Isı yalıtım sistemleri için mekanik tespit elemanları
Isı yalıtım levhalarının farklı yüzeylere tespitinde kullanılan mekanik bağlantı elemanları, sistemin zaman
içindeki performansını korumak ve doğru bir şekilde işlevini sürdürmek amacıyla levhalarının gazbeton,
bims, beton, tuğla ve ahşap vb. yüzeylere tespitinde kullanılır. Duvar ve yalıtım levhası yapısına uygun
dübel seçimi sistem güvenliği için önemlidir.
Dübel çeşitleri; standart, üniversal, tabanca çakma ve ahşap/osb dübeli olmak üzere gruplandırılmaktadır.
Standart mantolama dübeli: EPS (genleştirilmiş polistren)/XPS (Haddelenmiş polistren) levhaların
tuğla/gazbeton/bims ile örülmüş duvar yüzeyine uygulanmasında kullanılır. Standart dübeller, uygun çaplı
bir matkap ile yalıtım ve duvar yüzeyinin delinmesi ve dübel gövdesinin yuvaya yerleştirilmesiyle uygulanır.
Poliamid/poliproplen çivinin dübel yuvasına çakılması sonrasında, dübel genleşme bölgesinin (ankraj
bölgesi) duvar yüzeyine uyguladığı baskı sayesinde oluşan sürtünmeyle tutunma sağlanır.
Üniversal çelik çivili dübel: taşyünü levhaların tuğla, beton, gazbeton, bims duvar yüzeyine uygulanmasında
kullanılır. Üniversal dübeller, uygun çaplı bir matkap ile yalıtım ve duvar yüzeyinin delinmesi ve dübel
gövdesinin yuvaya yerleştirilmesiyle uygulanır. Plastik bir başlık ile yalıtılmış galvaniz/krom kaplı çivinin
dübel yuvasına çakılması sonrasında, dübel genleşme bölgesinin duvar yüzeyine uyguladığı baskı
sayesinde oluşan sürtünmeyle tutunma sağlanır.
Tabanca çakma dübeli: EPS (genleştirilmiş polistren)/XPS (haddelenmiş polistren)/taşyünü levhaların, min.
2 cm kaba sıvalı tuğla, gazbeton, bims ve beton yüzeylere, gaz tahrikli darbe enerjisi üreten bir tabanca
marifetiyle, özel beton çivisinin alt katmana çakılmasıyla uygulanır. Çakma esnasında zemin ile çivi
arasında klasik genleşme/sürtünme yerine kaynama ile bir tutunma sağlanır.
Ahşap/OSB dübeli: EPS (genleştirilmiş polistren)/XPS (haddelenmiş polistren)/taşyünü levhaların
ahşap/OSB levha duvar üzerine uygulanmasında kullanılır. Bir matkap yardımıyla, vida yerleştirilmiş dübel
yalıtım levhası içine yerleştirilir ve vidalama tekniğiyle sabitlenir.
Dikkat edilmesi gereken hususlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
Dübellerin üretimleri esnasında ortaya çıkan geri dönüşümün % 10’u oranında kendi geri
dönüşümü dışında geri dönüşüm malzemesi ihtiva etmeyen; ana gövdesi HDPE (Yüksek
yoğunluklu Polietilen), çivisi ise uygulanacak yüzey özelliklerine uygun çelik, polyamid, poliproplen
mamulden esaslı, dübel başlığı 60 mm çapında ve 0.20 kN çekme mukavemetine sahip olmalıdır.
Ürünün uzun yıllar ürün performansını koruması, içeriği bilinmeyen hammadde kullanımının
engellenmesi, haksız rekabeti engellemek için dübel renk seçiminde tercihen orijinal ve doğal/şeffaf
renkli hammadde tercihi yapılmalıdır.
Tabanca çakma dübellerinde zemin içinde en az 20 mm çivi penetrasyonu, klasik dübellerde beton
içinde en az 40 mm, diğer duvar tiplerinde en az 50 mm tutunma (ankraj) uzunluğu olmalı ve
uygun matkap çapı seçilmelidir.
OSB, ahşap dübelleri minimum tutunma uzunluğu ahşap, OSB kalınlığı + 10 mm olmalı ve uygun
vida uçlu bir matkap yardımıyla, yüzeye vidalama tekniğiyle tespit edilmelidir.
