Turkcell Superonline “Taksitli Bilgisayar Kampanyası”
Taahhütnamesi
Kampanya Şartları
1. Kampanya 01.12.2014 – 01.02.2015 tarihleri arasında geçerli olup kampanya kapsamında sunulan
ürünler stoklar ile sınırlıdır.
2. Kampanyadan Turkcell Superonline’ın fiber internet paketlerinden birine 24 ay taahhüt veren yeni ve
mevcut fiber internet müşterileri yararlanabilir.
3. Kampanyadan yararlanabilmek için müşterinin Turkcell Superonline’a vadesi geçmiş ve ödenmemiş
faturası bulunmamalıdır.
4. 6 (altı) fatura döneminden az süredir aboneliği devam eden müşterilerin ve yeni müşterilerin kampanya
kapsamında ilgili cihaz bedelinin yarısının Turkcell Superonline’ın anlaşmalı olduğu bankaların kredi
kartı ile 3 / 6 / 9 ay kadar taksitlendirilerek ödenmesi zorunludur. Cihaz bedelin kalan yarısı Turkcell
Superonline faturasına taahhüt süresi ay kadar taksitlendirilerek kampanya kapsamındaki ilk fatura
dönemi itibariyle yansıtılacaktır
5. Kampanyadan yararlanmak isteyen yeni / mevcut Turkcell Superonline Fiber İnternet müşterilerinin T.C.
kimlik numaralarını yazılı olarak ibraz etmiş olmaları gerekmektedir.
6. Abonenin 1’den (birden) fazla fiber internet aboneliği olsa bile abone, toplamda yalnızca 1 (bir) adet
internet faturasına ek taksitle cihaz satın alabilir.
7. Hali hazırda farklı bir faturaya taksitli cihaz kampanyasından yararlanan aboneler bu kampanyadan
yararlanamaz.
8. Kampanyadan yararlanan fiber internet abonelerinin aşağıdaki tabloda yer alan cihaza ilişkin Aylık Cihaz
Bedeli, seçmiş ve kullanmakta oldukları hız / kota paketleri ve (varsa) ses hizmeti aylık ücretleri yanında
abonelik faturasında ayrıca ücretlendirilecektir.
9. Abonenin, Bilgisayar Kampanyası kapsamındaki 24 aylık taahhüt süresi bitiminden önce; Superonline
İletişim Hizmetleri A.Ş. abonelik sözleşmesi ile tesis edilen aboneliğini tek taraflı olarak feshetmesi
veya işbu taahhütname’deki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Superonline İletişim
Hizmetleri A.Ş. tarafından aboneliğin feshedilmesi, hizmetin iptal edilmesi ve/veya kısıtlanması
halinde abonenin hali hazırda yararlanmakta olduğu kampanyaya ilişkin imzaladığı taahhütnamede
yer alan kampanya iptal bedeli dışında Turkcell Superonline, kampanya iptal bedeli olarak abonenin
kampanya kapsamında almış olduğu cihazın toplam satış bedelinden o tarihe kadar ödediği taksitlerin
mahsup edilmesi sonucu hesaplanacak kalan bedeli aboneye fatura edecek, abone bu bedeli Turkcell
Superonline’a fatura üzerinde yer alan son ödeme tarihine kadar ödeyecektir.
10. Müşterinin, kampanyadan yararlandığı süre boyunca internet hizmetini veya kampanyasını üçüncü bir
kişiye devretmek istemesi halinde bu talep Turkcell Superonline tarafından karşılanmayacak ve aboneye
Bilgisayar Kampanyası ile diğer tüm hizmetlerine ilişkin taahhütlerinin sona ereceğine ve maddenin
uygulama alanı bulacağına dair bilgi verilecektir.
11. Turkcell Superonline, Bilgisayar Kampanyası ile birlikte yararlanılabilecek diğer kampanyaları belirleme
hakkına sahiptir. Fiber internet aboneleri kampanyaya 0850 222 0 222 Superonline Müşteri Hizmetleri,
tüm Turkcell Superonline İletişim Merkezleri ve Turkcell Superonline Yetkili Satış Noktalarından
katılabilir.
12. Müşteriler, Faturaya Taksitli Bilgisayar Kampanyasına katılmak için Turkcell Superonline Yetkili Satış
Noktalarına www.superonline.net internet adresinden ulaşabilir. Abonenin, kampanya kapsamında
teslim almış olduğu cihazın çalınması, kaybı ve / veya hasar görmesi vs. durumlarında abone, imzalamış
olduğu işbu taahhütname ile üstlendiği yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirecektir.
13. İşbu kampanya kapsamında sunulan cihazların stoklarının tükenmesi halinde TURKCELL SUPERONLINE,
MÜŞTERİ’nin kabul etmesi şartıyla farklı bir cihaz sunabilir.
