BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA SORULARI
1- Coğrafi olarak uzak mesafelerdeki yerel ağları ve bilgisayarları birbirine bağlamak için
kullanılan ağ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yerel Alan Ağı
B) Geniş Alan Ağı
C) Uydu Ağ
D) Karışık Ağ
2- Küçük bir alan içerisindeki veya uzak mesafelerdeki en az 2 bilgisayarın iletişim hatları
aracılığıyla birbirine bağlanmasıyla oluşan sisteme ne denir?
A) Modem
C) Ethernet Kartı
B) Bilgisayar Ağı D) Browser
3- “Devlet kuruluşları, ticari faaliyet gösteren kuruluşlar ve eğitim kuruluşlar” verilen site
adı uzantıları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru şekilde sıralanmıştır?
A) gov, mil, org
B) mil, gov, edu
C) gov, com, edu
D) edu, com, gov
4-Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I.
Virüsler; internet, disket ve CD-ROM'lar aracılığıyla bulaşabilirler.
II.
Virüslerden korunmanın en iyi yolu bilgisayara yüklenecek dosyaların
güncellenmiş virüs temizleme programı ile tarayarak kullanmaktır.
III.
Virüsler bir başka programa yapışarak yayılmaktadır.
IV.
Belli tarihlerde çalışıp ekrana resim, mesaj çıkması, bilgisayar sisteminin
yavaşlaması ve kilitlenmesi ile dosyaların ve sistemin hasar görmesi bilgisayara
virüs bulaştığının Belirtisidir.
A) I,II,III,IV
B) I,IV
C) III,IV
D) II,III
5- Bilgisayarda (A:) hangi sürücü isimlerinde kullanılır?
A)CD-DVD sürücü
B)Sabit Disk
C)Disket Sürücü
D)Flash Bellek
6- Aşağıdakilerden hangisi yazı dosyası uzantısıdır.
A)txt
B)mp3
C) jpg
D)pdf
7- Aşağıdaki internet adreslerinden hangisinin yazılışı doğrudur?
A. www.sağlıklıyasaminsırları.net.tr
B. www.saglikliyasaminsirlari.net.tr
C. www.sağliklıyaşamınsırlari.net.tr
D.www.sağlıklıyaşamınsırları.net.tr
8- Bilgisayarda bilgilerin kaydedildiği birimlere…………………………adı verilir.
A)Virüs
B)Dosya
C)İşletim sistemi
D)E-posta
9-Aşağıdakilerden hangi internet adresi devlet daireleri için kullanılır?
A. www.uzaybilimleri.com.tr
B. www.losev.org.tr
C . www.selcuk.edu.tr
D. www.meb.gov.tr
10-Aşağıdaki sitelerin isimlerini, hangi kuruma ait olduklarını ve yayınlandıkları
ülkeleri yazınız.
www.marmara.edu.tr
www.germany.com.de
www.sairnabi.k12.tr
www.kkk.mil.tr
www.force.mil.us
www.temavakfi.org.uk
www.oxford.net.bel
Site ismi
marmara
(üniversitesi)
germany
Kurum
Üniversite
Yayınlandığı ülke
Türkiye
Ticari kurum
almanya
Yandaki Geri Dönüşüm Kutusu simgesi ne işe yarar?
A) Silinen dosya ve klasörlerin atıldığı yerdir
B) Kullanıcıların belgelerinin kayıtlı olduğu yerdir
C) Internet’e bağlanmak için kullanılan kısa yoldur
D) Bilgisayarda bulunan sürücülere ulaşmak için kullanılan simgedir.
11-
Yanda resmini gördüğünüz simge neyi ifade eder?
A) Kısayol
B) Dosya
C) Klasör
13-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
12-
A) Kaydet- (Ctrl + S)
C) Yapıştır – (Ctrl + V)
D) Belge
B) Kes – (Ctrl + F)
D) Kopyala – (Ctrl + C)
14-Simge halinde bulunan belgeleri, klasörleri ve programları açmak için fare nasıl
kullanılır?
A) Farenin sol tuşu ile çift tıklanır.
