Sayı
Konu
: 2015/S-2
: Kıdem Tazminatı Tavanı, Asgari Geçim İndirimi
Ankara,02.01.2015
SİRKÜLER 2015/2
2015 Kıdem Tazminatı Tavanı
İlgili kanun hükümlerine göre işçinin kendi iradesi dışında vukuu bulan olaylar sebebiyle iş akdinin sona
ermesi ile işveren tarafından ödenmesi gereken tazminat Devlet Memurları Kanuna tabi en yüksek
devlet memuruna bir hizmet yıl için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir. Buna göre
hesaplanan 2015 yılında geçerli olacak Kıdem Tazminatı Tavanı 3.541,37 TL’dir.
2015 Asgari Geçim İndirimi
AGİ; 16 yaşını dolduran ücretli çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden
düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Yani kazanılan gelirin bir kısmının istisnaya tabi tutulmasıdır. Yıllık
brüt asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan Asgari Geçim İndirimi işveren tarafından ödenmekle
birlikte, işveren bu kesintiyi devlet adına yaptığından, ödenmesi gereken gelir vergisinden mahsup
etmektedir.
2015 yılı asgari geçim indirimi tablosu
.
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU
- BEKAR
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN
AYLIK TUTAR
90,11 TL
90,11 TL
1 ÇOCUKLU
2 ÇOCUKLU
3 ÇOCUKLU
4 ÇOCUKLU
103,63 TL
117,15 TL
126,16 TL
135,17 TL
108,14 TL
1 ÇOCUKLU
2 ÇOCUKLU
3 ÇOCUKLU
4 ÇOCUKLU
121,65 TL
135,17 TL
144,18 TL
153,19 TL
Saygı ve sevgilerimizle,
Ali YERLİ
Yeminli Mali Müşavir
Download

buraya tıklayarak sirküyü görebilirsiniz.