CERRAHİ OKULU"
Olgu 3 Bölüm 3"
Komplike Duodenum
Yaralanması"
Op. Dr. Şafak Öztürk "
CERRAHİ OKULU"
• 
Gecikmiş perforasyona bağlı karın içi safralı mayi ile kirlenmiş bir olgu olduğundan sadece primer onarım düşünülmedi.
• 
Gıda ve safranın akış yolu değiştirildi.
• 
Pilorik ekskluzyon pilor seviyesinden stapler ile transeksiyonla sağlandı.
• 
Antekolik- izoperistaltik gastroenterostomi yapıldı.
• 
Perfore alan papillanın kapatılmamasına dikkat edilerek sütüre edildi.
• 
Gastroenterostomi afferent anstan bir kateter ilerletilerek safra sıvısı kateter yardımı ile karın dışına alındı (Mümkün olan
en distalden fistül amaçlandı.)
• 
Gastroenterostomi efferent anstan beslenme jejunostomisi yapıldı.
• 
Yağ embolisini engellemek için femur fraktürüne eksternal fiksasyon uygulandı.
CERRAHİ OKULU"
• 
Barsak ansları ileri derecede ödemli ve dilate olduğunda karın kapama
aşamasında karın primer kapatılmalı mı?
• 
Gergin kapatılan karında beklenen komplikasyon?
• 
Primer kapatmayacaksak tercih edilebilecek kapama yöntemleri nelerdir?
Download

Op. Dr. Şafak Öztürk