MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU’NUN
08.12.2014 TARİHLİ TUTANAK ÖRNEĞİDİR
TOPLANTI SAYISI: 26
Prof. Dr. Uğur YAHŞİ
Prof. Dr. Ebru TOKSOY ÖNER
Doç. Dr. Hayriye KORKMAZ
Prof. Dr. Meral ÜNAL
Prof. Dr. A. Fevzi BABA
Doç. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
(Müdür)
(Üye, Müdür Yrd.)
(Üye, Müdür Yrd.)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/26-01:
Enstitümüz Müdür’ü Prof. Dr. Uğur YAHŞİ’nin başkanlığında çoğunluğun sağlandığı görüldü. Yeni
gündem ve gelen yazılar okunarak bilgiye sunuldu.
KARAR NO: 2014/26-02:
Farabi Programı kapsamında 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemlerinde Gazi
Üniversitesinde eğitim alacak olan Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi
Tolga TEMUÇİN’in öğretim protokolü ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 02.12.2014 tarih ve
1400257342 sayılı görüş yazılarının kabulüne, Yükseköğretim Kurumları arasında öğrenci ve öğretim
üyesi değişim programının 9. Maddesinin 3.bendine göre ve ayrıca aynı yönetmeliğin 16. Maddesinin 2.
bendine göre öğretim protokolünün yenilenmesinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/26-03:
Aşağıda adı, soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen öğrencinin mezuniyetinin onaylanmasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Adı Soyadı
Oktay KISAÇAM
Burcu Nilgün ÇETİNER
Anabilim Dalı
Metal Eğitimi
Metalurji ve Malzeme Müh.
Danışman
Doç.Dr. Yahya BOZKURT
Prof.Dr. Z. Engin ERKMEN
Mezuniyet Tarihi
08.12.2014
08.12.2014
Mezuniyeti
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
KARAR NO: 2014/26-04:
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Büşra AYDIN’ın
“INVESTIGATION OF THE FRUCTOSE UPTAKE SYSTEM IN HALOMONAS SMYRNENSIS
AAD6 TO DESIGN STRATEGIES FOR ENHANCED LEVAN BIOSYNTHESIS” başlıklı tezinin Tez
Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
Doç. Dr. Kazım Yalçın ARĞA
Prof. Dr. Ebru TOKSOY ÖNER
Yrd. Doç. Dr. Elif DERELİ EKE
Doç. Dr. Bülent MERTOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Cenk SESAL
(Danışman)
(Üye)
(Üye, Nişantaşı Ünv.)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/26-05:
Enstitümüz Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Elektronik-Haberleşme Eğitimi Programı
Yüksek Lisans öğrencisi Mustafa Kemal YUMRUKTAY’ın “GPS DESTEKLİ PROTOTİP OTONOM
ARAÇ TASARIMI” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Hakan KAPTAN
Yrd. Doç. Dr. Serkan AYDIN
Yrd. Doç. Dr. Volkan Yusuf ŞENYÜREK
Doç. Dr. Ali BULDU
Yrd. Doç. Dr. Veysel Gökhan BÖCEKÇİ
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/26-06:
Enstitümüz Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Serap MORCALI’nın
“ATIK RODYUM KAPLAMA ÇÖZELTİLERİNDEN RODYUM GERİ KAZANIMI” başlıklı tezinin
Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
Doç. Dr. Serdar AKTAŞ
Doç. Dr. M. Vezir KAHRAMAN
Dr. Bihter ZEYTUNCU
Prof. Dr. Ercan AÇMA
Doç. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
(Danışman)
(Üye)
(Üye, İstanbul Teknik Ünv.)
