ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
1. Adı Soyadı: Elif Damla ARISAN
İletişim Bilgileri:
Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,
MOBIGEN 34156 Bakırköy-İstanbul
Telefon: 0 212 498 43 07
Mail: [email protected]
2. Doğum Tarihi: 22 Mart 1977
3. Unvanı: Doç. Dr.
4. Öğrenim Durumu
:
Derece
Alan
Lisans
Biyoloji Öğretmenliği
Y. Lisans
Doktora
Tıbbi
Üniversite
Biyoloji
Marmara
Üniversitesi,
Atatürk Eğitim Fakültesi
ve Marmara Üniversitesi, Sağlık
Genetik
Biyolojik
Yıl
Bilimleri Enstitüsü
Bilimler
Biyomühendislik
ve
Sabancı Üniversitesi
1999
2003
2009
5. Akademik Unvanlar
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Arş.Gör.
Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik ABD, İstanbul Üniversitesi
1999-2001
Arş.Gör.
Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Haliç 2001-2003
Üniversitesi
Uzman
Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Haliç 2003-2004
Üniversitesi
Öğrt. Gör.
Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Haliç 2004-2006
Üniversitesi
Arş. Gör
Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul 2006-2008
Kültür Üniversitesi
Öğrt. Gör.
Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 2008-2010
İstanbul Kültür Üniversitesi
Yard.Doç. Dr.
Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul 2010-2013
Kültür Üniversitesi
1
Doç. Dr.
Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul 2013Kültür Üniversitesi
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Pelin Özfiliz, Eş danışman İstanbul Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans
Programı (Başlangıç tarihi: 2010-2011 Güz, Bitiş tarihi: 2012-2013 Bahar)
Özge Berrak, İstanbul Kültür Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı
(Başlangıç tarihi: 2011-2012 Güz, Bitiş tarihi: Şubat 2014 )
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
Farklı tip ve evrelerdeki lösemilerde poliamin biyosentez ve katabolizma mekanizmasının incelenmesi
(Tez danışmanı: Prof. Dr. Beyazıt Çırakoğlu, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
6.2. Doktora Tezleri
Molecular mechanism of drug induced apoptosis and chemoresistance in estrogen receptor alpha +/breast cancer cell lines: MCF-7 and MDA-MB-231, (Tez Danışmanı: Prof. Dr. S. Hüveyda Başağa, Sabancı
Üniversitesi, Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi)
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. E. D. Arisan, P. Obakan, A. Çoker-Gürkan, A. Calcabrini, E. Agostinelli, N. Palavan Ünsal, “CDK
inhibitors induce mitochondria-mediated apoptosis through the activation of polyamine catabolic
pathway in LNCaP, DU145 and PC3 prostate cancer cells”. Current Pharmaceutical Design, 20: 180188 (9), 2014 (Araştırma Makalesi)
2. Elif Damla Arisan, Yunus Akkoç*, Kaan Gencer Akyüz*, Ezgi Melek Kerman*, Pinar Obakan, Ajda
Çoker-Gürkan, Narçin Palavan Ünsal, “Polyamines modulate roscovitine-induced cell death decision
as autophagy or apoptosis in MCF-7 and MDA-MB-231 breast cancer cells”, Molecular Medicine
Reports, (Baskıya kabul edildi; Baskıda).
3. Ajda Çoker-Gürkan, Elif Damla Arisan, Pinar Obakan, Pelin Özfiliz, Betsi Köse, Güven Bıçkıcı, Narçin
Palavan Ünsal, “Roscovitine finalized autophagy later than apoptosis by downregulating of Bcl-2 in
HeLa cells”, Molecular Medicine Reports, (Baskıya kabul edildi).
4.
A. Çoker-Gürkan, S. Arısan, E.D. Arısan, N. Palavan Ünsal, “Lack of evidence for the association of
ornithine decarboxylase (+316 G>A), spermidine/spermine acetyl transferase (-1415 T>C) gene
polymorphisms with calcium oxalate stone disease, Biomedical Reports, 2013, DOI:
10.3892/br.2013.184 (Araştırma Makalesi)
2
5.
P. Obakan, P. Ozfiliz, E.D. Arısan, A. Çoker-Gürkan, N. Palavan Ünsal, “Purvalanol A is a strong
apoptotic inducer via activating polyamine catabolic pathway in MCF-7 estrogen receptor positive
breast cancer cells”, Molecular Biology Reports, 2013, DOI: 10.1007/s11033-013-2847-1 (Araştırma
Makalesi).
6.
Pinar Obakan, Elif Damla Arısan, Annarica Calcabrini, Enzo Agostinelli, Sehna Bolkent, Narçin
Palavan-Ünsal ctivation of Polyamine Catabolic Enzymes Involved in Diverse Responses Against
Epibrassinolide-Induced Apoptosis in LNCaP and DU145 Prostate Cancer Cell Lines" Amino Acid,
2013 (DOI: 10.1007/s00726-013-1574-1) (Araştırma Makalesi)
7.
A.Çoker-Gurkan, E. D. Arisan, P. Obakan, N. Palavan-Ünsal, “Inhibition of polyamine oxidase
prevented cyclin dependent kinase inhibitor-induced apoptosis in HCT116 colon carcinoma cells”
Apoptosis, DOI: 10.1007/s10495-013-0885-8 (Araştırma Makalesi)
8.
Çoker-Gurkan, S. Arisan, E. D. Arisan, N.C. Sönmez, N. Palavan-Ünsal, “Association between IL-1RN
VNTR, IL-1 –511 and IL-6 (–174, –572, –597) Gene Polymorphisms and Urolithiasis” Urologia
Internationalis, 2013 (Araştırma Makalesi)
9.
A.Çoker, E.D. Arısan, Narcin Palavan-Unsal, "Silencing of polyamine catabolic key enzyme SSAT
prevented CDK inhibitors induced apoptosis in Caco-2 colon cancer cells", Molecular Medicine
Reports (ISI), 1037-1042 pp., 2012, DOI: 10.3892/mmr.2012.768 (Araştırma Makalesi)
10. E. D. Arısan, A.Coker, P.Obakan, N.Palavan-Unsal, "Inhibition of ornithine decarboxylase altered the
roscovitine-induced mitochondria mediated apoptosis in MCF-7 breast cancer cells", Molecular
Medicine Reports (ISI), 1323-1329 pp., 2012, DOI: 10.3892/mmr.2012.786 (Araştırma Makalesi)
11. E.D.Arisan, A.Coker, N.Palavan-Unsal, "Polyamine depletion enhances the roscovitine-induced
apoptosis through the activation of mitochondria in HCT116 colon carcinoma cells", Amino Acids ,
2011, DOI: 10.1007/s00726-011-1040-x (Araştırma Makalesi)
12. S.Akyuz, A.E.Ozel, K.Balci, T.Akyuz, A.Coker, E.D.Arisan, N.Palavan-Unsal, A.Ozalpan, "Raman microspectroscopic analysis of cultured HCT116 colon cancer cells in the presence of roscovitine",
