İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI
ANABİLİM / ANASANAT DALI BAŞKANI: Doç. Dr. İpek FİTOZ
İÇ MİMARLIK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Program Sorumlusu: Yrd.Doç. Cem DOĞAN
Tel: 0 212 252 16 00 / 269
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak sürdürülen İç Mimarlık Yüksek Lisans
programı tezli olarak yürütülmektedir. Bu program, disiplinlerarası eğitim anlayışı
çerçevesinde bilimsel ve sanatsal çalışmaları, iç mimarlık disiplininin takip ettiği güncel
eğilimleri, geleceğe yönelik yenilikçi yaklaşımları, mesleğin belleğini oluşturan alanları içerir.
Programın oluşturulmasında köklü kurumsal kimliğimizin sürekliliğinin sağlanması esas
alınmakla birlikte çağdaş anlayış gereği sanat ve tasarım konularına yenilikçi bir yaklaşım
geliştirilmiştir. Bu program mesleki alanlarda uzmanlaşmayı hedefler.
ÖĞRETİM ELEMANLARI
Prof. Nuran YENER
Lisans /Yüksek Lisans: D.G.S.A. Mimarlık, 1970
Doktora: MSÜ Mimarlık, 1988
Prof. Ruşen DORA
Lisans /Yüksek Lisans: D.G.S.A. İç Mimarlık,1961
Doç. Dr. İpek FİTOZ
Lisans: MSÜ Mimarlık, 1996
Yüksek Lisans: MSÜ İç Mimarlık, 1999
Doktora: MSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı, 2002
Doç. Burçin Cem ARABACIOĞLU
Lisans: MSÜ Mimarlık, 2000
Yüksek Lisans: MSÜ İç Mimarlık, 2002
Sanatta Yeterlik: MSGSÜ İç Mimarlık, 2005
Yrd. Doç. Dr. Saadet AYTIS
Lisans/Yüksek Lisans: MSÜ Mimarlık, 1986
Doktora: MSÜ Mimarlık, 1996
Yrd. Doç. Burak TANSEL
Lisans/ Yüksek Lisans: MSÜ Sahne Dekor, 1982
Sanatta Yeterlik: MSÜ Sahne Dekor, 1990
Yrd. Doç. Bahar ÜLKER KAYA
Lisans: Bilkent Ünv. İç Mimarlık, 1994
Yüksek Lisans: MSÜ İç Mimarlık, 1996
Sanatta Yeterlik: MSÜ İç Mimarlık, 2001
Yrd. Doç. H. Şebnem UZUNARSLAN
Lisans: MSÜ İç Mimarlık, 1988
Yüksek Lisans: MSÜ İç Mimarlık, 1991
Sanatta Yeterlik: MSÜ İç Mimarlık, 2002
Yrd. Doç. Didem BEDÜK TUNCEL
Lisans: Bilkent Ünv. İç Mimarlık, 1994
Yüksek Lisans: MSÜ İç Mimarlık, 1998
Sanatta Yeterlik: MSÜ İç Mimarlık, 2003.
Yrd. Doç. Cem DOĞAN
Lisans: MSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı, 1993
Yüksek Lisans: MSGSÜ İç Mimarlık 2005
Sanatta Yeterlik: MSGSÜ İç Mimarlık, 2007
Yrd. Doç. İ. Emre KAVUT
Lisans: MSÜ İç Mimarlık, 1997
Yüksek Lisans: MSÜ İç Mimarlık, 2000
Sanatta Yeterlik: MSÜ İç Mimarlık, 2004
Yrd. Doç. M. Atilla SÖĞÜT
Lisans: MSÜ İç Mimarlık, 1997
Yüksek Lisans: MSÜ İç Mimarlık, 2002
Sanatta Yeterlik: MSÜ İç Mimarlık, 2004
Yrd. Doç. Şenay BODUROĞLU
Lisans: Selçuk Ünv. Mimarlık, 1997
Yüksek Lisans: MSÜ Şehircilik, 2001
Sanatta Yeterlik: MSÜ İç Mimarlık, 2005
Yrd. Doç. Osman ARAYICI
Lisans: MSÜ İç Mimarlık, 1998
Yüksek Lisans: MSÜ İç Mimarlık, 2001
Sanatta Yeterlik: MSÜ İç Mimarlık, 2003
Yrd. Doç. Özkal Barış ÖZTÜRK
Lisans: MSÜ İç Mimarlık, 2001
Yüksek Lisans: MSGSÜ İç Mimarlık, 2005
Doktora: MSGSÜ İç Mimarlık, 2007
Yrd. Doç. Damla ALTUNCU
Lisans: MSÜ İç Mimarlık, 2003
Yüksek Lisans: MSGSÜ İç Mimarlık, 2006
Sanatta Yeterlik: MSGSÜ İç Mimarlık, 2008
Yrd. Doç. Ferda YÜKSEL
Lisans: MSÜ Resim, 1987
Yüksek Lisans: MSÜ Resim, 1990
Sanatta Yeterlik: MSGSÜ İç Mimarlık, 2012
Ders Saat Ücretli Öğretim Elemanları:
Doç. Didem BAŞ YANARATEŞ, Yrd. Doç. Banu APAYDIN,
Yrd. Doç. