Montaj Kılavuzu
GE
Lighting Solutions
Lumination™ LED Armatürler
(ET247 Serisi)
Özellikler
• Uzun ömürlü (50.000 saat nominal ömür)
• 5 yıl garanti
• IP30
• Kuru yere uygun
BAŞLAMADAN ÖNCE
Bu talimatların tümünü dikkatli bir şekilde okuyun.
UYARI
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
• Her türlü inceleme, montaj veya sökme işleminden önce elektriği kesin.
• Elektrik muhafazasını uygun bir şekilde topraklayın.
YANGIN TEHLİKESİ
• Tüm NEC düzenlemelerine ve ülkenizde geçerli kural ve düzenlemelere uyun.
• Giriş/çıkış bağlantıları için sadece UL veya IEC onaylı kablolar kullanın.
Minimum boyut 18 AWG (0,75 mm2).
•A
rmatürün üst tarafına 3 inç (76 mm) mesafede izolasyon montajı yapmayın.
Bu Talimatları Saklayın
Armatürü sadece üreticinin belirttiği amaç için kullanın. Herhangi bir sorunuz olması durumunda üreticiyle irtibata geçin.
Ünitenin Montajı
 Üniteyi dikkatli bir şekilde ambalajından çıkarın ve montaj
 Dört tespit klipsini armatürün kenarlarına yerleştirin.
öncesinde ünitede herhangi bir kusur olup olmadığını
kontrol edin. Armatüre kir ve yağ bulaşmasını önlemek
için eldiven kullanın.
3 numaralı deliği kullanın
 3 No'lu delikteki yıldız pullu vidayı sıkarak tespit klipslerini
armatüre bağlayın
 LED Bağlantı elemanının T tavan ızgara çubuğuna
yerleştirin. T çubuğuna bağlamak için klipslere bastırın.
Tutarlı bir görünüm sağlamak için bağlantı elemanlarını
tavan yerleşimi boyunca aynı yöne hizalayın.
UYARI
Emniyet teli deliği
Yangın Riski. Armatürün üst tarafına 3 inç
(76 mm) mesafede izolasyon montajı yapmayın.
T çubuğuna bağlamak için klipsi
bastırın.
 Lokal deprem yönetmeliklerine uyum için emniyet telini
bağlantı deliğine bağlayın. Emniyet teli ve yerel inşaat
mevzuatı uyarınca müteahhit tarafından temin edilen
binaya bağlantı yöntemi.
Elektrik Bağlantıları
Karartma kontrol
ünitesine
AC hattı
 Elektrik mahfaza kapağını sökün. AC hattı giriş
kablolarının kapağını dikkatlice çıkartın. Listelenen
elektrik bağlantı elemanlarını kablo koruma amaçlı kapak
deliklerine takın.
 AC hattının siyah (şebeke), beyaz (nötr) ve yeşil kablolarını
terminal bloğuna bağlayın. Karartma kontrol ünitesini
bağlarken kablolar, kablo rakoruyla donatılmış ayrı bir
kapak deliği içinden geçirilmelidir. Karartma ve besleme
bağlantıları için daha küçük kapak deliklerini kullanın.
Elektrik mahfaza kapağını yerine takın. Armatürün
yüzündeki koruyucu filmi çıkartın.
İsteğe Bağlı Montaj: 0-10 Volt Karartma veya DALI Aydınlatma Kontrol Ünitesi
Şebeke
Siyah
Nötr
Beyaz
Topraklama
Yeşil
(0-10V) +
Mor
(0-10V) –
Gri
DALI Kontrol Ünitesi
Terminal Bloğu
Terminal Bloğu
0-10 Volt Karartma
Şebeke
Siyah
Nötr
Beyaz
Topraklama
Yeşil
DALI
Mor/Beyaz
DALI
Mor
 Adım 2'ye dair opsiyon: 0-10V için A Şemasını veya DALI için B Şemasını takip edin. Kontrol ünitesinden gelen kabloları
AC giriş kablosununkinden farklı bir kapaktan geçirin. LED Sürücüsünün çıkış tarafında bükmeli kablo soketleri kullanarak
uygun bağlantılar yapın. Aydınlatma kontrol ünitesinin montaj talimatlarını izleyin.
GE Lighting Solutions • www.gelightingsolutions.com
GE Lighting Solutions, LLC, General Electric Company'ye bağlı bir şirkettir. Lumination, GE Lighting Solutions, LLC'ye ait bir ticari markadır. GE markası ve logosu, General Electric Company'nin ticari markalarıdır.
© 2012 GE Lighting Solutions, LLC. Verilen bilgilerde bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapılabilir. Tüm değerler tasarım değerleri veya laboratuvar koşullarında ölçülen tipik değerlerdir.
1331444
IND016-120312
Download

Lumination™ LED Armatürler