TC
ERZİN KAYMAKAMLIĞI
Kız Teknik Ve Meslek Lisesi Müdürlüğü Hizmet Standartları
SIRA
NO
BAŞVURULAN KİŞİ
HİZMET ADI
İSTENEN BELGELER
Kayıt Kabul İşlemlerinin Yapılması
1-T.C. Kimlik Numarası
6-1 Adet Renkli vesikalık fotoğraf
7- 2 adet posta pulu
1.
2.
Yaygın Eğitim İşlemlerinin yapılması
Mezuniyet belgesi
Örgün Eğitim Öğrenci Belgesi Verilmesi
Dilekçe
3.
4.
5.
6.
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
Rahmi ÖKTEM
Müdür Yardımcısı
5-20 Dakika
Adnan AYAS
Müdür Yardımcısı
5-20 Dakika
Rahmi ÖKTEM
Müdür Yardımcısı
10 Dakika
Adnan AYAS
Müdür Yardımcısı
10 Dakika
Rahmi ÖKTEM
Müdür Yardımcısı
5-20 Dakika
Yaygın Eğitim Öğrenci Belgesi Verilmesi
Dilekçe
Lise ve Dengi Okullarda Öğrenim Gören
Öğrencilerin Nakillerinin Yapılması
Dilekçe
Veli Başvurusu
Mezuniyet/Ayrılma belgelerinin
Düzenlenmesi
Dilekçe
Nüfus Cüzdanı
Sözlü Talep
Rahmi ÖKTEM
Müdür Yardımcısı
Mezuniyet Yılına Göre
20 dakika_ 1GÜN
İrfan KAYNAR
Müdür Yardımcısı
5 Dakika_ 1 Saat
İrfan KAYNAR
Müdür Yardımcısı
5 Dakika_ 1 Saat
7.
ÖSYM Hizmetleri
Nüfus Cüzdanının Aslı
Başvuru kılavuz ücreti (3 TL)
8.
KPSS Hizmetleri
Nüfus Cüzdanının Aslı
Başvuru kılavuz ücreti (3 TL)
İhbar, şikâyet ve suç Duyuruların
Alınması
Dilekçe/ Sözlü Talep
9.
Erhan KENANOĞLU
Okul Müdürü
Kurum Staj Hizmetleri
Dilekçe/ Sözlü Talep
Adnan AYAS
Müdür Yardımcısı
10.
Proje İşlemleri
11.
Dilekçe/ Sözlü Talep
Hüseyin AKKAYA
Müdür Başyardımcısı
İçeriğine Göre
1-15 GÜN Arası
5-20 Dakika
1 Saat
SIRA NO
TC
ERZİN KAYMAKAMLIĞI
Kız Teknik Ve Meslek Lisesi Müdürlüğü Hizmet Standartları
İSTENEN BELGELER
1.
Yaygın Eğitim Kursları
Dilekçe/ Sözlü Talep
Adnan AYAS
Müdür Yardımcısı
1 GÜN
2.
Sorumluluk ve OYS
Dilekçe
Hüseyin AKKAYA
Müdür Başyardımcısı
5 GÜN
3.
Alan Bölüm Seçimi ile ilgili işlemler
Dilekçe
Rahmi ÖKTEM
Müdür Yardımcısı
15 GÜN
4.
Alan Dal Seçimi ilgili işlemler
Dilekçe
Rahmi ÖKTEM
Müdür Yardımcısı
15 GÜN
5.
Okul Aile Birliği işlemleri
Dilekçe/ Sözlü Talep
Rahmi ÖKTEM
Müdür Yardımcısı
15 GÜN
6.
Öğrenci Gezileri
Dilekçe/ Sözlü Talep
Hüseyin AKKAYA
Müdür Başyardımcısı
15 GÜN
7.
İşyeri Açma belgesi
Dilekçe
2 Fotoğraf
Adnan AYAS
Müdür Yardımcısı
30 GÜN
Rahmi ÖKTEM
Müdür Yardımcısı
1 GÜN
Nüfus Cüzdanının Aslı
8.
Taşımalı Eğitim
Dilekçe/ Sözlü Talep
BAŞVURULAN KİŞİ
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
HİZMET ADI
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı
hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvanı
Tlf No
:Okul Müdürlüğü
:Erhan KENANOĞLU
:Okul Müdürü
:3206-6818849
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvanı
Tlf No
: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
: Kazım SAĞIROĞLU
: İlçe Milli Eğitim Müdür V.
: 0326-6814748
Download

Kamu Hizmetleri Standartlarımız