B) Farenin sol tuşu ile tek tıklanır.
C) Farenin sağ tuşu ile çift tıklanır.
D) Farenin sağ tuşu ile tek tıklanır.
15-Aşağıdakilerden hangisi sıkıştırılmış dosyadır?
A)Ali.mpeg
B)Ali.mp3
C)Ali.gif
D)Ali.rar
16Yandaki butonun görevi nedir?
A-) Sayfa sütunlara böler
B-) Madde numaralandırmasını verir
C-) Artan sıralama yapar
D-) Sayfa Numarası ekler
17Simgeleri ne işe yarar?
A-)
Alt simge ve üst simge eklemeye
B-)
X’in karesini almaya
C-)
X sayısını 2 ile çarpmaya
D-)
Matematiksel işlemler yapmaya
18- Metnin tamamını seçmek için hangi komutlar kullanılır?
A-) Ctrl+S
B-) Ctrl+V
C-) Shift+A
D-) Ctrl+A
19-
Yandaki butonun görevi nedir?
A-) Altı Çizili
C-) Araştır
B-) Aç
D-) Yazı Tipi Rengi
20Yandaki butonun görevi nedir?
A-) Yazı Tipi Boyutu
B-) Yazı Tipi
C-) Yazıcı
D-) Yazdır
21-Aşağıdaki Kısa yollardan hangisi Kes – Kopyala – Yapıştır sıralaması doğrudur?
a) CTRL+X - CTRL+ C - CTRL+V
b) CTRL+Y - CTRL+ O - CTRL+S
c) CTRL+L - CTRL+ R - CTRL+G
d) CTRL+F - CTRL+ H –F5
22-Aşağıdakilerden hangisi bir virüs programının sahip olması gereken özelliklerden
bir tanesi değildir.
a) Kullandığımız antivirüs programının güvenlik duvarı özelliği olmasına dikkat etmeliyiz.
b) Antivirüs programının internetten indirilmiş olmasına dikkat etmeliyiz.
c) Antivirüs programını yeni virüsleri tanıması için sürekli internetten güncellemeliyiz.
d) Antivirüs programının lisanslı ve orijinal yazılım olmasına dikkat etmeliyiz.
23-Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba karşı yapılan teknik
ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarına ne denir ?
a) Güvenlik Duvarı
c) Siber zorbalık
b) Bilgisayar virüsü
d) e- devlet uygulamaları
24-Aşağıdaki dosya uzantılarını oklarla eşleştiriniz.
1
.MOV , .AVI
Ses, müzik
2
.BMP , .JPEG
Kitap
3
.TXT , .DOC
Video, Film
4
.PDF
Yazı
5
.MP3 , .WAV
Resim
25-“Manzara” isimli bir resim dosyası oluşturunuz. Aşağıdaki boşluklara tam dosya adını
yazınız.
Manzara
………………………… …………………………. ………………………….
26. İstediğimiz konumda klasör oluşturmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisini
uygulamalıyız?
A) Sağ tuş / Yeni / Klasör
B) Sol tuş / Yeni / Klasör
C) Sağ tuş / Yenile
D) Sol tuş / Yenile
27-Yandaki şekli
çizmek için hangi
buton kullanılmıştır.
A)
B)
C)
D)
28-Bilgisayarımıza ve bilgisayarımızdaki verilere zarar vermek için yazılmış
programlara ne denir ?
a) Virüs
b) İnternet
c) İşletim sistemi
d) Veri
29- Bilgisayara virüs aşağıdaki yollardan hangisi ile bulaşmaz ?
a) CD/DVD ile
b) Bilgisayarın fazla tozlanması ile
c) E-Mail (elektronik posta) ile
d) İnternet ile
30- Aşağıdakilerden hangisi virüsten korunma yolarındandır ?
a) Tanımadığımız kişilerden gelen e postaları açmak
b) Belgelerimizdeki önemli dosyaları silerek
c) İnternette güvenli olmayan sitelerden dosya indirmemek
d) Orijinal olmayan CD/DVD almak
31-Bilgisayarımızı virüslere karşı koruyan programın ismi nedir ?