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy A, 1540–1547 pp., 2011,
DOI: 10.1016/j.saa.2011.01.046 (Araştırma Makalesi)
13. S.Akyuz, A.E.Ozel, K.Balci, T.Akyuz, A.Coker, E.D.Arisan, N.Palavan-Unsal, A.Ozalpan, "Raman microspectroscopic investigation of the interaction of cultured HCT116 colon cancer cells with alphadifluoromethylornithine (DFMO), an irreversible inhibitor of ornithine decarboxylase." Journal of
Molecular Structure 319-323 pp., 2011, DOI: 10.1016/j.molstruc.2011.01.04 (Araştırma Makalesi)
14. E.D.Arisan, O.Kutuk, T.Tezil, C.Bodur, D.Telci, H.Basaga, "Small inhibitor of Bcl-2, HA14-1, enhanced
the apoptotic effect of cisplatin by modulating Bcl-2 family members in MDA-MB-231 breast cancer
cells", Breast Cancer Research and Treatment, 271-281 pp., 2010, DOI: 10.1007/s10549-009-0343-z
(Araştırma Makalesi-Doktora tezinden türetilmiş)
3
15. O.Kutuk, E.D.Arisan, T.Tezil, H.Basaga, "Cisplatin overcomes Bcl-2-mediated resistance to apoptosis
via preferential engagement of Bak: critical role of Noxa-mediated lipid peroxidation",
Carcinogenesis, 1517-1527 pp., 2009, DOI: 10.1093/carcin/bgp165 (Araştırma Makalesi-Doktora
tezinden türetilmiş)
16. N.Palavan-Unsal, D.Arisan, "Nitric oxide signalling in plants", Botanical Reviews (ISI), 203-229 pp.,
2009, DOI: 10.1007/s12229-009-9031-2 (Derleme)
17. E.D.Arisan, S.Arisan, G.Atis, N.Palavan-Unsal, E.Ergenekon, "Adiponectin serum levels in prostate
cancer patients", Urologia Internationalis, 203-208 pp., 2009, DOI: 10.1159/000200801 (Araştırma
Makalesi)
18. N.Palavan-Ünsal, E.D.Arisan, S.Terzioğlu, "Polyamines in tea processing", International Journal of
Food Sciences and Nutrition, 309-316 pp., 2007, DOI: 10.1080/09637480701228476 (Araştırma
Makalesi)
19. N.Palavan-Unsal, E.D.Arisan, "Distribution of peroxidase activity and polyamine pattern of
Heliotropium europeum in potassium deficiency conditions", International Journal of Environment
and Pollution, 435-441 pp., 2007, DOI: 10.1504/IJEP.2007.014230 (Araştırma Makalesi)
20. N.Palavan-Unsal, S.M.Aloglu-Senturk, D.Arisan, "The function of poliamine metabolism in prostate
cancer", Experimental Oncology, 1-9 pp., 2006 (Derleme)
21. S.Arisan, E.D.Buyuktuncer, N.Palavan-Unsal, T.Caskurlu, O.O.Çakır, E.Ergenekon, "Increased
expression of EZH2, a polycomb group protein, in bladder carcinoma", Urologia internationalis (ISI),
252-257 pp., 2005, DOI: 10.1159/000087804 (Araştırma Makalesi)
22. S.Arisan, T.Caskurlu, S.Guney, N.C.Sonmez, B.Keles, E.D.Buyuktuncer, E.Ergenekon, "The prognostic
importance of e-cadherin and p53 gene expression in transitional bladder carcinoma patients",
International Urology and Nephrology, 485-492 pp., 2005, DOI: 10.1007/s11255-005-0919-4
(Araştırma Makalesi)
23. N. Palavan-Unsal, D. Buyuktuncer, A. Efe, "Polyamine contents in Plantago species exhibiting
different allergic significance", Biotechnology and Biotechnological Equipment, 96-100 pp., 2004
(Araştırma Makalesi)
24. S.Cag, N.Palavan-Unsal, D.Buyuktuncer, "Comparison of the effect of meta-topolin and other
cytokinins on chlorophyll and protein contents and peroxidase activity in cucumber cotyledons",
Israel Journal of Plant Sciences, 261-265 pp., 2003, DOI: 10.1560/216M-053D-12UX-5DBQ
(Araştırma Makalesi)
4
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
1.
E.D.Arisan, P.Obakan, N.Palavan-Unsal. CDK inhibitors induced apoptosis and activated polyamine
catabolic pathway in androgen dependent LNCap (p53 wt), androgen independent DU145 (p53 mt)
and PC3 (p53 null) prostate cancer cells. International Congress on Biogenic Amines: Biochemical,
Physiological and Clinical Perspectives. 23-24 pp. 21– 25 Eylül, Alberè di Tenna (Trento), İtalya, 2011
(Davetli konuşmacı-Sözlü sunum: E. D. Arisan)
2.
A.Coker, E.D.Arisan, N.Palavan-Unsal. Roscovitine modulated autophagic cell death related to
polyamine metabolism in HCT-116 colon cancer cells. International Congress on Biogenic Amines:
Biochemical, Physiological and Clinical Perspectives. 48 pp. 21– 25 Eylül, Alberè di Tenna (Trento),
İtalya, 2011 (Seçili poster sözlü sunum: A. Coker)
3.
P.Obakan, E.D.Arisan, N.Palavan-Unsal. 24-Epibrassinolide induces SSAT and causes caspasedependent apoptosis in different prostate cancer cell lines. International Congress on Biogenic
Amines: Biochemical, Physiological and Clinical Perspectives. 51 pp. 21– 25 Eylül, Alberè di Tenna
(Trento), İtalya, 2011 (Seçili poster sözlü sunum: P. Obakan)
4.
A.Coker, S.Arisan, D.Coskun, A.Yavuz, E.D.Arisan, N.C.Sonmez, N.Palavan-Unsal. Investigation of
Fetuin-A SNP in urinary stone disease patients 4th International Congress of Molecular Medicine,
67pp., 27-30 Haziran, Istanbul-Türkiye, 2011 (Poster sunum: D. Coskun)
5.
S.Katrinli, P.Ozfiliz, E.D.Arisan, G.Dinler-Doganay. Identification of Bag-1 interacting partners from
MCF-7 human breast cancer cell lines, 4th International Congress of Molecular Medicine, 80-81 pp.,
27-30 Haziran, Istanbul-Türkiye, 2011 (Poster sunum: S. Katrinli)
6.
N.Palavan-Unsal, E.D.Arisan, P.Obakan, A.Coker, I.Ozdemir. Cyclin dependent kinase inhibitors
modulates polyamine metabolism in MDA-MB-231 cells. "2nd International Conference on the Role
of Polyamines and their Analogs in Cancer and other Diseases” 1-6 Aralık, Sapienza University of
Roma, İtalya, 131 pp., 2010 (Sözlü sunum: N. Palavan Ünsal)
7.
E.D.Arisan, P.Obakan, A.Coker, N.Palavan-Unsal. Investigation of purvalanol-induced apoptosis in
MCF-7 breast cancer cell lines. "2nd International Conference on the Role of Polyamines and their
Analogs in Cancer and other Diseases” 193 pp., 1-6 Aralık, Sapienza University of Roma, İtalya,
2010 (Sözlü sunum: E. D. Arisan)
8.
P.Obakan, E.D.Arisan, N.Palavan-Unsal, A.Coker. Combined treatment of Roscovitine and DFMO
induced caspase dependent-apoptosis in MCF-7 cells. "2nd International Conference on the Role of
