MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU’NUN
27.10.2014 TARİHLİ TUTANAK ÖRNEĞİDİR
TOPLANTI SAYISI: 23
Prof. Dr. Uğur YAHŞİ
Doç. Dr. Hayriye KORKMAZ
Prof. Dr. Meral ÜNAL
Doç. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
(Müdür)
(Üye, Müdür Yrd.)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/23-01:
Enstitümüz Müdür’ü Prof. Dr. Uğur YAHŞİ’nin başkanlığında çoğunluğun sağlandığı görüldü. Yeni
gündem ve gelen yazılar okunarak bilgiye sunuldu.
KARAR NO: 2014/23-02:
Aşağıda adı, soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen öğrencinin mezuniyetinin onaylanmasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Adı Soyadı
Ayça AKÇAY
Anabilim Dalı
Biyomühendislik
Danışman
Mezuniyet Tarihi
Prof. Dr. Ebru TOKSOY ÖNER 27.10.2014
Mezuniyeti
Yüksek Lisans
KARAR NO: 2014/23-03:
Enstitümüz Elektronik Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Bilgisayar Kontrol Eğitimi Programı Doktora öğrencisi
Kazım YILDIZ’ın tez başlığının “KUMAŞ HATALARININ ISIL GÖRÜNTÜLEME VE GÖRÜNTÜ İŞLEME
TEKNİKLERİ İLE TESPİTİ” şeklinde değiştirilerek 27.10.2014 tarihinde Doktora mezuniyetinin onaylanmasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-04:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Mustafa DURMUŞ’un tez
başlığının “ENTERPRISE RISK MANAGEMENT IN PUBLIC INSTITUTIONS: AN IMPLEMENTATION IN
TURKEY” şeklinde değiştirilerek 27.10.2014 tarihinde Yüksek Lisans mezuniyetinin onaylanmasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-05:
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ramazan
ALGIN’ın tez çalışmasını yönetmek üzere Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat ALKAYA’nın Danışman,
Doç. Dr. Vural AKSAKALLI’nın II Danışman olmasına ve “METAHEURISTIC METHODS FOR THE
OBSTACLE NEUTRALIZATION PROBLEM” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-06:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Ekrem GÜREL’in
“AZO VEYA OKSİ GRUBU İLE HALKAYA BAĞLI (TRİMETİL)FENİL SÜBSTİTÜENTLERİ
İÇEREN FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU” başlıklı
tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Zafer ODABAŞ
Prof. Dr. Ümit SALAN
(Danışman)
(Üye)
Doç. Dr. A. Aslı ESENPINAR KIYAK
(Üye, Kırklareli Ünv.)
Doç. Dr. Metin ÖZER
Yrd. Doç. Dr. Mehmet PİŞKİN
(Yedek Üye)
(Yedek Üye, Çanakkale 18 Mart Ünv.)
