MSGSÜ FİZİK BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
1. Köken ve Kontenjan
Bölümümüzün Yüksek lisans ve doktora programlarına herhangi bir lisans programından (Fizik,
Fizik Mühendisliği, Astronomi, Matematik, Mühendislik, vs . . .) mezun olan öğrenciler başvurabilir.
2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Fizik Bölümü yüksek lisans programına 10 , doktora
programına 5 öğrenci kabul edilecektir
Address Istanbul/Istanbul Province
Turkey
2. Dersler
http://msgsufizik.net/ adresinden genel olarak Fizik Bölümü ve özel olarak da yüksek lisans
dersleri ile ilgili bilgilere ulaşılabilir.
3. Başvuru Bilgileri
Yüksek lisans başvuruları Fen Bilimleri Enstitüsü’ne iletilmelidir. Fen Bilimleri Enstitüsü üniversitemizin Fındıklı kampüsünde yer almaktadır.
Fındıklı kampüsünü yandaki haritayi kullanarak
bulabilirsiniz.
Fındıklı
Kampüsü
Başvuru tarihleri ve aranan koşullar ile ilgili resmi
detaylar Fen Bilimleri Enstitüsünce aşağıda verilen
linkte ilan edilecektir.
http://www.msgsu.edu.tr/msu/ana_duyuru/
fenbilkokenkontenjan.pdf
Başvuruların bitmesinin ardından, bölümümüzün aşağıda adresi verilen internet sayfasında ilan edilecek olan tarih ve saatte bilim sınavı yapılacaktır.
http://www.msgsufizik.net
4. Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler
Başvuru koşulları, başvuru için gerekli ALES ve yabancı dil sınavı puanları ve başvuru sırasında istenecek diğer belgelerle ilgili resmi bilgiler üniversitemizin Fen Bilimleri Enstitüsü tarafınfan yukarıda
verilen linkte ilan edilmiştir.
5. İletişim
Address Istanbul/Istanbul Province
Turkey
Yüksek lisans programına başvurmak isteyen ögrenciler başvurularından önce Fizik Bölümü ile aşağıdaki bilgileri kullanarak irtibata geçmelidirler. Fizik Bölümü üniversitemizin Bomonti kampüsünde
yer almaktadır. Bomonti kampüsünü bulmak için aşağıdaki haritayı kullanabilirsiniz.
[email protected]
MSGSÜ
Fen-Edebiyat
Fakültesi
http://www.msgsufizik.net
Adres:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
Fen -Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü
Cumhuriyet Mah. Silahşör Sok. No:71
34380 Bomonti- Şişli, İstanbul.
2
Fizik B¨
ol¨
um¨
u Y¨
uksek Lisans ve Doktora Programı
Gravite Kuramları ve Kozmoloji
Alan Kuramı ve Par¸
cacık Fizi˘
gi
Y¨
uksek Enerji Fizi˘
gi
Yo˘
gun Madde Fizi˘
gi
Par¸
cacık Astrofizi˘
gi
Matematiksel Fizik
Hızlandırıcı Fizi˘
gi
Sicim Kuramı
N¨
ukleer Fizik
www.msgsufizik.net
Ba¸
svuru tarihleri ve bilim sınavı ile ilgili detaylı bilgi
¨ Fen Bilimleri Enstit¨
MSGSU
us¨
u’nce ilan edilecektir.
Download

MSGSÜ FİZİK BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 1. Köken ve