Polyamines and their Analogs in Cancer and other Diseases” 1-6 Aralık, Sapienza University of
Roma, İtalya, 205 pp., 2010 (Sözlü sunum: P.Obakan)
9.
A.Coker, E.D.Arisan, N.Palavan-Unsal. Modulation of catabolic pathway in ROSC treated Caco-2
cells. "2nd International Conference on the Role of Polyamines and their Analogs in Cancer and
5
other Diseases” 199 pp., 1-6 Aralık, Sapienza University of Roma, İtalya, 2010 (Sözlü sunum: A.
Coker)
10. S.Akyuz, A.E.Ozel, K.Balci, T.Akyuz, A.Coker, E.D.Arisan, N.Palavan-Unsal, A.Ozalpan. Micro Raman
spectroscopic investigation of the interaction of cultured HCT116 colon cancer cells with alphadifluoromethylornithine (DFMO), an irreversible inhibitor of ornithine decarboxylase. EUCMOS 30th
European congress on molecular spectroscopy with GISR, Floransa, İtalya, PS2-21, 107 pp., 2010
(Sözlü sunum: S. Akyuz)
11. A.Coker, E.D.Arisan, N.Palavan-Unsal. The involvement of polyamines in seliciclib induced apoptosis
and ROS generation in HCT116 colon carcinoma cells. Joint 4th EORTC Pathobiology Group Annual
Meeting and 1st Internationally Multidisciplinary Cancer Research Congress. P13, Antalya-Turkey,
2009 (Poster sunum: A. Coker)
12. E.D.Arisan, N.Palavan-Unsal, A.Coker. Investigation of roscovitine (CYC202) induced apoptosis
related with polyamine metabolism in MCF-7 human breast cancer cell line. 3rd International
Congress of Molecular Medicine, İstanbul, Türkiye, IUBMB Life. Vol:63 (3), P164, 2009 (Poster
sunum: P. Obakan)
13. S.Akyuz, A.E.Ozel, K.Balci, T.Akyuz, A.Coker, E.D.Arisan, N.Palavan-Unsal, A.Ozalpan. Micro raman
spectroscopic investigation of the interaction of cultured HCT116 colon cancer cells with
roscovitine. 5th International Conference on Vibrational Spectroscopy (ICAVS5), 31 pp., Melbourne,
Avustralya, 12-17 Temmuz, 2009 (Sözlü sunum: S. Akyuz)
14. E.D.Arisan, O.Kutuk, A.Verim, H.Basaga. Molecular mechanism of paclitaxel-induced apoptosis in
ER+/- breast cancer cell lines: MCF-7 and MDA-MB-231. 31st FEBS Congress, İstanbul, Türkiye, FEBS
Journal, 273: 51-52 Suppl. 1, 2006 (Sözlü sunum: E.D.Arisan-Doktora tezinden türetilmiş)
15. M.A.Tufekci, N.Palavan-Unsal, N.Hekim, D.Arisan, T.Tezil. Phytotoxicity of Hydrogen peroxide:
Comparison of phytotoxic response in vitro and in vivo. XV. FESPB Congress, RAS02-121 172 pp., 1721 Temmuz, Lyon-France, 2006 (Poster sunum: M.A.Tüfekçi)
16. S.Arisan, E.D.Buyuktuncer, M.C.Kiremit, T.Caskurlu, N.Palavan-Unsal, E.Ergenekon. MnSOD and IL10 polymorphisms in chronic pelvic pain syndrome patients. European Urological Congress, 901 pp.,
4-8 Nisan, Paris, Fransa, 2006 (Sözlü sunum: E.D. Buyuktuncer)
17. N.Palavan-Unsal, S.M.Aloglu, M.A.Tufekci, E.D.Buyuktuncer, M.Strnad, L.Havlicek, M.Zatloukal,
M.Djamgoz. Effects of olomoucine II on ODC and Bax mRNA levels in rat protate cancer cell lines, P223 pp., 13th Euroconference on Apoptosis “Survival on the Danube”, 1-4 Ekim, Budapeşte,
Macaristan, 2005 (Poster sunum: S.M.Aloglu)
18. N.Palavan-Unsal, S.M.Aloglu, M.A.Tufekci, E.D.Buyuktuncer, M.Strnad, L.Havlicek, M.Zatloukal,
M.Djamgoz. Suppression of ODC and Bax mRNA levels in bohemine treated rat prostate cancer cell
6
lines, P-4 pp., 13th Euroconference on Apoptosis “Survival on the Danube”, 1-4 Ekim, Budapeşte,
Macaristan, 2005 (Poster sunum: M.A.Tufekci)
19. E.D.Buyuktuncer, S.Arisan, M.C.Kiremit, H.Tigli, N.Palavan-Unsal, T.Caskurlu, E.Ergenekon. MN-SOD
polymorphism in chronic pelvic pain syndrome patients. AUA Annual Meeting, Journal of Urology,
173: 115 pp., San Antonio-USA, 2005 (Poster sunum: E.D.Buyuktuncer)
20. E.D.Buyuktuncer, B.Cirakoglu, N.Palavan-Unsal, A.Ozalpan, K.Ozdilli. Polyamine profiles in the
peripheral blood leucocytes of childhood acute lymphoblastic leukemia patients, Biochemical
Society Meeting 678, Polyamines and their Role in Human Disease. Abstract book, 35 pp., 16-18
Aralık, Imperial College, London-England, 2002 (Poster sunum: E.D.Buyuktuncer)
21. N.Palavan-Unsal, C.Atak, D.Buyuktuncer, K.Ozdilli. Role of meta-topolin in tissue culture of
Arabidopsis thaliana. 1st Eurasia Congress on Molecular Biotechnology. 48 pp., 17-20 October,
Trabzon, Turkey, 2001 (Poster sunum: D.Buyuktuncer)
22. N.Palavan-Unsal, S.Cag, E.D.Buyuktuncer. Comparison of the effect of different cytokinins on
chlorophyll, protein content and peroxidase activity. 17th International Conference on Plant
Growth Substances. 101 pp., 1-6 Temmuz, Brno, Czech Republic, 2001 (Poster sunum:
E.D.Buyuktuncer)
23. N.Palavan-Unsal, S.Cag, E.Cetin, E.D.Buyuktuncer. Retardation of Senescence by meta-Topolin in
wheat leaves. I. Inhibition of protease activity and chlorophyll loss. 12th Plant Physiology and
Biochemistry Congress. S04-12, 38 pp., Budapeşte, Macaristan, Ağustos, 2000 (Poster sunum:
E.D.Buyuktuncer)
24. Y. Akkoç, M. Çelik, P. Obakan, A. Çoker Gürkan, E.D. Arisan, N. Palavan-Ünsal. The functional role of
Bcl-2 in the regulation of curcumin induced autophagic/apoptotic cell death in MCF-7 breast cancer
cells. Conference on Apoptosis and Cancer, Cambridge, UK, June 14-15 2012, Poster 2 (Poster
sunum-Y. Akkoç-M. Çelik).
25. E.D.Arısan, P. Obakan, Ö. Berrak, N. Palavan-Ünsal. Cyclin Dependent Kinases Exert their Apoptotic
Potential by Acting on mTOR Mediated Energy Signaling Cascade in the Presence of Activated
Polyamine Catabolism in LNCap, DU145 and PC3 Prostate Cancer Cells. International Congress on
“Polyamines Biological and Clinical Perspectives 2-7 September, Istanbul, L20, p.54, 2012 (Sözlü
sunum-N. Palavan Ünsal)
26. Çoker Gürkan A , Obakan P, Arısan ED, Calcabrini A, Agostinelli E, Palavan-Ünsal N. The Effect of
Polyamine Catabolism Products on CDK Inhibitors-Induced on HCT116 wt and Bax -/- Colon
Carcinoma Apoptotic Cell Death International Congress on Polyamines Biological and Clinical