KARAR NO: 2014/23-07:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Biyokimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Gürcan Mert
KARALI’nın “ASETİLKOLİNESTERAZ (AChE) ENZİMİNE BAZI KUMARİN BİLEŞİKLERİNİN
ETKİSİ” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Ayşe OGAN
Prof. Dr. Safiye ERDEM
Prof. Dr. İlkay KÜÇÜKGÜZEL
Prof. Dr. Ayşen YARAT
Doç. Dr. Serap DEMİR
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/23-08:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Kübra ULUSOY’un
“TUZLANMIŞ DERİLERDEKİ ENTEROBACTERIACEAE FAMİLYASINA AİT TÜRLERİN
İZOLASYONU, TANIMLANMASI VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİNİN TASYİNİ” başlıklı tezinin
Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
Prof. Dr. Meral BİRBİR
Prof. Dr. Ayşe OGAN
Prof. Dr. Barış ÇALLI
Prof. Dr. Ümit SALAN
Doç. Dr. Bülent MERTOĞLU
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/23-09:
Enstitümüz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Kazım
Caner BİLDİRİCİ’nin “INVESTIGATION OF DIFFERENT CURE METHODS ON THE
INTERFACIAL STRENGHT OF POLYMER BASED FIBER REINFORCED COMPOSITES” başlıklı
düzeltilmiş tezinin aynı jüri ile sınava alınmasının kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
Prof. Dr. Arif N. GÜLLÜOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Metin YÜKSEK
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ADANIR
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/23-10:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencilerinden Halil BİLGİN
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen süre sonunda tezini
teslim edemediğinden yeni bir tez konusu, yeni danışman ve yeni tez izleme komitesi ile yeni tez
çalışmasına başlama isteğine ait Tez Öneri Formunun incelenmesi üzerine; Halil BİLGİN’in
Doç. Dr. Bülent EKİCİ’nin danışmanlığında
“IMPROVEMENT IN THE DESIGN AND
MANUFACTURING PROCESS OF RELIABLE AND COMPETIVE STEERING COLUMN FOR
MOTOR VEHICLE” isimli yeni tez çalışmasına başlamasına ve Tez İzleme Komitesi üyelerinin aşağıda
belirtildiği şekilde oluşturulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Bülent EKİCİ
Prof. Dr. Mustafa KURT
Doç. Dr. Cevat SARIOĞLU
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/23-11:
Enstitümüz Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Kudiyar ORAZYMBETOV’un tez
çalışmasını yönetmek üzere Yrd. Doç. Dr. Erdi Ata BLEDA’nın Danışman olmasına ve “HIGH
HARMONIC GENERATION FROM A SINGLE-ELECTRON ATOM OR AN ION CONFINED IN
FULLERENE” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-12:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Rahim MOLAEY’in
tez çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Barış ÇALLI’nın Danışman olmasına ve “EFFECT TO TRACE
METALS IN ANAEROBIC DIGESTION OF CHICKEN MANURE” isimli tez çalışmasına başlamasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-13:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Hilal UFLAZ’ın tez
çalışmasını yönetmek üzere Yrd. Doç. Dr. Bilge ALPASLAN KOCAMEMİ’nin Danışman olmasına ve
“START-UP OF PILOT SCALE PARTIAL NITRIFICATION AND ANAMMOX REACTORS
INSTALLED IN A SEWAGE TREATMENT PLANT” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-14:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Onur ÖZER’in tez çalışmasını
yönetmek üzere Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YÜCE’nin Danışman, Prof. Dr. B. Koray TUNÇALP’ın II.
Danışman olmasına ve “İŞ YERİ KULLANIMLI OTONOM KONTROLLÜ ARAÇ PROTOTİPİNİN
TASARLANMASI” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-15:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Cemal KELEŞOĞLU’nun tez
çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Haluk KÜÇÜK’ün Danışman, Doç. Dr. Mustafa DEMETGÜL’ün
II. Danışman olmasına ve “KONİK DİŞLİLERDE YAPAY SİNİR AĞI YÖNTEMİYLE ARIZA
TEŞHİSİ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-16:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Osman ÜLKİR’in tez
çalışmasını yönetmek üzere Yrd. Doç. Dr. Erkan KAPLANOĞLU’nun Danışman olmasına ve
“YÜRÜME ZORLUĞU ÇEKEN ÇOCUKLAR İÇİN DESTEK SİSTEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ”
isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-17:
Enstitümüz Teknoloji Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Hamdi ÖZGAN’ın tez
çalışmasını yönetmek üzere Yrd. Doç. Dr. Mustafa MERAL’in Danışman olmasına ve
“İŞLETMELERDE
ÇALIŞAN
EĞİTİMCİLERİN
ÖLÇME
VE
DEĞERLENDİRME
YETERLİLİKLERİ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-18:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Mert ÇINAR’ın tez
çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Sevim KARATAŞ’ın Danışman olmasına ve “UV IŞINLARI İLE
SERTLEŞEBİLEN SİLOKSAN ESASLI YENİ KAPLAMA MALZEMELERİNİN HAZIRLANMASI
VE KARAKTERİZAYONU” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-19:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Neşe TAŞCİ’nin tez
çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU’nun Danışman, Dr. Soner ÇUBUK’un II.
