MÜDEK
Tarihçe: Hayaller ve Gerçekleşenler
Bülent E. Platin
Deneyim Paylaşımı Toplantısı ve Teşekkür Plaketi Töreni
27 Eylül 2014, İstanbul
Sunum İçeriği ve Formatı
• Tarihçe evreleri
I. Kuruluş öncesi gelişmeler ve çalışmalar
II. MÜDEK – Mühendislik Değerlendirme Kurulu
III. Tüzel kişilik kazandırma çalışmaları
IV. MÜDEK – Mühendislik Programları Değerlendirme ve Akreditasyon
Derneği
• Format
o
o
o
Hayallere dayalı → Bugünkü duruma geliş
Kronolojik
Öyküsel
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 1/45
Kuruluş Öncesi Gelişmeler
ABET Activities in Turkey
Middle
East
Technical
University
Bilkent
University
Bogaziçi
University
Istanbul
Technical
University
1994
Chemical, Mining
1996
Civil, Electrical-Electronics, Mechanical, Metallurgical
2002
Aeronautical, Computer, Environmental, Food, Geological, Industrial, Petroleum
and Natural Gas [EC 2000]
2004
Chemical, Civil, Electrical-Electronics, Mechanical, Metallurgical and Materials,
Mining (all 2nd time) [EC 2000]
1995
Industrial
1997
Electrical-Electronics
2002
Industrial (2nd time)
1999
Chemical, Civil, Computer, Electrical-Electronics, Industrial, Mechanical
2003
Chemical, Civil, Computer, Electrical-Electronics, Industrial, Mechanical (all 2nd
time) [EC 2000]
2003
Aeronautical, Astronautical, Chemical, Food, Geophysical, Industrial, Mining,
Mechanical, Metallurgical and Materials, Naval Architecture, Ocean, Textile [EC
2000]
2004
Civil, Computer, Electrical, Electronics and Communication, Environmental,
Geodesy, Geological, Petroleum and Natural Gas [EC 2000]
12. National Quality Conference - 14 October 2003, Istanbul
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 3
Platin 2/45
Kuruluş Öncesi Gelişmeler
• ABET Değerlendirmeleri (substantial equivalency)
Türkiye’de ilk olarak 1994’te ODTÜ Mühendislik Fakültesi’nde başlatılıyor.
Dekan
Prof. Dr. Tuncay Birand
öncülüğünde
Dekan Yrd.
Prof. Dr. Bülent E. Platin
koordinasyonunda
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 3/45
Kuruluş Öncesi Gelişmeler
• ABET Değerlendirmeleri (substantial equivalency)
Türkiye’de ilk olarak 1994’te ODTÜ Mühendislik Fakültesi’nde başlatılıyor.
Dekan
Prof. Dr. Tuncay Birand
öncülüğünde
http://tuncaybirand.tumblr.com/
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 4/45
Kuruluş Öncesi Gelişmeler
• ABET Değerlendirmeleri (substantial equivalency)
Türkiye’de ilk olarak 1994’te ODTÜ Mühendislik Fakültesi’nde başlatılıyor.
Dekan
Prof. Dr. Tuncay Birand
öncülüğünde
http://tuncaybirand.tumblr.com/
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 5/45
Kuruluş Öncesi Gelişmeler
• ABET Değerlendirmeleri (substantial equivalency)
Türkiye’de ilk olarak 1994’te ODTÜ Mühendislik Fakültesi’nde başlatılıyor.
Dekan
Prof. Dr. Tuncay Birand
öncülüğünde
http://tuncaybirand.tumblr.com/
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 6/45
Kuruluş Öncesi Gelişmeler
• 1990’ların sonları ve 2000’lerin başlarında,
o
o
o
o
ABET değerlendirmeleri (substantial equivalency)
yaygınlaşıyor.
EC2000 devreye giriyor (çıktı temelli akreditasyon)
Program değerlendirmesi konusunda bilinç ve deneyim
birikimi oluşuyor.
“Niye bizim de bir ulusal akreditasyon ajansımız yok?”
söylemleri dillendirilmeye başlıyor.