a) Anti-virüs programı
b)
Ofis programı
c)
Paint programı
d)
Recovery programı
32- Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçları
arasında değildir ?
a) Bir kişiye ait e-posta veya kullanıcı bilgilerini ele geçirmek, değiştirmek veya
silmek
b) Bir kişi veya kurum adına sahte e-posta/profil/hesap oluşturmak
c) Sahte alışveriş siteleri kurarak kullanıcıları dolandırmak
d) Mağazadan bilgisayar çalmak
33-Aşağıdakilerden hanisi virüslerden korunmak için yapılması gerekenlerden biri değildir?
a) Bilgisayara bir anti-virüs programı kurulmalıdır.
b) Tanımadığımız kişilerden gelen e-postalar açılmalıdır.
c) Anti-virüs programları mutlaka güncellenmelidir.
d) Bilgisayara bir şey yüklenirken mutlaka anti-virüsle taranmalıdır.
34- Aşağıdakilerden hangisi internette karşılaşabileceğiniz tehlikelerden birisi değildir? (
a) Oyun Siteleri
b) Virüsler
c) Sanal Zorbalık
d) Korsanlık
35-Aşağıdaki dosya uzantılarını dosya türleri ile eşleştiriniz. (5 Puan )
.exe
.jpeg
.mp3
.rar
.doc
…………………………………
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….
1.
2.
3.
4.
5.
Ses Dosyası
Resim Dosyası
Metin Dosyası
Program Dosyası
Sıkıştırılmış Dosya
36. Aşağıda klavye tuşları ile verilen bilgilerden doğru olanların önüne (D), yanlış
olanların önüne de (Y) yazınız.
…
Sürekli büyük veya küçük harf yazmakta kullanılan tuştur.
…
…
Başlat menüsünün açılmasını sağlayan tuştur.
Sayı tuşlarının sayı yazması ile yön tuşu olarak kullanılması arasında geçiş
yapmasını sağlar.
…
Yazıda Shift'e basılı tutarken bir harfe basarsak büyük harf yazar.
…
…
Yazıda imlecin solundaki karakteri silmeye yarar.
Yazıda imlecin sağındaki karakteri siler. Ayrıca seçili dosya ve klasörleri
silmeye yarar.
37-Aşağıda verilen dosya ve dosya uzantılarını eşleştiriniz.
…
Microsoft Office Word
… .doc
… .mp4
… .mp3
… .jpeg
Microsoft Office Excel
Microsoft Office PowerPoint
… .xls
Video Dosyası
… .mpeg
… .png
Müzik Dosyası
… .ppt
Resim Dosyası
… .wav
… .pdf
E-kitap
38. Aşağıdaki tuşlardan hangisi verilen komutları iptal etmekte, bazen de
programlardan çıkışta kullanılır?(
A)
C)
B
)
D
)
39. Ekranın resmini çeken tuş aşağıdakilerden hangisidir?
A)
C)
B
)
D
)
40.İnternette tanıştığın birisiyle konuşurken hangi bilgiyi vermek güvenli değildir?
A) Anne kızlık soyadı
C) Oturduğun evin adresi
B) T.C. kimlik numarası
D) Hepsi
41. Ahmet’in flash belleğinde 5 adet dosya bulunmaktadır. Bu dosyaların görünümleri şu
şekildedir.
Ahmet’in flash belleğindeki 5 dosya türünü de yazınız.
42.Üsteki yan yana olan üç düğmenin sırasıyla görevleri nedir?
A)
B)
C)
D)
Kalın – Altı Çizili – İtalik
Kalın – İtalik – Altı Çizili
Boyut – Altı Çizili – Kalın
Altı Çizili – Kalın - İtalik
43-Bilgisayarımıza virüs bulaşmaması için hangisi yapılmamalıdır?
A) Tanımadığımız kişilerden gelen e-postalar açılmalıdır.
B) Bilgisayara dosya yüklerken mutlaka virüs taraması yapılmalıdır.
C) Bilgisayarımıza anti-virüs programı kurulmalıdır.
D) Anti-virüs programları güncellenmelidir.
44-Aşağıdakilerden hangisi zararlı bir yazılımdır?
