Hülya EKSERT
Hülya Eksert, 1980 ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olup, hem kamu hem de
özel sektörde büyük ölçekli kentsel su ve çevre projelerinde proje çalışanı, yöneticisi ve
bireysel danışman olarak görev yapmıştır. Görev hayatına 1980’de Ege Üniversitesi Deniz
Bilimleri Enstitüsünde kıyı mühendisliği ile başlamış, su ve çevre projelerine 1984 de
kurulan İZSU’da çeşitli görevlerle devam etmiş, kamudaki görevini 1995‘de İZSU Genel
Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılarak sonlandırmıştır. Bu süreçte, on yıl süreyle
uluslararası finansmanlı İzmir içme suyu ve kanalizasyon projelerini Dünya Bankası’nın
kredi anlaşması gereği kurulan Proje Yönetim Birimlerinde çalışan ve başkan olarak
sürdürmüştür. 1996-2000 yılları arasında yarı-özel bir kuruluş olan ALDAŞ Genel Müdürü
olarak, Antalya su ve çevre projesinin gerçekleşmesi ile su işletmeciliğinin özelleşmesinde
çalışmıştır. 2000-2003 yılları arasında Dünya Bankası’nın yarı-zamanlı danışmanı olarak
Çeşme-Alaçatı Birliği’ne su ve atık su yatırımlarının gerçekleşmesi ile su işletmeciliğinin
özelleşmesi sürecinde tip sözleşme geliştirme ve uluslararası işletmecilik ihalesi ve
sözleşme müzakeresi süreçlerinde hizmet sunmuştur. Bu safhada, kentsel altyapının
mekânsal bilgi sistemleri ile şeffaflaşmasına yönelik olarak çeşitli fizibilite çalışmalarına
katılmıştır. AB’nin hibe değerlendirme programında bağımsız değerlendirici olarak da
görev yapan Hülya Eksert, 2005’den bu yana Prota Mühendislik A.Ş. de, uluslararası
sözleşmeler ve iş geliştirme konularında görev yapmayı sürdürmektedir.
FIDIC sözleşmelerine, Dünya Bankası satın alma kılavuzlarına, AB nin PRAG satın alma
usullerine, yerel satın alma mevzuatına hâkimdir. Kentsel altyapı ve çevre projelerinde
ihtiyaç analizi, yatırım planlama, fizibilite, YİD, KOÖ gibi özelleştirme modelleri, su
işletmelerinin performans değerlendirmesi ve iyileştirmesi gibi konularda makro ölçekte
deneyim sahibidir.
Download

Hülya EKSERT Hülya Eksert, 1980 ODTÜ İnşaat Mühendisliği