www.krakademi.com
GÜNCEL BİLGİLER KRONOLOJİK
Daha fazlası www.krakademi.com’da
www.krakademi.com
2013
17 O ak TÜSİAD Yö eti
Yıl az seçildi.
Kurulu Başka lığı a Muharrem
O ak TUSAŞ tarafı da geliştirile , İ sa sız Hava
Ara ı Siste i 'ANKA'', ka ul test süre i i ta a ladı.
Daha fazlası www.krakademi.com’da
www.krakademi.com
Şu at: Türkiye' i ilk yerli araştır a ge isi R/V
TÜBİTAK Mar ara Araştır a Ge isi Tuzla'da
denize indirildi.
13 Mart Papa Benedikt'in Şu at'ta istifa etti,
266. Papa Arjantinli Kardinal Jorge Mario
Bergoglio, ''Fra is'' adı ı alarak göreve aşladı.
Daha fazlası www.krakademi.com’da
www.krakademi.com
16 Mart Venezuela Devlet Başka ı Hugo
Chavez öldü.
İra ’ı
’te ye i Cu hur aşka ı Hasan
Ruhani oldu.
Daha fazlası www.krakademi.com’da
www.krakademi.com
Eki
’te Makedo ya’ ı Üsküp’e ağlı Çayır
Belediyesi Türkçe’ i res i dil ol ası a karar verdi.
Eki
’te No el Ko itesi tarafı da yapıla
açıkla a ile u yılki No el Fizik Ödülü François
Englert ve Peter W. Higgs’e verildi.
Daha fazlası www.krakademi.com’da
www.krakademi.com
Aralık Gü ey Afrika’ ı efsanevi ismi NELSON
MANDELA Aralık
’te hayatı ı kay et iştir. yıllık
hapis hayatı da so ra seçil iş ilk siyahi devlet
aşka ıdır ayrı a Ma dela
’te No el arış ödülü e
layık görül üştür.
Askerlik süresi er aş ve erler içi
indirildi.
Daha fazlası www.krakademi.com’da
ayda
aya
www.krakademi.com
Akdeniz Üniversitesi’ de Prof. Dr. Ö er Özka ve
eki i, Türkiye’ i ilk yüz, dü ya ı ise ilk ay ı a da çift
kol ve a ak akli i gerçekleştirdi.
Daha fazlası www.krakademi.com’da
www.krakademi.com
2014
1 Ocak G8 Dö e
Başka lığı ı Rusya devraldı
O ak Ye i AB Dö e
Başka ı ola ülke: Yunanistan
Daha fazlası www.krakademi.com’da
www.krakademi.com
1 Ocak Romanya ve Bulgaristan vata daşları AB
ülkeleri de ser estçe çalış a i ka ı a kavuştu.
22 Ocak tarihinde Suriye'deki krize yönelik İsviçre’de
Cenevre-2 Ko fera sı yapıldı.
Daha fazlası www.krakademi.com’da
www.krakademi.com
22 – 25 Ocak Dünya Ekonomik Forumu 22-25 Ocak
tarihleri arası da Davos’ta topla dı.
7–
Şu at Kış Oli piyatları Rusya' ı SOÇİ kentinde.
Daha fazlası www.krakademi.com’da
www.krakademi.com
Haziran G8 Zirvesi, Rusya' ı Soçi kentinde 2014 Haziran
ayı da topla a ak.
12 Haziran-13 Temmuz Dü ya Kupası
oynanacak.
Daha fazlası www.krakademi.com’da
açları Brezilya'da
www.krakademi.com
Te
uz Ye i AB Dö e
Başka ı ola ülke: İtalya
16- Ağustos Yaz Ge çlik Oyu ları, Çin'in Nanjing
(Nankin) kentinde düzenlenecek.
Daha fazlası www.krakademi.com’da
www.krakademi.com
18 Eylül İskoçya, İ giltere'de bağı sızlığı oylayacak.
Kası Katala lar, İspa ya'da bağı sızlık
konusunda halkoyla ası yapacak.
Daha fazlası www.krakademi.com’da
www.krakademi.com
yılı Türkiye’de İra yılı olarak kutlanacak.
’te Çi takvi i e göre ''At Yılı'' aşladı.
Daha fazlası www.krakademi.com’da
www.krakademi.com
2015
2015'de G-
Dö e
Başka ı TÜRKİYE’dir.
yılı Avusturalya’da Türkiye yılı olarak kutlanacak
Daha fazlası www.krakademi.com’da
www.krakademi.com
yılı Türkiye’de Avusturalya yılı olarak
kutlanacak.
2015 Expo Fuarı İtalya, MİLANO’da yapıla aktır.
Daha fazlası www.krakademi.com’da
www.krakademi.com
2016
Dünya Botanik EXPO’su
düzenlenecek.
yılı da Antalya'da
BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 2016 Dü ya İ sa i
Yardı Zirvesi’ i Türkiye’de yapıla ağı ı açıkladı.
Daha fazlası www.krakademi.com’da
www.krakademi.com
2020
2020 EXPO Dubai’de yapıla ak.
İsta ul
Oli piyat ve Paralimpik oyu ları içi
seçilen logo LALE FİGÜRÜ İÇERİSİNDE İSTANBUL
BOĞAZI SİLUETİ
Daha fazlası www.krakademi.com’da
Download

GÜNCEL BİLGİLER KRONOLOJİK