A)
B)
C)
D)
Not Defteri
Microsoft Office Word
Virüs
Anti virüs Programları
45-Bilgisayar virüslerinden korunmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru
olmaz?
A) Virüs programını haftada 1 güncellemek.
B) Flash diskleri tarattıktan sonra açmak.
C) Casus yazılımları bilgisayarımıza kurmak.
D) Bilgisayarımızı zaman zaman anti virüs programıyla taratmak.
46-Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir?
A) Web sitelerini çalmak.
B) Mağazadan bilgisayar satın almak.
C) Başkalarının internet şifrelerini ele geçirmek.
D) Özel bilgilerimizin internette izinsiz kullanılması
47-Aşağıdakilerden hangisi bir şifre belirlerken dikkat edilecek hususlardan değildir?
A) Kolay bulunabilecek şifre seçmemek
B) Sıralı harf kullanmamak
C) Sadece rakam kullanmak
D) T.C. Kimlik numarasını kullanmamak
48-Masaüstüne boş bir klasör nasıl oluşturulur?
A)
B)
C)
D)
Başlat – Ekle – Klasör
Sağ tık – Yeni – Klasör
Sol Tık – Klasör
Ekle – Klasör – Yeni
49-Aşağıda bazı dosya uzantıları ve bu uzantılara sahip dosyaların türü verilmiştir.
Tür isimlerindeki harfleri uzantılardaki kutucuklara yerleştirin.
A.
E-Kitap
B.
Fotoğraf
C.
Video
D.
Müzik
E.
Çalıştırılabilir Program
50-Klasör adını değiştirmek için klavyeden hangi kısayol tuşuna basarız?
A) F1
B) F2
C) F3
D) F4
51- Bir öğeyi sürüklerken CTRL tuşuna basıldığında ne olur?
A) Seçili öğeyi keser
B) Seçili öğeyi siler
C) Seçili öğeye kısayol oluştur D) Seçili öğeyi kopyalar
52- Aşağıdakilerden hangisi bir arama motorudur?
A) Google
B)Chrome
C)Opera
D)Safari
I. Kes düğmesine basınız
II. Taşımak istediğiniz yere gidiniz
III. Metni Seçiniz
IV. Kopyala düğmesine basınız
V. Kopyalamak istediğiniz yere gidiniz
VI. Yapıştır düğmesine basınız
53-Bir metni başka bir yere taşımak için yukarıdaki işlemlerden hangileri hangi sıra ile
kullanılmalıdır.?
A) I – II- IV
B) III – I – II – VI
C) III – II – I – IV
D) II-III-IV-I
54.
I. Delete
II. Back space
III. CTRL
Karakter (harf) silmek için yukarıdaki tuşlardan hangileri kullanılır?
A) Sadece I
B) Sadece II
C) I ve III
D) I ve II
55-Bir dosyayı geri dönüşüm kutusuna göndermeden silmek için kullanılan kısayol tuşu
hangisidir?
A)Shift + Delete
B) Ctrl + Delete
C) Delete
D) Alt + Delete
56- Simgesi ne işe yarar?
A)
B)
C)
D)
Tablo içerisindeki metnin yönünü değiştirir.
Word Art yazısı eklemeye yarar
Paragrafın başında diğerlerinden büyük bir büyük harf oluşturur.
Yazı rengini değiştirmeye yarar
57- Simgesi ne işe yarar?
A) Tabloya yazı yazmaya yarar
B) Resim çizmeye yarar
C) Tablo çizmeye yarar
D) Kenarlık eklemeye yarar
58-Zararlı yazılımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Bu tür yazılımlara karşı önlem almaya gerek yoktur.
B)e-mail, flash bellek gibi araçlarla başka bilgisayarlara bulaşırlar.
C)Bulaştıkları bilgisayarın sistem dosyalarına zarar verebilirler.
D)Bazı türleri bilgisayar içinde kendi kopyalarını oluşturur.
59-Dosya uzantılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)İşletim sisteminin dosya türünü tanımasını sağlar.
B)Bilgisayarı kullanan kişi dosyanın hangi programda açılacağını görebilir.
