ECONOMIC: Price of Sur Security Door when compared to similar steel doors is competitive
in spite of its superior features.
EKONOMİK: Benzer çelik kapılar ile karşılaştırıldığında Sur Çelik Kapı’nın sahip olduğu üstün
özelliklere rağmen fiyatı daha uygundur.
QUALIFIED: Its sustainable quality systems in manufacture and its durable products were
subjected to testing by international security bodies and they were found
qualified.
INDOOR SECURITY DOORS
İÇ MEKAN ÇELİK KAPILAR
NOBEL
NOBEL LINE
KURE
KAREM
KAREM LINE
MILET
MAGNESIA
DALGA
DENIZ
MOTTA
DOOROTI
IREM
STEP TEAK
MERGEN
FAMA
ADONIS
AURA
NERIA
08 - 09
10 - 11
12 - 13
14 - 15
16 - 17
18 - 19
20 - 21
22 - 23
24 - 25
26 - 27
28 - 29
30 - 31
32 - 33
34 - 35
36 - 37
38 - 39
40 - 41
42 - 43
44 - 45
46 - 47
48 - 49
50 - 51
52 - 53
54 - 55
56 - 57
58 - 59
60 - 61
62 - 63
64 - 65
66 - 67
68 - 69
70 - 71
PROJECT DOORS
PROJE KAPILARI
PRJ 1
PRJ 4
PRJ 7
PRJ 14
AESTHETIC: Sur Security Door is employing designers in utmost quantity when compared
to other security door manufacturing companies. Sur Security Door is a leading
company in the quantity of design patent.
ESTETİK: Sur Çelik Kapı, diğer çelik kapı üreticisi firmalara göre bünyesinde en fazla
tasarımcı ile çalışan firmadır. Tasarım patenti sayısı ile Sur Çelik Kapı sektöründe
lider firmadır.
DURABLE: Its durability against forceful sledgehammer and cutlery applications was tested
by internationally accredited organisations and consequentially approved.
SAĞLAM: Balyoz ve kesici aletlere dayanıklılığı, uluslararası akredite olmuş kuruluşlar
tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.
MODULAR: Sur Security Door is manufactured by the application of a coat that may be
adapted to the changing desires of customers. Hence, it eliminates requirement
to steadily change doors.
MODÜLER: Sur Çelik Kapı, kullanıcılarının yıllar içerisinde değişen zevklerine göre
değişebilir kaplama ile üretilmiştir. Böylelikle sürekli kapı değiştirme ihtiyacını
ortadan kaldırır.
OUTDOOR SECURITY DOORS
DIŞ MEKAN ÇELİK KAPILAR
APOLLON
DECORAL MODELLI
COMPACT
GLASSCOM
ALYA
ALINDA
BLACK & WHITE
GEOMETRIK
KUPE
MASSIVE-GLASS
STONE-GLASS
OTANTIKA
MADRAN
STONEART
KALİTELİ: Sur Çelik Kapı’nın üretimdeki sürdürülebilir kalite sistemleri ve ürünlerinin
dayanıklılığı, uluslararası güvenlik ekolleri tarafından test edilerek onaylanmıştır.
72 - 73
74 - 75
76 - 77
78 - 79
ENVIRONMENTALLY In the manufacture of Sur Security Door, materials sensitive to human health are
FRIENDLY: used, and your safety is secured at the first stage.
ÇEVRECİ: Sur Çelik Kapı üretiminde insan sağlığına duyarlı malzemeler kullanılmakta,
öncelikle sağlığınız güvenlik altına alınmaktadır.
FUNCTIONAL: All electronical, encoded automation systems needed for a steel door for the
safety of your home are provided by Sur Security Door.
FONKSİYONEL: Evinizin güvenliği için bir çelik kapıda ihtiyaç duyulan tüm elektronik, şifreli
otomasyon sistemleri Sur Çelik Kapı tarafından temin edilmektedir.
INSULATION: Aesthetic is combined with technology in Sur Security Door and it employs seal,
heat and sound insulation that are used in the manufacture of refrigerators.
İZOLASYON: Estetiğin teknoloji ile birleştiği Sur Çelik Kapı’nın ürünlerinde buzdolaplarının
üretiminde kullanılan conta, ısı ve ses yalıtımı bulunmaktadır.
R-D: Sur Security Door is one of the leading innovative products along with its stateof-art technology and R-D skills. It examines and develops all innovations and
therefore, it is the most-tracked company.
AR-GE: Sur Çelik Kapı, ileri teknoloji kullanımı ve AR-GE kabiliyeti ile inovatif ürünlerin
başında gelmektedir. Tüm yenilikleri yakından inceleyip geliştiren Sur Çelik
Kapı, sektörün en çok takip edilen öncü firmasıdır.
SENSITIVE: It has developed an “Earthquake Door” that recognizes an earthquake and
protects your life by means of sensors positioned inside the door.
DUYARLI: Sur Çelik Kapı, içerisine yerleştirilen sensörler sayesinde depremi algılayarak
can güvenliğinizi koruyan “Deprem Kapısı”nı geliştiren firmadır.
4
www.surcelikkapi.com
THE WORLD’S MOST
SECURE DOOR
DÜNYANIN EN GÜVENİLİR
ÇELİK KAPISI
It was designed for security
purpose, and customised for life.
Güven için tasarlandı,
yaşama uyarlandı.
