TEKNIK SARTNAME
1,PRP
Ortopedi icin kullanrm amacli olmalidir,
2,PRP Qift
steril pakette bulunmalidir,
3,En az 2 yil sterilazsyon omru olmalidir,
4.PRP Kitin icinde kan alma islemi icin guvenlikli kelebek ucu,toplayici uc,transfer
unitesi,pRp
tri p,transfer uc,enjeksiyon uc, gr rr nga, ka lsiyu m a m pu I bu lu n ma li.
5.PRP
tupun icinde sodyum sitrat ve ayrricijel olmali
6.Tupdeki vakum sayesinde plazmayla kirmizi kan hucresi karismamasi icin L bariver
(tiksotropik jel )olustu rul ma lid i r
7.8 ml kandan 4,5 -5.0 ml arasi plazma sagranmasigerekmektedir"
8,Platelet konsantrasyon faktoru 1,6 X olmalidir.
9,Kirmizi Kan Hucresi kalintisi %0.3 den az olmalidir.
l0.Platelet kurtarma %80 ve ustu olmalidir,
lL.lslem sonucu 1cc plazmada ortalama 353.000 Trombosit elde edilmelidir,
12. lslem suresi 5 dakika olup 3500 veya 4ooo devirde olmalidir,
L3, Urunlerin CE ve FDA belgesi olmalidir.
*o'
uSP
Download

teknık sartname