CBÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Analog Haberleşme Deneyleri
Her deneyden önce öğrencilere NETES eğitim seti üzerinde bord üzerinde yapacakları
modülasyon tekniğini test etme imkanı sunulur. Daha sonra öğrencilerden aşağıdaki
modülasyon tekniklerini istenilen frekanslarda gerçekleştirmeleri beklenir.
Analog Modülasyon Deneyleri:
1)
2)
3)
4)
5)
Çift yan bant taşıyıcısız genlik modülasyonu /demodülasyonu
Alt ve Üst yan bant genlik modülasyonu /demodülasyonu
Artık yan bant genlik modülasyonu /demodülasyonu
Açı modülasyonu / demodülasyonu
Frekans modülasyonu / demodülasyonu
Deney Malzemeleri: Öğrenciler her deneyin malzemesini araştırıp istenen frekanslarda bord
üzerinde kurmakla yükümlüdür. Laboratuvarda kendilerine deneyleri gerçekleştirebilecekleri
aşağıdaki temel cihazlar sağlanmaktadır.
-
20 MHz iki kanallı osiloskop
±30 volt iki kanallı DC güç kaynağı
2 MHz Sinyal jeneratörü
Elektronik bord
NETES Analog Haberleşme deney seti
Download

CBÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Analog Haberleşme Deneyleri