Perspectives 2-7 September, Istanbul , P15, p.126, 2012 (Sözlü poster sunum-Ajda Çoker-Gürkan)
27. Çoker Gürkan A, Arısan ED, Palavan-Ünsal N.Which is the most prominent cellular decision against
CDK inhibitors in the presence of modulated polyamine pool? Autophagy or Apoptosis.
7
International Congress on “Polyamines Biological and Clinical Perspectives 2-7 September, Istanbul ,
P16, p.127, 2012 (Sözlü sunum-E Damla Arisan)
28. Köse B, Alkurt G, Çoker Gürkan A, Arısan ED, Obakan P, Palavan-Ünsal N. ODC is a Mediator of the
Purvalanol-A-Induced Apoptotic Signaling via the p38 Mitogen-Activated Protein Kinase Pathway in
MCF-7 Breast Cancer Cells. International Congress on “Polyamines Biological and Clinical
Perspectives 2-7 September, Istanbul, P18, p.130, 2012 (Poster sunum-B. Köse ve G. Alkurt).
29. Coşkun D, Obakan P, Arısan ED, Çoker Gürkan A, Palavan-Ünsal N. The Potential Role of Polyamines
in EBR-Induced Apoptotic Cell Death in HCT116 Colon Carcinoma Cells. International Congress on
“Polyamines Biological and Clinical Perspectives 2-7 September, Istanbul, P20, p.134, 2012 (Poster
sunum-D. Coşkun).
30. İlhan H, Çoker Gürkan A, Obakan P, Arısan ED, Palavan-Ünsal N. Timing is critical in the decision of
apoptosis or autophagy by N1, N11-Diethylnorspermine (DENSpm) treatment in HCT116 Colon
Cancer Cells. International Congress on “Polyamines Biological and Clinical Perspectives 2-7
September, Istanbul, P24, p.142, 2012 (Poster sunum-H. İlhan).
31. Irmak O, Arısan ED, Çoker-Gürkan A, Obakan P, Palavan-Ünsal N. The Role of Polyamine Catabolic
Enzymes in Cisplatin-Induced Apoptotic Cell Death in MCF-7 Cells. International Congress on
“Polyamines Biological and Clinical Perspectives 2-7. September, Istanbul, P29, p.151, 2012 (Poster
sunum-O. Irmak).
32. Obakan P, Arısan ED, Calcabrini A., Agostinelli E., Bolkent Ş., Palavan-Ünsal Narçin. Epibrassinolide
targets polyamine catabolism and triggers apoptosis in LNCaP, DU145 and PC3 cell lines.
International Congress on “Polyamines Biological and Clinical Perspectives 2-7. September, Istanbul,
P31, p.153, 2012 (Seçili poster sözlü sunum-P. Obakan).
33. Akyüz S., Akyüz T., Obakan, P. Arısan E. D., Bolkent Ş., Palavan-Ünsal N. FTIR Spectroscopic
Investigation of the Effects of Polyamine Oxidase Inhibitor MDL 72527 on the Interaction of
Epibrassinolide with Cultured LNCaP Prostate Cancer Cells. International Congress on “Polyamines
Biological and Clinical Perspectives 2-7. September, Istanbul, P32, p.154, 2012 (Poster sunum-S.
Akyüz).
34. Yıldırım Ş, Özturk MB, Arısan ED, Obakan P, Çoker- Gürkan A, Palavan-Ünsal N. PPAR is the Critical
Upstream Factor in Cyclin-Dependent Kinase Inhibitors Roscovitine and Purvalanol A- Induced SSAT
Upregulation in MCF-7 Cells. International Congress on “Polyamines Biological and Clinical
Perspectives 2-7. September, Istanbul, P33, p.156, 2012 (Poster sunum-Ş. Yıldırım-MB. Öztürk).
35. Akyol Z, Çoker-Gürkan A, Arısan ED, Palavan-Ünsal N. N1, N11-Diethylnorspermine (DENSpm)
Modulates the Paclitaxel-Induced Apoptosis in MCF-7 wt and Bcl-2 Overexpressing Breast Cancer
Cells. International Congress on “Polyamines Biological and Clinical Perspectives 2-7. September,
Istanbul, P39, p.168, 2012 (Poster sunum-Z. Akyol).
8
36. Akkoç Y, Akyüz GK, Kerman EM, Arısan ED, Çoker-Gürkan A, Obakan P, Palavan-Ünsal N. Potential
Role of Polyamines in Roscovitine-Induced Autophagic/Apoptotic Cell Death in MCF-7 and MDAMB-231 Breast Cancer Cells. International Congress on “Polyamines Biological and Clinical
Perspectives 2-7. September, Istanbul, P41, p.170, 2012 (Poster sunum-Y. Akkoç-GK Akyüz-EM.
Kerman).
37. Berrak Ö, Arısan ED, Obakan P, Palavan-Ünsal N.Investigation of possible role of mTOR in CDK
inhibitors induced apoptotic cell death in LNCap, DU145 and PC3 prostate cancer cells.
International Graduate Student Immunology Congress, Harvard University, Boston, April 27-28,
2012 (Poster sunum-Ö. Berrak).
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
1.
A. Olgun, E. D. Arisan. “Nukleik asit izolasyon yöntemleri.” Genomik Uygulamalar (Editörler: A.
Özalpan, N. Palavan-Unsal) 79-97 pp., 2008 (Kitap bölümü)
2.
E. D. Arisan. “Polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile özgül DNA dizilerinin çoğaltımı.” Genomik
Uygulamalar (Editörler: A. Özalpan, N. Palavan-Unsal) 99-109 pp., 2008 (Kitap bölümü)
3.
E.D.Arisan, A. Elmaslar.” Gerçek zamanlı kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu (real time PCR veya
qPCR).” Genomik Uygulamalar (Editörler: A. Özalpan, N. Palavan-Unsal) 110-114 pp., 2008 (Kitap
bölümü)
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.
N.Palavan-Unsal, E.D.Arisan. “Evidences for the presence of caspases in plants.” Marmara
Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23(2): 57-69 pp., 2011 (Derleme)
2.
E.D.Arisan, N.Palavan-Unsal. “Therapeutical potential of mitochondrial reactive oxygen species in
carcinogenesis.” Advances in Molecular Biology, 1-2: 1-8 pp., 2009 (Derleme)
3.
E.D.Arisan, N.Palavan-Unsal. “Resveratrol: Chemoprevention with red wine”. Advances in Molecular
Biology, 1: 13–22 pp., 2007 (Derleme)
4.
E.D.Arisan, S.Arisan, M.C.Kiremit, N.Palavan-Unsal, E.Ergenekon. “Antioxidant enzyme profile in
chronic pelvic pain syndrome patients.” Advances in Molecular Biology, 1: 41–46 pp., 2007
(Araştırma Makalesi)
5.
I.Duman, S.Arisan, E.D.Buyuktuncer, T.Caskurlu, N.C.Sonmez, N.Palavan-Unsal. “Apoptosis
detection by TUNEL assay in BPH patients.” Journal of Cell and Molecular Biology. 3: 103-107 pp.,
2004 (Araştırma Makalesi)
6.
E.D.Buyuktuncer, N.Palavan-Unsal. “Future molecular markers in childhood acute leukemias:
Polyamines.” Turkish J Of Cancer, 34:5-10 pp., 2004 (Derleme-Yüksek lisans tezinden türetilmiş)
7.
N.Palavan-Unsal, E.D.Buyuktuncer, M.A.Tufekci. “Programmed Cell Death in Plants.” Journal of Cell
