki Uluslararası Enerji Ajansı’na göre ABD’li üreticilerin büyük bir kısmı 42 dolar ve altında bile kar edebilecek seviyede. Sadece %4’ü 80 dolar
seviyelerinin altında karlılık konusunda problem yaşıyor. Exxon Mobil, ABD’li dev petrol üreticisi petrol fiyatlarının 40 dolara inmesini bile kaldırabileceklerini söylemişti. Ancak Drilling Info Inc tarafından açıklanan verilere göre ABD’de Kasım ayında yeni petrol
ve doğalgaz kuyusu için alınan ruhsatların sayısı %40’a varan bir düşüş görüldü. Ancak Baker Hughes verilerine göre ABD’deki
işleyen petrol kuyusu platformu sayısı 12 Aralık itibariyle 27 adet azalarak 1893 olarak kaydedildi. Ama bu sayı geçen yılın Kasım
ayında 1756 olan toplamdan %10 civarında yüksek.
EIA Aralık Ayı Kısa Vadeli Enerji Görünümü Raporu:
Enerji Bilgi Kurumu geçen hafta yayınladığı Kısa Vadeli Enerji Görünümü isimli raporunda 2015 için BRENT Ham Petrol fiyatının
68 dolar/varil, WTI Ham Petrol fiyatının ise 63 dolar/varil seviyesinde olacağını tahmin ettiğini belirtti, ancak piyasada volatilite ve
belirsizliğin oldukça yüksek olacağının da altını çizdi.
EIA, WTI fiyatlarındaki volatiliteyi ölçen OVX Endeksi (Ham Petrol Volatilite Endeksi)’ne refere ederek, piyasadaki belirsizliklere
dikkat çekti ve fiyatlarda kısa vadede sert dalgalanmalar görülebileceğini belirtti. Haziran ayından beri %159 artış gösteren OVX
endeksi şu an en son 2012’de görülen 40’lı seviyelerde seyrine devam ediyor.
EIA küresel petrol stoklarının 2015 senesinde artmaya devam edeceğini tahmin ediyor, ancak belirsizlik ortamı sebebi ile kotasını
değiştirmeyen OPEC’in politikalarında bazı değişiklikler yapabilme ihtimalini de hatırlamak gerektiğinin altını çiziyor. 2014 senesinde ortalama günlük 0.5 milyon varil olarak tahmin edilen envanter birikimi 2015 senesi ilk yarıda günlük 0.8 milyon varil civarı
olacağı öngörülüyor, bir önceki ayın raporundan 0.5 milyon varil üzerinde. 2015 senesinin tamamı için yapılan günlük ortalama
envanter birikimi tahmini ise 0,4—0,5 milyon varil seviyesinde bırakıldı.
2015’te küresel arz ortalama 92.8 milyon varil, küresel talep ise 92.3 milyon varil olarak tahmin ediliyor. Her iki tahmin de bir önceki rapora göre 0.2 milyon varil aşağı yönlü revize edildi. Bir önceki EIA raporunda ABD’nin günlük üretimi 2015 senesi için ortalama 9.4 milyon varil olarak tahmin edilirken, bu raporda 9.3 milyon varil olarak tahmin edildiği belirtildi.
EIA, OPEC’in üretim kesintisine gitmeyişinin ardından Suudi Arabistan’ın ihracat marketini korumayı amaçladığını ve daha önceden yaptığı gibi üretimini kısarak fiyatları kontrol etmek yerine, fiyat indirimleri ile petrol gelirlerini dengelemeye çalıştığını belirtirken, yine de önümüzdeki sene şu an günlük 9.6 milyon varil olan üretimini 2015 senesinde ortalama günlük 9 milyon varil seviyesinde tahmin ettiğini belirtti.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Suudi Arabistan’ın aksine, OPEC ülkelerinden bütçesi
Grafik 1: İran’ın Petrol Üretimi
petrol gelirlerine oldukça bağlı olan İran ise Pazar payı
üzerinden mücadelenin fiyatları önümüzdeki sene 40
dolar seviyesine kadar gerilemesine sebep olabileceğini
düşündüğünü belirtti. İran Petrol Bakanı ayrıca yaptırımların kaldırılması durumunda günlük üretimi 4.8 milyon
varile yükseltmeyi planladıklarını söyledi. İran’ın petrol
üretimi 2011 senesinde uygulanmaya başlanan yaptırımların ardından düşüşte idi. 2013 senesi için ortalama
günlük üretim İran’da 3.2 milyon varil civarı idi.