Tabanca çakma dübellerinde minimum tutunma uzunluğu 20 mm olmalı ve 80-120 Joule enerjiden
daha fazla enerjili tabancalar özellikle kaba sıva yüzeylerinde kullanılmamalıdır.
Tabanca çakma dübeli gövdesinde yer alan tabanca çivi yolunda yer alan boşluktan uygulama
sonrasında oluşabilecek ısı köprüleri, korozyon, leke vs. uygun dübel plastik kapağının
kapatılmasıyla engellenmelidir.
Düşük yoğunlukta (≤110 kg/m2) özellikle tavan uygulamasında kullanılan taşyünü
uygulamalarında, taşyünü pulu kullanılmalıdır.
Standart belgeli ürünler tercih edilmelidir.
Zemin yapılarına göre mekanik bağlantı elemanlarını şematik gösterilmesi
Klasik dübeller
Yüzey kullanım miktarı
Minimum dübel boyu (L)
Minimum ankraj derinliği (d)
Dübel tipi
Dübel ana gövde
Dübel çivi tipi
Üniversal dübeller
Yüzey kullanım miktarı
Minimum dübel boyu (L)
Minimum ankraj derinliği (d)
Dübel tipi
Dübel ana gövde
Dübel çivi tipi
Beton
EPS-XPS Uygulaması / BETON, TUĞLA, BİMS ve GAZBETON YÜZEY
Tuğla
Gazbeton/Bims
5 adet/m2
L=d+h
6 adet/m2
L=d+h
6 adet/m2
L=d+h
40 mm
50 mm
Üniversal dübel
HDPE (Yüksek yoğunluklu Polietilen)
Plastik yalıtımlı çelik çivi
Standart dübel
HDPE (Yüksek yoğunluklu Polietilen)
Poliamid/Poliproplen
50 mm
Standart dübel
HDPE (Yüksek yoğunluklu Polietilen)
Poliamid/Poliproplen
Beton
TAŞYÜNÜ Uygulaması / BETON, TUĞLA , GAZBETON, BİMS YÜZEY
Tuğla
Gazbeton/Bims
5 adet/m2
L=d+h
5 adet/m2
L=d+h
5 adet/m2
L=d+h
40 mm
Üniversal dübeller
HDPE (Yüksek yoğunluklu Polietilen)
Plastik yalıtımlı çelik çivi
50 mm
Üniversal dübeller
HDPE (Yüksek yoğunluklu Polietilen)
Plastik yalıtımlı çelik çivi
50 mm
Üniversal dübeller
HDPE (Yüksek yoğunluklu Polietilen)
Plastik yalıtımlı çelik çivi
TAŞYÜNÜ-EPS-XPS UYGULAMASI / BETON, TUĞLA, BİMS ve GAZBETON YÜZEY
Tabanca çakma dübelleri
Yüzey kullanım miktarı
Minimum dübel boyu (L)
Minimum ankraj derinliği (d)
Dübel tipi
Dübel ana gövde
Dübel çivi tipi
Beton
Min. 2 cm kaba sıva+Tuğla
Min. 2 cm kaba sıva+Gazbeton
5 adet/m2
L=h
5 adet/m2
L=h
5 adet/m2
L=h
20 mm
Tabanca Çakma Dübeli
HDPE (Yüksek yoğunluklu Polietilen)
Özel pullu çelik çivi
20 mm
Tabanca Çakma Dübeli
HDPE (Yüksek yoğunluklu Polietilen)
Özel pullu çelik çivi
20 mm
Tabanca Çakma Dübeli
HDPE (Yüksek yoğunluklu Polietilen)
Özel pullu çelik çivi
TAŞYÜNÜ-EPS-XPS UYGULAMASI / AHŞAP-OSB yüzey
Ahşap/OSB dübeller
Yüzey kullanım miktarı
Minimum dübel boyu (L)
Minimum ankraj derinliği (d)
Dübel tipi
Dübel ana gövde
Dübel çivi tipi
Ahşap/OSB levha
L=h
d+10 mm
5 adet/m2
L=h
d+10 mm
Ahşap/OSB dübeli
HDPE (Yüksek yoğunluklu Polietilen)
Özel vida
L=h
d+10 mm
Download

Isı Yalıtım Sistemlerinde Kullanılan Mekanik Tespit Elemanları