and Molecular Biology, 4(1): 9-23 pp., 2004 (Derleme)
9
8.
S.Arisan, E.D.Buyuktuncer, K.Ozdilli. “E-cadherin molecular mechanism in prostate cancer.” J of Cell
and Molecular Biology, 2: 57-64 pp., 2003 (Derleme)
9.
N.Palavan-Unsal, S.Cag, E.Cetin, D.Buyuktuncer. “Retardation of senescence by meta-topolin in
wheat leaves.” Jour Cell Mol. Biol. 1: 101-108 pp., 2002 (Araştırma Makalesi)
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer Yayınlar
1. P. Obakan, E.D. Arisan, S. Bolkent, N. Palavan-Unsal. Understanding the roles of polyamines in EBRinduced autophagy, Gordon Research Conferences: Polyamines, Regulation and Role of Polyamines
in Biology and Disease, June 16-21, 2013, Waterville Valley, NH, USA, and Gordon Research
Seminars: Polyamines in Biology and Disease, June 15-16, 2013, Waterville Valley, NH, USA. (Sözlü
sunum: P.Obakan)
2. O. Berrak, E.D. Arisan, P. Obakan, A. Coker-Gurkan, N. Palavan-Unsal. Co-treatment of rapamycin
prevented activation of polyamine oxidase and apoptosis via triggering autophagy after CDK
inhibitor treatment in LNCaP cells, Gordon Research Conferences: Polyamines, Regulation and Role
of Polyamines in Biology and Disease, June 16-21, 2013, Waterville Valley, NH, USA. (Poster sunum:
O. Berrak)
3. Y. Akkoc, E.D. Arisan, P. Obakan, A. Coker-Gurkan, N. Palavan-Unsal. N. Co-treatment of PI3K
inhibitor and curcumin overcomes Bcl-2 mediated drug-resistance in MCF-7 breast cancer cells via
activating SSAT, Gordon Research Conferences: Polyamines, Regulation and Role of Polyamines in
Biology and Disease, June 16-21, 2013, Waterville Valley, NH, USA. (Poster sunum: Y. Akkoc)
4. D. Coskun, P. Obakan, E.D. Arisan, A. Coker-Gurkan, N. Palavan-Unsal. The Potential Role of
Polyamines in Epibrassinolide-Induced Apoptotic Cell Death in HCT116 and HT29 Colon Carcinoma
Cells, Gordon Research Conferences: Polyamines, Regulation and Role of Polyamines in Biology and
Disease, June 16-21, 2013, Waterville Valley, NH, USA. (Poster sunum: N. Palavan-Unsal)
5. A. Coker-Gurkan, E.D. Arisan, H. Ilhan, P. Obakan, N. Palavan-Unsal. Inhibition of Cellular
Autophagic Responses against N1, N11-Diethylnorspermine (DENSpm) Enhanced Apoptosis in
HCT116 and SW480 Colon Cancer Cells, Gordon Research Conferences: Polyamines, Regulation and
Role of Polyamines in Biology and Disease, June 16-21, 2013, Waterville Valley, NH, USA (Poster
sunum: A. Coker-Gurkan)
6. O. Berrak, E.D. Arisan, P. Obakan, N. Palavan-Unsal. Investigation Of Possible Role of mTOR in CDK
Inhibitors Induced Apoptotic Cell Death in LNCaP, DU145 and PC3 Prostate Cancer Cell Lines.
Graduate Student Immunology Congress, April 27-28, 2012, Harvard University, Boston, USA .
(Poster sunum: O. Berrak)
10
7. P. Obakan, P. Ozfiliz, E.D. Arisan, A. Coker-Gurkan, N. Palavan-Unsal. Purvalanol A is a Strong
Apoptotic Inducer via Activating Polyamine Catabolic Pathway in MCF-7 Estrogen Receptor + Breast
Cancer Cells. EMBO Young Scientist Forum, 14-16 June 2012, Istanbul-TURKEY.
8. P.Obakan, E.D.Arisan, S.Bolkent, N.Palavan-Unsal. 24-Epibrassinolide induced apoptosis by
modulating polyamine catabolic pathway in various prostate cancer cell lines. Gordon Research
Conferences on Polyamines. Polyamine Genetics, Metabolism, Cellular Homeostasis and Drug
Discovery. June 19-24 Waterville Valley, USA, 2011 (Poster sunum: P. Obakan)
9. E.D.Arisan, P.Obakan, N.Palavan-Unsal. Roscovitine induced apoptosis and activated polyamine
catabolic pathway in LNCap, DU145 and PC3 prostate cancer cell lines. Gordon Research
Conferences on Polyamines. Polyamine Genetics, Metabolism, Cellular Homeostasis and Drug
Discovery. June 19-24, Waterville Valley, USA, 2011 (Davetli konuşmacı-sözlü sunum: E. D. Arisan)
10. N.Palavan-Unsal, E.D.Arisan, A.Coker. Alterations in Apoptotic and Polyamine Catabolic Pathway in
HCT116wt and HCT116 Puma-/- Cell Lines Treated with Cdk Inhibitors Gordon Research
Conferences on Polyamines. Polyamine Genetics, Metabolism, Cellular Homeostasis and Drug
Discovery. June 19-24, Waterville Valley, USA, 2011 (Poster sunum: N. Palavan-Unsal)
11. A.Coker, N.Palavan-Unsal, E.D.Arisan. Gordon Research Conferences on Polyamines. Alterations in
Apoptotic and Polyamine Catabolic Pathway in HCT116 wt and HCT116 Bax -/- Cell Lines Treated
with Cdk Inhibitors. Polyamine Genetics, Metabolism, Cellular Homeostasis and Drug Discovery.
June 18-19, 2009, June 19-24 Waterville Valley, USA, 2011 (Poster sunum: A. Coker)
12. P.Ozfiliz, E.D.Arisan, G.Dinler-Doganay, N.Palavan-Unsal. The investigation of the functional role of
BAG-1 in paclitaxel-induced apoptosis related with polyamines. Gordon Research Conferences on
Polyamines. Polyamine Genetics, Metabolism, Cellular Homeostasis and Drug Discovery. June 19-24
Waterville Valley, USA, 2011 (Poster sunum: P. Ozfiliz)
13. N.Palavan-Unsal, E.D.Arisan, A.Coker. Roscovitine induced apoptosis is enhanced by ODC inhibition
in HCT116 colon carcinoma cells. Gordon Research Conferences on Polyamines. Polyamine
Genetics, Metabolism, Cellular Homeostasis and Drug Discovery. June 21-26, 2009, Waterville
Valley, USA (Poster sunum: N. Palavan-Ünsal)
14. E.D.Arisan, N.Palavan-Unsal, A.Coker. ODC siRNA sensitizes HCT116 colon carcinoma cells to
roscovitine induced apoptosis. Gordon Research Conferences on Polyamines. Polyamine Genetics,
Metabolism, Cellular Homeostasis and Drug Discovery. June 21-26, 2009 Waterville Valley, USA
(Poster sunum: E. D. Arisan)
15. N.Palavan-
-Difluoromethylornithine sensitize the rat prostate cancer cells
against Olomoucine II and Bohemine treatment. TASSA 2008 Annual Conference, April 11-13,
Innovation as Driver for Social Transformation and Economic Growth Harvard Medical School. 45
pp, Boston, ABD. 2008 (Poster sunum: N. Palavan-Unsal)
11
8.Projeler

