TEKNO YATIRIM PROGRAMINA MÜRACAT KABULLERİ BAŞLADI
Ar-Ge ve Yenilik Projesi / faaliyeti çıktılarının ticarileşmesi ve yatırımı noktasında ciddi bir destek
programına duyulan ihtiyaçtan yola çıkılarak hazırlanmış olan Tekno Yatırım Programı ile teknoloji
tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi hedeflenmiştir.
Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu destek programı; öncelikli teknoloji alanlarında yer alan,
Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerin ticarileştirilmesi, ülke ekonomisine
katma değer oluşturulması, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük
etmesi amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca devreye alınmıştır.
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı hakkındaki yönetmelikten sonra Teknolojik Ürün Yatırım
Destek Programı Uygulama Usul ve Esasları da yayınlanarak uygulama aşamasına geçildi.
https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/Documan/Yonetmelik.pdf
https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/Documan/Usul_ve_Esaslar.pdf
Programdan; en fazla 5 yıl önce yurtiçi veya yurtdışında Ar-Ge ve yenilik projesini başarı ile
tamamlanmış olanlar, yurt içinde veya yurtdışında özkaynaklar kullanılarak ortaya çıkan teknolojik
ürüne “ incelemeli patent belgesi” almış olanlar, en fazla 6 ay önce TGB’lerde yatırım izni veya
teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu rapor alanlar istifade edebilirler. Bu kapsamda yapılan
destekler geri ödemesiz destekler olup, Makine Teçhizat Desteği (36 ay) , Kredi Faizi Desteği (36
ay), ve İşletme Giderleri (12 ay) desteğinden oluşmaktadır. Bu programa göre destek üst limitleri;
Büyük işletmelerde 2 milyon TL, Orta işletmelerde 10 milyon TL, Küçük işletmelerde 10 milyon TL’dir.
Bu Programa öncelikli Teknolojilere giren Teknolojik ürünler için başvurulabilir.
https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/Documan/Oncelikli_Teknoloji.pdf
Başvurular ilana bağlı olarak yılda 1 veya 2 kez yapılacaktır. Şu an ilana çıkılmış olup, başvurular Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı portalından 17 Temmuz 2014 tarihinden itibaren alınmaya başlanmış, 3
Ekim 2014 tarihine kadar devam edecektir.
Başvuru formu kılavuzu için tıklayınız.
https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/Documan/Başvuru_Formu_Kılavuzu.pdf
Başvuru formu örneği için lütfen tıklayınız.
https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/Documan/Başvuru_Formu_Ornek.pdf
Fizibilite örnek formatı için lütfen tıklayınız.
https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/Documan/Fizibilite_Ornek_Format.pdf
Sıkça sorulan sorular için lütfen tıklayınız.
https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/Documan/Sıkça_Sorulan_Sorular.pdf
Download

TEKNO YATIRIM PROGRAMINA MÜRACAT KABULLERİ BAŞLADI