1.
Ürün Kataloğu
ETİ MADEN İŞLETMELERİ
Borik Asit
H3BO3 - Borik Asit
CAS Numarası: 10043-35-3
Granül ve Toz
Paketleme: 25 kg, 50 kg, 1000 kg
(paletli veya paletsiz)
Borik asit (borasis asit ya da ortoborik asit olarak da
adlandırılır), borun zayıf bir asididir. Kimyasal formülü
H3BO3 (ya da B(OH)3), şeklinde yazılır ve beyaz toz halinde
suda çözünebilir formda bulunur. Borik asit kolemanit
cevheri ile sülfürik asidin veya boraks ile bir mineral asidin
örneğin hidroklorik asidin reaksiyona girmesi ile elde
edilir.
Bazı Kullanım Alanları ve Faydaları
Cam ve Cam Elyafı
Borik asit özel tip camların (fırın camları, laboratuar cam malzemeleri v.b.) ve cam elyafı
üretiminde kullanılmaktadır. Cam üretiminde, devitrifikasyonu önler. Camın, ısıya,
kimyasallara, mekanik etkilere karşı dayanım özelliklerini arttırır. Borik asit tek-filaman
fiberglas (tekstil tipi fiberglas) üretiminde kullanılmaktadır. Tekstil tipi fiberglas endüstriyel
borulardan bilgisayar kartlarına kadar birçok alanda kullanılan plastiklerin güçlendirilmesinde
de kullanılmaktadır. Yalıtım ve güçlendirme fiberglaslarında viskoziteyi düşürerek fiberleşmeyi
artırmaktadır. Sıcaklık, viskozite ve fiberleşme arasındaki dengeyi başarılı bir şekilde
düzenlemektedir. Ayrıca kristallenme eğilimini düşürerek fiberlerin fiziksel ve neme karşı
dayanımını arttırmaktadır. Borik asit oldukça güçlü bir akışkanlık etkisi yaratmaktadır. B2O3
içeriği, üretilen elyaf türüne bağlı olarak değişebilmektedir. Düşük alkali özelliğine sahip “Ecamı” en yaygın tüketilen elyaf türüdür. Uygulama proseslerindeki düşük kırılganlığı nedeniyle
dünyada cam elyaf tüketiminin yaklaşık %90’ını E-camı oluşturmaktadır. Bunun dışında düz
cam ve borosilikat gibi diğer cam türlerinin üretiminde de % 5-12 arasında değişen oranlarda
bor oksit (B2O3) kullanılmaktadır.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
06010 Etlik-Keçiören
ANKARA / TÜRKİYE
Daha fazla bilgi için:
Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
www.etimaden.gov.tr
EYS FRM-ETİ-00 10 /20/5/2014-02
2.
Seramik
Borik asit, seramik sırların ana kompozisyonunda bağlayıcı özellikleri nedeniyle önem arz
etmektedir. Borik asidin bileşime ilavesi sonucunda, kaplamalarda ergime ve yapışma olayı
nispeten daha düşük sıcaklıkta gerçekleşmektedir. Mekanik ve kimyasal mukavemeti artırarak,
seramik ürünlerinin fiziksel darbeler karşısında kırılma ve çizilme direncini artırır, kimyasal
ortamlarda dayanımını güçlendirir ve aynı zamanda renk verme katkı maddesi için ortam
rolünü görür.
Deterjan
Borik asit bir bor kaynağı olarak temizlik sektöründe mikrop öldürücü (jermisit) ve ağartıcı gibi
çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Sabun ve deterjanlara su yumuşatma ve mikrop öldürücü
özelliğinden dolayı eklenebilmektedir. Yıkama süresini ve sıcaklığını düşürücü etki
göstermektedir.
Tarım
Bor, bitkiler için gerekli besin elementlerinden birisidir. Bitkilerin üreme döngüsünde,
çiçeklenme ve polen üretiminde ve tohum gelişiminde önemli bir rol oynar. Borik asit düşük
bor içeriğine sahip topraklarda tek başına yada standart gübre ile beraber kullanılabilir.
Tarımda bor gübresi olarak kullanılan Disodyum Oktaborat Tetrahidratın üretiminde
hammadde olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca tarımsal alanda istenmeyen otların temizlenmesi
için tarım ilacı yapımında kullanılmaktadır.
Nükleer Enerji
Nükleer santrallerde nötron fizyon oluşum hızını düşürmek için nötron tutumu amacıyla
kullanılmaktadır. Füzyon reaktörleri ortamdaki nötronlar ile çalışmaktadır. Doğal bor % 20 bor10 ve yaklaşık %80 Bor-11’den oluşmaktadır. Bor-10 düşük enerjili nötronların tutulumu için
yüksek kesit alanına sahiptir. Reaktör soğutucusuna daha fazla borik asit ekleyerek reaktör de
dolaşımı gerçekleştirildiğinde nötronların fizyona uğrama olasılıkları düşmektedir. Dolayısı ile
borik asit etkili bir şekilde reaktör içerisinde meydana gelecek olan fizyon hızını kontrol eder.
Bu metot sadece Basınçlı Su Reaktörlerinde (PWR) kullanılmaktadır. Borik asit ayrıca uranyum
çubuklar içeren zayıf yakıt havuzlarında nötron çoğalımını kontrol altında tutmak için
kullanılmaktadır.