MÜHENDİSLİK ALANINDA
ULUSAL BİR AKREDİTASYON
AJANSIMIZ OLACAK MI?
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 7/45
Kuruluş Öncesi Gelişmeler
• 19 Ocak 2001 – ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi
o
o
o
Mühendislik ve Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri Dekanları
Toplantısı
MDK (Mühendislik Dekanları Konseyi) kuruluyor.
Genel Sekreter
Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ
ODTÜ Mühendislik Fak. Dekanı
MÜDEK üyesi
Kemerburgaz Üniv. Rektörü
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 8/45
Kuruluş Öncesi Gelişmeler
• 19 Ocak 2001 – ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi
o
o
o
Mühendislik ve Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri Dekanları
Toplantısı
MDK (Mühendislik Dekanları Konseyi) kuruluyor.
Genel Sekreter
Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ
ODTÜ Mühendislik Fak. Dekanı
MÜDEK üyesi
Kemerburgaz Üniv. Rektörü
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 9/45
Kuruluş Öncesi Gelişmeler
• 19 Ocak 2001 – 1. MDK Toplantısı
o
Karar No 3:
Öğretim Üyesi Yetiştirme
Mühendislik Eğitimini Değerlendirme
Mühendislik Fakültelerinin Altyapı Sorunları ve
Uzaktan Eğitim
konularında çalışmalar yapmak üzere Çalışma Gruplarının
oluşturulmasına karar verildi.
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 10/
10/45
Mühendislik Eğitimini Değerlendirme
Çalışma Grubu
• Prof. Dr. Ali Rıza Kaylan (Boğaziçi Ü.
• Prof. Dr. Bülent E. Platin (ODTÜ)
• Prof. Dr. Fikret Kargı (Dokuz Eylül Ü.)
• Prof. Dr. Mehmet Baray (Bilkent Ü.)
• Prof. Dr. Orhan Aksoğan (Çukurova Ü.)
• Prof. Dr. Hasancan Okutan (İTÜ)
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 11/
11/45
Kuruluş Öncesi Çalışmalar
• 04 Mayıs 2001 – Çalışma Grubu mühendislik eğitimini
değerlendirme konusunda ön çalışmalarını tamamlayarak
önerilerini MDK’ya iletiyor.
• 20 Haziran 2001 – 2. MDK Toplantısı, ODTÜ, Ankara
o Dekanlar Konseyi bünyesinde yürütülmek üzere,
sağlanması gereken asgari kriterler önceden tespit edilerek,
gönüllü katilim esasına dayanan,
programların değerlendirilmesine yönelik,
bir özdeğerlendirme ve takiben bir saha ziyaretini kapsayacak
biçimde,
finansmanı üniversitelerce karşılanmak üzere
mühendislik alanında bir Ulusal Akreditasyon Sistemi'nin
kurulmasına oybirliğiyle karar veriliyor.
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 12/
12/45
Kuruluş Öncesi Çalışmalar
• Temmuz 2001 – Nisan 2002: Çalışma Grubu oluşturulacak
Ulusal Akreditasyon Sistemi'nin organizasyonu ve belgeleri
üzerinde çalışma yapıyor.
o
YÖK ve ÜAK yönetimleri ile temaslar
İlk başta çok destekleyici ve cesaret verici oluyor.
Ancak, sistemin YÖK ya da ÜAK bünyesinde yer alması seçeneği üzerinde
somut ve olumlu sonuç alınamıyor.
Hatta ÜAK üniversiteler için bir özdeğerlendirme sistemi kurma girişiminde
bulunuyor.
o
Uzun ve ayrıntılı araştırmalar ve irdelemeler sonucunda
3 üniversitece yakından tanınan ABET modeli benimseniyor.
ABET akreditasyon sistemi ve belgeleri örnek alınıyor.
Bu konuda ABET’in sözlü oluru alınıyor.
Hatta, ABET belgeleri önce bire-bir Türkçe’ye çevriliyor; daha sonra
üzerlerinde Türkiye’de uygulanabilir uyarlamalar yapılıyor.
