2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ERSİN BACAKSIZ
ANADOLU LİSESİ 11.SINIFLAR I. DÖNEM II. MATEMATİK
YAZILISI
NOTU
(A)
ADI:
SOYADI:
SINIFI:
NO:
TARİH:15.12.2014
1)
2)
z  1
z
20

3 .i
z  1  cos 24  i.sin 24
ise
sa yısın ı
b u lu n u z ?
3)
arg üm enti
kaç
karm aşık
sayısının
derecedir ?
4)
z  4.cis 60 
s tan dart
esas

sayısının
biçim de
kareköklerini
yazınız
log 1
5  log 1
5
9
3  log 8
32  ?
5)
z
6)
ifade sin in
sin 54   i . cos 54 
esas
arg üm entini
4
7
bulunuz ?
7)
8)
log 2 3  a
log 24 75
d eğeri
ve
log 3 5  b
ifade sin in
a
oldu ğuna
ve
b
göre ,
türünden
3
olduğuna
nedir ?
9)
c  log c
4
log a 2 b . log
değeri
b
göre
x  18
x ' in
a
türünden
nedir ?
10)
f ( x )  log ( 4  x ) (9  x )
2
en
3
(1  i ).(1  i ).(1  i ).(1  i )  ?
3
i
geniş
tan ım
fonksiyonunun
küm e sin i
2
log 3 x
bulunuz ?
ise
NOT: SORULARIN ÇÖZÜMÜNE PUAN VERİLİR.BAŞARILAR.
Leyla ÜZÜM
Zübeyde EREM
Gülsinem KIZILKAYA
x
log 3 2
4
log 3
x?
Serpil ÇOLAK
Ahmet ÖZ
x
 12
Download

log 5 log 3 log 32 ? + + =