Sur Security Door has implemented R-D studies that
focused on security question under the concept of “The
World’s Most Secure Door” and its inventions on the
subjects of security and durability were found qualified for
patent certification.
“Dünyanın En Güvenli Çelik Kapısı” ünvanı ile tüm
Ar-Ge çalışmalarını güvenlik üzerine yönlendiren
Sur Çelik Kapı, güvenlik ve dayanıklılık konusundaki
buluşlarına patent almıştır.
It required the British Chiltern Institute, the most
qualified test laboratory in its scope, to test strength of
its recent excellent security elements against forceful
sledgehammer, cutlery applications and fire and it was
accredited in international level by the issue of “Chiltern
Dynamics” and “Chiltern International Fire” certifications.
Sur Security Door to which you are trusting life and security
of your family has qualified with EN-1627 standardisation
that is the safest level in the world and it has achieved
the endurance test level regarding its lock part and it
was approved on basis of available reports. Sur Security
Door has a product range at which security and aesthetic
were combined and it has qualifications as much as you
deserved.
Appearance is significant for all of us. We all wish
we look beautiful, presentable or nice in the point of
others’ view.
So buyers pretty much know. Sellers - remember that! That
first impression (or at least the first 8 seconds) can decide
whether the buyer is interested in your home!
It is primarily possible to see in their home the
importance paid to appearance of people who
embraced a qualified way of life. And sure that beauty
of a home at first starts on the exterior door.
Result arisen out of this research is expressly demonstrating
us that: Security door is the most important element in
the course of making decision.
According to researches made, duration to make
decision whether you purchase a house or not is
about 8 seconds. Half of this short time elapses in
front of exterior door.
Ailenizin can ve mal güvenliğini emanet ettiğiniz
Sur Çelik Kapı, dünyanın en güvenli seviyesi olan
EN-1627 standardında olup, Class 6 sınıfında kilit
bölgesi dayanım test seviyesine ulaşmış, raporlar ile
onaylanmıştır. Güvenlik ve estetiğin buluştuğu ürün
yelpazesi ile Sur Çelik Kapı kalitesi tam da sizin hak
ettiğiniz gibi...
ÇELİK KAPINIZIN NİTELİĞİ
EVİNİZE DEĞER KATAR
QUALITY OF YOUR SECURITY
DOOR ENRICHES YOUR HOME
“Exterior Door of a Flat” is the first impression point
for a home and it represents remaining portion of
your home, presents hints, carries traces of the
householder.
Ulaştığı mükemmel güvenlik unsurlarını alanının en
nitelikli uluslararası test laboratuvarı olan İngiltere
Chiltern Institue’ye balyoz, kesici alet ve yangına karşı
dayanıklılığını test ettirerek, “Chiltern Dynamics” ve
“Chiltern International Fire” belgeleri ile uluslararası
düzeyde tescillemiştir.
In a research made, a security door increases value of a
real estate up to 15%.
Colour, material, style, strength of security door and
impression it creates in your mind may enable or unable you
to sell it. An exterior door combining its design and aesthetic
with security makes your home more valuable.
Dış görünüş hepimiz için önemlidir. Başkaları tarafından
güzel, bakımlı veya hoş görünmeyi hepimiz isteriz.
Kaliteli yaşam tarzını benimsemiş kişilerin dış görünümlerine
verdiği önemi en çok evlerinde görmeniz mümkündür. Bir
evin güzelliği ilk olarak dış kapıda başlar.
“Daire Giriş Kapısı” evin ilk izlenim noktasıdır ve evinizin geri
kalanını temsil eder, ipuçları sunar, ev sahibinden izler taşır.
Yapılan araştırmalara göre bir evi satın alıp almamanın karar
verme süresi 8 saniyedir.
Bu kısa sürenin yarısı dış kapı önünde geçmektedir.
Bu araştırmalardan çıkan sonuç, bizlere çok açık şunu
göstermektedir: Çelik kapı karar verme sürecinde en
önemli etkendir.
Yapılan araştırmalarda nitelikli bir çelik kapı, mülkün
değerine %15 kadar değer katmaktadır.
Çelik kapının rengi, malzemesi, tarzı, sağlamlığı ve
zihinde yarattığı algı bir evi sattırabilir veya satılmasını
engelleyebilir. Tasarımı ve estetiği güvenlikle birleşmiş
bir dış kapı, evinizin değerine değer katar.
“Buyers decide within 8 seconds whether they are
interested in your home.”
6
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
7
Nobel
Me-01
Door series with Polyvinyl
Membrane-Coating
Polivinil Membran Kaplama
Serisi Kapılar
Leaf front face has a registered
design of polyvinyl membrane
coat on MDF in width of 18 mm.
Kanat ön yüz patentli
tasarım 18 mm MDF üzeri
polivinil membran kaplama
Leaf reverse side is coated
with a polyvinyl membrane
on MDF in width of 8 mm.
