BİLGİSAYAR NEDİR?
Bilgisayar, kullanıcıların girdiği bilgileri veri giriş
ünitesine alan, işlem ünitesi ile girilen bilgileri işleyen,
elde ettiği sonuçları kendi içinde saklayabilen ve işlenen
verilerin sonuçlarını istenildiğinde çıkış ünitesi ile
kullanıcıya çıktı olarak verebilen elektronik bir cihazdır.
Veri İşlem
Ünitesi
Veri Giriş
Ünitesi
Klavye, fare,
webcam, mikrofon,
tarayıcı, optik
okuyucu, barkot
okuyucu
Merkezi işlem birimi (CPU),
anakart (mainboard), ana
bellek (RAM), ekran kartı
(graphic card)
Çıkış
Ünitesi
Bilgisayar
Ekran, yazıcı,
hoparlör, ploter
BİLGİSAYAR TARİHÇESİ
Abacus(Abaküs): M.Ö. 1000 yıllarında
tarafından kullanılmaya başlanmıştır.
Çinliler
Pascaline(Paskal makinası): 1642 yılında Blaise
Pascal tarafından toplama-çıkarma işlemini yapan
ilk
mekanik
bilgisayar.
Hesap
makinası
sayılabilecek ilk ciddi icat olarak kabul edilir.
Leibniz Çarkı: 1670 yılında Alman
matematikçisi
Gottfried
Wilhelm
Leibniz dört işlem ve karekök
hesaplayan leibniz çarkı makinayı icat
etti.
Fark Makinası: 1842 yılında Charles Babbage
karmaşık problemleri çözebilen Fark makinasını
icat etti.
Analitik Makine buhar gücü kullanarak otomatik
olarak çalıştırılacak ve diğer hesaplatıcılardan daha
fazla fonksiyona sahip olacaktı.
Analitik makine da mantıksal işlem birimi, veri
depolama birimi, giriş çıkış üniteleri kullanmayı
planlıyordu. Bu mantık günümüzdeki bilgisayar
temel prensibi olmuştur. Bu sebepten dolayı
Babbage ‘ye bilgisayarın babası denilmiştir.
İkili Sayı Sistemi: 1854 te George Boole bilgisayarda veri işleyişinin temel
mantığı olan ikili sayı sistemini oluşturdu. Yani 0 ve 1
1855’te George Scheutz ve Edvard Scheutz Babbage’ın çalışmalarını temel
alarak ilk kez basit mekanik bilgisayarı tasarlamışlardır.
1857’de Charles Wheatstone, hesaplama makinelerinde veri depolamak
amacıyla ilk kez kağıt şerit uygulamasını gerçekleştirmiştir. Geliştirmiş olduğu
bu uygulama daha sonraları bilgisayarlarda delikli kart ve ikili sistem
kullanımının yaygınlaşmasına olanak tanımıştır.
MARK 1 : İlk elektro-mekanik bilgisayar
Howard Aiken ve Browne tarafından geliştirildi.
1890’da Herman Hollerith tarafından, delikli
kartlarla bilgilerin yüklenebildiği ve bu bilgiler
üzerinde toplama işlemlerinin yapılabildiği bir
elektro mekanik araç geliştirdi.
Bu hesaplayıcı ABD’nin 1890 nüfus sayımında
başarılı biçimde kullanıldı. .
Hollerith yöntemi başarı kazanınca bir şirket kurdu ve daha sonra 1924
yılında üç firma ile birleşerek adını IBM olarak değiştirdi.
Bilgisayarlar konusunda en önemli ve hızlı gelişmelerin 2. Dünya Savaşından
sonra başladığı görülüyor.
1931 yılında Alman bilim adamı Konrad Zuse elektrik enerjisi ile çalışan ilk
hesaplama araçlarından biri olan Z1’i tasarladı.
Zuse’nin geliştirmiş olduğu bu araç, programlanabilen ilk bilgisayar olarak
ele alınmaktadır.
ABD’li bilimadamları George Stibitz ve S.B. Williams 1940'da Complex
Number Calculator olarak bilinen ilk dijital elektronik bilgisayarı geliştirdiler.
1941’de Alan M. Turing ve M.H.A. Neuman, Colossus adlı bilgisayarı
tasarlamışlardır.
Harward Üniversitesinden Howard H. Aiken
tasarladığı
ASCC
(Automatic
Sequence
Controlled Calculator-Otomatik Dizi Denetimli
Hesap Makinesi) projesi ile IBM firmasına gitti. Bu
projeyi biraz daha genişletilerek 1944 yılında
MARK – IC üretildi.
