ÖĞRENCİLERİMİZE GENEL BİLGİ (İLİTAM)
1-Dersler oys.deu.edu.tr web adresinden öğrencilerimize verilen kullanıcı adı ve şifre ile takip edilmektedir. (Üniversitemiz Web
sayfası Debis girişinden yeni kayıt kısmından bilgilerini doldurdukları esnada aynı zamanda mail adreslerini de sisteme
tanıtmaktadırlar. Tanıttıkları bu mail adreslerine DEUZEM tarafından şifre gönderilmektedir.)
-Ders takibinde sisteme girmekte sorun yaşayan, şifresine ulaşamayan, şifresini unutan öğrencilerimiz 0232 301 07 77
numaralı deuzem hattını arayabilirler veya [email protected] adresine mail atabilirler.
- Sistemde kayıtlı olan e-posta adresinde sıkıntı yaşayanlar yeni e-posta adreslerini Fakülteye dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir.
(Faks: 0232 224 18 90)
-Ders takibinde teknik bir sorunla karşılaşan öğrencilerimizin DEUZEMİ aramaları gerekmektedir.( 0232 301 07 77)
- Dersler hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrencilerimiz oys.deu.edu.tr adresinden "sıkça sorulan sorular" kısmına bakıp bilgi
alabilir.
2-Ara sınav internet ortamında, final ve bütünleme sınavları fakültemizde yapılmaktadır.
a- İlahiyat Lisans Tamamlama programında mutlak not değerlendirme(100 lük) sistemi uygulanmaktadır.
a- Geçme notu 50 dir.
b-Ara sınavın %20 si final ve bütünleme sınavının %80’i alınır.
c- Ara sınavdan 100 tam not alan bir öğrenci, final ve bütünlemeden 50’nin altında not aldığı takdirde ara sınavına bakılmaksızın
ilgili dersten kalır.
d-Final ve bütünleme sınavından 50ve üstü aldığı takdirde ortalamanın 50 ve üstü olması gerekir.
3- Yüz yüze eğitim final sınavından önce fakültemizde yapılmaktadır ve katılmak zorunlu değildir.
-Dersler dönemlik olarak işlenmektedir.
- Her dönemin kitapları öğrencilerimize verilmektedir.
- Derslere devam zorunluluğu yoktur.
- Dönem başlama, sınav ve yüz yüze eğitim tarihleri ve diğer tüm gerekli duyurular web(http://web.deu.edu.tr/ilahiyat/) sayfamızda
ilan edilmektedir.
Kayıt Yenileme
Fakültemiz web sayfasında öğrencilerin hangi tarihlerde kayıt yenileme ve ders seçimi yapacakları ilan edilir. (kayıt yenileme
işlemi için fakülteye gelme zorunluluğu yoktur.)
YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ.
Akademik başarıya göre yatay geçiş işlemleri, 3. ve 5. Yarıyıllarında yapıldığından, İlahiyat Lisans Tamamlama Öğrencileri
bu haktan faydalanamamaktadırlar.
1- DGS puanıyla yükseköğretim kurumları arasında yatay geçiş
Merkezi yerleştirme puanıyla yükseköğretim kurumları arasında yatay geçiş ile özel durumlarda yatay geçiş imkanı sağlanmıştır.
Başvuru Şartları:
a)Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban
puanına eşit veya yüksek olması,
b) Hazırlık sınıfı dahil olmak üzere yatay geçiş için eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvurunun
yapılması,
c) Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda adayların DGS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanması (kontenjan
kadar) yapılacaktır.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
-Dilekçe
-DGS sonuç belgesi
-Yerleştirildiği yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığına dair belge (Öğrenci Belgesi)
- Ara sınıfta olanlar için Not durum Belgesi (Transkrip)
-Nufüs Cüzdanı Fot.
Not: DGS puanıyla yerleşen öğrenciler, İlahiyat lisans tamamlama programından örgüne, örgünden İlahiyat lisans
tamamlama programına geçebilirler.
Mezun Duruma Gelen Öğrenciler
İlahiyat Fakültesi web sayfasında, duyurudaki evraklar doldurarak ve ilgili yerlerden ilişiğini keserek, ilgili evrakları
Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmek suretiyle geçici mezuniyet belgesi verilmektedir. Geçici mezuniyet belgesi şahsen
veya noter vekaletname ile verilmektedir.
Yaz Öğretimi
Fakültemiz İlahiyat Lisans Tamamlama öğrencilerine yaz öğretimi açılmamaktadır.
Kayıt Dondurma
İlahiyat lisans tamamlama öğrencileri için kayıt dondurma işlemleri yapılmamaktadır. Ancak öğrenci devam etmek
istemiyorsa ilgili dönemde ders seçimi ve harç yatırma işlemi yapmayacaktır. Kayıt yenileme yapmayan öğrenci geçmiş
borçtan sorumlu değildir. (Kaydı silinmez)
Belge Talebi
Belge talebinde bulunan öğrenciler (öğrenci Bel. Not durum bel.vb.) web sayfamızda öğrenci işleri/ilitam/formlar
kısmından ilgili dilekçeye ulaşabilir, doldurulan dilekçe 0232 224 18 90 numaralı faksa gönderilebilir.
Not: İtiraz dilekçeleri not ilan edildikten 5 işgünü içinde maddi yönünden itiraz edebilir. İtiraz edilen not için, dilekçede
mutlaka sisteme girilen not yazılmalıdır. Aksi takdirde dilekçe dikkate alınmaz.
Soyadı Değişikliği
Öğrenimi esnasında evlenen öğrenciler, soyadı değişikliği için: dilekçe, evlenme ve nüfus cüzdanı fotokopisini ekleyerek
fakülteye müracaat etmeleri gerekmektedir.
Diploma
İlahiyat Lisans Tamamlama Programı öğrencileri, Üniversitemizin aynı alandaki yüzyüze eğitim programı mezunlarının
sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler alanlarında lisans diploması
almaya hak kazanırlar ve kendilerine Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Diploması verilir.
Download

bağlantıdan