Kanat arka yüz 8 mm MDF
üzeri polivinil membran
kaplama
Door frame: A curved jamb,
wooden door case coated
on steel is plated with a
polyvinyl membrane
Kasa: Çelik üzeri bombeli
ahşap pervaz polivinil
membran kaplama
Lock: Multipoint 4-way locks
Kilit: 14’lü merkezi sistem
Colour / Renk :
Coco / Coco
Dark coco / Koyu Coco
Walnut / Ceviz
Sur, protects your home
Sur, yuvanızı korur
8
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
9
Nobel Line
Me-12
Colour / Renk :
10
Coco / Coco - Dark coco /Koyu Coco - Walnut / Ceviz
www.surcelikkapi.com
Door Series with Polyvinyl
Membrane-Coating
Polivinil Membran Kaplama
Serisi Kapılar
Leaf front face has a
registered design of
polyvinyl membrane
coating on MDF in width
of 8 mm
Kanat ön yüz patentli
tasarım 8 mm MDF
üzeri polivinil membran
kaplama
Leaf reverse side is
coated with a polyvinyl
membrane on MDF in
width of 8 mm
Kanat arka yüz 8 mm
MDF üzeri polivinil
membran kaplama
Door frame: A curved
jamb, wooden door
case coated on steel is
plated with a polyvinyl
membrane
Kasa: Çelik üzeri
bombeli ahşap
pervaz polivinil
membran kaplama
Lock: Multipoint
4-way locks
Kilit: 14’lü merkezi
sistem
www.surcelikkapi.com
11
Küre
Me-03
Door series with Polyvinyl
Membrane-Coating
Polivinil Membran Kaplama
Serisi Kapılar
Leaf front face has a registered
design of polyvinyl membrane
coat on MDF in width of 18 mm
Kanat ön yüz patentli tasarım
18 mm MDF üzeri polivinil
membran kaplama
Leaf reverse side is coated with
a polyvinyl membrane on MDF
in width of 8 mm
Kanat arka yüz 8 mm MDF üzeri
polivinil membran kaplama
Door frame: A curved jamb,
wooden door case coated on
steel is plated with a polyvinyl
membrane
Kasa: Çelik üzeri bombeli
ahşap pervaz polivinil
membran kaplama
Lock: Multipoint 4-way locks
Kilit: 14’lü merkezi sistem
Colour / Renk :
Walnut / Ceviz
By combining the safety of your home with aesthetics Sur Door
is bringing up a brand new aspect for guarantee matters.
Evinizin güvenliğini estetik ile buluşturan Sur kapı,
garanti konusunda yepyeni bir kapı açıyor.
12
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
13
Karem
Me-14
14
Colour / Renk :
white / Soft beyaz
www.surcelikkapi.com
Soft
Door Series with Polyvinyl
Membrane-Coating
Polivinil Membran Kaplama
Serisi Kapılar
Leaf front face has a
registered design and
is coated with polyvinyl
membrane on MDF in
width of 18 mm
Kanat ön yüz patentli
tasarım 18 mm üzeri
polivinil membran
kaplama,
Leaf reverse side is
coated with a polyvinyl
membrane on MDF in
width of 8 mm
Kanat arka yüz 8 mm
MDF üzeri polivinil
membran kaplama,
Door frame: A flat jamb, Lock: Multipoint
wooden band coated
4-way locks
on steel is plated with a
polyvinyl membrane
Kilit: 14’lü merkezi
Kasa: Çelik üzeri düz
sistem
ahşap pervaz polivinil
membran kaplama
www.surcelikkapi.com
15
Karem Line
Me-17
Door series with Polyvinyl
Membrane-Coating
Polivinil Membran
Kaplama Serisi Kapılar
Leaf front face has a
registered design of polyvinyl
membrane coating on MDF in
width of 8 mm
Kanat ön yüz patentli tasarım
8 mm MDF üzeri polivinil
membran kaplama,
Leaf reverse side is coated
with a polyvinyl membrane on
MDF in width of 8 mm
Kanat arka yüz 8 mm MDF
üzeri polivinil membran
kaplama,
Door frame: A flat jamb,
wooden door case coated on
steel is plated with a polyvinyl
membrane
Kasa: Çelik üzeri düz ahşap
pervaz polivinil membran
kaplama
Lock: Multipoint 4-way locks
Kilit: 14’lü merkezi sistem
Colour / Renk :
Soft white / Soft beyaz
16
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
17
Milet
Me-15
Polyvinyl
Membrane-Coating
Polivinil Membran
Kaplama
Leaf front face has a registered
design and is coated with
polyvinyl membrane on MDF in
8 mm width
Kanat ön yüz patentli tasarım
8 mm MDF üzeri polivinil
membran kaplama
Leaf reverse side is coated
with a polyvinyl membrane
on MDF in width of 8 mm
Kanat arka yüz 8 mm MDF
üzeri polivinil membran
kaplama
Door frame: A curved jamb,
wooden door case coated
on steel is plated with a
polyvinyl membrane
Kasa: Çelik üzeri bombeli
ahşap pervaz polivinil
membran kaplama
Lock: Multipoint 4-way locks
Kilit: 14’lü merkezi sistem
Colour / Renk :
Single part aluminium / Tek
parça alüminyum
walnut / ceviz
Your life is under guarantee by means of new generation doors of Sur Door
Sur Kapı’nın yeni nesil çelik kapılarıyla yaşamınız güven altında.
