T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 1358
-KARARBaşkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 13/04/2014 tarihli yazıda aynen;
“Kurulumuzun 19/02/2014 tarihli ve 2013/463 sayılı kararı ile 2014 yılında yapılacak
Cumhurbaşkanı Seçiminde yurt dışında Almanya hariç olmak üzere 53 ülke ve 96 yurt dışı
temsilciliğinde sandık kurulacağına, oy kullanma süresinin 1 ile 4 gün arasında her ülke için ayrı
ayrı belirtilen gün sayısı olduğuna, sandık kurulacak ülkelerde seçmen sayısında artış olduğu
takdirde sandık sayısının artırılabileceğine karar verilmiştir.
Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kurulumuz
Başkanlığına gönderilen 3/4/2014 tarihli ve 4395062 sayılı yazıda; Almanya Federal
Cumhuriyeti’nde (AFC) yaşayan vatandaşlarımızın 2014 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı
Seçimi için oy kullanmaları konusunda Berlin Büyükelçiliğince 23 Ekim 2013 tarihinde AFC
Dışişleri Bakanlığına resmi başvuruda bulunulduğu, Başkonsolosluklarımızın bulunduğu 13
şehirde dış mahallerde seçim düzenlenmesine ilişkin başvurunun mevcut haliyle AFC İçişleri
Bakanlığı tarafından kabulünün mümkün olmadığının anlaşıldığı ve Alman Makamlarınca
seçimlerin 13 mahal yerine büyük fuar alanları bulunan yedi şehirde gerçekleştirilmesinin telkin
edildiği, bu bakımdan, seçimlerin Berlin, Hannover, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Münih ve
Karlsruhe’de yapılmasının öngörüldüğü, belirlenen yedi şehir için yazılarına ekli önerilerin
uygun görüldüğü takdirde Alman makamlarına resmi izin başvurusunda bulunulacağı ve
kiralanacak mekanlara ilişkin sözleşmenin imzalanması aşamasına geçileceği bildirilmiştir.
2014 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimine esas olmak üzere;
a) Berlin, Hannover, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Münih ve Karlsruhe’de kaç gün
süreyle oy kullanılacağının ve kaç sandık kurulacağının,
b) Berlin, Hannover, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Münih ve Karlsruhe için Dışişleri
Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğünün 3/4/2014 tarihli ve 4395062 sayılı yazısında
belirtilen yerlerin kiralanıp kiralanamayacağının,
belirlenerek bir karar alınmasını takdirlerinize arz ederim.” denilmiş olmakla, konu
incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kurulumuz
Başkanlığına gönderilen 3/4/2014 tarihli ve 4395062 sayılı yazı ve eki belgelerin
incelenmesinden; Almanya Federal Cumhuriyeti’nde (AFC) yaşayan vatandaşlarımızın 2014
yılında yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi için oy kullanmaları konusunda Berlin
Büyükelçiliğince 23 Ekim 2013 tarihinde AFC Dışişleri Bakanlığına resmi başvuruda
bulunulduğu, Başkonsolosluklarımızın bulunduğu 13 şehirde dış mahallerde seçim
düzenlenmesine ilişkin başvurunun mevcut haliyle AFC İçişleri Bakanlığı tarafından kabulünün
mümkün olmadığının anlaşıldığı ve Alman Makamlarınca seçimlerin 13 mahal yerine büyük fuar
alanları bulunan yedi şehirde gerçekleştirilmesinin telkin edildiği, bu bakımdan, seçimlerin
Berlin, Hannover, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Münih ve Karlsruhe’de yapılmasının
öngörüldüğü, belirlenen yedi şehir için yazılarına ekli önerilerin uygun görüldüğü takdirde
Alman makamlarına resmi izin başvurusunda bulunulacağı ve kiralanacak mekanlara ilişkin
sözleşmenin imzalanması aşamasına geçileceği anlaşılmıştır.
Başkanlık teklifinde belirtildiği üzere; 2014 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimine
esas olmak üzere;
a) Berlin, Hannover, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Münih ve Karlsruhe’de kaç gün
süreyle oy kullanılacağının ve kaç sandık kurulacağının,
./..