Curcumin’in terapotik etkinliğinin otokrin büyüme hormonu sinyal yolağı aracılığı ile farklı
meme kanseri hücrelerinde poliamin metabolizması irdelenerek incelenmesi (1001-TÜBİTAK
KBAG- Proje No: 113Z791, 2014-2017, Araştırmacı)

Epibrassinolidle Tetiklenen Hücre Ölümünün Endoplazmik Retikulum Stresi İle İlişkisinin Kolon
Kanseri Hücre Hatlarında Araştırılması (3001-TÜBİTAK Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme
Programı, 113Z845, 2014-2016, Yürütücü)

mTOR İnhibitörü Rapamisin’in CDK İnhibitörleri tarafından Tetiklenen Hücre Ölümü
Mekanizmasındaki Potansiyel Rolünün Androjen Reseptörü Pozitif LNCaP ve Androjen
Reseptörü negatif DU145 ve PC3 Proatat kanseri Hücrelerinde Araştırılması [112T433 TÜBİTAK
KARİYER PROJESİ-Yürütücü Aralık 2012-Aralık 2015]

CDK inhibitörü Roskovitin tarafından tetiklenen apoptotik yolakta poliamin katabolizmasının
rolünün LNCap, DU145 ve PC3 prostat kanseri hücre hatlarında incelenmesi [TUBiTAK-Hızlı
Destek-210T107-Yürütücü 2011-2012]