Danışman olmasına ve “BİSFENOL-A (BPA)’NIN SULU ORTAMDA TAYİNİ İÇİN POLİMERİK
ESASLI OPTİK SENSÖR GELİŞTİRİLMESİ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-20:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Biyokimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Ceren BAKIR’ın tez
çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Ayşe OGAN’ın Danışman, Dr. Azade ATTAR’ın II. Danışman
olmasına ve “TÜBERKÜLOZ İLAÇLARI; RİFAMPİSİN VE İZONİASİD’İN ARKEOZOMLARDAN
SALINIMININ İNCELENMESİ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-21:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Biyokimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Pınar ERZİNCAN’ın tez
çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Ayşe OGAN’ın Danışman, Prof. Dr. Safiye SAĞ ERDEM’in II.
Danışman olmasına ve “ÇİFT ETKİYE SAHİP POTANSİYEL ANTİOKSİDAN VE ANTİ
PARKİNSON İLAÇ AKTİF MADDELERİN İN SİLİKO TASARIMI” isimli tez çalışmasına
başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-22:
Enstitümüz Mühendislik Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencilerinden Ali ÖZSOY
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen süre sonunda tezini
teslim edemediğinden yeni bir tez konusu,yeni danışman ve yeni tez izleme komitesi ile yeni tez
çalışmasına başlama isteğine ait Tez Öneri Formunun incelenmesi üzerine; Ali ÖZSOY’un
Doç. Dr. Bahar SENNAROĞLU’nun danışmanlığında “PROJECT MANAGEMENT OF LARGE
SCALE SPORTS EVENTS” isimli yeni tez çalışmasına başlamasına ve Tez İzleme Komitesi üyelerinin
aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Bahar SENNAROĞLU
Doç. Dr. Özalp VAYVAY
Doç. Dr. Emine ÇOBANOĞLU
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/23-23:
Enstitümüz Su Ürünleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Dilara SÖZEREN’in
16.10.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin tez başlığının “IŞIKLI KAYNAĞI
(ÇİVRİL-DENİZLİ)’NDA AĞ KAFESLERDE YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN GÖKKUŞAĞI
ALABALIĞI (ONCORHYNCHUS MYKİSS WALBAUM, 1972)’NIN PARAZİT FAUNASI” olarak
değiştirilmesine Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-24:
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Yasemin TOKER’in 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait Doktora Yeterlik Sınavında başarılı olduğunun kabulüne, Tez
Danışmanı, Tez konusu ile Tez İzleme Komitesinin belirlenmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığından
görüş alınmasına ve 14.03.2015 tarihine kadar Tez İzleme Komitesi önünde savunularak kabul edilmiş
imzalı “Tez İzleme Komitesi Doktora Tezi Tez Önerisi Savunma Raporu” nu Enstitümüze teslim
edilmesine Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-25:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Hatice YEŞİL’in 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait Doktora Yeterlik Sınavında başarılı olduğunun kabulüne, Tez
Danışmanı, Tez konusu ile Tez İzleme Komitesinin belirlenmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığından
görüş alınmasına ve 10.03.2015 tarihine kadar Tez İzleme Komitesi önünde savunularak kabul edilmiş
imzalı “Tez İzleme Komitesi Doktora Tezi Tez Önerisi Savunma Raporu” nu Enstitümüze teslim
edilmesine Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-26:
Enstitümüz Fizik Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Taner KALAYCI’nın 2013-2014 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait Doktora Yeterlik Sınavında başarılı olduğunun kabulüne, Tez
Danışmanı, Tez konusu ile Tez İzleme Komitesinin belirlenmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığından
görüş alınmasına ve 10.03.2015 tarihine kadar Tez İzleme Komitesi önünde savunularak kabul edilmiş
imzalı “Tez İzleme Komitesi Doktora Tezi Tez Önerisi Savunma Raporu” nu Enstitümüze teslim