Mark- IC insan müdahalesi olmadan sürekli
olarak, hazırlanan programı yürüten ilk bilgisayar
idi.
ENIAC:
1946
yılında
Pensilvanya
Üniversitesinde icat edilen ilk sayısal
elektronik bilgisayardır. Tarihteki ilk
bilgisayar olarak kabul edilir. ENIAC;
150KW gücünde ve 50 ton ağırlığında
167 m2 yer kaplıyordu.
Mark–I den kısa bir süre sonra Pensilvanya Üniversitesinde ENIAC
(Elektronik Sayısal Hesaplayıcı ve Doğrulayıcı) isimli sayısal elektronik
bilgisayar 1946 yılında tamamlandı.
ENIAC askeri amaçla üretildi ve top mermilerinin menzillerini hesaplamak için
kullanıldı.
18.000 adet elektronik tüp kullanılan ENIAC; 150 kwatt gücünde idi ve 50 ton
ağırlığıyla 167 m2 yer kaplıyordu.
Saniyede 5000 toplama işlemi yapabiliyordu.
Mark-IC‘den 1000 kat daha hızlıydı. Bu
bilgisayar ile elektronik bilgisayara
geçiş başlamış ve mekanik donanım
yerini elektronik devrelere bırakmıştır.
EDVAC
1950’li yıllarda matematikçi John Von Neumenin görüşleri doğrultusunda
EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer-Elektronik
Soyut Değişken Otomatik Bilgisayar) adlı yeni bir bilgisayar üretildi.
Bu bilgisayar ENIAC‘dan on kez daha küçük ve yüz defa daha hızlı
çalışabiliyordu. EDVAC, komutların diğer veriler gibi bilgisayara dışarıdan
girilmesini sağlıyordu. Bu özellik programcılıkta büyük kolaylıklar sağlamıştır.
UNIVAC I
İlk defa manyetik teyp kullanarak verileri depolayan UNIVAC-1 ticari olarak
üretilen ilk bilgisayarlardır.
1970 sonrası;
1970'li yıllardan sonra, büyük çaplı tümleşik devreler kullanılmaya başlandı.
Bilgisayar donanımında bu teknolojinin kullanılması bilgisayarın hesaplama
hızlarını ve güvenirliliğini arttırmış ve hacimleri çok küçültmüştür.
Mikroişlemci denilen tek bir tümleşik devre yongalarının bilgisayarlara
uygulanması ile tek kullanıcılı ucuz bilgisayarlar üretilmiştir.
Bilgisayarın Gelişim Evreleri
Birinci Nesil (Vakum Tüplü) Bilgisayarlar (1940-1956).
İkinci Nesil (Transistörlü) Bilgisayarlar (1956-1963)
Üçüncü Nesil (Entegre Devreli ) Bilgisayarlar (1964-1971).
Dördüncü Nesil (Mikroişlemcili) Bilgisayarlar (1971-Günümüz)
Beşinci Nesil (Yapay Zekâlı) Bilgisayarlar (Gelişme Aşamasında)
BİLGİSAYAR ÇEŞİTLERİ
1- MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLAR (DESKTOP)
Monitor, kasa, klavye, mouse ve çevre
birimlerden
oluşan
sistemdir.
Günümüzde en çok tercih edilen
bilgisayar
çeşididir.
Çok
tercih
edilmesinin
nedeni
güncellenebilirliğinin kolay olması ve fiyatının
diğer bilgisayar çeşitlerine göre daha
uygun olmasıdır.
Örneğin; 512 MB lık bir ekran
kartına
sahip
olan
kullanıcı,
ihtiyacına göre kullandığı ekran
kartını, 1024 MB’lık bir ekran kartıyla
değiştirebilir. Böylece günümüzdeki
bazı programları ve oyunları daha
verimli olarak çalıştırabilir.
2. DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR (LAPTOP)
Diz üstünde taşınabilen, masaüstü bilgisayarlara oranla
daha küçük olan bilgisayar çeşitleridir. Notebook lardan
daha büyüktür, fakat ülkemizde Notebook ve Laptop
aynı tür bilgisayarlar için kullanılmaktadır.
Teknolojinin gelişmesiyle boyutları küçülmeye başlayan bu bilgisayarlar,
performans ve işlevsellik bakımından da gün geçtikçe gelişim göstermektedir.
(Netbook bilgisayarlar)
Laptop alırken ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığına dikkat etmek gerekir.