Daha sonra EUR-ACE Etiketi yetkilendirilmesi ve Washington Accord
üyeliği sırasında bu belgelerin yeni sürümleri oluşturuluyor.
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 13/
13/45
Kuruluş Öncesi Çalışmalar
• 11 Ocak 2002: 3. MDK Toplantısı, Çukurova Ü.,Adana
o
Çalışma Grubunca oluşturulan taslak sistem Dekanlar Konseyi’nin
görüşlerine sunuluyor.
o
Mühendislik Akreditasyon Kurulu – MAK adı ilk kez telaffuz ediliyor.
o
Konsey Genel Kurulu’ndan çok olumlu tepki alınıyor. (Sunum sonrası
teşekkürler ve alkışlar hala kulaklarımda.)
o
Toplantıya davetli katılan Abbas Güçlü girişime destek veriyor.
Hemen (ertesi sabah!) dernek kurulmasını öneriyor. – şok oluyoruz!
Girişime ertesi gün yayınlanan köşe yazısında yer veriyor. – seviniyoruz!
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 14/
14/45
Kuruluş Öncesi Çalışmalar
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 15/
15/45
Kuruluş Öncesi Çalışmalar
• Daha kurulmadan “medyatikleşiyoruz”!
• Yoksa
MÜHENDİSLİK ALANINDA ULUSAL
BİR AKREDİTASYON AJANSI
hayali gerçek mi oluyor?
• Hatta değerlendirme için başvuru adayları bile ortaya
çıkıyor.....
• 22 Mart 2002 - Çalışma Grubu ile MDK Yürütme Kurulu ortak
toplantısı
o
o
Kurulacak sistem ve belgeler üzerinde son çalışma yapılıyor.
Bir sonraki MDK toplantısına sunulacak öneri, belgeler ve eylem
planına son şekli veriliyor.
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 16/
16/45
Kuruluş
• 24 Mayıs 2002 - 4. MDK Toplantısı, Yakın Doğu Üniv.
Lefkoşa, KKTC
o Çalışma Grubunca oluşturulan öneri paketi Dekanlar
Konseyi’nin görüşlerine sunuluyor.
o 16 aylık bir çalışmanın sonucunda
Mühendislik Değerlendirme Kurulu - MÜDEK
o
kuruluyor.
Dikkat:
Kurulun kısaltması “MAK” değil “MÜDEK” !
Adında ve hiç bir belgede “akreditasyon” sözcüğü yok!
MÜDEK henüz bu aşamada akredite etmiyor yetkinlik veriyor!
Bu aşamada kimseyi korkutmak, kimseyi ürkütmek istemiyoruz!
AKREDİTASYON VERECEĞİMİZ
GÜNLER BİR GELSE!
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 17/
17/45
MÜDEK – İlk Üyeler
• Bülent Platin (ODTÜ)
• Ayşe Erdem-Şenatalar (İTÜ)
• Hamit Serbest (Çukurova Ü.)
• Nükhet Yetiş (Marmara Ü.)
• Erbil Payzın (Payzın Danışmanlık)
• Refik Üreyen (Arçelik)
• Oğuz Gündoğdu (TMMOB)
• Aydın Kosova (KalDer)
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 18/
18/45
MÜDEK
Mühendislik Değerlendirme Kurulu
• 05 Temmuz 2002 – MÜDEK ilk toplantısını yapıyor.
• MÜDEK’in kurulmasıyla çok büyük bir hayalin gerçekleştiği
görülüyor.
• Ancak, toplantıda
o
daha işin başında olduğumuzun,
o
gerçekleşmesi umulan bir dizi hayalimizin olduğunun ve
o
bu hayallerin ne kadar gerçekleşeceğiyle ilgili bir çok tedirginliğimizin
olduğunun
farkına varılıyor.
• Şimdi bu hayallerin bazılarına ve şu andaki durumumuza
bakalım.
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 19/
19/45
Gönüllü Değerlendiriciler
• Değerlendirme sürecinin 8 kişilik MÜDEK ekibiyle
yürütülemeyeceği açık.