C) Dosya uzantıları genellikle 5 harflidir.
D)Dosya uzantısını dosyayı üreten program verir.
60-Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarları veya bilgisayar ağlarını birbirine bağlamayı
sağlayan donanım birimlerinden biridir?
A)Switch B)Fare C)Yazıcı
D) Barkod Okuyucu
61-LAN(Local Area Network) kısaltması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A)Bilgisayar ait bir donanım
B)Bilişim suçlarını araştıran polis birimi
C)Küçük alanları kapsayan bilgisayar ağı
D)Bir işlerim Sistemi
62-Hangisi kötü amaçlı yazılımlardan korunma yöntemleri arasında yer almaz?
A) Yazılım güncellemeleri
B) Güvenlik yazılımları
C) Verilerin güvenli şekilde silinmesi
D) Crack yazılım indirmek
63. Bilgisayarımızı korunmak için hangisi yapılmamalıdır?
A) Uygun ve güncel bir güvenlik yazılımı kullanmalıyız
B) Bulaşan zararlı yazılımları tespit etmeli, kaldırmalıyız.
C) Bu yazılımların sisteme bulaşmasını önlemeliyiz.
D) Güvenlik amaçlı birden çok virüs koruma programı yüklemeliyiz.
64.Hangisi kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için yapılması gerekenlerden değildir?
A) İnternet sitelerine güvenerek sitelere giriş yapmak
B) E-postalarda gelen sitelere giriş yapmamak
C) Güvenlik yazılımı kullanmak
D) İnternetten güvenmediğimiz programları indirmemek
65. Hangisi virüs belirtisi değildir?
A) Bilgisayarın sık sık kilitlenmesi
B) Bilgisayarın istem dışı davranışlarda bulunması
C) Bilgisayarı uzun süre kullanmayınca ekranının kapanması
D) Bilgisayarın normalden daha yavaş çalışması
66. Bilgisayar korsanlarının bilgisayarlarımıza sızmasını engelleyen sistemler
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güvenlik Duvarı B) Truva Atı C) Korsan Yazılım D) Ücretsiz Yazılım
67. Bilgisayar virüsleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dosyalara veya makro gibi kodlara bulaşırlar.
B) Herhangi bir kullanıcı etkileşimi olmaksızın bilgisayar ayarlarını değiştirebilmektedirler.
C) Virüsler çoğalabilme yeteneğine sahiptir ve kendilerini bilgisayarın her yerine
bulaştırabilirler.
D) Koda erişildiğinde ve çalıştırıldığında bilgisayara bulaşmaktadır.
68-Bilgi güvenliği konusunda alınacak tedbirlerden hangisi yanlıştır?
A) Belirli periyotlarla bilgileri yedeklemeli ve yedeklenen bilgileri güvenli alanlarda
tutmalıyız.
B) Güvenliği sağlamada anti-virüs, anti-spam, anti-casus ve güvenlik duvarı gibi çözümlerin
kullanmalı ve bunları güncel tutmalıyız
C) Bilinmeyen veya anlaşılmayan hususlar konusunda şüpheci olmalı ve uzmanlardan destek
almalıyız
D) Güçlü şifreler kullanmalıyız. Şifrelerimizi asla değiştirmemeliyiz.
69. Bilgi güvenliği konusunda alınacak tedbirlerden hangisi yanlıştır?
A) Kullanılmayan bilgiler sistemden kaldırılmalı, sadece ihtiyaç duyulan bilgiler elektronik
ortamlarda bulundurulmalı, ihtiyaç olmayan yazılımlar sistemlere yüklenmemelidir.
B) Elektronik ortamların kolaylıkla takip edilebilir ortamlar olduğu her zaman hatırda
tutulmalıdır.
C) Sahip olunan önemli / gizli bilgi varlıklar gerektiği gibi korunmamalı veya
paylaşılmamalıdır.
D) Başkalarının bilgilerinin izinsiz kullanmasının ve sistemlerine izinsiz girilmesinin suç
olduğu hatırlanmalı ve yapılmamalıdır.
