İnteraktif
Nöropatoloji Kursu
Glial Tümörlere Histopatolojik
Yaklaşım
Moderatör
Prof.Dr.Büge Öz
17-18 Mayıs 2014
İstanbul
Türk Patoloji Derneği
http://www.tpd.org.tr
Türk Patoloji Derneği İnteraktif Nöropatoloji ‘’Glial Tümörlere
Histopatolojik Yaklaşım’’ Kursu Programı
Türk Patoloji Derneği-Nöropatoloji Çalışma Grubu Ortak
Aktivitesi
17-18 Mayıs 2014, İstanbul
18 Mayıs 2014, Pazar
17 Mayıs 2014,Cumartesi
08.30-09.00 Kayıt ve Kahvaltı
08.30-09.00 Kahvaltı
09.00-09.10: Açılış Prof.Dr.Saffet Tüzgen (Bezmialen Üniversitesi Rektörü)
09.10-10.00: Beyin Tümörlerinde Temel Nöroradyoloji
Dr.Naci Koçer
10.00-10.30: İnfiltratif Tümörlere Genel Bakış Prensipleri
Dr.Figen Söylemezoğlu
09.00-10.30: Olgular Eşliğinde Ependimal Tümörlerin
Histopatolojik Değerlendirilmesi
Dr.Büge Öz
10.30-10.45 Kahve Arası
10.30-11.00 Kahve Arası
11.00-12.30: Olgular eşliğinde İnfiltratif Astrositik Tümörlerin
Histopatolojik değerlendirilmesi
Dr.Figen Söylemezoğlu
10.45-12.00: Olgular Eşliğinde SEGA ve PKA Histopatolojik
Değerlendirilmesi
Dr.Süheyla Bozkurt
Dr.Figen Söylemezoğlu
Dr. Büge Öz
12.30-13.30 Yemek Arası
13.30-14.15: Glial Tümörlerin değerlendirilmesinde İmmunhistokimyanın
efektif Kullanımı
Dr.Büge Öz
14.15-15.30: Olgular Eşliğinde oligodendrogliomların
Histopatolojik Değerlendirilmesi
Dr.Büge Öz
15.30-15.45 Kahve Arası
15.45-17.00: Olgular Eşliğinde Piloid Tümörlerin
Histopatolojik değerlendirilmesi
17.00-19.00: Olgular eşliğinde Glioblastomların
Histopatolojik değerlendirilmesi
Dr.Süheyla Bozkurt
Dr.Figen Söylemezoğlu
12.00-12.30: Kursun değerlendirilmesi ve Kapanış
Download

İnteraktif Nöropatoloji Kursu