edilmesine Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-27:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı (Türkçe) Doktora Programı öğrencisi İmdat Zafer
PEKTEMİR’in 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait Doktora Yeterlik Sınavında başarılı
olduğunun kabulüne, Tez Danışmanı, Tez konusu ile Tez İzleme Komitesinin belirlenmek üzere Anabilim
Dalı Başkanlığından görüş alınmasına ve 13.03.2015 tarihine kadar Tez İzleme Komitesi önünde
savunularak kabul edilmiş imzalı “Tez İzleme Komitesi Doktora Tezi Tez Önerisi Savunma Raporu” nu
Enstitümüze teslim edilmesine Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-28:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı (Türkçe) Doktora Programı öğrencisi Sinan
ERDOĞAN’ın 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait Doktora Yeterlik Sınavında başarılı
olduğunun kabulüne, Tez Danışmanı, Tez konusu ile Tez İzleme Komitesinin belirlenmek üzere Anabilim
Dalı Başkanlığından görüş alınmasına ve 13.03.2015 tarihine kadar Tez İzleme Komitesi önünde
savunularak kabul edilmiş imzalı “Tez İzleme Komitesi Doktora Tezi Tez Önerisi Savunma Raporu” nu
Enstitümüze teslim edilmesine Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-29:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Müge PAÇAL’ın 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait Doktora Yeterlik Sınav Komitesi’nin 10.10.2014 tarihli sınav
tutanağı doğrultusunda Doktora Yeterlik Sınavında başarısız olduğunun kabulüne, öğrencinin bir sonraki
yarıyılda tekrar sınava alınmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-30:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Souha TOHME’nin 2013
2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait Doktora Yeterlik Sınav Komitesi’nin 10.10.2014 tarihli
sınav tutanağı doğrultusunda Doktora Yeterlik Sınavında başarısız olduğunun kabulüne, öğrencinin bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-31:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Zeynep YÜCESOY’un 2013
2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait Doktora Yeterlik Sınav Komitesi’nin 10.10.2014 tarihli
sınav tutanağı doğrultusunda yeterlik sınavı için başvuruda bulunduğu halde yazılı ve sözlü sınavlara
girmediğinden dolayı Doktora Yeterlik Sınavında başarısız olduğunun kabulüne, öğrencinin bir sonraki
yarıyılda tekrar sınava alınmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-32:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Mithat Sinan BİNİCİ’nin
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait Doktora Yeterlik Sınav Komitesi’nin 10.10.2014
tarihli sınav tutanağı doğrultusunda yeterlik sınavı için başvuruda bulunduğu halde yazılı ve sözlü
sınavlara girmediğinden dolayı Doktora Yeterlik Sınavında başarısız olduğunun kabulüne, öğrencinin bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-33:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 526211010 numaralı öğrencisi Samet
ŞAHİN’in 14.10.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine dondurulmuş kaydının 2014-2015 Eğitim
Öğretim yılı Güz Yarıyılından itibaren açılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-34:
Enstitümüz Elektronik Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Bilgisayar Kontrol Eğitimi Programı Yüksek
Lisans 522110009 numaralı öğrencisi Mehmet UĞUR’un dilekçesinin incelenmesi üzerine dondurulmuş
kaydının 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılından itibaren açılmasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-35:
Aşağıda ismi belirtilen Enstitümüz öğrencilerinin öğrenim ücreti yatırmalarına ve harç sisteminin açılması
için Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Ad – Soyad
Samet ŞAHİN
Mehmet UĞUR
Öznur ÖCAL
Çiler KUVAT KILIÇ
Öğrenci Numarası
526211010
522110009
522112983
524709008
Anabilim Dalı
Mekatronik
Miktar
129 TL.
129 TL.
129 TL.
Metalurji ve Malzeme Müh. 129 TL.