18
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
19
Magnesia
Me-16
Polyvinyl
Membrane-Coating
Polivinil Membran
Kaplama
Leaf front face has a registered
design and is coated with
polyvinyl membrane on MDF
in 8 mm
Kanat ön yüz patentli
tasarım 8 mm MDF
üzeri polivinil membran
kaplama,
Leaf reverse side is coated
with a polyvinyl membrane
on MDF in width of 8 mm
Kanat arka yüz 8 mm MDF
üzeri polivinil membran
kaplama,
Door frame: A curved jamb,
wooden door case coated on
steel is plated with a polyvinyl
membrane
Kasa: Çelik üzeri bombeli
ahşap pervaz polivinil
membran kaplama
Lock: Multipoint 4-way locks
Kilit: 14’lü merkezi sistem
Colour / Renk :
Double piece aluminium / Çift
parça alüminyum :
Walnut / ceviz
20
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
21
Dalga
Me-19
Door series with Polyvinyl
Membrane-Coating
Polivinil Membran Kaplama
Serisi Kapılar
Leaf front face has a registered
design and is coated with
polyvinyl membrane on MDF in
18 mm
Kanat ön yüz patentli tasarım
18 mm MDF üzeri polivinil
membran kaplama
Leaf reverse side is coated with
a polyvinyl membrane on MDF
in width of 8 mm
Kanat arka yüz 8 mm MDF üzeri
polivinil membran kaplama
Door frame: A curved jamb,
wooden door case coated on
steel is plated with a polyvinyl
membrane
Kasa: Çelik üzeri bombeli
ahşap pervaz polivinil membran
kaplama
Lock: Multipoint 4-way locks
Kilit: 14’lü merkezi sistem
Colour / Renk :
Anthracite grey / Antrasit gri
Natural walnut / natural ceviz
If your home and workplace are your foremost valuable things,
it is the right time to take them under guarantee.
Değer verdiğiniz şeylerin başında eviniz ve işyeriniz
geliyorsa, garantiye almanın tam zamanı.
22
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
23
Deniz
Me-21
Door series with Polyvinyl
Membrane-Coating
Polivinil Membran Kaplama
Serisi Kapılar
Leaf front face has a registered
design and is coated with polyvinyl
membrane on MDF in 18 mm
Kanat ön yüz patentli tasarım 18 mm
MDF üzeri polivinil membran
kaplama
Leaf reverse side is coated with
a polyvinyl membrane on MDF in
width of 8 mm
Kanat arka yüz 8 mm MDF üzeri
polivinil membran kaplama
Door frame: A curved jamb, wooden
door case coated on steel is plated
with a polyvinyl membrane
Kasa: Çelik üzeri bombeli ahşap
pervaz, polivinil membran giydirme
Lock: Multipoint 4-way locks
Kilit: 14’lü merkezi sistem
Colour / Renk :
White / Beyaz
24
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
25
Motta
Me-22
Door series with Polyvinyl
Membrane-Coating
Polivinil Membran Kaplama
Serisi Kapılar
Leaf front face has a registered
design and is coated with polyvinyl
membrane on MDF in 8 mm
Kanat ön yüz patentli tasarım
8 mm MDF üzeri polivinil membran
kaplama
Leaf reverse side is coated with
a polyvinyl membrane on MDF in
width of 8 mm
Kanat arka yüz 8 mm MDF üzeri
polivinil membran kaplama
Door frame: A curved jamb,
wooden door case coated on
steel is plated with a polyvinyl
membrane
Kasa: Çelik üzeri bombeli ahşap
pervaz, polivinil membran giydirme
Lock: Multipoint 4-way locks
Kilit: 14’lü merkezi sistem
Colour / Renk :
White / Beyaz & Walnut / Ceviz
26
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
27
Dooroti
Me-23
28
www.surcelikkapi.com
Colour / Renk :
Soft white / Soft beyaz &
Walnut / Naturel Ceviz
On the joints, swarovski stones can be applied according to customer’s choice
Tercihen fuga bölgelerinde swarovski taş uygulaması yapılabilir.
Door Series with Polyvinyl
Membrane-Coating
Polivinil Membran
Kaplama Serisi Kapılar
Leaf front face has a
registered design and
is coated with polyvinyl
membrane on MDF in
width of 8 mm
Kanat ön yüz patentli
tasarım 8 mm MDF
üzeri polivinil membran
kaplama
Leaf reverse side is
coated with a polyvinyl
membrane on MDF in
with of 8 mm
Kanat arka yüz 8 mm
MDF üzeri polivinil
membran kaplama
Door frame: A curved
jamb, wooden band
coated on steel is
plated with a polyvinyl
membrane
Kasa: Çelik üzeri
bombeli ahşap pervaz
polivinil membran
kaplama
Lock: Multipoint
4-way locks
Kilit: 14’lü
merkezi sistem
www.surcelikkapi.com
29
Irem
Rm-01
Natural Wooden
Door Series
Doğal Ahşap Serisi
Kapılar
Leaf front face has a
registered design of American
natural walnut coating on
MDF in width of 8 mm
Kanat ön yüz patentli
tasarım 8 mm MDF üzeri
alpi hareli ceviz kaplama
Leaf reverse side is coated
with American natural walnut
on MDF in width of 8 mm
Kanat arka yüz 8 mm
MDF üzeri alpi hareli ceviz
kaplama
Door frame: A curved jamb,
wooden door case that is
coated on steel
Kasa: Çelik üzerine
bombeli ahşap kaplama
Lock: Multipoint 4-way locks
Kilit: 14’lü merkezi sistem
A well-qualified steel door ensures security of your family.
