Turkcell Superonline “Ev Telefonu Kampanyası”
Taahhütnamesi
Kampanya Şartları
1. Kampanya 01.02.2015 tarihine kadar geçerli olup kampanya kapsamında sunulan ürün stoklar ile
sınırlıdır.
2. Kampanyadan Turkcell Superonline’ın mevcut ve yeni fiber internet müşterileri yararlanabilir.
3. Kampanyadan yararlanabilmek için abonenin Turkcell Superonline’a vadesi geçmiş ve ödenmemiş
faturası bulunmamalıdır.
4. Kampanyadan yararlanmak isteyen mevcut Turkcell Superonline fiber internet müşterilerinin, kampanya
şartlarını okumuş, taahhütnameyi kabul ederek imzalamış ve T.C. kimlik numaralarını yazılı olarak ibraz
etmiş olmaları gerekmektedir.
5. Abonenin 1’den (birden) fazla fiber aboneliği olmasına bakılmaksızın, toplamda fiber internet müşterileri
1 (bir) adet ePure ev telefonu satın alabilir.
6. Ev Telefonu Kampanyasından yararlanan fiber internet müşterilerinin ev telefonu taksitleri, kullanmakta
oldukları internet paketlerinin aylık faturasına ek olarak ücretlendirilecektir.
7. Müşterinin, Ev Telefonu Kampanyası kapsamındaki 24 aylık taahhüt süresi bitiminden önce; Turkcell
Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. abonelik sözleşmesi ile tesis edilen aboneliğini tek taraflı olarak
feshetmesi veya işbu taahhütname’deki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Superonline
İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından aboneliğin feshedilmesi, hizmetin iptal edilmesi ve/veya
kısıtlanması halinde Turkcell Superonline, kampanya iptal bedeli olarak, abonenin kampanya
kapsamında almış olduğu cihazın toplam satış bedelinden o tarihe kadar ödediği taksitlerin mahsup
edilmesi sonucu hesaplanacak kalan bedeli aboneye fatura edecek, abone bu bedeli Turkcell
Superonline’a fatura üzerinde yer alan son ödeme tarihine kadar ödeyecektir.
8. Müşterinin, kampanyadan yararlandığı süre boyunca fiber internet hizmetini veya kampanyasını üçüncü
bir kişiye devretmek istemesi halinde bu talep Turkcell Superonline tarafından karşılanmayacak ve
müşteriye Ev Telefonu Kampanyası ile diğer tüm hizmetlerine ilişkin taahhütlerinin sona ereceğine ve 8.
maddenin uygulama alanı bulacağına dair bilgi verilecektir.
9. Turkcell Superonline, Ev Telefonu Kampanyası ile birlikte yararlanılabilecek diğer kampanyaları belirleme
hakkına sahiptir. fiber internet müşterileri kampanyaya 0850 222 0 222 Turkcell Superonline Müşteri
Hizmetleri, tüm Turkcell Superonline İletişim Merkezleri ve Turkcell Superonline Yetkili Satış
Noktalarından katılabilir.
10. Turkcell Superonline, kampanya süresince sağlayacağı cihazlarda marka, model ve her türlü değişikliği
yapma hakkına sahiptir.
11. Turkcell Superonline, resmi ve adli makamların müdahalesinden ötürü veya kendi isteğiyle işbu
kampanya şartlarında değişiklik yapabilir. Söz konusu değişiklikler, Turkcell Superonline’ın
www.superonline.net internet sitesi üzerinden ve / veya benzeri yollarla abonelerine duyurulabilir. Bu
durumda abone, Turkcell Superonline tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde
bir itirazda bulunamaz.
12. Müşterinin Turkcell Superonline’a başka bir adres bildirmemesi halinde abonelik sözleşmesinde yer alan
adrese yapılacak her türlü bildirim aboneye yapılmış kabul edilecektir.
