Parsiyel Ana Safra Yolu Yaralanması Vaka: Çe4n Kotan Sunum: Aydemir Ölmez ve Cüneyt Kayaalp Amaç •  Parsiyel ana safra yolu yaralanmasının tedavisindeki seçenekleri gözden geçirmek Vaka (38, Kadın) •  08/02/2007 de laparoskopik kolesistektomi •  Ameliyat sonrası 18. günde, abdominal distansiyon, sırta yayılan karın ağrısı bulanP kusma şikayetleri nedeni ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ne sevk •  Fizik muayenede baPnda hafif distansiyon ve yaygın hassasiyet var. Ateş normal sınırlarda. •  Laboratuar Lökosit
7800/mm3
Total bilirubin
2.5 mg/dL Hemoglobin
10.8 g/dL Direkt bilirubin
1.4 mg/dL Hematokrit
% 34 Albümin
1.8 g/dL Trombosit 574000/mm3 ALP ve GGT yüksek •  Ultrasonografi Karın içerisinde yaygın sıvı; ponksiyonla safralı sıvı aspire edildi. Ameliyat •  27/02/2007 de (ilk ameliyaaan 19 gün sonra sonra) hasta tekrar ameliyata alındı. •  Yaklaşık 8000 mL safralı mayi boşalPldı. Ameliyat •  Ana safra yolunun çevresinin % 50 lik kısmında iskemik nekroz oluştuğu gözlendi. Arka duvarın damarlanması (kalan %50) iyi görünüyordu. •  Olayın koledok antero-­‐lateral segmen4ne (aşırı traksiyon nedeniyle) koyulan klipslere bağlı olabileceği düşünüldü Ameliyat •  Ana safra yolunun nekro4k kısmı eksize edildi. Ana safra yolunda, çevresel olarak % 50, boylamasına 3 cm lik bir açıklık oluştu. •  Safra peritoni4nin tedavisi için baPnın drenajı ve safra yollarının da eksternal drenajı planlandı. Safra yolunu dışarıya nasıl drene ederdiniz? 1-­‐Proksimal safra kanalı içine bir dren yerleş4rip safrayı dışarıya almak 2-­‐T-­‐tüp ile safrayı dışarıya almak (safra yolu, T-­‐tüp üzerinden dikişlerle kapaPlamıyor!) Girişim •  Ana safra yolundaki açıklık, T-­‐tüp üzerinden onarılamadı ama T-­‐tüp ile köprülendi. •  BaPna drenler yerleş4rildi. Ameliyat sonrası erken dönem •  Sorunsuz seyir izledi. •  T-­‐tüp işlev gördü, baPn drenlerinden akınPlar azalarak kesildi. •  Hasta T-­‐tüpü ile daha sonra gelmek üzere taburcu edildi. Ameliyat sonrası 6. ay •  Şikaye4 olmayan, biyokimyasal inceleme sonuçları normal sınırlar içinde olan hastaya, T-­‐tüp kolanjiografi çekildi. •  Kolanjiografi: proksimal safra yolları normal, T-­‐tüp yerinde, ana safra kanalı bütünlüğü tam, distal koledoğa ve duodenuma geçiş var. •  Ne yapardınız? 1)T-­‐tüpü çeker, beklerdim. 2)T-­‐tüpü çeker, ERCP ile stent planlardım. 3)Hepa4kojejunostomi planlardım. Sonuç •  T-­‐tüp çekilerek, hasta izleme alındı. Ameliyaaan beri geçen 4,5 yılda klinik, laboratuvar ve radyolojik (MRCP) ölçütlerle sorunsuz seyir izlenmiş4r. 
Download

Download