Enerji Bilgi Kurumu’nun verilerine göre ABD kaya gazı üretimi ile yaklaşık 3 milyon varil daha fazla petrol üretmeye başladı, dolayısıyla 10 milyon varil civarı olan petrol ithalatı 7.6 milyon varile inmiş durumda. ABD’nin petrol ithalatındaki azalma ise 2008 senesindeki en yüksek seviyelerinden beri düşüş gösteriyor. ABD’li üreticiler oldukça zor olan petrol ihracatını kolaylaştırmak için yasal
düzenlemeleri kolaylaştırmak adına adımlar atabilir. 1973-1974 senesinde OPEC’in ABD’ye uyguladığı ambargolar sebebiyle
ABD’de yerel petrol rezervlerini korumak ve petrol ithalatını sınırlı seviyede tutmak adına uygulamaya konan ihracat yasağının
kaldırılması gerektiği yönünde söylemler oluşuyor. Geçtiğimiz yıldan beri ABD Ticaret Odası bazı petrol şirketlerine belli bir miktar
sınırını geçmemek koşuluyla petrol ihraç etmek için lisans verdi. Ancak başvuru sürecinin karmaşıklığı bir çok şirketi demotive
ediyor. 2007’den beri ABD’nin petrol ihracatında artış görülse de (günlük 100,000 varil seviyesine kadar) uygulamanın kaldırılması
durumunda petrol ihracatının 2017 senesine kadar günlük 500,000 varil seviyesine ulaşabileceği düşünülüyor.
Grafik 2: ABD Petrol İthalatı
Grafik 3: ABD Petrol İhracatı
Kaynak: ABD Enerji Bilgi Kurumu
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
ABD’de son iki ayın resmi petrol piyasası verilerinin yayınlandığı EIA raporları incelendiğinde rafineri kapasite kullanım oranı son bir
aydır artış gösteriyor ve geçtiğimiz hafta stoklarda artış görüldü. Dolayısıyla kış aylarının rafineri kapasite kullanım oranını da arttırdığını görüyoruz. ABD’de üretim bir önceki hafta 9.08 milyon varil seviyesinde olan günlük üretim geçtiğimiz hafta 9.11 milyon varil olarak
gerçekleşti. Ayrıca önceki hafta 380 milyon varilin altına inen stokların yeniden 380 milyon varil seviyesinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Uretimde yüksek seyrin devamını, talep taraflı hafif artışı ancak yine de stoklarda artışı teyit eden bu raporun ardından WTI fiyatlarında sert düşüş görüldü. Günlük 9.11 milyon varil civarı olan üretim seviyesi rekor düzeyde.
Geçen hafta açıklanan EIA raporuna göre Amerika’da ham petrol stokları 1.45 milyon varil artış, benzin stokları ise 8.2 milyon
varil artış gösterdi. Beklentiler ham petrol stoklarında 2.24 milyon varillik bir düşüş idi. Ham petrol stoklarındaki bu artış son dokuz hafta içinde kaydedilen yedinci artış oldu. Ham petrol stokları toplamda 380.8 milyon varile ulaşmış oldu, rafinerilerin kullanım oranı ise bir önceki haftadan 1.3% artış göstererek %95.7 olarak kaydedildi.
Tablo 1: Amerika Üretim—Stok Verileri:
Tar i h
S tok l ar dak i De ği ş i m
Topl am S tok l ar
G ünl ük Ü r e ti m
Raf i ne r i Kapas i te
10.16.2014
8.9 M Varil
370.6 M varil
8.9 M varil
88.1%
10.22.2014
7.1 M Varil
377.7 M varil
8.90 M varil
86.7%
10.29.2014
2.1 M Varil
379.7 M varil
8.93 M varil
86.6%
11.05.2014
0.46 M Varil
380.2 M Varil
8.97 M varil
88.40%
11.13.2014
-1.7 M Varil
378.5 M Varil
9.06 M varil
90.1%
11.19.2014
2.6 M Varil
381.1 M Varil
9.06 M varil
91.2%
11.26.2014
1.9 M Varil
383 M Varil
9.08 M varil
91.5%
12.03.2014
-3.68 M Varil
379.3 M Varil
9.08 M Varil
93.4%
12.10.2014
1.45 M Varil
380.8 M Varil
9.12 M Varil
95.7%
Stoklardaki artış rafineri kullanım oranındaki artışa rağmen kış aylarında artan tüketim ile açıklanabilir. Rafinerilerin kullanım oranının da son beş haftadır %90 seviyelerinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Ancak stoklarda yine da artış görülüyor.
