ÖZEL AKASYA İLKOKULU
2014-2015
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
2.A SINIFı HAFTALIK DERS PLANI
4.HAFTA
6-10 EKİM 2014
HAYAT BİLGİSİ
MATEMATİK
TÜRKÇE
KONU:
Neler Yapabiliriz?
Dayanışma ile Başarabiliriz
Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve
İsimleri
Geometrik Şekillerin Sınırları
Affetmek Büyüklüktür
Tekerlemeler
Üç Balık
Okul
BİLMEK:
Okulda katılabileceği kulüpleri bilir.
Yeniliğe açıklığın ne anlama
geldiğini bilir.
Küp, dikdörtgen, kare ve üçgen
prizma modellerini yüzleri ile
silindir ve koninin düz yüzlerinin
isimlerini bilir.
Ana duygunun ne anlama geldiğini
bilir. Dinlemeyi bilir.
ANLAMAK:
Grup çalışmasının önemini anlar.
Kulüp etkinliğinin içeriğini anlar.
Çevresindeki farklı modellerdeki
yüzleri(karesel, dikdörtgensel,
üçgensel) anlar.
Dinlediği metni anlar.
YAPMAK:
Proje üzerinde arkadaşlarıyla
işbirliği yaparak çalışır.
Kulüp veya grup çalışmalarının
kişisel gelişimine katkısını açıklar.
Geometrik cisimlerin yüzleri
kullanarak farklı modellere ulaşır.
Geometrik şekillerin sınırlarını
belirler.
Dinlediği metnin konusunu
belirler.
DERS SAATİ:
4 ders saati
5 ders saati
10 ders saati
DERS KİTABI SAYFA ARALIĞI:
18-21
39-42
16-18
ÇALIŞMA KİTAP SAYFA ARALIĞI:
20-21
32-33
26-27
YARDIMCI KİTAP SAYFA ARALIĞI:
22-23
155-159
Akıllı defter 167-170
22- 27
KULLANILACAK ARAÇ VE
GEREÇLER:
Akıllı tahta, interaktif cd,kulüp
tanıtım görselleri, okul ve sınıf
gazetesi örnekleri
Akıllı tahta, interaktif cd, geometrik
cisim seti, el işi kağıtları, makas,
yapıştırıcı
Akıllı tahta, interaktif cd,
YAPILACAK ETKİNLİK:
Kulüp seçimi
Nesneler ve Yüzleri
Bir Resim Yapalım
Şekiller Oluşturalım
Hikaye haritasını oluşturma
Geometrik Şekiller ile kendi
yapılarını inşa etmeleri istenir.
PORTFOLYO ÇALIŞMASI:
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Soru-cevap
Yaprak test
Soru-cevap
Çoktan seçmeli test
Soru-cevap
Yaprak testler
2A SINIF ÖĞRETMENİ
OKUL MÜDÜRÜ
TUĞBA DEMİRBİLEK
ŞİRİN AKLEN
Download

4. hafta - Akasya Koleji