• Daha ilk değerlendirmelerden başlayarak “sıfır hata” ile
çalışmak gerekiyor. Yoksa “dakika 1 gol 1” durumuna düşülür.
YETERLİ SAYIDA, EĞİTİLMİŞ VE
DENEYİMLİ BİR DEĞERLENDİRİCİ
HAVUZUMUZ NE ZAMAN OLACAK?
• Deneyimli ABET değerlendiricilerinin bir eğitim çalıştayı
yürütmeleri gündeme geliyor.
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 20/
20/45
Gönüllü Değerlendiriciler
17-18 Ocak 2003 – Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı, İstanbul
• Çalıştaya 30 kişi katılıyor.
• Çalıştayı 2 deneyimli ABET değerlendiricisi
(ASME’nin ABET temsilcileri) yürütüyor.
• Tüm giderler çeşitli kuruluşlarca karşılanıyor:
o
o
o
o
Arçelik (salon kirası, yemekler ve ikramlar)
TÜBİTAK (misafirlerin yolculuk giderleri + honorarium)
TMOBB (misafirlerin konaklama giderleri)
Kütahya Porselen (misafirlere hediye)
BU ETKİNLİKLERİ FİNANSE EDECEK
MALİ GÜCE VE MALİ BAĞIMSIZLIĞA
NE ZAMAN VE NASIL KAVUŞACAĞIZ?
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 21/
21/45
Gönüllü Değerlendiriciler
17-18 Ocak 2003 – Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı, İstanbul
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 22/
22/45
Gönüllü Değerlendiriciler
17-18 Ocak 2003 – Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı, İstanbul
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 23/
23/45
Gönüllü Değerlendiriciler
17-18 Ocak 2003 – Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı, İstanbul
Bassem Armaly
Tom Bowman
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 24/
24/45
Değerlendirici Eğitimi Çalıştayları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
17-18 Ocak 2003 (Koç Üniversitesi - Nişantaşı, İstanbul)
12 Eylül 2003 (Boğaziçi Üniversitesi - Bebek, İstanbul)
11 Eylül 2004 (Boğaziçi Üniversitesi - Bebek, İstanbul)
17 Eylül 2005 (Boğaziçi Üniversitesi - Bebek, İstanbul)
15-16 Eylül 2006 (Sakarya Üniversitesi - Sapanca, Sakarya)
15-16 Eylül 2007 (Sakarya Üniversitesi - Sapanca, Sakarya)
13-14 Eylül 2008 (Yeditepe Üniversitesi - Kayışdağı, İstanbul)
25-26 Temmuz 2009 (The Marmara Şişli - İstanbul)
12-13 Eylül 2009 (Neva Palas - Ankara) ve 26 Eylül 2009 (ODTÜ Endüstri Müh. Böl. - Ankara)
10-11 Temmuz 2010 (Nippon Hotel - İstanbul)
07-08 Ağustos 2010 (Neva Palas - Ankara)
18-19 Eylül 2010 (Neva Palas -Ankara)
09-10 Temmuz 2011 (Midtown Hotel - İstanbul)
06-07 Ağustos 2011 (Neva Palas - Ankara)
26-27 Mayıs 2012 (Barcelo Altınel Otel - Ankara)
22-23 Eylül 2012 (Midtown Hotel - İstanbul)
19-20 Ocak 2013 (Mövenpick Hotel - Ankara)
11-12 Mayıs 2013 (Midtown Hotel - İstanbul)
28-29 Eylül 2013 (Mövenpick Hotel - Ankara)
18-19 Ocak 2014 (Mövenpick Hotel - Ankara)
25-26 Ocak 2014 (Richmond Otel - İstanbul)
10-11 Mayıs 2014 (Nippon Hotel - İstanbul)
20-21 Eylül 2014 (Mövenpick Hotel - Ankara)
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 25/
25/45
Gönüllü Değerlendiriciler
Eylül 2014 itibariyle
o
Toplam 23 çalıştay yapıldı ve
o
95’i akademik olmayan toplam 280 gönüllü değerlendirici
eğitildi.