Elektronik Bilgisayar Eğitimi
Elektronik Bilgisayar Eğitimi
KARAR NO: 2014/23-36:
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Hikmet Gürhan
HAZİNEDAR’ın 16.10.2014 tarihli dilekçesi üzerine kendi isteği ile kaydının silinmesine Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-37:
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Onur DOĞAN’ın
16.10.2014 tarihli dilekçesi üzerine kendi isteği ile kaydının silinmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği
ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-38:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi İlhan TUNÇ’un Bursa Teknik
Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptığına ait Bursa Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın
29.09.2014 tarih ve 491-2545 sayılı yazılarının incelenmesi üzerine öğrencinin Enstitümüzdeki kaydının
silinerek dosyasının ilgili Üniversiteye gönderilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-39:
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 28.09.2014 tarihli yazısının incelenmesi üzerine; Ali YAMUÇ adlı
öğrencinin Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nda özel öğrenci statüsünde
CSE7004 “Combinatorial Optimization” adlı dersi alabilmesine ve 450 TL. ücret ödemesinin kabulüne
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-40:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 524613901 numaralı öğrencisi
Ramin SAADATPOUR’un 24.10.2014 tarihli Anabilim Dalı Başkanlığı’nın yazısı doğrultusunda
aşağıdaki fark derslerinden muaf olmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Dersin Kodu
ME331
ME332
Dersin Adı
Machine Design I
Machine Design II
KARAR NO: 2014/23-41:
Aşağıda ismi belirtilen öğrencilerim 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa 6353 Sayılı Kanunla eklenen
geçici 63. madde (Af Kanunu) hükümleri doğrultusunda Enstitümüze müracaat eden öğrenciler için
kurulan Af Komisyonlarının raporları doğrultusunda öğrencilerin kesin kaydının ve intibakının yapılarak
2014-2015 Güz Yarıyılından itibaren BYS sistemine aktarılmalarına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
T.C Kimlik No.
49729394984
16942682570
35329422370
Ad Soyad
Aykut BAŞOL
Cengiz TARHAN
Ercan TURFAN
Anabilim Dalı
Makine Eğitimi
Elk.-Bil. Eğt/Elk. Hab. Eğt.
Endüstri Mühendisliği
Program
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
KARAR NO: 2014/23-42:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Gülay ARSLAN’ın
Yrd. Doç. Dr. Elif SOYER’in danışmanlığını yaptığı “TABAKALAŞMIŞ AKIŞKAN YATAKLI
REAKTÖRLERDE AMONYUM İYONU GİDERİMİ: AKIŞKANLAŞMA HIZI VE TABAKA SAYISI
ETKİSİ” başlıklı tezi ile ilgili olarak, M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO)
sunduğu proje önerisinin Yönetim Kurulumuzca kabul edilerek gereği için M.Ü. Bilimsel Araştırma
Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-43:
Enstitümüz Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Büşra Merve CERRAH’ın
Yrd. Doç. Dr. Elif SOYER’in danışmanlığını yaptığı “TIKANMAYA KARŞI DİRENÇLİ TiO2POLİSÜLFON ULTRAFİLTRASYON MEMBRANLARI ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU”
başlıklı tezi ile ilgili olarak, M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunduğu proje
önerisinin Yönetim Kurulumuzca kabul edilerek gereği için M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
Komisyonu’na (BAPKO) sunulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-44:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Buse BERBER’in
Yrd. Doç. Dr. N. Cenk SESAL’ın danışmanlığını yaptığı “ANTİMİKROBİYAL VE ANTİOKSİDAN
