Montážní příručka
GE
Lighting Solutions
Lumination™ LED světla
Zavěšené LED světlo
(Řada EP14)
Vlastnosti
• Životnost (jmenovitá životnost 50000 hodin)
• 5 let záruka
• IP30
• Určeno pro suché prostředí
PŘEDTÍM NEŽ ZAČNETE
Důkladně si prostudujte pokyny.
VAROVÁNÍ
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
• Před prováděním údržby, montáže nebo výměny vypněte přívod
proudu.
• Zajistěte správné uzemnění obalu.
RIZIKO POŽÁRU
• Postupujte podle IEC kódů a lokálních kódů.
• Pro přívodní a výstupní vedení používejte pouze vodiče schválené dle
UL nebo IEC.
Minimální rozměr 18 AWG (0,82 mm2).
Uschovejte tyto pokyny
Používejte pouze způsobem, který určuje výrobce. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte výrobce.
Stanovení vzdálenosti mezi kryty
Montáž jednoho světla:
Kryty
1179 mm (46,4")
(vzdálenosti mezi kryty)
Světlo
Montáž více světel v sérii:
1193 mm (47")
1207 mm (47,5")
1207 mm (47,5")
1207 mm (47,5")
1193 mm (47")
První světlo
Druhé světlo
Třetí světlo
Čtvrté světlo
Páté světlo
Vzdálenost mezi kryty pro levé a pravé světlo = 1193 mm (47")
Vzdálenost mezi kryty pro světla ve středu = 1207 mm (47,5")
Příklad: Pro instalaci pěti světel v sérii, musí být vzdálenost mezi kryty pro první světlo (vlevo) a páté světlo (vpravo)
1193 mm (47") a vzdálenost mezi kryty pro druhé, třetí a čtvrté světlo (ve středu) je 1207 mm (47,5").
Montáž
Ke krytu ovladače
Rozvodná krabice ve stropu
Držák
 Opatrně vybalte světlo z obalu. Před zahájením montáže
zkontrolujte případná poškození. Používejte pracovní
rukavice, abyste zabránili znečištění světla.
 Pomocí dvou šroubů 8-32 (M4) upevněte držák do
rozvodné krabice ve stropu. Postup zopakujte na druhé
straně.
Ke krytu ovladače
Krytka
(elektriky)
Svorník
Spojka
Průchodka
Vodiče od světla
 Připojte černý (fáze) a bílý (nulový vodič) vodič světla
k barevně odpovídajícím vodičům od krytu ovladače.
Zapojte oba zelené vodiče k zemnícímu šroubu.
Závěsné lanko
 Namontujte kryt na svorník držáku, následně našroubujte
spojku lanka na svorník.
Pro nastavení stiskněte horní
část
Spona
 Pro seřízení výšky a vyrovnání světla stiskněte horní část
svěrky a posuňte závěsné lanko do požadované polohy.
Kleštěmi odstřihněte přečnívající lanko pro odpovídající
vzhled.
‘ Volitelně: Pro profesionálně odvedenou práci upevněte
elektrický kabel k závěsnému drátu.
Volitelná možnost montáže - Zapojení zavěšených světel v sérii
Kryt bez napájecího kabelu
Kryty s napájecím kabelem
 U více světel namontovaných v sérii mají všechny kryty napájecí kabel mimo posledního krytu.
Odpojte závěsný drát
Demontujte dráty ve
tvaru Y
Držák
Závěsný drát ve
tvaru Y
Druhé světlo
První světlo
 Na prvním světle odpojte pravé závěsný drát a závěsný
drát ve tvaru Y. Poté na druhém světle rozeberte levý
závěsný drát ve tvaru Y (ten již nebude použit).
 Upevněte držák ke každému konci závěsného drátu ve
tvaru Y pomocí podložky, pérové podložky a matice M8.
Utahovací moment šroubu musí být 15 ± 0,8 Nm.
Pro nastavení stiskněte horní
část
 Spojte první a druhé světlo dohromady pomocí upevnění
na upravený závěsný drát ve tvaru Y z kroku 9. Upevněte
držáky pomocí čtyř šroubů M8. Utahovací moment
šroubu musí být 15 ± 0,8 Nm.
 Znovu připojte závěsný drát k závěsnému drátu ve tvaru
Y. Pro seřízení výšky a vyrovnání světla stiskněte horní
část svěrky a posuňte závěsné lanko do požadované
polohy. Kleštěmi odstřihněte přečnívající lanko pro
odpovídající vzhled.
Elektrické zapojení
Demontujte kryt
1/4-20 šrouby
Namontujte šroubení
 Demontujte kryt ovladače. Opatrně demontujte
vylamovací otvor pro přívodní vodiče. Do otvoru nasaďte
průchodku elektrických kabelů pro ochranu vodičů.
 Namontujte ovladač na vhodné místo konstrukce pomocí
1/4-20 šroubů.
Přívodní vedení
Od světla
K ovládání
stmívání (volitelné)
 Zapojte černý (fáze), bílý (nulový vodič) a zelený vodič
 Vyměňte kryt. Odstraňte ochrannou fólii ze světla.
přívodního vedení do spojovacího bloku. Poté zapojte
červený, modrý a zelený vodič světla do spojovacího
bloku.
Volitelné stmívání: Při připojování stmívací jednotky
musí být vodiče vedeny samostatným otvorem
vybaveným kabelovou průchodkou, vhodnou pro otvor
o průměru 20 mm a oddělovací izolací o síle minimálně
6,4 mm (0,250") pro každou kabeláž okruhu.
Maximální vzdálenost od ovladače
Průměr napájecího vodiče
Délka vodiče*
18 AWG (0,82 mm2)
18 m (59 ft.)
16 AWG (1,31 mm2)
30 m (98,4 ft.)
14 AWG (2,08 mm )
47 m (154,2 ft.)
12 AWG (3,31 mm2)
76 m (249,3 ft.)
2
* Včetně 2,0 m (6,6 ft.) napájecího kabelu upevnění
GE Lighting Solutions • www.gelightingsolutions.com
GE Lighting Solutions, LLC je dceřinou společností společnosti General Electric Company. Lumination je ochranná známka GE Lighting Solutions, LLC. Značka GE a logo jsou ochrannými známkami společnosti General Electric Company.
© 2012 GE Lighting Solutions, LLC. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu bez předchozího upozornění. Všechny uvedené hodnoty jsou hodnoty provedení nebo typické hodnoty při měření v laboratorních podmínkách.
1331445
IND027-073012
Download

Lumination™ LED světla