ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Adres
Telefon
Faks
Vergi Dairesi
Vergi Numarası
E-Mail
Şirket Sermayesi
: İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20
D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA
: 0 312 472 02 37-38
Mersis No
: 9111851373737400
: 0 312 472 02 34
Ticaret Sicil No
: Ankara-360627
: Başkent
Bağlı Bulunduğu Oda : Ankara Y.M.M.O. (207)
: 052 059 3143
KGK Sicil No
: BD/2013/04877
: [email protected]
Sicil No
: 1114
: 50.000,00 TL
Mühür No
: 1433
Sayı : 2014/S-76
Konu : 6552-Sayılı Kanun İle Yapılan SGK
Düzenlemelerine İlişkin Genelge
Ankara, 01.10.2014
SİRKÜLER 2014/76
6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile Genel Sağlık Sigortası
Kanununa eklenen geçici 60 ıncı madde uyarınca; kapsama giren alacakların yeniden
yapılandırılması ve durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin primlerin ödenmesi sırasında
borçlularca ve sosyal güvenlik merkezlerimizce yapılacak işlemler 25.09.2014 tarihinde
yayımlanan SGK Genelgesinde açıklanmıştır.
Söz konusu Genelge yazımız ekinde yer almaktadır.
Saygı ve Sevgilerimizle;
Ali YERLİ
Yeminli Mali Müşavir
Download

SİRKÜLER 2014/76