ADANA ĠLĠ DAMIZLIK SIĞIR YETĠġTĠRĠCĠLERĠ BĠRLĠĞĠ
AYLIK KÜPELEME ve GÜNCELLEME PROGRAMI FORMU
PERSONEL : Doğan KAHYA
TARĠH
GÜNLER
CEYHAN-YUMURTALIK PERĠYODĠK GĠDĠLECEK KÖYLER
Pazartesi
Salı
A
Çarşamba
GRUBU Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Gündoğan-Kılıçkaya-Nazımbeyyeniköy - Köyleri
Doruk-Çevretepe-Yellibel - Köyleri
Soğukpınar-İmran-Kuzucak-Erenler-Değirmendere - Köyleri
Yılankale-Büyükmngıt - Köyleri
Yeniköy-Zeytinbeli-Yumurtalık (merkez) - Köyleri
Pazartesi
Salı
B
Çarşamba
GRUBU Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Toktamış-Sirkeli-Çokçapınar-Kızıldere - Köyleri
Gölovası-Sugözü-Demirtaş - Köyleri
Sarımazı-Dokuztekne-Dutlupınar-Sarıgeçili(Aydınlar) - Köyleri
Kurtkulağı-Kurtpına-Körkuyu - Köyleri
Deveciuşağı-Kuzupınarı(zeynepli)Kaldırım-Asmalı-Yeşilköy-Kırmızıdam
Haylazlı-Tahiriye-Hacımüminler - Köyleri
Tatil
Araç:01 B2641
Tel.No: 0.530 498 75 40
Tel. Ġhbarı Ġle Gidilecek Köyler
Ağaçpınar-İsalı - Köyleri
Narlık-Durhasandede - Köyleri
Hamdilli-Azizli-Çiftlikler - Köyleri
Çakaldere-Altıkara-Büyükburhaniye - Köyleri
Kalemli-Ayvalık - Köyleri
Tatil
Narlıören-Hamzalı-Herekli - Köyleri
Selimiye-Hamidiye-Sağırlar - Köyleri
Kırmıt mah.
ÇALIġMA KURALLARI
1 - Küpeleme çalışmalarında her köye bir defter konulacak ve doğan buzağıların kaydedilmesi için üreticiler ikaz edilecek.
2 - Defterin konduğu yer ile defterin konulduğu yerin telefon numarası alınacak ve zaman zaman listede kayıtlı buzağı olup olmadığı sorulacaktır.
Kayıtlı buzağı yok ise o köye gidilmeyecek ve pas geçilecektir.
3- Köy muhtarları ile diyolog kurulacak ve zaman zaman üreticilerin kurallara uymaları için uyarılar yapılacaktır.
4- Güncellemeler çalışma talimatı çerçevesinde yürütülecektir.
NOT: PROĞRAM HER AYIN 15 VE 30 ARASINDA UYGULANACAKTIR.
01.07.2014
Yaşar KAHYA
Birlik Başkanı
Download

Ceyhan-Yumurtalık Küpeleme Programı