1
GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ
MAHALLE NÜFUSU
6.049
CADDE SAYISI
5
SOKAK SAYISI
Berkemal
Basma
Berkemal
Harran
Harran
Lafza
Vazifeinas
Boyalık
Petrolcu
Mevzi
Günyüzü
Sazende
Bağı
YENİCELER
Boyalık
Yaar
Doğu
İ.Ö.O.
ÇATALTÖMEK
SAĞLIK OCAĞI
an
Siklet
Ümit
Özdum
de
Göz
Bağlıyan
Müdafa
Tasvir
r

Oda
la
Ala
cab
ey
Tina
t
B
Sinc eylerc
anlı e
Lacivert
ÇATALTÖMEK
KUMK
ÖPRÜ
lazade
Karamol
Alacabey
lut
mü
Özgü
üm ü
Demirayak
Mevzi
al
Beyle
rce
Bu
ıtez
Özg
Demirayak
Suluova
Kenetli
Mala
mar
zda
Tina
t
C an
Cey
han
Canyurt
Mevzi
Mevzi
Acarlar
Ödüllü
YENİCELER
Baünal
Acarlar
Mengene
Baün
Mala
mar
KÜÇÜ
K
de
Göz
Kira
eh
it G
zda
l
ı
Fie
k
YOL
Mengene
Kenetli
lı
l
Bek
ir
Harran
Lafza
Hıdır
Bahçey
az
MENZİL
Özütoprak
dere
Dola
p
Gün
K az
ıc
Kaz ıoğlu
lıgö
l
lıgö
önü
l
Kaz
Kira
Bon
cuk
lu
r
Berkemal
Mengene
mi
Sa
rıca
Abdülhalil
memduh
Kumtepe
Bekc
i
a
Ç ab
ci
ya
ğlu
ıcıo
K az
fa Ba
ğrıaçı
k
erbetciler
MENZİL
DİSPANSERİ
Kağıth
ane
öy
nahi
M am
acıla
Musta
www.karatay.bel.tr
2
Alak
a
Akç
aka
ya
Bek
ir
ah
in
Demirkıran
Basma
Etkin
cam
i
Cemiyet
i
Sarı
cam
di
Efe
n
cam
i
Sarı
Ma
zlu
m
Son
ay
Bah
çe
Erg baı
en
ehit
Banko
Ödüllü
Kent
Alabal
Ortak
gü
air
B
lar
aba
uhudi mehmet
Göktaı
Demireğer
Sarı
Ödüllü
Kent
kar
e
Aziz
KARAKULAK
ip
Mamacıla
r
Be
d
ivan
k
Ter
Mevlana
Özütoprak
fa
YİR
z
kma
Ko r
i
ıcam
mi
ıca
Sar
r
Özütoprak
a
Müd
r
Yete
nca
y
Emre
Banko
Abd
ülla
tif
Mü
za
Gökgöz
Fındıklı
dafa
Mü
a
ka y
CEZA
Yete
UM
KÖ
PR
Ü
Kadife kale
mi
Kent
Yuv
a
Fındıklı
Y un
us E
mre
Yunus
İ
tlu
Mu
a
Kar
acıla
r
n
İca
Sar
i
a
ka y
Ge
BÜ
YÜ
KK
eleb
kın
Kar
tlu
Mu
k
LEB
a
et ç
A hm
y
aka
Basm
a
MİLLİ
Talikizade
Talikizade
er
l
İme
nha
n
Civ
a
güze
E
LÇ
i
çeleb
Ka r
cı
tan
Bos
a
Kar
Mam
Can
Sarıca
BA
et
Ahm
SAĞLIK OCAĞI
ek
er
Iık
köy
Sar
ıcam
i
ey
8 NOLU
Bah
üyü
D em
ireğ
Tateki
n
hatı
p
Hac
ı
ra
Yas
atıp
k
Ua
ıh
Hac
hatıp
Hacı
e
Did
Akifb
S
alep
KARAKULAK
Tatekin
bulu
t
Saba
Özel
Model
İ.Ö.O.
li
ıme
Han
ver
ıse
Bar
Rümeysa
Batıh
an
Gökb
urak
hatu
n
p
Sale
kale
am
Müslüme
Ali
Yaman
İ.Ö.O.
urak
Ma
ce
Bul
cuk
a
Du
Kar
ası
nır
Gökb
Kara
Akca
mi
Mer
içbo
yu
Ter
ken
alı
Dua
Okka
GAZİOSMANPAA
Ha
cı h
atıp
z
us ö
Dur
Bul
cuk
Um
ut
iz
Uzakyalı
Ka
ide
Atlıhan
Boyalık
Bah
tiya mi
r kca
A
Dr. Ali Rıza
Bahadır
Kan Tic. Mes.