Kaliteli bir çelik kapı ailenizin güvenliğini sağlar
30
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
31
Step Teak
Rm-03
Natural Wooden
Door Series
Doğal Ahşap Serisi Kapılar
32 www.surcelikkapi.com
Leaf front face has a
registered design and
is coated with alpine
teak on MDF in width
of 8 mm
Kanat ön yüz patentli
tasarım 8 mm MDF
üzeri alpi teak kaplama
Leaf reverse side is
coated with alpine
teak on MDF in 8 mm
Door frame: Flat jamb
door trim with teak
coated on steel
Kanat arka yüz
8 mm MDF üzeri alpi
teak kaplama
Kasa: Çelik üzerine
teak kaplanmış düz
pervaz
Lock:Multipoint
4-way locks
Kilit: 14’lü
merkezi sistem
www.surcelikkapi.com
33
Mergen
Me-25
Polyvinyl
Membrane-Coating
Polivinil Membran
Kaplama
Leaf front face has a
registered design and
is coated with polyvinyl
membrane on MDF in 8 mm
Kanat ön yüz patentli
tasarım 8 mm MDF
üzeri polivinil membran
kaplama,
Leaf reverse side is coated
with a polyvinyl membrane
on MDF in width of 8 mm
Kanat arka yüz 8 mm MDF
üzeri polivinil membran
kaplama,
Door frame: A curved jamb,
wooden band coated on
steel is plated with a polyvinyl
membrane
Kasa: Çelik üzerine bombeli
ahşap pervaz polivinil
membran kaplama
Lock: Multipoint 4-way locks
Kilit: 14’lü merkezi sistem
Colour / Renk :
Walnut & white /
Naturel ceviz & beyaz
34
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
35
Fama
Me-24
Polyvinyl
Membrane-Coating
Polivinil Membran
Kaplama
Leaf front face has a registered
design and is coated with
polyvinyl membrane on MDF in
8 mm and coated with wooden
alpine walnut
Kanat ön yüz patentli tasarım
8 mm MDF üzeri polivinil
membran kaplama ve alpi
ceviz ahşap kaplama
Leaf reverse side is coated
with a polyvinyl membrane
on MDF in width of 8 mm
Kanat arka yüz 8 mm MDF
üzeri polivinil membran
kaplama,
Door frame: Curved wooden
filled alpine coated over steel
Kasa: Çelik üzeri bombeli
ahşap Alpi kaplama
Lock: Multipoint 4-way locks
Kilit: 14’lü merkezi sistem
Colour / Renk :
Alpi walnut & white /
Alpi ceviz & beyaz
36
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
37
Adonis
Me-20
Polyvinyl
Membrane-Coating
Polivinil Membran
Kaplama
Leaf front face has a registered
design and is coated with
polyvinyl membrane on MDF in
8 mm and coated with wooden
limba.
Kanat ön yüz patentli tasarım
8 mm MDF üzeri polivinil
membran kaplama ve ahşap
limba kaplama
Leaf reverse side is coated
with a polyvinyl membrane
on MDF in width of 8 mm
Kanat arka yüz 8 mm MDF
üzeri polivinil membran
kaplama,
Door frame: A curved jamb,
wooden band coated on
steel is plated with a polyvinyl
membrane
Kasa: Çelik üzerine bombeli
ahşap pervaz, polivinil
membran kaplama
Lock: Multipoint 4-way locks
Kilit: 14’lü merkezi sistem
Colour / Renk :
walnut & white / ceviz & beyaz
38
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
39
Aura
Me-18
Polyvinyl
Membrane-Coating
Polivinil Membran
Kaplama
Leaf front face has a registered
design and is coated with
polyvinyl membrane on MDF in
8 mm and coated with wooden
alpine walnut
Kanat ön yüz patentli tasarım
8 mm MDF üzeri polivinil
membran kaplama ve ahşap
alpi ceviz kaplama
Leaf reverse side is coated
with a polyvinyl membrane
on MDF in width of 8 mm
Kanat arka yüz 8 mm MDF
üzeri polivinil membran
kaplama,
Door frame: Curved wooden
filled alpine coated over steel
Kasa: Çelik üzeri bombeli
ahşap pervaz Alpi kaplama
Lock: Multipoint 4-way locks
Kilit: 14’lü merkezi sistem
Colour / Renk :
Alpi walnut & white /
Alpi ceviz & beyaz
40
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
41
Neria
Me-26
Polyvinyl
Membrane-Coating
Polivinil Membran
Kaplama
Leaf front face has a
registered design and
is coated with polyvinyl
membrane on MDF in 8 mm
Kanat ön yüz patentli
tasarım 8 mm MDF
üzeri polivinil membran
kaplama,
Leaf reverse side is coated
with a polyvinyl membrane
on MDF in width of 8 mm
Kanat arka yüz 8 mm MDF
üzeri polivinil membran
kaplama,
Door frame: A Curved jamb,
wooden door case coated on
steel is plated with a polyvinyl
membrane
Kasa: Çelik üzeri bombeli
ahşap pervaz, Polivinil
membrane kaplama
Lock: Multipoint 4-way locks
Kilit: 14’lü merkezi sistem
Colour / Renk :
Natural walnut & white /
Naturel ceviz & beyaz
42
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