70. Hangisi kötü amaçlı yazılımların genel adıdır?
A) Virüs B) Malware C) Spyware D) Adware
71.İnternete girmek için hangisine gerek yoktur?
A) Yazıcı B) Modem C) Telefon hattı D) İnternet paketi
72. İnternete girmek için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç vardır?
A) Telefon hattı B) Modem C) Bilgisayar D) Hepsi
73-Aşağıdakilerden hangisi aynı binada ortamda bulunan bilgisayarlar arasındaki veri
iletişimi yapabilmesini sağlar?
A) Modem B) Floppy C) Cpu D) Ethernet kartı
74-İnternet ağ yapısı aşağıdakilerden hangisi ile başlar?
A) www
B) iws
C) html
D) dns
75. Boşlukları doldurun. “http://www.meb.gov.tr” adresinde;
Ülke kodu : …………… Adresin alan adı : …………… Uzantısı : …………
76- Boşlukları doldurun. “www.gazi.edu.tr” adresinde;
gazi : …………………………. edu : ………………………. tr : ………………………….
77-. Aşağıdaki uzantılar hangi tür siteler için kullanılır? yazınız.
.gov = …………………..….. .com = …………………..…..…
.org = …………………..…..… .k12 = …………………..…..…
.edu = …………………..…..… .mil = ………………………….
78. Hangi ülke kodu hangi devlete ait sitelerin sonunda bulunur.
1. ".jp" ülke kodu
……………….
2. ".tr" ülke kodu
……………….
3. ".de" ülke kodu
……………….
4. ".ca" ülke kodu
……………….
5. ".uk" ülke kodu
……………….
6. ".us" ülke kodu
……………….
a) Amerika
b) Japonya
c) İngiltere
d) Kanada
e) Almanya
f) Türkiye
79-Aşağıdaki uzantılardan hangisi devlet kurumları için kullanılır?
A) .gov B) .com C) .org D) .mil
80-E-posta ve URL adreslerinde aşağıdaki karakterlerden hangisi kullanılamaz?
A) o
B) e C) i D) ü
81.org uzantılı internet adresi aşağıdaki seçeneklerden hangi web sitesine aittir?
a-) ilk ve ortaokul
c-) devlete ait kurumlar
b-) askeri kurumlar
d-)d) ticari olmayan organizasyonlar
82-) http:// www.siteninadi.com.tr. Adresinde tr. Uzantısının ifade ettiği anlam aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir ?
a-) dünya çapında ağ üzerinde olunduğu
b -) sitenin hangi tür kuruma ait olduğu
c-)web sayfalarına ulaşım dilini
d -) ülke ekidir.
83-)Web adresinde İngiltere ülkesine ait kısaltma aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile
gösterilir ?
a- uk
b-de
c-it
d-tr
84-) Web adresinde fr. kısaltması aşağıdaki seçeneklerden hangisi ülkeye aittir ?
b-Almanya
a-İngiltere
d-Fransa
c-İtalya
85-) I. Türkçe harf kullanılmaz.
II. Büyük harf kullanılır.
III. Sözcükler arasında boşluk bırakılır.
Web adresi yazarken dikkat edilmesi gereken hususlara ait yukarıda verilen ifadelerden
doğru olanları aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir ?
a- Yalnız I
b- I.-II.
c- III.
d- I.-II.-III.
86-Aşağıdakilerden hangisi hazırlanan belgenin satır aralıklarını düzenler.
a)
b)
c)
d)
87-Seçili olan yazıyı Kalın yazdırmak için hangi düğme kullanılmalıdır?
A)
b)
c)
d)
88-Seçili olan yazıyı İtalik yazdırmak için hangi düğme kullanılmalıdır?
a)
b)
c)
d)
89-Oluşturulmuş bir listeye numara eklemek için hangi düğme kullanılmalıdır?
a)
b)
c)
d)
90-İnternet adreslerinde ilk ve ortaöğretim okullarının kullandığı internet adresi uzantısı
aşağıdakilerden hangisidir?
b) .com b) .org c) .gov
d) .k12
91Aşağıdaki ülke kodu kısaltmalarından hangisi doğru eşleştirilmiştir?
a.
b.
c.
d.