01.01.2006-01.01.2007- Human prostate specific glandular kalikrein 2 and entothelial nitric
oxide synthase gene polymorphism: Modelling in Turkish prostate cancer patients (Terry Fox
Araştırma Desteği, Proje Yürütücüsü)

01.09.2010-01.09.2011- Sikline bağımlı kinazların poliamin katabolizmasına etkisinin MCF-7
meme kanseri hücrelerinde gösterimi (Proje danışmanı-TÜBİTAK 2209 Lisans Öğrencileri Taha
Bartu Hayal, Hacer Esra Gürses-1000TL)

01.09.2008-01.09-2009-Combined treatment of Roscovitine and DFMO induced caspasedependent apoptosis in MCF-7 cells. (İstanbul Kültür Üniversitesi Bilimsel Projeleri Destek10.000 TL)

01.09.2011- devam ediyor-Bag-1L aşırı ifadesine sahip MCF-7 meme kanseri hücrelerinde TAP
yöntemi ile Bag-1L ile ilişkili proteinlerin etkileşim haritalarının modellenmesi. (Proje eş
yürütücüsü İstanbul Kültür Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği-Yard. Doç. Dr.
Gizem Dinler, Pelin Özfiliz)

2008-Caco-2 kolon kanseri hücrelerinde poliamin metabolizmasının değiştirilmesi durumunda
roskovitin ve purvalanol tarafından tetiklenen apoptotik mekanizmanın incelenmesi (Proje
yürütücüsü-Proje tamamlandı)

Halen devam etmekte olan projeler:

Curcumin tarafından tetiklenen hücre ölümünün MCF-7 meme kanseri hücrelerinde Bcl-2 aşırı
ifadesi durumunda AKT yolağına ilişkili olarak incelenmesi (Yunus Akkoç Araştırma Projesi I ve II
konusu)
12

Roskovitine ve purvalanole dirençli prostat kanseri hücre hatlarının oluşturulması (Ezgi Melek
Kerman-Bitirme Projesi I ve II konusu)

