KARATAY
: ...................................
GAZİOSMANPAŞA
: ...................................
İLÇESİ
MAHALLE
İMAR PAFTASI
ADA
KONYA KENTİ İMAR PLAN TADİLATI
5
PARK ALANI
M29A16B2A
: ...................................
26099
: ...................................
E: 1.10
Maksimum 4 Kat
YAPIRUHSAT
2014/500-184
1, 2
: ...................................
PARSEL
5
ÇATAL TÖMEK HÖYÜĞÜ
5
I. DERECE ARKEOLOJİK
5
SİT ALANI
7
UİP-1690,9
PLAN İŞLEM NUMARASI : ...................................
5
AYNEN KORUNACAK SİT ALANI
I.DERECE ARKEOLOJİK SİT KORUMA ALANI
5
18.02.2005-164 ÇATALTÖMEK HÖYÜĞÜ
K
26.04.2013/1291
18.02.2005/164
Yapılan 18.mad. Höyüğün I. Ve III. Derece arkeolojik
sit sınırlarının
uygulama alanının dışında bırakıldığı, bunun dışında kalan bölgede ise
3386 ve 5226 sayıyla değişik 2863 sayılı yasa kapsamına giren
başka bir korunması gerekli kültür varlığına rastlanmamıştır.
5
5
5
E: 1.00
TAKS: 0.30
4 KAT
5
15
3
00
DİNİ TESİSLER ALANI
III. DERECE ARKEOLOJİK
SİT ALANI 3
A3 BLOK
5
5
Ada No:26099
E: 0.60
TAKS: 0.30
Hmax: 6.00
7
1000
5
8 00
A4 BLOK
E=1.25
Hmax=15.00
E: 0.60
TAKS: 0.30
Hmax: 6.00
5
A 4
3
NOT: ALANIN JEOTEKNİK
ETÜTLERİ YAPILACAKTIR.
4 190 200
Adı Soyadı
ŞEHİR PLANCISI
KONTROL EDEN
Mehmet TOKNAL
Ünvanı
Erol ATALAY
Belediye Başkan Yardımcısı
İmza
İMAR KOMİSYON BAŞKANI
Ethem ÖRGE
İnşaat Mühendisi
A6 BLOK
20
00
7
459 400
KARATAY BELEDİYESİ
1
04.07.2014
gün ve
Belediye Meclisinin ..................................
83 sayılı kararı ile UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.
..........
Mehmet HANÇERLİ
KARATAY BELEDİYE BAŞKANI
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR KOMİSYON BAŞKANI
Ethem ÖRGE
İnşaat Mühendisi
0.30
1.20
0.30
0.90
Belediye Meclisinin ....................................... gün ve
...................
sayılı kararı ile ONANDI.
Tahir AKYÜREK
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
Download

E: 1.10 Hmax=15.00 E=1.25 E: 1.00 TAKS: 0.30 4 KAT