ÖZELLİĞE
SAHİP
BAZI
FİTOKİMYASALLARIN
KİTOSAN
İLE
MİKRO/NANOENKAPSÜLASYONU ” başlıklı tezi ile ilgili olarak, M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
Komisyonu’na (BAPKO) sunduğu proje önerisinin Yönetim Kurulumuzca kabul edilerek gereği için
M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunulmasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-45:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Fizikokimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Betül
KARADOĞAN’ın Yrd. Doç. Dr. Seyfullah MADAKBAŞ’ın danışmanlığını yaptığı “İNORGANİK
KATKILI POLİÜRETAN KOMPOZİTLER” başlıklı tezi ile ilgili olarak, M.Ü. Bilimsel Araştırma
Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunduğu proje önerisinin Yönetim Kurulumuzca kabul edilerek gereği
için M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunulmasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-46:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Kuaybe YÜCEBİLGİLİ KURTOĞLU’nun
10-14 Ocak 2015 tarihleri arasında San Diego-AMERİKA’da düzenlenecek olan “Plant & Animal
Genomes (PAG) XXIII Conference” adlı konferansa “Genome-wide Analysis of Thionin Genes in Higher
Plants” başlıklı poster sunumu ile katılabilmesi için katılım ücretli, yolluklu, yevmiyeli, seyahat ücretli,
poster basım ücretli ve avanslı görevlendirilmesine ve bu giderlerin ÖYP ödeneğinden karşılanmasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-47:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Kuaybe YÜCEBİLGİLİ KURTOĞLU’nun
10-14 Ocak 2015 tarihleri arasında San Diego-AMERİKA’da düzenlenecek olan “Plant & Animal
Genomes (PAG) XXIII Conference” adlı konferansa “Genome-wide Analysis of Thionin Genes in Higher
Plants” başlıklı poster sunumu ile katılabilmesi için 10-14 Ocak 2014 tarihleri arasında izinli sayılmasına
ve durumun Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-48:
Enstitümüz Mühendislik Yönetimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı 924813024
numaralı öğrencisi Meral YALAZAN’ın 09.10.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında EM767 “Ergonomics” adlı dersi almasının kabulüne
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/23-49:
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığının 30.09.2014 tarihli yazısının incelenmesi üzerine;
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı 724414007 numaralı öğrencisi
Muhammed Erkam ÖZBUDAK’ın daha önceden Boğaziçi Üniversitesi’nden almış olduğu MATH344
“Statistics” dersinin öğrencinin Bilimsel Hazırlık Programı Kapsamında alması gereken IE704 “Statistics
for Industrial Engineers” adlı dersin yerine sayılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/23-50:
Enstitümüz Uzaktan Eğitim yapan Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim (Türkçe) programlarımızda 09 Ocak
2015, 10 Ocak 2015, 11 Ocak 2015 tarihlerinde 5 oturumluk Merkezi Yarıyıl sonu sınavlarının
yapılmasına ve bu sınavlarda ilişik listede isimleri bulunan kişilerin Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan
Öğretime ilişkin usul ve esaslarda belirtilen merkezi sınavla görev alanlara yapılacak ödemelerin esas gösterge
cetveli temel alınarak görevlendirilmesine ve durumun Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
Görev Tanımı
Sınav Koordinatörü
Sınav Koordinatör Yardımcısı
Bina Sınav Sorumlusu
Bina Sınav Yöneticisi
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı
Bina Sınav Yöneticisi Yardımcısı
Salon Başkanı
Gözetmen
Sınav Evrakı Nakil Görevlisi
Merkez Sınav Görevlisi
Bina Güvenlik Görevlisi