(Yedek Üye, İstanbul Teknik Ünv.)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/26-07:
Enstitümüz Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ender ERCAN’ın
“MATHEMATICAL MODELLING OF HYDRATION OF CALCIUM OXIDE (Cao) IN A PACKED BED
CHEMICAL HEAT STORAGE UNIT” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği
şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Kurtul KÜÇÜKADA
Doç. Dr. Emre ALPMAN
Yrd. Doç. Dr. Neslihan ALEMDAR
Prof. Dr. Sibel SARGUT
Yrd. Doç. Dr. Barış YILMAZ
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/26-08:
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Merve ERGİNER’in
“BIOACTIVITY OF LEVAN BASED SURFACES” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin
aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Ebru TOKSOY ÖNER
Prof. Dr. Mehmet AĞIRBAŞLI
Prof. Dr. Mehmet S. EROĞLU
Prof. Dr. Faik Nüzhet OKTAR
Doç. Dr. Ali Demir SEZER
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/26-09:
Enstitümüz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi
Mehmet YUMAK’ın “EFFECT OF ION IRRADIATION ON PROPERTIES OF DOPED
Bi1,5Zn0,92Nb1,5O6,92 PYROCHLORES” başlıklı düzeltilmiş tezinin aynı jüri ile sınava alınmasının
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Ayhan MERGEN
Prof. Dr. Uğur YAHŞİ
Prof. Dr. Arif N. GÜLLÜOĞLU
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/26-10:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Abdullah PALAZ’ın tez
çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Mustafa DEMETGÜL’ün Danışman olmasına ve
“RULMANLARDA ZAMANA BAĞLI HASARLARIN YAPAY SİNİR AĞI İLE TEŞHİSİ” isimli tez
çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/26-11:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Recep Önder
SÜRMELİ’nin tez çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Barış ÇALLI’nın Danışman olmasına ve
“REMOVAL AND RECOVERY OF AMMONIA FROM CHICKEN MANURE” isimli tez çalışmasına
başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/26-12:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Husna Ali
HARİZ’in tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Serol BULKAN’ın Danışman olmasına ve
“APPLICATION OF ANT COLONY OPTIMIZATION IN SOLVING TIME DEPENDENT VEHICLE
ROUTING PROBLEM WITH TIME WINDOWS” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/26-13:
Enstitümüz Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Asila OSMAN’ın tez
çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Mehmet S. EROĞLU’nun Danışman, Prof. Dr. Ebru TOKSOY
ÖNER’in II. Danışman olmasına ve “LEVAN BASED BIODEGRADABLE HYDROGELS FOR DRUG
DELIVERY” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/26-14:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Didem YAVAŞ’ın
tez çalışmasını yönetmek üzere Yrd. Doç. Dr. Serap KARADERİ’nin Danışman, Yrd. Doç. Dr. Dilek
BİLGİÇ ALKAYA’nın II. Danışman olmasına ve “METİL SÜLFONİL METAN (MSM)’IN GEÇİŞ
METALLERİYLE ETKİLEŞİMİ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2014/26-15:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Programı Doktora öğrencisi Mirgül KOSİF’in
08.12.2014 tarihli tez konusunu değiştirme isteği ile ilgili dilekçesi ve yeni tez öneri formunun
incelenmesi üzerine; öğrencinin yeni tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Ece KÖK
YETİMOĞLU’nun Danışman, Dr. Soner ÇUBUK’un II. Danışman olmasına, “BOR TAYİNİ İÇİN
POLİMERİK ESASLI FLORİMETRİK SENSÖR GELİŞTİRİLMESİ” isimli tez çalışmasına
başlamasına ve Tez izleme Komitesinin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
Doç. Dr. M. Vezir KAHRAMAN
Yrd. Doç. Dr. Serap KARADERİ
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/26-16:
Enstitümüz Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Beyhan DAYIBAŞ
Erasmus Programı kapsamında gittiği Almanya-Clausthal Teknik Üniversitesi’nde “Modelling and
simulation of a rectification column considering the fluid Dynamics” başlıklı yüksek lisans tezini gizlilik
anlaşması imzaladığı için uygun formatta yazıp Enstitümüze teslim edemediğinden dolayı 02.12.2014
tarihli yeni tez öneri formunun ve Doç. Dr. Kurtul KÜÇÜKADA’nın 02.12.2014 tarihli dilekçesinin
incelenmesi üzerine; öğrencinin aynı danışman ile tez çalışmasına devam etmesine ve tez konusunun
“MODEL BASED PARAMETER ESTIMATION FOR CHEMICAL REACTORS” şeklinde
değiştirilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/26-17:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Doktora öğrencisi Haytham Elzien ALAMIN
ALİ’nin tez çalışmalarına yardımcı olmak üzere Dr. Selçuk ALTUN’un II. Danışman olarak
görevlendirilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/26-18:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Şükran Sezin
KARAAĞAÇ’ın tezindeki eksikliklerden dolayı 27.11.2014 tarihinden itibaren 3 ay ek süre
verilmesine, tezini 27.02.2015 tarihinde teslim etmesine ve aynı jüri ile sınava alınmasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/26-19:
Aşağıda ismi belirtilen Enstitümüz öğrencilerinin öğrenim ücreti yatırmalarına ve harç sisteminin açılması
için Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Ad – Soyad
Yusuf CEYLAN
Ayten KİRAZ
Zeynep TÜRK
Öğrenci Numarası
520111010
520111013
520711002
Anabilim Dalı
Miktar
Biyoloji
Biyoloji
Kimya/Fizikokimya
129 TL.
129 TL.
129 TL.
KARAR NO: 2014/26-20:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Anıl ENGEZ’in
04.12.2014 tarihli dilekçesinin ve ekinin incelenmesi üzerine; öğrencinin askerlik süresince kayıt
dondurma isteğinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/26-21:
Enstitümüz Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Cihat GÜLERYÜZ’ün 03.12.2014
tarihli dilekçesinin ve ekinin incelenmesi üzerine; öğrencinin askerlik süresince kayıt dondurma isteğinin
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/26-22:
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı Uygulamalı Matematik Programı Yüksek Lisans öğrencisi Hilal
YILDIRIM’ın 2014-2015 Eğitim Öğreti Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları süresince kayıt dondurma isteğinin
reddine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/26-23:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ezgi UÇARKUŞ’un 01.12.2014
tarihli dilekçesinin ve ekinin incelenmesi üzerine; öğrencinin BYL7029 “Liken Biyolojisi” ve BYL7037
“Sterilizasyon Yöntemleri ”adlı derslerin mazeret sınavlarına girme isteğinin kabulüne Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/26-24:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Kerim ÖZBEYAZ’ın
08.12.2014 tarihli dilekçesinin ve ekinin incelenmesi üzerine; öğrencinin ME713 ”Mechanics of
Composite Materials” ve ME813 ”Product Design” adlı derslerin mazeret sınavlarına girme isteğinin
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/26-25:
Enstiümüz
Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrenci Recep VATANSEVER’in
03.12.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin Yüksek Lisans Tezini ingilizce hazırlama
isteğinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/26-26:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi İrfan KURT’un
18.08.2014 tarihli dilekçesinin ve ekinin incelenmesi üzerine; öğrencinin askerlik süresince kayıt
dondurma isteğinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/26-27:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Muhammet BAYRAK’ın
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan GÜNDÜZ’ün danışmanlığını yaptığı “ELEKTROHİDRODİNAMİK
ATOMİZASYON SİSTEMİ İLE MİKRO/NANO PARTİKÜL ÜRETİMİ” başlıklı tezi ile ilgili olarak,
M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunduğu proje önerisinin Yönetim
Kurulumuzca kabul edilerek gereği için M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO)
sunulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/26-28:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Şeyda DÖNMEZ’in
Doç. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU’nun danışmanlığını yaptığı “SIVI-SIVI MİKRO EKSTRAKSİYON
YÖNTEMİ İLE KURŞUNUN TAYİNİ İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ” başlıklı tezi ile ilgili
olarak, M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunduğu proje önerisinin Yönetim
Kurulumuzca kabul edilerek gereği için M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO)
sunulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/26-29:
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ecem KAPLAN’ın
Prof. Dr. A. Alp SAYAR’ın danışmanlığını yaptığı “MİKROALGLERDE BÜYÜME KOŞULLARININ
LİPİT VE NİŞASTA BİRİKİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI” başlıklı tezi ile ilgili
olarak, M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunduğu proje önerisinin Yönetim
Kurulumuzca kabul edilerek gereği için M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO)
sunulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/26-30:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Cansu BİLEN’in
Doç. Dr. Zafer ODABAŞ’ın danışmanlığını yaptığı “3,4,5-TRİMETOKSİFENOKSİ GRUPLARI
İÇEREN ALFA VE BETA SÜBSTİTÜE METALLİ VE METALSİZ FTALOSİYANİN
BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU”
başlıklı tezi ile ilgili olarak, M.Ü.
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunduğu proje önerisinin Yönetim Kurulumuzca
kabul edilerek gereği için M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunulmasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/26-31:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Doktora öğrencisi Haytham Elzien ALAMİN
ALİ’nin Doç. Dr. Zafer ODABAŞ’ın danışmanlığını yaptığı “İZOMERİK FENİLFENOKSİ
GRUPLARINIİÇEREN OXO VE/VEYA AZO VE/VEYA İMİN KÖPRÜLERİ İÇEREN YENİ TİP
FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU” başlıklı tezi ile ilgili olarak, M.Ü.
