KLAVYE ÜZERİNDEKİ TUŞLARIN GÖREVLERİ
Caps Lock
Num Lock
Scroll Lock
Işıklı Göstergeler
Print Screen tuşu
İşaret Tuşları
Harf Tuşları
Rakam Tuşları
Hareket Tuşları
Fonksiyon tuşları
Tab tuşu
Pause tuşu
Break tuşu
Space tuşu
Backspace tuşu
Enter tuşu
Esc tuşu
Alt tuşu
Alt Gr tuşu
Ctrl tuşu
Insert tuşu
Delete tuşu
Page Up
Page Down
Home
End
Aşağı Ok
Yukarı Ok
Sağ Ok
Sol Ok
: Aktif olduğunda karakterlerin büyük harf olarak yazılmasını sağlar.
: Aktif olduğunda sayısal klavye tuşlarının etkin hale gelmesini sağlar.
: Ekrandaki yazıların kaymasını engellemek amacıyla kullanılır.
: Kilit tuşlarının aktif olup olmadığını gösterir. Bu tuşlardan biri seçildiğinde o tuşa ait ışık yanar.
: Basıldığında bilgisayar ekranındaki görüntüyü belleğe kayıt eder.
: Noktalama ve matematik işaretlerini girmek için kullanılır.
: Harfleri girmek için kullanılır. Klavyeler tuşların dizilişine göre Q ve F tipi olarak adlandırılırlar.
: Sayıları girmek için kullanılır.
: Yazı imlecini hareket ettirmek amacıyla kullanılır.
: Bilgisayara özel komutlar göndermek amacıyla kullanılır. Bu tuşlara her programda farklı farklı görevler yüklenebilir.
: Kelimeler arasında birden fazla boşluk bırakmak ( Paragraf başı ) amacıyla kullanılır.
: Bilgisayar tarafından yapılmakta olan işlemi dondurmak amacıyla kullanılır.
: Bir işleme son vermek amacıyla kullanılır.
: Kelimeler arasında boşluk bırakmak amacıyla kullanılır.
: İmlecin solunda bulunan karakteri siler.
: Komutları bilgisayara göndermek, yazı yazarken yeni paragrafa başlamak için kullanılır.
: Bilgisayar tarafından yapılmakta olan işlemin iptal edilmesini sağlar.
: Bir harf ile birlikte basıldığında menülerin seçilmesini sağlar.
: Üç karakterli tuşlarda sağ altta bulunan karakteri yazmak için kullanılır.
: Birlikte kullanıldıkları tuşlara komut işlevi kazandırmak amacıyla kullanılır.
: Araya karakter eklemek için iki konumlu bir tuştur. Seçili değilse imlecin sağında bulunan karakterin üzerine yazılmasını sağlar.
: İmlecin sağında bulunan karakteri siler.
: Ekrana bir önceki sayfayı getirir.
: Ekrana bir sonraki sayfayı getirir.
: İmleci bulunduğu satırın başına getirir.
: İmleci bulunduğu satırın sonuna getirir.
: İmleci aşağı doğru bir satır hareket ettirir.
: İmleci yukarı doğru bir satır hareket ettirir.
: İmleci sağa doğru bir karakter hareket ettirir.
: İmleci sola doğru bir karakter hareket ettirir.
Download

Klavye Tuşları