20 Haziran 2014
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS KAYITLARI - BÖLÜM KURULU KARARLARI
 Birinci sınıflar dönemlerindeki tüm derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar.
 Her öğrenci varsa öncelikle alttan alması gereken derslere (en alt sınıftan başlamak üzere) kayıt
yaptırmak zorundadır.
 Aşağıdaki Ağırlıklı Genel Not Ortalaması tablosuna göre ders kaydı yaptırılması zorunludur.
1.99 ve aşağı olanların (Sınamalı)
2.00 – 2.25 arasında olanların
2.26 – 2.50 arasında olanların
2.51 ve üstü olanlar
Azami
Azami
Azami
Azami
18 kredi
22 kredi
25 kredi
30 kredi
 Ağırlıklı Genel Not Ortalaması 3.00 veya üstü olmayanlar üst sınıflardan ders alamazlar (Özel
olarak tüm öğrenciler belirtilen azami ders kredisi sınırlarını aşmamak üzere, Türkçe I-II, Atatürk
İlk. İnk. Tarihi I-II, Sosyal Seçmeli ve Yabancı Dil derslerini üstten alabilirler).
 Bir öğrencinin Ön Şartlı bir derse kayıt yaptırabilmesi için ilgili Ön Şart dersten en az DD almış
olması şartı aranır.
Ön Şart
İşaretler ve Sistemler
İşaretler ve Sistemler
Analog Haberleşme Sistemleri
Devre Teorisi I + Elektronik Elemanlar
Elektronik I
Elektromanyetik Dalga Teorisi
Lojik
Elektromanyetik Alan Teorisi
Elektromanyetik Dalga Teorisi
Analog Haberleşme Sistemleri
Sayısal Haberleşmenin Temelleri
Sayısal İşaret İşlemenin Temelleri
Ön Şartlı Ders
Analog Haberleşme Sistemleri
Sayısal İşaret İşlemenin Temelleri
Sayısal Haberleşmenin Temelleri
Elektronik I
Elektronik II
Anten Teorisi
Mikro İşlemciler
Elektromanyetik Uyumluluk
Gezgin Haberleşme
Sayısal Filtreler ve Spektral Kestirim
Görüntü İşlemenin Temelleri
Bitirme I
Bitirme II
Matematik I (Başarılı olmak)
Matematik II
Matematik II (Başarılı olmak)
Matematik III
Fizik I dersi ile Fizik II dersi aynı anda alınamaz.
Fizik Lab. I dersi ile Fizik Lab. II dersi aynı anda alınamaz.
 Alttan alınan derslerde (NA ile kalmış öğrenciler dışında) devam şartı hariç dersin tüm gerekleri
yerine getirilmek zorundadır. Laboratuvarlar, dersi veren öğretim üyesinin takdirinde olacaktır.
 Geçici Madde: Ağırlıklı genel not ortalaması 2.50’nin altında ve aynı zamanda bir tane alttan
dersi olan öğrenciler Bitirme Çalışması I ve/veya II dersine kayıt yaptırabilir.
 Bitirme Çalışması II dersine kayıt olabilmek için Bitirme Çalışması I dersini başarmış olmak
şartı aranır. Özel durumlarda, öğrencinin yazılı başvurusu üzerine Bölüm Kurulu tarafından
değerlendirme yapılır.
 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıfı hariç 2., 3. ve 4. sınıf derslerinden Elektronik
Mühendisliği Bölümünde mevcut olmayan dersler, teknik seçmeli ders olarak seçilebilir.
 5. veya yukarı yıl öğrencileri yukarıdaki şartlardan muaftır.
Download

Ön Şart Ön Şartlı Ders