Bilişim Teknolojlleri Rehber Öğretmenliği Görevlendirme
Başvuru Formu
T.C. Kimlik No
Adı Soyadı
E- Posta Adresi
iletişim Telefonu
* Belgesinin
Tarihi ve Kurs No'su
L_l EVET
Tercihim dışında bir okulda çalışabilirim
L_]
HAY|R
Kadrosunun Bu|unduğu İlçe / Okul
1.
Tercihiniz
(
ilçe / okul
}
2. Tercihiniz ( İlçe / Okul )
3. Tercihiniz ( İlçe / Okul
)
s.u"t !
Ogl"
l_l ıııormaı fl sau"tı !
Ogıe
|-l
İ
ıııormaı 1-1
ı,ıormal 1-1
s.nrn
* B||işim
Teknolojileri Öğretmenleri bu bölümü boş bırakacaklardır
Ve Bilişim Teknolojileri ile İlgili projelerinİn yürütülmesinde,
görevlendirildiğim okuldaki bilgisayar destekli eğitimin yürütülmesinde
Ve Bilişim Teknolojileri ile igili
olarak görevimin gereği olan işlerı hizmetin sürekliliği esaslnda yürüteceğime, kazanmlş
olduğum bilgi
birikimini ve deneYimimi görev yaptığım okulda eğitim ve öğretimin kalitesinini artrılmas|
konusunda
kullanacğlmı kabul eder taahhüt ederek, Bilişim Teknolojileri Rehber öğretmenliği görevini
kabul
ediyorum.
Bakanlığımız Fatih Projesi
.......
/
.......
imza
/ 20....
Download

1-1 s.u"t ! Ogl"