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunduğu proje önerisinin Yönetim Kurulumuzca
kabul edilerek gereği için M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunulmasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/26-32:
Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Sabih OVALI’nın Öğretim Üyesi
Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.Maddesi uyarınca Yüksek Lisans
Eğitimi Süresince Enstitümüz Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak
görevlendirilmesinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/26-33:
Enstitümüz Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Bilgisayar Kontrol Eğitimi Programı
522112983 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Öznur ÖCAL’ın 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve
Bahar Yarıyıllarında almış olduğu Seminer dersinin başarı notları BYS’ye sehven girilmemiştir. ELT700
“Seminer” dersinin 2013-2014 Güz dönemine U (başarısız), 2013-2014 Bahar dönemine S (Başarılı)
olarak BYS’ye işlenmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/26-34:
Aşağıda ismi, programı, danışmanı ve tez konusu belirtilen Mekatronik Anabilim Dalı öğrencisinin
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen süre sonunda tezini
teslim edemediğinden tez danışmanı ve tez konusunun düşürülmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
Ad Soyad
Sanavar
AKMATOVA
Program
Y.L
Danışman
Prof. Dr. Nihat AKKUŞ
Tez Konusu
YÜKSEK BASINÇLI KOMPOZİT TÜPLERİN SERVİS KOŞULLARI ALTINDAKİ
HASAR ANALİZİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
KARAR NO: 2014/26-35:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 524613901 numaralı öğrencisi
Ramin SAADATPOUR’un 16.10.2014 tarihli dilekçesi incelenmiş olup Yüksek Lisans Programında
alması önerilen “ME331 Machine Design I” ve “ME332 Machine Design II” fark derslerini lisans
düzeyinde aldığı tespit edildiğinden bu dersleri bu programda almasına gerek olmadığı anlaşıldığından;
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar dönemlerinde kaydolup başarısız olduğu önerilen “ME331
Machine Design I” ve “ME332 Machine Design II” fark derslerinin seçmiş olduğu dersler arasından
tamamen kaldırılmasının kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/26-36:
Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ÖYP kapsamında Araştırma Görevlisi iken
Enstitümüze 2547 Sayılı Kanunun 35.Maddesi uyarınca görevlendirilen Biyomühendislik Anabilim Dalı
ÖYP Araştırma Görevlisi Ceyhun BEREKETOĞLU’nun 01 Aralık 2014 tarihli yurt dışına misafir
araştırmacı olarak gitme isteği ile ilgili dilekçesi ve ekli belgeleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;
ÖYP Araştırma Görevlisi Ceyhun BEREKETOĞLU’nun Yükseköğretim Kurumunun Öğretim Üyesi ve
Araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla doktora araştırma desteğiyle İsveç’de Chalmers Teknik
Üniversitesi’ne bilimsel araştırma inceleme yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39.Maddesi uyarınca
1 Eylül 2015 – 29 Şubat 2016 tarihleri arasında 6 ay süre ile maaşlı izinli görevlendirilmesinin kabulüne
gereği hususunda Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/26-37:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 524414025 numaralı
öğrencisi Ayşe Ecenaz DEMİRCİ’nin daha önce Bahçeşehir Üniversitesi’nden almış olduğu derslerin bu
programda aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde sayılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
Ders Kodu
Kredi
INE5242
3
INE5248
3
Bahçeşehir Ünv.
almış olduğu dersler
Service Operations
Management
Ders
Kodu
EM725
Kredi/
ECTS
3/7
Enstitümüzde karşılık olacağı
dersler
Advanced Manufacturing
Systems
Lean Production
IE741
3/7
Special Topics In Industrial
Eng. I
Ders Havuzu
IE, EE3,4 YL
IE, EE3,4 YL
KARAR NO: 2014/26-38:
Teknoloji Fakültesi Dekanlığı’nın 08.12.2014 tarih ve 1400261649 sayılı yazısının incelenmesi üzerine;
öğretim üyesi Doç. Dr. Adile Yeşim YAYLA’nın sağlık sorunlarından dolayı veremediği aşağıdaki
dersleri 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında vermek üzere Mekatronik Mühendisliği öğretim
üyesi Doç. Dr. Caner AKÜNER’in 2547 sayılı kanunun 40-a maddesi uyarınca görevlendirilmesinin
kabulüne ve durumun Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Uğur YAHŞİ
Başkan (Müdür)
Prof. Dr. Ebru TOKSOY ÖNER
(Üye, Müdür Yrd.)
Doç. Dr. Hayriye KORKMAZ
(Üye, Müdür Yrd.)
Prof. Dr. Meral ÜNAL
(Üye)
Prof. Dr. A. Fevzi BABA
(Üye)
Doç. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
(Üye)
Download

08.12.2014 - Marmara Üniversitesi