20-21 Eylül 2014 Program Değerlendiricisi Çalıştayı, Ankara
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 26/
26/45
Değerlendirme Başvuru Sayısı
• İlk değerlendirme dönemi olan 2003-2004 döneminde sadece
2 üniversiteden (Ankara Üniv. ve Gazi Üniversitesi) program
değerlendirme isteği geliyor.
İLERİKİ YILLARDA YETERLİ SAYIDA
DEĞERLENDİRME BAŞVURUSU
OLACAK MI?
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 27/
27/45
MÜDEK Program Değerlendirme ve
Akreditasyon Etkinlikleri
2003-2014
Tamamlanan
2014-2015
Devam Eden
Ziyaret edilen üniversite sayısı
36
26
Farklı disiplin sayısı
22
24
Program değerlendirmesi sayısı
482 (190) *
Akreditasyon verilen program sayısı **
212 [189]
EUR-ACE akreditasyonu verilen program
sayısı **
115 (34)
212
* Bazı programlar birden fazla değerlendirilmiştir
( ) ara değerlendirmeler
** 30 Haziran 2014 itibarıyla
[ ] kısa süreli
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 28/
28/45
Giderlerin Finansman Yöntemi
• İlk yıllarda değerlendirme için başvuran üniversitelerin
değerlendirme ziyareti giderlerini karşılama yöntemleri:
o
o
o
İlgili üniversite ulaşım biletlerini temin ediyor ve takım üyelerine
postalıyor.
İlgili dekanlık takım üyelerinin şehir içi ulaşım giderlerini elden nakit
olarak kendilerine veriyor.
İlgili üniversite takım üyelerinin konaklama düzenlemesini yapıyor ve
her türlü konaklama giderlerini karşılıyor.
• Bunun dışındaki tüm giderler MÜDEK üyelerinin ya
kendilerince ya da mensubu oldukları kuruluş tarafından
karşılanıyor.
BU ETKİNLİKLERİ FİNANSE EDECEK
MALİ GÜCÜMÜZ VE MALİ
BAĞIMSIZLIĞIMIZ OLACAK MI?
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 29/
29/45
Sanal Ortamdaki Görünürlük
http://mudek.me.metu.edu.tr
• 2003-2007 arasında
ODTÜ Makina Mühendisliği
Bölümü web sunucusunda
misafiriz.
KENDİMİZE
AİT BİR
ALAN ADIMIZ
VE
SUNUCUMUZ
OLACAK MI?
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 30/
30/45
Sanal Ortamdaki Görünürlük
http://www.mudek.org.tr
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 31/
31/45
Tüzel Kişilik Kazanma
YÖNETSEL VE MALİ BAĞIMSIZLIK
SAĞLAYACAK BİR TÜZEL KİŞİLİK
KAZANACAK MIYIZ?
• Niye gerekliydi?
o
o
o
o
Değerlendirmeleri akreditasyon verecek şekilde yapmak için gerekli
Ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyon kuruluşu olarak
tanınmanın ön koşulu
Değerlendirmelerde kullanılan gider karşılama yöntemi sürdürülebilir
değil; mali bağımsızlık gerekiyor
MDK ile olan organik bağı koparıp yönetimde ve kararlarda tam
bağımsız bir kimlik kazanmak için gerekli
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 32/
32/45
Tüzel Kişilik Kazanma
YÖNETSEL VE MALİ BAĞIMSIZLIK
SAĞLAYACAK BİR TÜZEL KİŞİLİK
KAZANACAK MIYIZ?
• Niye 2007’ye kadar sürdü?
o
o
o
o
MÜDEK’in saygın ve güvenilir bir oluşum olarak kendini kanıtlaması
için zaman ve yeterli sayıda değerlendirme
Sıfır hatalı bir geçiş ve yeni dönem çalışması için hazırlanma
Tüzel kişilik altındaki çalışmalar için yeterli sayıda yeni gönüllü bulma
En uygun tüzel kişilik biçimine (Dernek, Vakıf, Şirket, Kooperatif, Milli
Komite, vb...) ve iç yapıya karar verme
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 33/
33/45
Tüzel Kişilik Kazanma
Mühendislik Eğitim Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
27 Ocak 2007
Logo
İktisadi İşletme
01 Mayıs 2008
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 34/
34/45
EVİMİZ - ADRESİMİZ
•
•
Bir ofisimiz ve kalıcı bir ofisimiz yoktu.
