Fen Bilimleri Enstitüsüne 2014-2015 eğitim-öğretim bahar yarıyılında aşağıda belirtilen
Lisansüstü Programlarına öğrenci alınacaktır ve Yüksek Lisans Programlarına Kayıtlar, 01
Aralık 2014- 30 Ocak 2015 tarihleri arasında Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsünde
yapılacaktır.
PROGRAMLAR:
Toros Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
2014-2015 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları
Program
Anabilim Dalı
ALES Taban
YDS Kontenjan Açıklama/Müracaat
Puanı ve Türü Puanı
Şartı
Yüksek
Bilişim
- (Tezsiz)
Lisans
Teknolojileri
Yüksek
Mimarlık
- (Tezli)
Lisans
Mühendislik ve
-.
Yüksek
Teknoloji
- (Tezsiz)
Lisans
Yönetimleri
Endüstri
İngilizce Yeterlilik
Yüksek
Mühendisliği 55/Sayısal (Tezli)
55
Belgesi*
Lisans
(İngilizce)
Yüksek
İnşaat
55/Sayısal (Tezli)
Lisans
Mühendisliği
*Yüksek Öğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği Madde 2’ e göre en az
55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan
alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre
yükseltilmesi konusunda üniversite senatoları yetkilidir.
AÇIKLAMALAR:
Yüksek Lisans Programı Başvuruları için Koşullar,
 Başvurular, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.
 Başvuru Formu
 Programlar tezli veya tezsiz olarak yürütülür. Programlara tüm lisans mezunları
başvurabilir.
 Dersler mesai saatlerinden sonra akşam 18: 00 – 21: 00 saatleri arasında ve bazı dersler
grubun talebine göre hafta sonu yapılabilir.
 Lisans diplomasının ya da geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (Başvuru sırasında
belgelerin aslının ibraz edilmesi gerekmektedir). Yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olan adaylar için diploma ya da mezuniyet belgelerinin
Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi
zorunludur,
 Aslının ibraz edilmesi koşuluyla Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi aslı veya aslının ibraz edilmesi koşuluyla fotokopisi,
 6 Adet fotoğraf
 Tezli Yüksek Lisans Programları için;
1. ALES Sonuç Belgesi aslı veya aslının ibraz edilmesi koşuluyla fotokopisi
(ALES' in geçerlilik süresi üç (3) yıldır), başvurduğu programın puan türünde
en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES' e eşdeğer
sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlardan en az 55 ALES
puanına eşdeğer bir puan almış olmalıdır.
2. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin Yükseköğretim
Kurulunca onaylanmış olması gerekir.
FOR FOREIGN STUDENTS










Application Form
Bachelour Degree fotocopy (Notary or approved institution),
Equivalency certificate,
Transcript (Notary or approved institution)
Copy of Birth Certificate
6 Photos
Payment Certificate
GRE Exam minimum 149
GMAT Exam minimum 450
For Turkish program: Turkish qualification certificate
Download

Fen Bilimleri Enstitüsüne 2014-2015 eğitim