Rapamycinin ER stres üzerine etkilerinin prostat kanseri hücrelerinde modellenmesi (Nayat
Narot Ciroğlu-Bitirme Projesi I ve II konusu)

Gosypol-Bcl-2 inhibitörünün prostat kanseri hücre hatlarında apoptotik ve otofajik etkilerinin
modellenmesi (Ela Kaçın-Bitirme Projesi I ve II konusu)

p53 sinyal yolağının ibuprofen indüklü apoptotik mekanizmada rolünün PC3 hücrelerinde
gösterimi (Mert Burak Öztürk-Araştırma Projesi I ve II konusu)

Bax veya Puma ifadesi görülmeyen HCT116 kolon kanseri hücrelerinde epibrassinolidin
terapotik etkisinin modellenmesi (Proje yürütücüsü: N. Palavan Ünsal, Onur Irmak YL. tez)

Diklofenak’ın apoptotik etkilerinin NFkB ve PPARg ile etkileşimi sonucunda DLD-1 ve SW480
kolon kanseri hücrelerinde gösterimi (Proje yürütücüsü: N. Palavan Ünsal, Şeyma YıldırımAraştırma Projesi I ve II projesi)

Epibrassinolidin terapotik etkisinin kolon kanseri hücre hatlarında gösterimi (Proje yürücüsü-N.
Palavan Ünsal, Deniz Coşkun ve Esin Güvenir YL tez-TUBİTAK 1002 destekli proje 2013) HCT116
ve SW480 kolon kanseri hücrelerinde DENSpm in otofajik etkilerinin incelenmesi (Proje
yürütücüsü-A. Çoker-Gürkan, Halime İlhan Araştırma Projesi I ve II)
9.İdari Görevler

2013- İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kurulu Üyesi

2012- İstanbul Kültür Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Bölüm Başkan
Yardımcısı

2010- İstanbul Kültür Üniversitesi, Avrupa Birliği Çerçeve Projeleri, LEAR kişisi

2007- İstanbul Kültür Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ERASMUS
koordinatörü

2005-2006 HÜSEM Genel kurul üyesi

2005-2006 Haliç Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Sekreteri

2004-2006 Haliç Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Genel Sekreteri

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

2010-Avrupa Kanser Araştırmaları Derneği

2010- Moleküler Kanser Araştırmaları Derneği

2012- Moleküler Biyoloji Derneği

2006-2008 European Cell Death Organization

2006-2009 European Urological Association
13
11.Ödüller

2011- İstanbul Kültür Üniversiesi Akademik Başarı Ödülü

2009- İstanbul Kültür Üniversiesi Akademik Başarı Ödülü

2009- Sabancı Üniversitesi, Dr. Gürsel Sönmez Araştırma Ödülü

2008- İstanbul Kültür Üniversiesi Akademik Başarı Ödülü

2007- TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-157051

2007- TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-157050

2007- İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik Başarı Ödülü,

2006- Avrupa Üroloji Kongresi, katılım ve ziyaret bursu

2001- İstanbul Üniversitesi BEKADEP proje desteği-B-429/13042000
12. Etkinlikler
1. Yurt dışında gerçekleştirilen akademik faaliyetler:

ERASMUS değişim programı, Hayvan Doku Kültürü dersi, Greenwich Universitesi, İngiltere 2011

Johns Hopkins Universitesi, Sidney Kimmel Kanser Merkezi Robert Casero Laboratuvarı
ziyaretçi bilim adamı, ABD 2004
2. Düzenlenen bilimsel etkinlikler:
Organize Edilen Uluslararası Kongreler

Polyamines: Biological and Clinical Perspectives: INTERNATIONAL POLYAMINE CONGRESS, 2-7
Eylül 2012, (Kongre Sekreterliği).
Organize Edilen Bilimsel Toplantılar

Biyolojik bilimlerde son gelişmeler-Orta Öğretim Biyoloji Öğretmenleri bilgi güncelleme
toplantısı-organizasyon komitesi üyesi, 2007

Genomik Uygulamalar, MOBİGEN DNA OKULU, Sertifika Programı, 24-26 Eylül 2008,
(Organizasyon Komite Üyesi).

DNA Hasarı, Onarımı ve Hastalıklarla İlişkisi, MOBİGEN DNA OKULU, 16-18 Nisan 2013,
(Organizasyon Komite Üyesi)

Nanotechnology and Tissue Engineering: Current Challenges and Future Prospects, Bilimsel
Toplantı MOBİGEN, Harvard Üniversitesi ve Massachussets Institute of Technology (MIT)
İşbirliği, 20-21 Aralık 2013, (Organizasyon Sekreterliği)
3. Diğer etkinlikler:

Kültür Eğitim Kurumları Biyoloji Projeleri danışmanlığı 2008-devam etmekte
14
13. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Haftalık Saati
Akademik Yıl
2012-2013
Dönem
Güz
Teorik
Öğrenci
Uygulama Sayısı
Doku Mühendisliği
2
0
13
Biyoinformatik
3
0
29
Hücre Siklusu ve Apoptoz*
3
0
4
Biyolojik sistemlerde serbest
3
radikaller*
0
Kök Hücre Biyolojisi
2
0
17
Bitirme Projesi I
3
0
5
Araştırma Projesi I
0
4
1
Moleküler Kanser Biyolojisi II 2
0
5
Hayvan Doku Kültürü
1
4
12
Genel Biyoloji II
4
0
62
Genel Biyoloji Laboratuvarı II 0
4
39
Moleküler Mikrobiyoloji
3
0
35
Moleküler
Laboratuvarı
0
4
35
Araştırma Projesi I
0
4
1
Bitirme Projesi I
3
0
5
3
0
1
0
4
1
Dersin Adı
4
Tez*
2012-2013
Bahar
Mikrobiyoloji
Tez*
Epigenetik*
İleri
Hayvan
Uygulamaları*
Doku
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
15
16
Download

Elif Damla ARISAN İletişim Bilgileri