TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ DİPLOMA PROGRAMI 1. KURSU
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESI CEM’İ DEMİROĞLU ODİTORYUMU, İSTANBUL
25-27 NİSAN 2014
25 Nisan 2014
13:00 - 13:30 1 Beyin Tümörleri: Sınıflama, evreleme ve
genetik kavramlar Dr. Nail Bulakbaşı
13:30 - 14:00
2 Düşük grade glial tümörler Dr. Nail Bulakbaşı
14:00 - 14:30
3 Yüksek grade glial tümörler Dr. Ayşenur Cila
14:30 - 15:00
4 Non glial tümörler Dr. Ayşenur Cila
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:00 5 Beyin Tümörlerinde MR spektroskopi Dr. Alpay Alkan
27 Nisan 2013
16:00 - 16:30 6 Beyin Tümörlerinde perfüzyon ağırlıklı görüntüleme Dr. Alpay Alkan
08:30 - 09:00
21 Orbita tümörleri ve vasküler Dr. Emel Ada
16:30 - 17:00
7 Beyin Tümörlerinde diffüzyon ve tensor görüntüleme 09:00 - 09:30
22 Maksillofasiyal tümörler Dr. Yusuf Öner
Dr. Ayşe Aralaşmak
09:30 - 10:00
23 Kafatabanı tümörleri Dr. Yusuf Öner
17:00 - 17:30 8 Beyin Tümörlerinde Fonksiyonel görüntüleme
10:00 - 10:30
24 Suprahyoid bölge boyun tümörleri
Dr. Ayşe Aralaşmak
Dr. Nezahat Erdoğan
10:30 - 11:00 Kahve Arası
26 Nisan 2014
11:00 - 11:30
25 Infrahyoid bölge boyun tümörleri Dr. Nezahat Erdoğan
11:30 - 12:00
26 Paragangliomalar Dr. Osman Kızılkılıç
08:30 - 09:00
9 MSS tümörlerinde moleküler görüntüleme
12:00 - 12:30
27 Boyun lenf nod görüntülemesi Dr. Yusuf Öner
Dr. Cem Çallı
12:30 - 13:00
28 Fasiyal bölgenin vasküler lezyonları
09:00 - 09:30
10 MSS tümörlerinde radyoterapi ve kemoterapiye ‘genel kavramlar‘ anjiogenesis ve sınıflama Dr. Emel Ada
bağlı değişiklikler Dr. Yelda Özsunar Dayanır
13:00 - 14:00 Yemek Arası
09:30 - 10:00
11 Tümör progresyonu ve tedaviye cevabın 14:00 - 14:30 29 Intradural spinal tümörleri Dr. E. Turgut Talı
nöroradyolojik değerlendirilmesi Dr. Cem Çallı
14:30 - 15:00 30 Ekstradural spinal tümörler Dr. E. Turgut Talı
10:00 - 10:30
12 Halkasal kontrastlanma gösteren lezyonlar
15:00 - 15:30 31 Spinal tümörlerde tedavi ve sonrası değişiklikler
Dr. Yelda Özsunar Dayanır
Dr. Emel Ada
10:30 - 11:00 Kahve Arası
15:30 - 16:00 Kahve Arası
11:00 - 11:30
13 Fakomatozlar Dr. Abdulhakim Coşkun
16:00 - 17:00 Sınav
11:30 - 12:00
14 von Hippel-Lindau ve hemanjioblastomlar
Dr. Abdulhakim Coşkun
12:00 - 12:30
15 Supratentorial pediatrik tümörler Dr. Simay Altan Kara
BİLİMSEL SEKRETERYA:
12:30 - 13:00
16 Çocuklarda posterior fossa tümörleri
İletişim: Prof. Dr. Osman Kızılkılıç
Dr. Simay Altan Kara
13:00 - 14:00 Yemek Arası
KAYIT SEKRETERYASI:
14:00 - 14:30 17 Lenfoma ve hemopoetik tümörler Dr. Kader Karlı Oğuz
İletişim: Gülçin Şeker • E-mail: [email protected] • Tel: 0530 223 66 58
14:30 - 15:00 18 Pituiter bölge tümörleri ve tuzaklar Dr. E. Turgut Talı
ORGANİZASYON SEKRETERYASI:
15:00 - 15:30 19 Metastatik hastalık Dr. Kader Karlı Oğuz
15:30 - 16:00 20 MSS tümörlerini taklit eden lezyonlar
Dr. Osman Kızılkılıç
16:00 - 16:30 Kahve Arası
Yıldız Posta Caddesi Akın Sitesi 1. Blok no : 6 Kat: 1 D:3 Gayrettepe Şişli - Istanbul
16:30 - 17:30 Workshop - Film Okuma
İletişim : Begüm Sarıgöl
Tel : 0 212 347 63 00 • Fax : 0 212 347 63 63
E-mail : [email protected] - [email protected]
Web : www.dekon.com.tr
Download

türk nöroradyoloji derneği diploma programı 1. kursu