.nl  Hollanda
.de  Almanya
.es İspanya
Hepsi
92-İnternet adreslerinde askeriye ait kurumlarda kullanılan internet adresi uzantısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A).mil
B).tr
C).com
D)gov
93-Aşağıdaki internet adreslerinden hangisi yanlış yazılmıştır?
a. www.twitter.com
b. www.eğıtımhane.com
c. www.oyuncini.com
d. www.yandex.com.tr
94-Bilgisayar ağlarının en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir?
a.
Bilgi Paylaşımı
b.
c
d
Bilgisayarın çalışmasını sağlaması
Bilgisayar parçalarının daha iyi çalışmasını sağlaması
Bilgisayarda oyun oynanmasını sağlaması
95.Aşağıdaki internet adreslerinden hangisi yanlış yazılmıştır?
a)
b)
c)
d)
www.meb.gov.tr
www.facebook.com
www.gebzeinönü.meb.k12.tr
www.google.com.tr
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM 6. SINIFLAR ÇALIŞMA SORULARI CEVAPLARI
1-B
21-A
2-B
22-B
3-C
23-C
4-A
24- MOV,AVİ--- VİDEO DOSYASI
5-A
BMP, JPEG--- RESİM DOSYASI
6-A
TXT,DOC---YAZI
7-B
PDF---E-KİTAP
8-B
MP3,WAV----SES,MÜZİK DOSYASI
9-D
25- MANZARA. JPG
10-
26-A
Site
ismi
www.marmar marma
a.edu.tr
ra
(üniver
sitesi)
www.german german
y.com.de
y
www.sairnabi Saimabi
.k12.tr
www.kkk.mil.
tr
www.force.m
il.us
www.temava
kfi.org.uk
www.oxford.
net.br
11-A
12-C
13-B
14-A
15-D
16-B
17-A
18-D
19-D
20-A
Kuru
m
Ünive
rsite
Yayınla
ndığı
ülke
Türkiye
27-D
28-A
29-B
30-C
31-A
almany
a
türlçe
Kkk
Ticari
kurum
Liseilkorta
okul
Mil
türkçe
34-A
force
Mil
amerik
a
ingilter
e
brezily
a
35- exe--- program
Temava Vakıf
kfı
Oxford İntern
et
32-D
33-B
Jpeg---resim
Mp3 ---- müzik
Rar-sıkıştırılmış
Doc---metin
36- 1-D,2-D
3-Y
4-D
5-D
37- DOC- MS OFFİCE WORD
MP4—VİDEO
MP3---- MÜZİKJPEG--- RESİM
XLS--- MS OFFİCE EXCEL
MPEG—VİDEO
PNG-RESİM
PPT-MS OFFİCE POWERPOİNT(SUNU)
6-D
WAV—MÜZİK
63-D
PDF—E KİTAP
64-A
38-B
65-C
39-A
66-A
40-D
67-D
41- 1.MP3---SES
68-D
BİLİŞİM.RAR----SIKIŞTIRILMIŞ
69-C
DOSYA.DOC----WORD(YAZI-METİN)
70-A
EXPLORER.EXE-----PROGRAM/UYGULAMA
71-A
PİKNİK.JPG—RESİM
72-D
42-B
73-D
43-A
74-C
44-C
75- tr ……… meb……… gov
45-C
76-adı ………. Uzantısı………ülke kodu
46-B
77- gov----devlet
edu-eğitim
47-C
48-B
49- EXE ----E AVİ-----C
A
MP3----D
B
PDF---JPG---
org---- vakıf
com ---ticari
K12---lise İlk-Orta Okul
mil ----askeri
78- 1-b
3-e
2-f
4-d
79-A
50-B
80-D
51-D
81-D
52-A
82-D
53-B
83-A
54-D
84-D
55-A
85-A
56-C
86-B
57-C
87-C
58-A
88-D
59-C
89-A
60-A
90-D
61-C
91-D
62-D
92-A
5-c
93-B
94-A
95-C
Download

Çalışma Soruları-2