tem Lisesi
Rİ
Karabulut
Dileker
di
an ükrüef
endisk
PRÜ
hisar
ri
Bahüyük
Kesik
Yeil
Zaru
aca
Uzakyalı
Yapra
Akca
mi
durrahm
an efen
Abdurrahm
Ahuyolu
Man
cılık
dar
Burc
u
ulm
KÜÇ
ÜK
KUM
KÖ
Gülbalı
Eenli ab
Teve
kkül
Kara
tömü
k
Man
cılık
enlid
ere
ı hay
kam
ı
Ma
ncıl
ık
Hac
Sarı
Atlıhan
Demirsatan
MENZİL
klı
mı
Muadil
Selimpaa
Özb
ayat
meh
met
Sarık
a
Acısu
CELER
PRÜ
MKÖ
K KU
Kılıçvuran
Ü
KÜÇ
Fiekci
FATİH
POLİS KARAKOLU
Demircan
48
Karamollazade
Ve
2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012
•Konteynır Sayısı
•Kova Sayısı
•Yeraltı Çöp Konteynırı
•Çöplerin Alındığı Günler
•Süpürgeli Araçla Sk. Tem.
•Süpürgeli Araçla Cd. Tem.
48 Ad.
911 Ad.
3 Ad.
Haftada 2 sefer
15 Günde 1 sef.
2 Günde 1 sefer
Geri Dönüşüm: Gaziosmanpaşa Mahallesindeki toplu konut ve sitelerin geri dönüşümleri haftanın belirli
günleri ekiplerimiz tarafından toplanmaktadır. Ayrıca
mahalle de bulunan okul ve alışveriş merkezlerine
atık pil toplama kutuları konularak buralarda biriken
atık piller toplanmaktadır.
Tamir Bakım Aracı: Mahallede bulunan çöp konteynerleri arızalandığı zaman tamir ve bakım aracı ile
anında müdahale edilerek tamiri, boyası ve dezenfektesi yerinde yapılmaktadır.
• 2013
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2004 • 2005 • 2006 • 2007 •
İlaçlama: Mahallenin tüm cadde ve sokakları haftalık
olarak ilaçlanmaktadır.
3
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2004 •
2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
• Beton Asfalt 13.035 m²
• Satıh Kaplama
9.800 m²
• Stabilize Serimi
1.288 m³
• Tretuvar Betonu
37 m³
• Bordür Yapımı
17.490 mt
• Parke Yapımı
24.778 m²
• Park ve Çocuk Bahçesi
• Fatih Polis Karakolu
• Pazar Market
• Gaziosmanpaşa Mh. Parkı ve Sosyal Donatı Alanı
www.karatay.bel.tr
4
• 2010 • 2011 • 2012 • 2013
• Kurulan kooperatif daire sayısı
•Akkale 772 Daire
• 18. Madde Uygulaması
• Kamulaştırma Çalışmaları Miktarı
Toplam :
772 Daire
667.523 m²
474.700 TL
• 2013
EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
2004 • 2005 • 2006 • 2007 •
2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012
5
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2004 •
2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
• Çocuk Oyun Grubu
• Çocuk Oyun Grubu (EPDM Zeminli)
• Kamelya
• Açık Alan Spor Aletleri
• Tel Örgü Montajı
• Saha
www.karatay.bel.tr
6
• 2010 • 2011 • 2012 • 2013
10 Takım
9 Takım
34 Adet
2 Takım
150 mt.
3 Adet
2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012
• Sarı Cami Sk. Demireğer Sk.
• Uğur Koop. Özbek Siteleri
• Ödüllü Sk. Yeşil Alan
• K.Kumköprü Parkı 1
• K.Kumköprü Parkı 2
• Akkale Siteleri Yanı Park
• Akkela Siteleri İçi Park
• Yeşil Alan Miktarı
• Dikilen Bitki Sayısı
YEŞİL
ALAN
(m²)
BİTKİ
SAYISI
(adet)
1.300
420
1.020
640
494
8.450
1.500
50
76
111
123
138
38
13.824 m²
536 Adet
• 2013
PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2004 • 2005 • 2006 • 2007 •
7
www.karatay.bel.tr
8
Download

Stajlarla ilgili SDED-2015/2 Genelgesi için tıklayınız