TÜRMOB
Etik Eğitim 2015/1. Dönem Takvimi ve Süreci
BAŞURU DÖNEMİ
Başlangıç : 02 Ocak 2015
Bitiş
: 30 Ocak 2015
www.turmob.org.tr sitesine
Teorik Eğitim için katılım ücreti
ödenmesi ve
http://etik.turmob.org.tr
adresli portala kayıt
Oda'nın Etik Eğitim Portalından
başvuru rapurunu alması
Odada yapılacak yüz yüze eğitim
için eğitici talebi
Yüz yüze 6 saatlik Etik Eğitim
vermesi
İnteraktif Eğitime Başlama
(02 Şubat 2015 - ...
Başarısız
(Başarılı oluncaya kadar
değerlendirmeye tekraren
katılım sağlanabilir.)
İnteraktif Eğitimin
Tamamlanması
(En az 20 saat)
... - 15 Şubat 2015
Başarılı
Etik Bilgi Değerlendirmesi
(Değerlendirme sonuna
kadar eğitim sistemi açık
tutulur.)
16 Şubat - 01 Mart 2015
Uzaktan Etik Eğitim
Tamamlama Belgesi
Yüz yüze eğitim planlaması
(TÜRMOB)
TÜRMOB tarafından eğitici
görevlendirilmesi
Odalarda yüz yüze Etik
Eğitime katılan meslek
mensuplarının katılım
bilgilerinin Oda görevlisi
tarafından portala
kaydedilmesi
Odalarda yüz yüze Etik
Eğitimi tamamlayan meslek
mensuplarının Etik Eğitim
Tamamlama Belgesini
portaldan alması
Etik Eğitim Tamamlama Belgesini alan meslek mensuplarının
Oda ile "Muhasebe Meslek Etiği Sözleşmesi" imzalaması
TÜRMOB tarafından hazırlanacak
"MUHASEBE MESLEK ETİĞİ TAAHHÜTNAMESİ"
Download

TÜRMOB Etik Eğitim 2015/1. Dönem Takvimi ve Süreci