T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 1358
-2b) Berlin, Hannover, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Münih ve Karlsruhe için Dışişleri
Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğünün 3/4/2014 tarihli ve 4395062 sayılı yazısında
belirtilen yerlerin kiralanıp kiralanamayacağının,
belirlenmesi gerekmektedir.
Bu nedenle; Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan
yazı ve eki belgelerde yer alan hususların Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde;
1- 2014 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimine esas olmak üzere;
a) Almanya’da yapılacak seçimlerin Berlin, Hannover, Düsseldorf, Essen, Frankfurt,
Münih ve Karlsruhe’de yapılmasına,
b) Seçimlerin yukarıda belirtilen yedi (7) şehirde dört (4) günde yapılmasına,
c) Sandık kurulacak yerlerde seçmen sayısında artış olduğu takdirde sandık sayısının
artırılabileceğine,
2- Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğünün 3/4/2014 tarihli ve
4395062 sayılı yazısı ekinde belirtilen;
a) Berlin için (Berlin Başkonsolosluğunun görev bölgesindeki seçmenler için) Berlin
Olimpiyat Stadyumu’nun,
b) Düsseldorf için (Düsseldorf ve Köln Başkonsoloslukları görev bölgesindeki seçmenler
için) ISS Dome Salonu’nun,
c) Essen için (Essen ve Münster Başkonsoloslukları görev bölgesindeki seçmenler için)
Essen Fuarı’nın (11. ve 12. salonlar),
ç) Frankfurt için (Frankurt ve Mainz Başkonsoloslukları görev bölgesindeki seçmenler
için) Fraport Arena Spor Salonu’nun,
d) Hannover için (Hannover ve Hamburg Başkonsoloslukları görev bölgesindeki
seçmenler için) Hannover Fuarı’nın,
e) Karlsruhe için (Karlsruhe ve Stuttgart Başkonsoloslukları görev bölgesindeki
seçmenler için) Hannover Fuarı’nın,
f) Münih için (Münih ve Nürnberg Başkonsoloslukları görev bölgesindeki seçmenler
için) Münih Fuar Merkezi B1 Salonu’nun,
uygun olduğuna,
karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
./..
T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 1358
-31- 2014 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimine esas olmak üzere;
a) Almanya’da yapılacak seçimlerin Berlin, Hannover, Düsseldorf, Essen, Frankfurt,
Münih ve Karlsruhe’de yapılmasına,
b) Seçimlerin yukarıda belirtilen yedi (7) şehirde dört (4) günde yapılmasına,
c) Sandık kurulacak yerlerde seçmen sayısında artış olduğu takdirde sandık sayısının
artırılabileceğine,
2- Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğünün 3/4/2014 tarihli ve
4395062 sayılı yazısı ekinde belirtilen;
a) Berlin için (Berlin Başkonsolosluğunun görev bölgesindeki seçmenler için) Berlin
Olimpiyat Stadyumu’nun,
b) Düsseldorf için (Düsseldorf ve Köln Başkonsoloslukları görev bölgesindeki seçmenler
için) ISS Dome Salonu’nun,
c) Essen için (Essen ve Münster Başkonsoloslukları görev bölgesindeki seçmenler için)
Essen Fuarı’nın (11. ve 12. salonlar),
ç) Frankfurt için (Frankurt ve Mainz Başkonsoloslukları görev bölgesindeki seçmenler
için) Fraport Arena Spor Salonu’nun,
d) Hannover için (Hannover ve Hamburg Başkonsoloslukları görev bölgesindeki
seçmenler için) Hannover Fuarı’nın,
e) Karlsruhe için (Karlsruhe ve Stuttgart Başkonsoloslukları görev bölgesindeki
seçmenler için) Hannover Fuarı’nın,
f) Münih için (Münih ve Nürnberg Başkonsoloslukları görev bölgesindeki seçmenler
için) Münih Fuar Merkezi B1 Salonu’nun,
uygun olduğuna,
2- Karar örneğinin Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına, Dışişleri Bakanlığı
Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne, Kurulumuz Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile İdari
ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmesine,
13/4/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Sadi GÜVEN
Başkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Muharrem COŞKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün İPEK
Üye
Ünal DEMİRCİ
Üye
Ali KAYA
Üye
İlhan HANAĞASI
Üye
İbrahim ZENGİN
Üye
Zeki YİĞİT
Üye
Hakkı MANAV
Download

T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No : 1358 - K A R A R