10/24/2014
İşletme Nedir?
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE
GİRİŞ:
İşletmeler
 Misyon, vizyon ve değerler
DOÇ. DR. KAZIM SARI
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Not: Bu ders notunun hazırlanmasında Prof. Jane M. Fraser’ in Introduction to Industrial
Engineering adlı kitabından yararlanılmıştır.
İnsanlar işletmede hangi rolü
üstlenir?
 Bir işletmede dört grup insan vardır.
1.
2.
3.
4.
Kurucu, başkan, direktör veya girişimci

İşletmenin misyon ve değerlerini oluşturan kişilerdir.
Yöneticiler

İşletmenin belirlediği misyona ulaşmasını sağlayacak
süreçleri kurar ve takibini yapar.
İşletmeler kime hizmet verir?
 Müşteri
 İç müşteri, dış müşteri
 Kalite
 Müşteriyi elde tutmak ve yeni müşteri çekmek
Asli unsurlar

Ürünü üreten ve müşteriye sunan kişilerdir.
Destek unsurları

Asli çalışanların üretim yapabilmeleri için gerekli olan
hizmetleri sunan kişiler. Örneğin, bilgi işlem, muhasebe
veya kafeterya.
Bir Endüstri Mühendisi işletmede
hangi rolü üstlenir?
 Endüstri Mühendisleri genellikle 3. Grup da yer
almazlar. Her ne kadar Endüstri Mühendisliği
becerileri 1. Grup için faydalı olsa da bu grupta
genelde Endüstri Mühendisliği yöntemlerini
kullanmazlar. Endüstri Mühendisleri genellikle Grup 2
ve Grup 4 bulunurlar.
Bir Endüstri Mühendisi işletmede
hangi rolü üstlenir?
 Endüstri Mühendisleri öncelikle mühendistir ve
mühendisler tasarım yapar. Çoğu mühendis fiziksel
ürün tasarımı yaparken, EM’ler sistem tasarımı
yaparlar.
 Bilgisayar çipi, otomobil veya köprü tasarlayan
mühendisler de dahil olmak üzere tüm mühendisler
tasarladıkları ürünün çalışacağı sistemi ve
tasarladıkları ürünü ortaya çıkaracak sistemi
düşünmek zorundadır.
1
10/24/2014
Bir Endüstri Mühendisi işletmede
hangi rolü üstlenir? [2]







Üretilebilirdik için Tasarım
Lojistik için Tasarım
Bakımı yapılabilirlik için Tasarım
Güvenirlik için Tasarım
Tamir edilebilirlik için Tasarım
Geri kazanılabilirdik için Tasarım
Kullanılabilirlik için Tasarım
 Dolayısıyla bütün mühendisler sistemi dikkate almak
zorundadırlar ancak Endüstri Mühendisleri daima sistemi
düşünürler.
2
Download

Download - Kazim Sari