SI-0053A-001-05
Teknik Servis Talimatı
SI-0053A-001
Sol adaptör
Sağ adaptör
Press-Fit
orta göbek adaptörü
İç kapak
Orta göbek genișliği
2.5 mm ara parçası
■ Montaj örneği
Adaptör tipi
İç kapak
takılamaz
Eğer kadro
orta göbek
gövdesinin içinde
açıklıklara sahip
değilse, iç kapak
rakoru olmadan
takılabilir.
YOL
MTB
• 86.5 mm’lik orta göbek gövde
genișliği için kullanım.
• 86.5 mm’lik orta göbek gövde
genișliği için kullanım. 2.5 mm
ara parçası gereklidir.
• FC-7800 iç kapağı kullanın.
İç kapak
takılabilir
Eğer kadro orta
göbek gövdesinin
içinde açıklıklara
sahipse, olası
kirlenmeyi
engellemek
için iç kapak
rakoruyla birlikte
takılmalıdır.
• 92 mm’lik orta göbek gövde
genișliği için 2.5 mm ara
parçası gerekmez.
• FC-M960 iç kapağı kullanın.
• 89.5 mm’lik bir orta göbek
gövde genișliği için, sağ tarafa
(kadro ile sağ adaptör arasına)
2.5 mm’lik bir ara parçası
yerleștirin.
• FC-M960 iç kapağı kullanın.
■ Çıkarma ve takma
<Çıkarma>
İçerden dıșarı doğru sıkıca itin. Çıkarma ișlemi
sırasında hasar görebileceklerinden, adaptörleri
tekrar kullanmayın.
Bastırın
<Takma>
Adaptörleri bir mengenede sıkıștırın ve
yana yatmamaları için her iki kenarlarına
eșit baskı uygulamak suretiyle bastırarak
takın. Bu ișlemi yaparken, șekilde oklarla
gösterilen noktalardan baskı uygulayın.
Bu noktalardan uzaktaki bir yerden baskı
uygulamanız durumunda yatakların bilye
yüzeyleri hasar görebilir.
Lütfen dikkat: teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değișiklik
yapılabilir. (Turkish)
Download

Press-Fit orta göbek adaptörü