Grafik 2: Rafinerilerin Kapasite Kullanım Oranı:
Grafik 3: Toplam Stoklar
Rafineri Kapasite Kullanım Oranı
Toplam Stoklar
100%
390
96%
380
92%
370
88%
360
84%
80%
350
10.01.2014
10.08.2014
10.16.2014
10.22.2014
10.29.2014
11.05.2014
Rafineri Kapasite
11.13.2014
11.19.2014
11.26.2014
12.03.2014
12.10.2014
10.01.2014
10.08.2014
10.16.2014
10.22.2014
10.29.2014
11.05.2014
11.13.2014
11.19.2014
11.26.2014
12.03.2014
12.10.2014
Toplam Stoklar
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Geçtiğimiz hafta ABD, Çin, Japonya ve Euro Bölgesi gibi petrol piyasasının önemli oyuncularının ekonomik takvimlerine bakacak olursak,
hafta başında Japonya’dan Büyüme verisi ve Çin’den Ticaret Dengesi verisi; Almanya’dan Sanayi Üretimi ve Ticaret Dengesi verileri, Çarşamba günü Çin’den TÜFE, Japonya’dan Çekirdek Mekanizma Siparişleri ve Almanya’dan TÜFE, Perşembe günü ise ABD’de
haftalık istihdam piyasası verileri ve Perakende Satışlar, Cuma günü ise Çin’de Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlar verileri, Japonya’da Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranı, Euro Bölgesi’nde Sanayi Üretimi ve ABD’de ÜFE verileri açıklandı.
Resesyondaki Japonya üçüncü çeyrekte yıllık bazda 1.9%, çeyreklik bazda ise 0.5% daraldı. Ekim ayında Çekirdek Makine Siparişleri %0.1’lik düşüş beklentisinin altında %4.9’luk bir düşüş gösterdi ve yine olumsuz bir veri olarak kaydedildi. Japonya’da Sanayi
Üretimi beklentiler üzerinde gelirken, Kapasite Kullanım Oranı ise düşüş gösterdi.
Çin’de ihracat %7.9’luk beklentinin altında %4.7 olarak gerçekleşti, ithalat ise %3.5’lik artış beklentisinin altında %6.7 gerileme kaydetti. Çin’de TÜFE’de ise gerileme görüldü ve TÜFE aylık bazda %0.1’lik beklentinin altında %-0.2, yıllık bazda ise %1.6’lık beklentinin altında %1.4 olarak gerçekleşti. Çin’de Sanayi Üretimi Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği forumu sırasında kirliliği engellemek amacıyla kapatılan fabrikalar sebebiyle Kasım ayında beklentiler altında artış gösterdi. Perakende Satışlar ise beklentiler üzerinde idi.
Almanya’da Sanayi Üretimi beklentiler dahilinde gerçekleşirken, ihracat beklentiler üzerinde ithalat ise beklentilerin altında gelerek Ticaret Dengesine olumlu yansıdı. Almanya’da TÜFE ise beklentiler dahilinde gerçekleşti.
Euro Bölgesi’nde ise Sanayi Üretimi Ekim ayında yıllıklandırılmış bazda %0.2’lik beklentinin üzerinde %0.7 olarak gerçekleşti ve
olumlu bir veri idi.
ABD’de ise bu hafta haftalık istihdam verileri, Perakende Satışlar ve ÜFE verileri takip edildi. İşsizlik Başvuruları 294 bin olarak
kaydedildi, Perakende Satışlar ise aylık bazda %0.4’lük beklentinin üzerinde %0.7 olarak, Çekirdek Perakende Satışlar ise %0.1’lik
beklentinin üzerinde %0.5 olarak gerçekleşti.
Önümüzdeki haftanın veri takvimine bakacak olursak; ABD’de Kapasite Kullanım Oranı, Sanayi Üretimi, İmalat Üretimi, Yapı Ruhsatları,
Konut Başlangıçları, TÜFE, Hizmetler PMI verileri açıklanacak. Euro Bölgesi’nde PMI verileri, Alman ZEW Ekonomik Kanısı, TÜFE
verileri ve Alman İfo İş Ortamı Güven Endeksi, Japonya’da Ticaret Dengesi, ithalat ve ihracat verileri ile Çin’de Konut Fiyatları verileri açıklanacak.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Haftanın Ekonomik Takvimi:
Tarih
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
18.12.2014
18.12.2014
18.12.2014
Veri
ABD Kapasite Kullanım Oranı (Kas)
ABD Endüstriyel Üretim (Aylık) (Kas)
ABD İmalat Üretimi (Aylık) (Kas)
ABD Yapı İzinleri (Aylık) (Kas)
ABD Yapı Ruhsatları (Kas)
ABD Konut Başlangıçları (Kas)
Alman İmalat PMI (Ara)
Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Ara)
Alman ZEW Ekonomik Kanısı (Ara)
Euro Bölgesi İmalat PMI
Alman Servisleri PMI (Ara)
Japonya Ticaret Dengesi (Kas)