13. İşbu taahhütnamede yer alan ev telefonu satış bedeline tüm vergiler dahildir. (%18 KDV)
Taahhütname
Turkcell Superonline’ın ...................... hizmet numaralı abonesi olarak, yukarıda belirtilen kampanya şartlarını
okuduğumu, ayrıca bilgi aldığımı, koşulları anladığımı ve aynen kabul ettiğimi, taahhütnameyi imzaladığım
tarihten itibaren 24 aylık taahhüt süresi boyunca taahhüdümü bozmayacağımı ve Turkcell Superonline abonesi
olarak kalacağımı, abonelik bedelleri ile kampanya kapsamındaki aylık taksitleri kampanya süresi boyunca
zamanında ve tam olarak ödeyeceğimi, ……………………………………………….. seri numaralı SwissVoice marka E-pure
ev telefonu işbu taahhütnamenin imza tarihi itibariyle tarafıma kutusu hiç açılmamış, yırtılmamış, kullanılmamış
ve/veya hasar görmemiş halde, tam, kusursuz ve hasarsız olarak teslim edilmiş olduğunu, işbu taahhütnameye
konu kampanyadan yararlanmak için ibraz edilen bilgi ve belgelerin tarafıma ait ve doğru olduğunu, kabul,
beyan ve taahhüt ederim.
İşbu taahhütnamenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar bakımından Abonelik Sözleşmesi’nde yer alan usule
ilişkin maddelerin uygulama alanı bulacağını bildiğimi kabul ve beyan ederim.
İşbu taahhütnamenin imzasından doğacak olan tutarın binde 9,48’inin Damga Vergisi olarak bir defaya mahsus
ilk faturama yansıtılacağını; taahhütnameyi 1 (bir) nüsha olarak imzaladığımı, orjinal nüshanın Turkcell
Superonline'da kalacağını ve bir kopyasını saklayabileceğimi bildiğimi kabul ederim. Turkcell Superonline ürün,
paket, fiyat ve kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TURKCELL) ve/veya TURKCELL iştiraki olan SUPERONLINE İLETİŞİM
HİZMETLERİ A.Ş. (TURKCELL SUPERONLINE) ile paylaşmış olduğum ve/veya bu firmalar nezdinde bulunan satış,
faturalama ve pazarlamaya esas olacak bilgilerimin, tarafıma daha verimli ve bütünsel bir hizmet sunulabilmesi
için, TURKCELL ve TURKCELL SUPERONLINE'ın süresiz olarak birbirleriyle paylaşmasına izin verdiğimi kabul ve
beyan ederim.
EVET
HAYIR
Turkcell Superonline ile paylaşmış olduğum ve / veya Turkcell Superonline nezdinde bulunan trafik ve lokasyon
verileri de dahil olmak üzere her türlü verimin aboneliğim süresince Turkcell Superonline tarafından işlenerek
bana en avantajlı tekliflerin sunulmasına ve Turkcell Superonline tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin
veriyorum. Bu iznin ücretsiz olarak geri alabilme imkanım olduğunu; iznin geri alınması halinde bu durumun işbu
taahhütnameye aykırılık teşkil etmeyeceğini bildiğimi kabul ve beyan ederim.
EVET
HAYIR
İşbu [4] sayfadan ibaret taahhütnameyi okuduğumu, anladığımı, işbu taahhütnamede yazan tüm kampanya
koşullarını kabul ettiğimi ve 1 (bir) nüsha olarak imzaladığımı; orijinal nüsha Turkcell Superonline’da kalmak
üzere işbu taahhütnamenin bir kopyasını saklayabileceğimi bildiğimi beyan ederim.
Marka
Model
Taahhüt
Süresi (Ay)
Aylık Cihaz Bedeli*
Toplam Cihaz Bedeli*
SwissVoice
e-Pure
24
9,90 TL
237,6 TL
* Fiyatlara tüm vergiler (%18 KDV) dâhildir.
ABONE’nin
Adı-Soyadı:
TC Kimlik Numarası:
Tarih:
İmza:
TURKCELL SUPERONLINE
Download

Ev Telefonu Kampanyası Taahhütnamesi