43
Apollon
AP-100
Door Series of Aluminium
Aluminyum Serisi Kapılar
44
www.surcelikkapi.com
Leaf front face has
registered design and
is coated with wooden
patterned aluminium on
MDF in width of 8 mm
Kanat ön yüz patentli
tasarım 8 mm MDF üzeri
ahşap desenli aluminyum
kaplama
Leaf reverse side
Door frame:
8mm MDF lame
Curved jamb,
Colour: Arizona walnut aluminium coating
on steel
Kanat arka yüz
Kasa: Çelik üzerine
8 mm MDF Lam
bombeli aluminyum
Renk: Arizona ceviz
giydirme
Lock: Multipoint
4-way locks
Kilit: 14’lü merkezi
sistem
Colour / Renk :
Walnut / Ceviz
www.surcelikkapi.com
45
Decoral Modelli
DE-100
Door Series of Aluminium
Aluminyum Serisi Kapılar
Leaf front face has registered
design and is coated with
wooden figured aluminium on
MDF in width of 8 mm
Kanat ön yüz patentli tasarım
8 mm MDF üzeri ahşap
desenli aluminyum kaplama
Leaf reverse side 8mm
MDF lame
Colour: Arizona walnut
Kanat arka yüz
8 mm MDF Lam
Renk: Arizona ceviz
Door frame: A curved
jamb, aluminium coating
on steel
Kasa: Çelik üzerine bombeli
aluminyum giydirme
Lock: Multipoint 4-way locks
Kilit: 14’lü merkezi sistem
Colour / Renk :
Walnut / Ceviz
46
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
47
Compact
Co-100
Door Series of Aluminium
Aluminyum Serisi Kapılar
Leaf front face has registered
design and is coated with
8 mm Compact laminate
Kanat ön yüz patentli tasarım
8 mm compact laminant
Leaf reverse side is coated
with polyvinyl membrane
on MDF in width of 8 mm
Kanat arka yüz
8 mm MDF üzeri polivinil
membran kaplama
Door frame: A curved
jamb, aluminium coating
on steel
Kasa: Çelik üzerine bombeli
aluminyum giydirme
Lock: Multipoint 4-way locks
Kilit: 14’lü merkezi sistem
48
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
49
Glasscom
C-38
Security Doors with
Glass Panel
Cam Panelli Çelik Kapılar
Nano Door System
Leaf front face is made of
tempered glass in Ral 1035
colour and in width of 8 mm
Kanat ön yüz 8 mm temperli
Ral 1035 renkte cam ve
compact laminant
Leaf reverse side is White MDF
lame in width of 8 mm
Kanat arka yüz
8 mm beyaz MDF Lam
Door Frame: Curved jamb,
aluminium coating on steel
Kasa: Çelik üzerine bombeli
aluminyum giydirme
Lock: Multipoint 4-way locks
Kilit: 14’lü merkezi sistem
Colour / Renk :
Ral 1035 & walnut / ceviz
50
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
51
Alya
C-33
Security Doors with
Glass Panel
Cam Panelli Çelik
Kapılar
Nano Door System
Leaf front face is made of
8 mm tempered glass in
Ral7021 color and limba
wooden panel
Kanat ön yüz 8 mm temperli
ral 7021 renkte cam ve
limba masif panel
Leaf reverse side is Ral
7021 wooden panel in
width of 8 mm MDF Lame
Bosfor
Kanat arka yüz
8 mm ahşap panel.
MDF Lam Bosfor
Door Frame: A curved
jamb, aluminium coating
on steel Ral 7021
Kasa: Çelik üzeri bombeli
aluminyum giydirme
Ral 7021
Lock: Multipoint 4-way locks
Kilit: 14’lü merkezi sistem
Colour / Renk :
Ral 7021
Inviting in terms of its exterior design but undefeatable warrior in its interior
strength. This quality and aesthetic deserve you.
Dışarıdan tasarımı ile davetkar, içeriden yenilmez bir savaşçı. Bu kalite ve estetik sizin hakkınız.
52
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
53
Alinda
C-34
Security Doors with
Glass Panel
Cam Panelli Çelik Kapılar
Nano Door System
Leaf front face is made of
tempered glass
Kanat ön yüz 8 mm
temperli cam
Leaf reverse side
8 mm mdf lame
Kanat arka yüz
8 mm MDF Lam
Door Frame: Curved
jamb, aluminium coating
on steel
Kasa: Çelik üzerine
bombeli aluminyum
giydirme
Lock: Multipoint 4-way
locks
Kilit: 14’lü merkezi
sistem
Designs were created by the use of painting technique.
Desenler, boyama tekniği ile oluşturulmuştur.
54
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
55
Black &White
C-35
Security Doors with
Glass Panel
56
Cam Panelli Çelik
www.surcelikkapi.com
Kapılar
Leaf front face is of
tempered glass
in 8 mm
Kanat ön yüz
8 mm temperli cam
Leaf reverse side
8 mm MDF Lame
Kanat arka yüz
8 mm MDF Lam
Door frame: Curved
jamb, aluminium
coating on steel
Kasa: Çelik üzerine
bombeli aluminyum
giydirme
Lock: Multipoint
4-way locks
Kilit: 14’lü merkezi
sistem
Designs were created by the use of painting technique.
Desenler, boyama tekniği ile oluşturulmuştur.