Böylece ileride donanımda hissedebileceğiniz eksikliklerin önüne geçmiş
olursunuz. Örneğin bir laptopta olmazsa olmaz özellik, DVD ROM aygıtının
bulunmasıdır.
3.CEP BİLGİSAYARLARI(PALM ve POCKETPC)
Evde veya ofiste hazırladığımız dosyaları
günlük hayatta her yerde, bir cep telefonu gibi
kolayca işlem yapmak için kullanmak istiyorsak
o zaman bir el bilgisayarına ihtiyacımız
olacaktır. Adında anlaşıldığı üzere bunlar el ve
cep bilgisayarlarıdır ve rahatlıkla taşınabilir.
PocketPc lerin çok yüksek sistem ihtiyaçları, donanım çeşitliliği ve yüksek
fiyatları onlar için bir dezavantajdır. Palm lerde ise düşük işlemci hızları,
düşük sistem ihtiyaçları ve sonuç olarak çok uzun batarya ömrü ve uzun
süredir geliştirilen bir platform olmanın getirdiği geniş yazılım imkanları
bulunmaktadır.
PocketPC ler Palm lerden daha üstündür. Palm leri cep telefonunun biraz
daha gelişmiş bir türü olarak algılayabiliriz.
BİLGİSAYARLARIN KULLANILDIĞI ALANLAR
Hesaplama ve analiz gerektiren tüm işlerde (mühendislik ve mimaride)
Bilimsel araştırmalarda
Eğitimde (Üniversiteler, lise ve iköğretimde)
Rezarvasyon ve barkot sistemlerinde, marketlerde, alışveriş merkezlerinde
Fotoğrafçılıkta
Tarımda
Orduda, poliste ve güvenlik sistemlerinde
Haberleşmede
Veri yığınlığı bulunan işlerde (nüfus idaresi, bankacılık, muhasebe)
Tasarımda, tekstilde
Basım yayında (kitap, broşür, gazete, dergi ve matbaa işleri)
Güzel sanatlarda
Tıp ve biyoloji alanlarında(hasta takibi, hastalığın teşhis ve tedavisinde)
Ticari alanda(müşteri hesap takipleri, depo ve stok kontrollerinde)
Maliyede , Sanayide….
BİLGİSAYARLAR KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Topraklı priz kullanılmalı,
Voltaj düşmelerine karşı kesintisiz güç kaynağı(UPS) kullanılmalı,
Bilgisayar, işletim sisteminde verilen yönergelere uygun olarak açılıp
kapatılmalı,
Ortam temiz ve havadar olmalı, nemli olmamalı,
Manyetik alan oluşturacak cihazlardan uzak tutulmalı,
Bilgisayar işlem yaptığı sırada kapatılmamasına özen gösterilmeli ve tüm
programlar kapatıldıktan sonra bilgisayar kapatılmalı,
Gereksiz bilgiler silinerek kapasite rahatlatılmalıdır,
Bilgisayar başında yeme-içme yapılmamalıdır,
Sağlığınız açısından uzun süre bilgisayar başında bulunmayıp, ara sıra
başka işlerle meşgul olunmalıdır,
Bilgisayara sinirlenildiğinde ona kötü muamele yapılmamalıdır
BİLGİSAYARLARDA VERİ İŞLEME ŞEKLİ,
ÇALIŞMA MANTIĞI
Bilgisayarda veriler ikili sayı sistemine göre işlenir. İkili sayı sistemi “0” ve “1”
rakamlarından oluşur. Bu sistem bilgisayarda farklı voltaj seviyeleri ile ifade
edilir. Bilgisayarın 8 Voltluk bir gerilim kullandığını kabul edersek, devrede 8
Volt varsa, mantıksal “1”, 0 volt varsa mantıksal “0” bilgisini ifade ettiğini
söyleyebiliriz.
Mantıksal “1” durumunu ışığın açık durumuna, “0” durumunu ise ışığın kapalı
olması durumuna benzetebiliriz.
Bilgisayar bilgileri 0 ve 1 olarak kaydeder. 0 ve 1 lerin herbirine bit denir.
Bilgisayar bitlerden müteşekkil bir yapıda çalışır.
8 bitin bir araya gelmesi ile oluşan anlamlı bilgiye byte(bayt) denir. Her bir
byte ise gerçekte bir karakteri, anlamlı bir bilgiyi oluşturur.
A harfinin bilgisayardaki byte olarak karşılığı : 01000001
Download

01-Temel bilgi teknolojisi tarihçesi