Hizmetli
Gösterge*Memur Maaş Katsayısı
5000*Maaş Katsayısı
4000*Maaş Katsayısı
2000*Maaş Katsayısı
2000*Maaş Katsayısı
1800*Maaş Katsayısı
1800*Maaş Katsayısı
1650*Maaş Katsayısı
1450*Maaş Katsayısı
1450*Maaş Katsayısı
1100*Maaş Katsayısı
1450*Maaş Katsayısı
1000*Maaş Katsayısı
Sınav Koordinatörü:
Sınav Koordinatör Yardımcısı:
Sınav Koordinatör Yardımcısı:
Bina Sınav Sorumlusu :
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı:
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı:
Bina Sınav Yöneticisi:
Bina Sınav Yöneticisi Yardımcısı :
Prof. Dr. Uğur YAHŞİ
Prof. Dr. Ebru TOKSOY ÖNER
Nebahat ARSLAN AVCI
Prof. Dr. Ayhan MERGEN
Doç. Dr. Özalp VAYVAY
Doç. Dr. Hayriye KORKMAZ
Ersin ÇELİK
Fadime CEYLAN ARPACI
Salon Başkanı:
Arş. Gör. Banu ÇALIŞ
Arş. Gör. Semih ÖZEL
Arş. Gör. A. Tevfik KIYICI
Arş. Gör. Zafer OZOMAY
Arş. Gör. Meral AKKAYA
Arş. Gör. Ceyhun BEREKETOĞLU
Arş. Gör. Emrah UYSAL
Arş. Gör. Kerim ÖZBEYAZ
Arş. Gör. Ali İMRAN AYTEN
Arş. Gör. Songül YAŞAR YILDIZ
Arş. Gör. Aslı BEYLER ÇİĞİL
Arş. Gör. Taner KALAYCI
Öğr. Görv. Zeynep GÖKKAYA
Arş. Gör. Fatma GİZEM AVCI
Arş. Gör. Ersin ORAK
Arş. Gör. Kerim ÖZBEYAZ
Sevim BEKTAŞ
Gözetmen :
Bilge KANTEKİN
Melahat KASIM
İbrahim DURGUN
Gülşen SARIKOÇ
Mehmet DEMİRHAN
İsa Can EROĞLU
Arş. Gör. Anıl DUMAN
Turhan UNAL
Hayrettin ŞİMŞEK
Sınav Evrakı Nakil Görevlisi:
A. Adnan ARVAS
M. Harun ARVAS
Merkez Sınav Görevlisi:
F. Aygün BİŞKİN
H. İbrahim PORTAKAL
Dilek BARTI
Hizmetli:
Adil KOCA
Bina Güvenlik Görevlisi:
Engin DURMUŞ
Ali HELVACI
Kadir ENGİN
KARAR NO: 2014/23-51:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yönetim Bilişim Sistemleri ve Mühendisliği II. Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans Programı 924913036 numaralı öğrencisi Ömer ADIGÜZEL’in daha önce bu
programda özel öğrenci olarak almış olduğu derslerin bu programda sayılması isteği ile ilgili 28.05.2014
tarihli Anabilim Dalı Başkanlığı’nın yazısı doğrultusunda öğrencinin aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde
derslerinin sayılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Ders Kodu
Özel Öğrenci olarak almış olduğu dersler
Ders Kodu
Kredi/ECTS
Enstitümüzde karşılık olacağı dersler
Harfli başarı notu
EM741
Process Management
EM741
3/8
Process Management
S
MIS717
Business Intelligence
MIS717
3/8
Business Intelligence
S
KARAR NO: 2014/23-52:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 524414026 numaralı öğrencisi
Hüseyin ARDIÇ’ın 30.09.2014 tarihli Anabilim Dalı Başkanlığı’nın yazısı doğrultusunda aşağıdaki
Bilimsel Hazırlık derslerinden muaf olmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Dersin Kodu
ECON203
IE333
IE436
Dersin Adı
Introduction to Economics
Operation Research I
Project Management
KARAR NO: 2014/23-53:
Enstitümüz Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı 723113002 numaralı
öğrencisi Vedat ESEN’in daha önceden Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinden almış
olduğu derslerin aşağıda belirtildiği şekilde sayılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Ders Kodu
ELM6203
ELMH9032
Önceden almış olduğu
dersler
Enerji
Sistemlerinin
Hesaplama Yön.
Güç Transformatörleri
Ders Havuzu
Enstitümüzde karşılık olacağı dersler
EEM8007
Kredi/
ECTS
3/8
EEM-S,5-8-DR
Elk. Sist. Nümerik Yöntemler
Harfli başarı
notu
S
EEM7013
3/8
EEM-S,5-8-DR
Güç Sist. İşletimi ve Kontrolü
S
Ders Kodu
Prof. Dr. Uğur YAHŞİ
Başkan (Müdür)
Doç. Dr. Hayriye KORKMAZ
(Üye, Müdür Yrd.)
Prof. Dr. Meral ÜNAL
(Üye)
Doç. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
(Üye)
Download

27.10.2014 - Marmara Üniversitesi