Nano Door System
www.surcelikkapi.com
57
Geometrik
C-36
Security Doors with
Glass Panel
Cam Panelli Çelik
Kapılar
Nano Door System
Leaf front face is made
of tempered glass
of 8 mm
Kanat ön yüz 8 mm
temperli cam
Leaf reverse side
8 mm MDF Lame
Kanat arka yüz
8 mm MDF Lam
Door Frame: curved
jamb, aluminium
coating on steel
Kasa: Çelik üzerine
bombeli aluminyum
giydirme
Lock: Multipoint 4-way locks
Kilit: 14’lü merkezi sistem
Designs were created by the use of painting technique.
Desenler, boyama tekniği ile oluşturulmuştur.
58
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
59
Kupe
C-37
Security Doors with
Glass Panel
Cam Panelli Çelik
Kapılar
Nano Door System
Leaf front face is made
of tempered glass in Ral
7021 colour and in width
of 8 mm
Kanat ön yüz 8 mm temperli
ral 7021 renkte cam ve
meşe masif panel
Leaf reverse side
8 mm MDF Lame Bosfor
Kanat arka yüz
8 mm MDF Lam Bosfor
Door Frame: A curved
jamb, aluminium coating
on steel Ral 7021
Kasa: Çelik üzeri bombeli
aluminyum giydirme
Ral 7021
Lock: Multipoint 4-way locks
Kilit: 14’lü merkezi sistem
Colour / Renk :
Ral 7021
60
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
61
Massive-Glass
C-39
Security Doors with
Glass Panel
Cam Panelli Çelik
Kapılar
Nano Door System
Leaf front face is made
of tempered glass in Ral
7021 colour and in width
of 8 mm
Kanat ön yüz 8 mm temperli
Ral 7021 renkte cam
Leaf reverse side
8 mm MDF Lame Bosfor
Kanat arka yüz
8 mm MDF Lam Bosfor
Door Frame: A curved
jamb, aluminium coating
on steel Ral 7021
Kasa: Çelik üzeri bombeli
aluminyum giydirme
Ral 7021
Lock: Multipoint 4-way locks
Kilit: 14’lü merkezi sistem
Colour / Renk :
Ral 7021
62
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
63
Stone-Glass
C-40
Security Doors with
Glass Panel
Cam Panelli Çelik
Kapılar
Nano Door System
Leaf front face is made
of tempered glass in Ral
7021 colour and in width
of 8 mm
Kanat ön yüz 8 mm temperli
Ral 7021 renkte cam
Leaf reverse side is Ral 7021
wooden panel in width of 8
mm MDF Lame Bosfor
Kanat arka yüz
8 mm MDF Lam Bosfor
Door Frame: A curved
jamb, aluminium coating
on steel Ral 7021
Kasa: Çelik üzeri bombeli
aluminyum giydirme
Ral 7021
Lock: Multipoint 4-way locks
Kilit: 14’lü merkezi sistem
Colour / Renk :
Ral 7021
64
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
65
Otantika
Vk-03
Villa Door with
Stained-glass
Vitraylı Villa Kapıları
Leaf front face has registered
design and is coated with
wooden patterned aluminium on
MDF in 8 mm
Kanat ön yüz patentli tasarım
8 mm MDF üzeri ahşap desenli
alüminyum kaplama
Leaf reverse side is coated
with polyvinyl membrane on
MDF Lame in width of 8 mm
Colour: Arizona walnut
Kanat arka yüz 8 mm MDF Lam
Renk: Arizona ceviz
Door frame: Curved jamb,
aluminium coating on steel
Kasa: Çelik üzerine bombeli
aluminyum giydirme
Lock: Multipoint 4-way locks
Kilit: merkezi 14 lü kilit
Vk-03
Act quickly before danger is pounding on your door.
Tehlike kapıya dayanmadan, siz hızlı davranın.
Vk-02
66
www.surcelikkapi.com
Vk-01
www.surcelikkapi.com
67
Madran
Vk-06
Glazed with Thermopane
Isıcamlı Villa Kapıları
Leaf front face has registered
design and is coated with wooden
patterned aluminium on MDF in
width of 8 mm
Kanat ön yüz patentli tasarım
8 mm MDF üzeri ahşap desenli
alüminyum kaplama
Leaf reverse side is coated
with polyvinyl membrane on
MDF in width of 8 mm
Colour : arizona walnut
Kanat arka yüz 8 mm MDF Lam
Renk : Arizona ceviz
Door frame: A curved jamb,
aluminium coated on steel
Kasa: çelik üzeri bombeli
alüminyum giydirme
Lock: Multipoint 4-way locks
Kilit: merkezi 14 lü kilit
Vk-06
Vk-05
68
www.surcelikkapi.com
Vk-04
www.surcelikkapi.com
69
Stoneart
T-01
Natural Stone Door
Doğal Taş Kapı
Leaf front face has natural
stone cover, compact laminate
combination
Kanat ön yüz doğal taş
kaplama ve kompakt lamine
kombinasyonu
Leaf reverse side
8 mm MDF Lame Bosfor
Kanat arka yüz 8 mm MDF Lam
Bosfor
Door frame: A flat jamb,
aluminium coated on steel
Kasa: Çelik üzeri düz
alüminyum giydirme
Lock: Multipoint 4-way locks
Kilit: merkezi 14 lü kilit
Since the materials used are natural stones there might be
differences in texture and pattern.
Kullanılan malzeme doğal taş olduğundan doku ve desen farklılıkları olabilir.