MÜDEK üyelerinin işyerleri ofis olarak kullanılıyordu.
KENDİMİZE AİT BİR OFİSİMİZ
OLSA NE İYİ OLURDU!
•
2007-2011 arasında TTGV İstanbul Ofisi ve olanakları ücretsiz olarak
kullanıldı.
TTGV Istanbul Ofisi
2007-2011
MÜDEK Merkezi
2011 başından beri
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 35/
35/45
PROFESYONEL PERSONEL DESTEĞİ
•
•
Yönetim hizmetlerine destek verecek hiç bir personel yoktu.
MÜDEK üyelerinin işyerlerindeki personelden destek alınıyordu.
BİR DE..... KALICI BİR YÖNETİM
KADROMUZ OLSAYDI!
•
2007-2011 arasında TTGV İstanbul Ofisi’nden ücretsiz Ofis Yöneticisi
desteği alındı.
M. Yavuz Erçil
Genel Sekreter
2010’dan beri
Şahika Tezcan
Ofis Yöneticisi
2011’den beri
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 36/
36/45
ULUSAL TANINMA
SAYGIN VE GÜVENİLİR BİR
KURULUŞ OLARAK BİLİNECEK
MİYİZ?
• MDK üyelerince biliniyorduk,
• güvenilir ve saygın bir imaj yaratılmıştı,
ama.....
• yine de karşılarında YÖK tarafından tanınmış bir kuruluş
görmek istiyorlardı.
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 37/
37/45
ULUSAL TANINMA
Yükseköğretim Kurulu’nun
16 Kasım 2007
tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında
yükseköğretim kurumlarının mühendislik programlarında
ulusal, sektörel ve program yeterlilikleri odaklı
ulusal bir kalite güvence kuruluşu
olarak tanınmasına ve bu kapsamda
Kalite Değerlendirme ve Tescil Belgesi
almasının uygun olduğuna karar verildi.
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 38/
38/45
ULUSAL TANINMA
İLGİLİ HER KESİMİN
VARLIĞIMIZDAN HABERİ
OLACAK MI?
• Yalnız üniversitelerce değil, diğer kesimlerce de bilinmeliydik.
o İş dünyası (en azından mühendislik kesimi)
o Öğrenciler ve öğrenci adayları
o Medya
BU HAYALİ NE KADAR GERÇEKLEŞTİRDİK? SORGULANABİLİR!
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 39/
39/45
ULUSLARARASI TANINMA
BİR AKREDİTASYON
KURULUŞU OLARAK
ULUSLARARASI
DÜZEYDE
TANINACAK MIYDIK?
VERDİĞİMİZ
AKREDİTASYONLARIN
ULUSLARARASI
DENKLİĞİ
SAĞLANACAK MIYDI?
• Avrupa’da tanınma sistemi ve yöntemleri var mıydı?
• Washington Accord üyesi olmak çok çok uzak bir
hedef miydi?
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 40/
40/45
ULUSLARARASI TANINMA
ENAEE
European Network for Accreditation of Engineering Education
üyeliği
16 Kasım 2006
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 41/
41/45
ULUSLARARASI TANINMA
EUR-ACE Etiketi
verme yetkilendirilmesi
21 Ocak 2009
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 42/
42/45
ULUSLARARASI TANINMA
International Engineering Alliance
Washington Accord
imzacısı (signatory)
15 Haziran 2011
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 43/
43/45
Bundan Sonra Nereye?
YENİ
HAYALLERİMİZ
???
Deneyim Paylaşı
mı Toplantı
Paylaşım
Toplantısı ve Teş
Teşekkü
ekkür Plaketi Tö
Töreni
27 Eylü
Eylül 2014, İstanbul
Platin 44/
44/45
TEŞEKKÜRLER
http://www.mudek.org.tr/
Download

Deneyim Paylaşımı Toplantısı ve Teşekkür Plaketi Töreni