.
.
..
_-3-
'1;~\~
R\\ı(\::- 331
PTT AİLE DEMEK
Çok zordur PTT 'li olmak
Sabır gerek, emek gerek
Kendini hep yenileyip
Geliştirebilmek demek
Yaşlısına gencine
Köylüsüne kentlisine
Çalışana emekliye
Kucak açabilmek demek
Eşi vefat edene
Evde maaş bekleyene
Posta, kargo isteyene
Hizmet edebilmek demek
Soğuk sıcak aldırmadan
Karda kışta hiç durmadan
Dağ tepe hiç bıkmadan
İnsanlara ulaşmak demek
Engellisi kitap bekler
Emeklisi kredi ister
Gurbetteki kargo bekler
PTT her yerde demek
Okuma yazma bilmeyene
Yardımcı olabilmek gerek
Duymayana görmeyene
Göz kulak olabilmek demek
7
"
•
Posta banka lojistik
Çalışanları daima atik
Burada işler hep pratik
PTT hizmet demek
Harçlık yatırır oğluna
Kimi anasının hesabına
Yurt içine yurt dışına
Para gönderebilmek'demek
Görevayrımı yoktur
Bu kururnda işler çoktur
Yardımlaşabilmek gerek
PTT aile demek
Vatandaşı bekliyoruz
Halka hizmet sunuyoruz
Sizden aldığımız güçle
Yola devam ediyoruz
Download

PTT Aile Demek