14. Turkcell Superonline, resmi ve adli makamların müdahalesinden ötürü veya kendi isteğiyle işbu
kampanya şartlarında değişiklik yapabilir. Söz konusu değişiklikler, Turkcell Superonline’ın
www.superonline.net internet sitesi üzerinden ve / veya benzeri yollarla abonelerine duyurulabilir. Bu
durumda abone, Turkcell Superonline tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde
bir itirazda bulunamaz.
15. Müşterinin Turkcell Superonline’a başka bir adres bildirmemesi halinde abonelik sözleşmesinde yer alan
adrese yapılacak her türlü bildirim aboneye yapılmış kabul edilecektir.
16. İşbu taahhütnamede yer alan cihaz bedeline tüm vergiler dâhildir. (%18 KDV)
17. Kampanya 3. bir kişiye devredilemez.
18. İşbu kampanya kapsamında müşterilere sağlanan cihazların garanti sorumluluğu TURKCELL
SUPERONLINE’da değildir. İşbu kampanya kapsamında teslim alınan cihazın garanti belgesinde garanti
sorumlulukları belirlenmektedir. TURKCELL SUPERONLINE bu hususta herhangi bir sorumluluk kabul
etmez.
Taahhütname
Turkcell Superonline’ın ...................... hizmet numaralı abonesi olarak, yukarıda belirtilen kampanya şartlarını
okuduğumu, ayrıca bilgi aldığımı, koşulları anladığımı ve aynen kabul ettiğimi, taahhütnameyi imzaladığım
tarihten itibaren 24 aylık taahhüt süresi boyunca taahhüdümü bozmayacağımı ve Turkcell Superonline abonesi
olarak kalacağımı, abonelik bedelleri ile kampanya kapsamındaki aylık taksitleri kampanya süresi boyunca
zamanında ve tam olarak ödeyeceğimi, ……………………………………………….. seri numaralı ………….. markalı ……………
model cihazın işbu taahhütnamenin imza tarihi itibariyle tarafıma kutusu hiç açılmamış, yırtılmamış,
kullanılmamış ve/veya hasar görmemiş halde, tam, kusursuz ve hasarsız olarak teslim edilmiş olduğunu, işbu
taahhütnameye konu kampanyadan yararlanmak için ibraz edilen bilgi ve belgelerin tarafıma ait ve doğru
olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşbu taahhütnamenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar bakımından Abonelik Sözleşmesi’nde yer alan usule
ilişkin maddelerin uygulama alanı bulacağını bildiğimi kabul ve beyan ederim.
İşbu taahhütnamenin imzasından tutarın binde 9,48’inin Damga Vergisi olarak bir defaya mahsus ilk faturama
yansıtılacağını; taahhütnameyi 1 (bir) nüsha olarak imzaladığımı, orjinal nüshanın Turkcell Superonline'da
kalacağını ve bir kopyasını saklayabileceğimi bildiğimi kabul ederim. Turkcell Superonline paket, fiyat ve
kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TURKCELL) ve/veya TURKCELL iştiraki olan SUPERONLINE İLETİŞİM
HİZMETLERİ A.Ş. (TURKCELL SUPERONLINE) ile paylaşmış olduğum ve/veya bu firmalar nezdinde bulunan satış,
faturalama ve pazarlamaya esas olacak bilgilerimin, tarafıma daha verimli ve bütünsel bir hizmet sunulabilmesi
için, TURKCELL ve TURKCELL SUPERONLINE'ın süresiz olarak birbirleriyle paylaşmasına izin verdiğimi kabul ve
beyan ederim.
EVET
HAYIR
Turkcell Superonline ile paylaşmış olduğum ve / veya Turkcell Superonline nezdinde bulunan trafik ve lokasyon
verileri de dahil olmak üzere her türlü verimin aboneliğim süresince Turkcell Superonline tarafından işlenerek
bana en avantajlı tekliflerin sunulmasına ve Turkcell Superonline tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin
veriyorum. Bu iznin Online İşlem Merkezi üzerinden ücretsiz olarak geri alabilme imkanım olduğunu; iznin geri
alınması halinde bu durumun işbu taahhütnameye aykırılık teşkil etmeyeceğini bildiğimi kabul ve beyan ederim.
EVET
HAYIR
Kredi kartı taksit sayısı:
3 Taksit
6 Taksit
9 Taksit
24 Ay
Taksitle
Toplam
Fiyat
Fujitsu AH 502 Notebook
24 TL
576 TL
Samsung NP300E5A – A0DTR
29 TL
696 TL
İşbu … (…) sayfadan ibaret taahhütnameyi okuduğumu, anladığımı, işbu taahhütnamede yazan tüm kampanya
koşullarını kabul ettiğimi ve 1 (bir) nüsha olarak imzaladığımı; orijinal nüsha Turkcell Superonline’da kalmak
üzere işbu taahhütnamenin bir kopyasını saklayabileceğimi bildiğimi beyan ederim.
Müşteri’nin
Adı-Soyadı:
TC Kimlik Numarası:
Tarih:
İmza:
TURKCELL SUPERONLINE
Download

Kampanya Şartları 1. Kampanya 01.12.2014 – 01.02