Hizmetlerimiz
05/03/15 00:06
Anasayfa
Ürünler
Kartela
Hakkımızda
Hizmetlerimiz
İletişim
FAMCO&HAYALLERİNİZİ
ÇUHADAR HAYALLERİNİZİ
BOYUYOR
BOYUYOR
Hepimiz'yıllarca'çalışır'çabalar've'hayallerimizin'peşinde'koşarız.'Genel'olarak'bakarsak
FAMCO&HAYALLERİNİZİ
hepimizin'hayali':Sıcacık'bir'yuva:'yada':Sıcacık'bir'ev:dir.
BOYUYOR
İşte'FAMCO'bu'yüzden'evinize'sağlıklı,'mutlu've'huzur'dolu'günler'geçirmeniz'için:
ÇUHADAR
1Evinizi&Boyuyor&=&Yuvanızı&Boyuyor&=&Hayallerinizi&Boyuyor1&
Hadi'şimdi'hep'beraber':Renkli'Hayaller:'kuralım.
1Evinizi&Boyuyor&=&Yuvanızı&Boyuyor&=&Hayallerinizi&Boyuyor1&
Hepimiz'evimizi'boyatmak'isterken'bir'çok'sorularla
karşılaşıyoruz:
Hepimiz'evimizi'boyatmak'isterken'bir'çok'sorularla
karşılaşıyoruz:
Duvarlar&şu&renk&mi&olsa&daha&iyi&olur?
Evimizi&kime&boyatsak?
Hangi&şartlarda?
Acaba&kullanacakları&boya&sağlıkli&mı?
İşin&kalitesinden&nasıl&emin&ola&bilirim?
İşte'tam'bu'noktada'devreye'girerek'sizin'isteğinizle'kontrolü'elimize'alıyoruz.
Çünkü'bizim'için'sağlığınız,'evinizin'görselliği,'kullanılan'boyanın've'uygulamanın'doğruluğu,
uzun'ömürlülük've'günümüzün'şartlarında'herkesin'istediği'kalite've'uygun'fiyat'politikasıyla
müşteri'memnuniyeti'önem'arz'etmektedir.
ÜCRETSİZ&KEŞİF&HİZMETİ
ÜCRETSİZ&KEŞİF&HİZMETİ
Şirketimize'gelen'keşif'talepleriniz'hızlı
bir'şekilde'müşteri'temsilcisi
arkadaşlarımızca'sizlerin'uygun
durumuna'göre'randevu'formuna
dönüştürülür.
Randevuya'dönüştürülen'ücretsiz'keşif
talepleri'sektörde'uzmanlaşmış'exper
arkadaşlarımıza'ulaştırılır.
http://www.famcoboya.com/#!hizmetler/cvkr
Page 1 of 3
Hizmetlerimiz
05/03/15 00:06
Exper'arkadaşlarımız'size'en'hızlı'şekilde'dönüş'sağlayarak
ücretsiz'keşif'hizmetine'başlar.
Keşif'hizmetimiz'ortalama'30'dk.'sürmektedir.
Exper'arkadaşımız'evinizi'gezerek'sizinde'yardımlarınızla
evinizdeki'tüm'tamirat'yapılacak'yerleri'tespit'eder.
Exper'yanında'bulundurduğu'nem'ölçme'aletiyle'evinizin've
duvarlarınızın'rutubet've'nem'oranını'size'bildirir.
Exper'arkadaşımızın'evinizdeki'keşifinde'en'önemli'nokta
size'doğru'bilgi'aktarımıdır.
Exper'evinizin'ihtiyacı'olan'hizmeti'tespit'ederek'size'söyler.
Eksik'yada'fazla'söylemez.
Evinizin'genel'durumu'tespit'edildikten'sonra'exper
arkadaşımız'şirketimize'ait'olan'müşteri'sözleşmesine'sizin
seçmiş'olduğunuz'boyanın'rengini've'kodunu'yazar.
Yapılacak'tüm'hizmetleri'sözleşmede'madde'madde'belirtir.
Exper'arkadaşımız'size'bir'fiyat'teklifinde'bulunur,'kabul
ederseniz'sözleşme'karşılıklı'imzalanır've'başlama'tarihi
belirlenir.'
UYGULAMA&İŞLEMİNE&GEÇİŞ
UYGULAMA&İŞLEMİNE&GEÇİŞ
İmzalanan'sözleşme've'işe'başlama'tarihi'neticesinde'exper
arkadaşımız;'daireniz'için'uygun'gördüğü'sektörde'en'az
20'yıl've'üzeri'çalışmış'kadrolu'ustalarımızla'birlikte,
uygulanacak'tüm'malzemeyi'temin'ederek'dairenizde
olacaktır.