Emprenye ve Koruma
Kuru ya da yaş ahşapların çürümeye karşı korunmasında borik asit kullanılmaktadır. Mantar ve
böcek saldırısına karşı etilen glikol ile karıştırılarak kullanılabilir. Ahşapların içine delikler
açılarak yerleştirilen borik asit emprenye edilmiş plaka ya da çubukların yerleştirilmesi
marifetiyle koruma ve nem alma özelliklerinden faydalanılabilmektedir. Ayrıca ahşap
yüzeylere jel ve solüsyon formunda uygulamalar da bulunmaktadır. Borat bileşenli koruma
uygulamaları yosun, mantar, balçık gibi etkenlere karşı denizcilikte başarılı bir şekilde
uygulanmaktadır. Borik asit ve tuz karışımı hayvancılıkta da sığır, dana ve koyun derilerine
uygulanarak bakteri gelişimi ve böceklere karşı kullanılmaktadır.
Tıp
Borik asit ufak yanıklar ve kesilmeler için antiseptik olarak kullanılabilir. Sargılamada merhem
olarak da kullanılabilir. Borik asidin çok seyreltik solüsyonları göz yıkama solüsyonu olarak
kullanılmaktadır. Seyreltik borik asit solüsyonu bakterileri (örneğin bacterial vaginosis) yok
etmek için de kullanılmaktadır. Anti bakteriyel bir bileşik olarak akne tedavisinde de
kullanılabilir. Sporcuların ayaklarında bakteri oluşumunu engellemek için sporcu çoraplarının
içinde de kullanılmaktadır. Yine solüsyon olarak insanlar ve hayvanlardaki kulak iltihabı (otitis
externa) tedavisinde de kullanılmaktadır.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
06010 Etlik-Keçiören
ANKARA / TÜRKİYE
Daha fazla bilgi için:
Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
www.etimaden.gov.tr
EYS FRM-ETİ-00 10 /20/5/2014-02
3.
Böcek İlacı
Borik asit hamamböceği, beyaz karınca, karınca, pire ve daha birçok böceğin yok edilmesi veya
kontrol altına alınabilmesi için kullanılır. Borik asit ev ve mutfak da hamamböceği ve
karıncalara karşı güvenli bir şekilde kullanılabilir. Borik asit böcekleri metabolik olarak zehirler
ve borik asit tozu böceklerin dış iskeletine aşındırıcı bir etkide bulunarak öldürmektedir.
Yağlama
Borik asidin kolloidal süspansiyonları petrolde ve bitkisel yağda çözünerek seramik ve metal
yüzeyler için iyi bir kayganlaştırıcı oluşturmakta ve sürtünme katsayısını önemli miktarda
düşürmektedir. Kayganlaştırıcı H3BO3 filmleri nemli ortamda B2O3 ile su moleküllerinin
spontane bir şekilde reaksiyona girmesi sonucu oluşur.
Kimyasal ve Fiziksel Özellikler
Beyaz ya da renksiz, katı kristal toz formundadır.
1, 51 g/cm3 (20 oC)
Özgül Ağırlık
0,928 g/cm3 (Granül: Normal, Düşük S.)
0,750 g/cm3 (Toz)
Dökme Yoğunluğu
Molekül Ağırlığı
61,83 g/mol
Erime Noktası
450 oC
Kaynama Noktası
1860 oC
Kimyasal İçerik:
Granül
Toz
Normal
Sülfat
Düşük
Sülfat
Ultra Düşük
Sülfat
Ultra Düşük
Sülfat
Standart
Toz
Safiyet
% 99,90 min
% 99,90 min
% 99,90 min
% 99,90 min
% 99,90 min
B2O3
% 56,25 min
% 56,25 min
% 56,25 min
% 56,25 min
% 56,25 min
SO4
500 ppm max
130 ppm max
12 ppm max
5 ppm max
500 ppm max
Cl
10 ppm max
10 ppm max
5 ppm max
4 ppm max
10 ppm max
Fe
7 ppm max
7 ppm max
4 ppm max
7 ppm max
10 ppm max
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
06010 Etlik-Keçiören
ANKARA / TÜRKİYE
Daha fazla bilgi için:
Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
www.etimaden.gov.tr
EYS FRM-ETİ-00 10 /20/5/2014-02
4.
Tane Boyutu:
Granül
Toz
Normal
Sülfat
Düşük
Sülfat
Ultra Düşük
Sülfat
Ultra Düşük
Sülfat
Standart
Toz
+1,000 mm
% 4,00 max
% 4,00 max
% 4,00 max
% 0,00
% 0,00
-0,063 mm
% 4,00 max
% 4,00 max
% 4,00 max
-0,125 mm
-
-
% 45,00 min
% 45,00 min
-
X-Işını Kırınım Analizi:
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
06010 Etlik-Keçiören
ANKARA / TÜRKİYE
Daha fazla bilgi için:
Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
www.etimaden.gov.tr
EYS FRM-ETİ-00 10 /20/5/2014-02
5.
TG/DTA
Sudaki Çözünürlük:
Sıcaklık °C
100 ml Suda Çözünen Borik Asit (g/100ml)
0
2,52
10
3,78
15
4,13
20
5,08
25
5,54
30
6,72
35
7,16
40
8,87
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
06010 Etlik-Keçiören
ANKARA / TÜRKİYE
Daha fazla bilgi için:
Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
www.etimaden.gov.tr
EYS FRM-ETİ-00 10 /20/5/2014-02
Download

H3BO3 - Borik Asit - Eti Maden İşletmeleri