Japonya İthalat (Yıllık) (Kas)
Japonya İhracat (Yıllık) (Kas)
Euro Bölgesi Çekirdek CPI (Yıllık) (Kas)
Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Aylık) (Kas)
Euro Bölgesi CPI (Yıllık) (Kas)
Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Kas)
ABD Çekirdek CPI (Yıllık) (Kas)
ABD Çekirdek CPI (Aylık) (Kas)
ABD CPI (Yıllık) (Kas)
ABD CPI (Aylık) (Kas)
Alman Ifo İş Ortamı İndeksi (Ara)
Çin Konut Fiyatları (Yıllık) (Kas)
ABD Hizmetler PMI
ABD Philadelphia FED İmalat Listesi
Önem Seviyesi
Düşük
Orta
Düşük
Orta
Yüksek
Orta
Yüksek
Orta
Yüksek
Orta
Orta
Orta
Düşük
Orta
Orta
Düşük
Yüksek
Orta
Orta
Yüksek
Düşük
-0.1%
Yüksek
Düşük
Orta
Yüksek
Beklenti
79,30%
0.6%
0.5%
1,050M
1,030M
50.4
51.1
17,6
50.5
52.7
-1.014B
2.8%
4.2%
Önceki
78,80%
-0,1%
0.2%
5,90%
1,092M
1,009M
49.5
51.5
11,5
50.1
52.1
-710B
2.7%
9.6%
0.7%
0.3%
0.3%
1.7%
0.1%
1.6%
1.8%
0.2%
1.7%
104.9
104.7
-2.6%
56,2
40,8
56,60%
25,4
Sonuç olarak;
Petrol fiyatları üretim kesintisine gidilmeyen OPEC toplantısının ardından son beş yılın en düşük seviyelerini görerek düşen trend devam
ediyor. Dünya genelinde ve ABD’de artan üretim seviyeleri OPEC’in petrol piyasasındaki ağırlığını sarsıyor. Suudi Arabistan’ın ardından
geçtiğimiz hafta Kuveyt ve Irak da Asya’ya indirimler yaparak market paylarını ve petrol gelirlerini dengelemeyi amaçlıyor.
ABD’deki küçük çaplı şirketlerin üretiminde düşük fiyatlar sebebiyle kısa vadede azalma beklenebilir ve fiyatlarda yukarı yönlü hareketler
görülebilir. Ancak düşük fiyatların ABD’de artan üretimi uzun vadede etkilememesi bekleniyor, uzun vadede ise piyasada dengelerin tekrardan oluşması ile ABD’nin üretiminin daha da yüksek seviyelere ulaşması beklenebilir.
Geçen hafta yayınlanan EIA raporu Amerika’da rekor seviyede üretim ve stoklarda son dokuz haftadır yedinci artışa işaret etti. Ancak
rafineri Kapasite Kullanım Oranı’nda dördüncü artış görüldü ve %90 seviyelerinin üzerindeki beşinci hafta oldu. Görünüşe göre kış aylarında ABD’de yerel talep artışta. Üretim ise hala rekor seviyelerde ve günlük 9 milyon varilin üzerinde.
ABD ve OPEC arasındaki Pazar payı mücadelesinin yanı sıra; küresel büyüme beklentilerinin düşüklüğü ve talep artış hızında yavaşlık ile
üretim hızında artış fiyatlarda düşük seyrin devamına işaret ediyor.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
BRENT Petrol Teknik Görünüm:
BRENT petrolde düşük seviyelerden tepki alımları ile karşılaşılabilir. Tepki alımları ile 63 seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda aşağı yönlü kırılan düşen trendin alt bandını oluşturan 65 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.
63 seviyesinin altında kalıcı olunması durumunda ise 61.50 ve Fibonacci düzeltme seviyelerinin 60 seviyeleri izlenecek destek
seviyeleri.
Grafik 1: BRENT Petrol Teknik Görünüm:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
WTI Petrol Teknik Görünüm:
WTI petrolde düşük seviyelerden tepki alımları ile karşılaşılabilir. Tepki alımları ile 59 seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda
aşağı yönlü kırılan düşen trendin alt bandını oluşturan 60.30 seviyesine kadar yükseliş görülebilir.
59 seviyesinin altında kalıcı olunması durumunda ise Fibonacci düzeltme seviyelerinin 57 ve 55 destekleri takip edilebilir.
Grafik 1: WTI Petrol Teknik Görünüm:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca
yayımlanması zorunlu olan Uyarı notu:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, raporda yer alan yorumlar sadece
ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sorumlu tutulamaz.
ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Barbaros Mah. Al Zambak Sok. No:2
Varyap Meridyan Sitesi A Blok Kat:16
Batı Ataşehir İstanbul/Türkiye
Download

Petrol Piyasası Haftalık Temel/Teknik Görünüm