Ustamız'ilk'olarak'dairenizde'bulunan'eşyaları'kontrollü
bir'şekilde'bulundukları'oda'içerisinde'orta'bölümde'toplar
ve'üzerlerini'özel'koruyucu'ile'örter.'Bu'işleme'müteakiben
prizlerinizi've'parke'süpürgeliklerinizi'özel'kağıt'bantlarla
kamufle'eder.'Açıkta'kalan'yer'zemininizde'özel'koruyucu
örtüyle'örZükten'sonra'eşyalarınızın've'yer'zemininin'boya
ile'temasını'keserek'dairenizi'boya'uygulamasına'hazır
hale'getirir.
Ustamız'ilk'olarak'dairenizde'bulunan'tamiratlık
alanlarının'tamiratını'gerçekleştirir.Daha'sonra'daire
genelinde'tüm'tavan've'duvarlarınızda'yoklama'macunu
dediğimiz'uygulamayı'yapar've'kurumaya'bırakır.
Boya'uygulamasına'ilk'olarak'tavanlardan'başlayarak,
Wagner'özel'tavan'boyamızla'tüm'odalarınızın'tavanlarını
en'az'2'kat'olmak'suretiyle'boyar.'Net'bir'beyaz'tonu
yakalayana'kadar'bu'işlem'devam'eder've'biter.
Duvar'boyasına'geçmeden'önce'daha'önceden'çekilmiş
olan've'kurumaya'bırakılan'yoklama'macunlarının'daire
genelinde'zımparası'yapılarak'düz'bir'zemin'elde'edilir.
Duvar'boyası'uygulaması'odaların'öncelik've'önem
durumuna'göre'müşterimiz'tarafından'belirlenir've'sıraya
göre'hareket'edilerek'uygulanır.
Dairenizin'geneli'için'boya'uygulamasında'sınırlanmış'kat
sayısı'yoktur.Ustalarımız'kadrolu've'sektör'tecrübeli
oldukları'için'duvarlarınızın'boyayı'emiş've'boyanın
kapatma'durumuna'göre'net'tonu'yakalayana'kadar'devam
eder.
Dairenizin'boya'uygulaması'biZikten'sonra'özel'örtülerle
kamufle'edilmiş'tüm'bölgelerden'örtüler'toplanır,
http://www.famcoboya.com/#!hizmetler/cvkr
Page 2 of 3
Hizmetlerimiz
05/03/15 00:06
kullanılan'kağıt'bantlar'sökülür've'eşyalar'yerlerine
yerleştirilir.
Dairenizin'sorumlu'experi'dairenizi'sözleşme'yapılırken
yazılan'tüm'maddelere'göre'kontrolünü'ustamız've'sizinle
birlikte'sağlar,'ödemesini'temin'ederek'daireyi'müşteriye
gönül'rahatlığıyla'teslim'eder.
Dairenizde'yapılacak'olan'boya'uygulamasının'süresi
dairenizin'doluluk'oranına've'uygulanacak'işlemlere'göre
değişkenlik'gösterebilir.'(3)'gün'standart'süremizdir.
Standart'süremizin'(1)'gün'yada'(1)'gün'üstü'olabilir.
Tüm'bu'işlemler'neticesinde'biz'FAMCO'BOYA'YAPI'VE'İNŞAAT'A.Ş'olarak'müşteri
memnuniyetini'benimseyerek'sizlerin'dairelerinizi'gönül'rahatlığı'ile'bize'teslim'edip,
gönül'rahatlığıyla'bizden'teslim'almanızı'kendimize'ilke'edindik.
:Hayallerinizi'Boyama:'serüvenini'hep'birlikte'yukarda'belirtilen'maddeler'halinde
başlaZık've'bitirdik.
Dairenizi'sorumlu'experinizden'teslim'aldıktan'sonra'artık'kurumsal'bir'şirketle'çalışmanın
mutluluğunu'yaşayıp,'şikayet've'isteklerinizde'size'bir'telefon'kadar'yakın'olmanın'tadını
çıkarabilirsiniz.
SÜPER TEKLİF
Kampanyaya'fiyatlarından'faydalanmak'için'hemen'başvurun:
Tel.':'+'90'(212)'294'89'90'/'91
Fax':'+'90'(212)'294'89'92
Adınız Soyadınız
Email
Telefon
Semt
Boyanacak daire metrekaresi
Mesajınız
Gönder
[email protected]
Anasayfa
Ürünler
Kartela
Hakkımızda
Hizmetlerimiz
İletişim
Copyright © 2014 FAMCO Boya Yapı ve İnşaat A.Ş. tüm hakları saklıdır
http://www.famcoboya.com/#!hizmetler/cvkr
Page 3 of 3
Download

Hizmetlerimiz - Çuhadar Grup