70
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
71
Prj 1
WOODLAM
Series Doors
WOODLAM
Serisi Kapılar
Leaf front face has registered
design and Woodlam cover in
width of 8 mm
Kanat ön yüzü patentli tasarım
8 mm Woodlam kaplama
Leaf reverse side is Woodlam
cover in width of 8 mm
Kanat arkayüz 8 mm
Woodlam kaplama
Door frame: Woodlam coated
on steel
Kasa: Çelik üzerine Woodlam
kaplama , düz pervaz
Lock: Mono block locking
system or Multipoint 4-way
locks
Monoblok kilit sistemi veya
merkezi 14’lü kilit sistemi
There is no retailing for Project Doors.
Proje Kapılarında perakende satış yoktur.
You can find all the models of Project Doors in the Woodlam Catalogue
Proje Kapılarının tüm modellerini Woodlam kataloğunda bulabilirsiniz.
Ask for the shade card for different color options.
Renk seçimleri için renk kartelasını isteyiniz.
72
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
73
Prj 4
WOODLAM
Series Doors
WOODLAM
Serisi Kapılar
Leaf front face has registered
design and Woodlam cover in
width of 8 mm
Kanat ön yüzü patentli tasarım 8
mm Woodlam kaplama
Leaf reverse side is Woodlam
cover in width of 8 mm
Kanat arkayüz 8 mm Woodlam
kaplama
Door frame: Woodlam coated on
steel
Kasa: Çelik üzerine Woodlam
kaplama, düz pervaz
Lock: Mono block locking
system or Multipoint 4-way locks
Monoblok kilit sistemi veya
merkezi 14’lü kilit sistemi
There is no retailing for Project Doors.
Proje Kapılarında perakende satış yoktur.
You can find all the models of Project Doors in the Woodlam Catalogue
Proje Kapılarının tüm modellerini Woodlam kataloğunda bulabilirsiniz.
Ask for the shade card for different color options.
Renk seçimleri için renk kartelasını isteyiniz.
74
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
75
Prj 7
WOODLAM
Series Doors
WOODLAM
Serisi Kapılar
Leaf front face has registered
design and Woodlam cover in
width of 8 mm
Kanat ön yüzü patentli tasarım
8 mm Woodlam kaplama
Leaf reverse side is Woodlam
cover in width of 8 mm
Kanat arkayüz 8 mm Woodlam
kaplama
Door frame: Woodlam coated
on steel
Kasa: Çelik üzerine Woodlam
kaplama , düz pervaz
Lock: Mono block locking
system or Multipoint 4-way
locks
Monoblok kilit sistemi veya
merkezi 14’lü kilit sistemi
There is no retailing for Project Doors.
Proje Kapılarında perakende satış yoktur.
You can find all the models of Project Doors in the Woodlam Catalogue
Proje Kapılarının tüm modellerini Woodlam kataloğunda bulabilirsiniz.
Ask for the shade card for different color options.
Renk seçimleri için renk kartelasını isteyiniz.
76
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
77
Prj 14
WOODLAM
Series Doors
WOODLAM
Serisi Kapılar
Leaf front face has registered
design and Woodlam cover in
width of 8 mm
Kanat ön yüzü patentli tasarım 8
mm Woodlam kaplama
Leaf reverse side is Woodlam
cover in width of 8 mm
Kanat arkayüz 8 mm Woodlam
kaplama , düz pervaz
Door frame: Woodlam coated on
steel
Kasa: Çelik üzerine Woodlam
kaplama
Lock: Mono block locking
system or Multipoint 4-way locks
Monoblok kilit sistemi veya
merkezi 14’lü kilit sistemi
There is no retailing for Project Doors.
Proje Kapılarında perakende satış yoktur.
You can find all the models of Project Doors in the Woodlam Catalogue
Proje Kapılarının tüm modellerini Woodlam kataloğunda bulabilirsiniz.
Ask for the shade card for different color options.
Renk seçimleri için renk kartelasını isteyiniz.
78
www.surcelikkapi.com
www.surcelikkapi.com
79
80
Door & Lock specifications
Kapı & Kilit özellikleri
BE THE FIRST USER OF YOUR KEY,
AND FEEL YOURSELF AT EASE
ANAHTARINIZI İLK KULLANAN SİZ OLUN,
İÇİNİZ RAHAT OLSUN...
BARREL WITH PODGER
MONTAJ ANAHTARLI BAREL
A new feature that is increasing the safety of locks in
our security door:
A green colored podger is temporarily used during
production, transportation and assembly of your security
door. In the course when the door is delivered to the end
user, if one of the 5 yellow keys, that comes in a sealed
plastic bag with the door, is used, the password of
barrel automatically becomes void. Thus, the customer is
provided with the opportunity to use his own keys safely.
Çelik kapı kilitlerimizde güvenliği arttırıcı yeni bir özellik:
www.surcelikkapi.com
Çelik kapınızın üretimi, nakliyesi ve montajı sırasında geçici
olarak yeşil renkli montaj anahtarı kullanılır. Kapı son kullanıcıya
teslim edildiği sırada kapalı bir ambalaj içinde bulunan 5 adet
sarı renkli anahtarın 1 defa kullanılması halinde barelin şifresi
değişir ve yeşil anahtar iptal olur. Böylece kullanıcı anahtarını
ilk defa güvenle kendi kullanmış olur. Ayrıca anahtar çoğaltma
kartı da yine kapalı bir ambalaj içinde verilir.
Download

Kataloğu görmek için tıklayın