GAP Tarımsal Pazarlama Ve Ürün Deseni Araştırması
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (TİPAŞ - Tarım, Turizm İnşaat, Pazarlama ve Ticaret, AFC - Agriculture & Food International
Consulting GmbH – 1992)
A. NİHAİ RAPORLAR
1. Cilt: Yöneticiler İçin Özet
2. Cilt: Dünyada, Türkiye’de Ve GAP Bölgesi’nde Tarım
3. Cilt: Tarımsal Pazarlama
4. Cilt: Tarımsal Üretim Ve Ticaret
5. Cilt: A, B, C, Ekleri; Dünya Ticaret Modeli Bilgisayar Programı, Veri
Tabanı Ve Model Sonuçları
6. 6. Cilt: D, E Ve F Ekleri; Turgap Bilgisayar Programı, Veri Tabanı Ve
Model Sonuçları (2010 Yılı)
1.
2.
3.
4.
5.
B. ÇALIŞMA RAPORLARI
Ara Raporlar:
1. GAP Bölgesi İçin Bölgesel Tarımsal Programlama Modeli (No: I/1.1)
2. Türkiye’de Tarımsal İhracat Pazarlaması, Eleştirel Bir Kaynak Taraması,
1980 – 1990 (No: I/1.1)
3. Tarımsal Ürün Pazarlaması Araştırmalarının Değerlendirilmesi: Türkiye Ve
GAP Bölgesi (No: I/1.1)
4. Güneydoğu Anadolu Projesi Yer Altı Su Kaynaklarının Sulama Amaçlı
Kullanımında Mevcut Durum Ve Potansiyeller (No: I/2.1)
5. Türkiye’de Tarımsal Ürün İhracında Bugünkü Durumun Analiz Ve
Değerlendirilmesi (No: I/2.1)
6. GAP Bölgesi’nde Dış Ticaret (No: I/2.3)
7. GAP Bölgesi’nin Tarım Ürünleri İhracatı (No: I/2.3)
8. Sulama Suyu İhtiyaç Tahmini (No: I/2.3)
9. Seçilmiş Ülkelerde Tarımsal Pazarlama Sistemleri (No: I/3.1)
10.GAP Bölgesi’nde Mevcut Pazarlama Organizasyonları (No: I/3.2)
11.Pazarlama: Görev 5 – Dünya Tarımsal Ürün Pazarları – Durum Sonu Analizi
(No: I/5.1)
12.Pazarlama: Görev 5-Görev 6 – 2005 Yılına Kadar Olan Dönem İtin Tarımsal
Ürünlerde Dünya Arz Ve Talep Tahminleri – Birinci Model Sonuçları (No:
I/5.2)
13.GAP Bölgesi İçin Bir Tarımsal Programlama Modeli (No: II/1.1)
14.GAP Durum Raporu (No: II/1.2)
15.Güneydoğu Anadolu Projesi Bölgesi’nde Yer Altı Su Kaynaklarına Dayalı
Sulamada Bugünkü Durum Ve Potansiyel (No: II/2.1)
16.Bölgesel Talep Analizi (No: II/2.3)
17.GAP Bölgesi’nde Pazarlama Organizasyonu (Türkçe) (No: II/3.1)
18.Tarla Ürünleri Ve Sebzeler İçin Etkinlik Yaratılması Ve Girdi-Çıktı
Katsayıları (No: II/4.1)
19.GAP Bölgesi’nde Hayvancılık Ürünleri (No: II/4.2)
20.Sulama Suyu İhtiyaçları Tahminleri (No: II/4.3)
21.GAP’ta Hayvancılık Araştırması Ön Değerlendirmesi (No: II/4.4)
22.Sulama Suyu İhtiyaç Tahminleri (No: II/4.5)
23.GAP’ın Seçilmiş Ürünler Bazında EPIC’e Dayalı Ürün, Sulama Ve
Gübreleme Etkileşim Araştırması (No: II/4.6)
Download

Türkçe ve İngilizce