ÖZGEÇMİŞ
Araş. Gör. Hüseyin NERGİZ
E-Posta:
[email protected]
Telefon:
(312) 297 83 25
Adres:
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Psikoloji Bölümü
06800 Beytepe, Ankara
Eğitim
Mezuniyet Tarihi
Derece
Alan
Kurum
2011
Lisans
Psikoloji
Hacettepe Üniversitesi
2013
Y. Lisans
Klinik
Psikoloji
Hacettepe Üniversitesi
Tamamlanan tezler
Yüksek lisans (Klinik psikoloji)
Nergiz, H. Görme Engelli Çocuk Ebeveynlerinin Yaşadığı Güçlüklerin Belirlenmesi ve
Tükenmişlik ile Yaşam Doyumuna Yönelik Yordayıcı Değişkenler, Yüksek Lisans Tezi,
Ankara, 2013.
Bilimsel/Mesleki Dernek Üyelikleri
Türk Psikologlar Derneği (TPD
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Download

Ayrıntılı CV pdf formu için tıklayınız - Psikoloji Bölümü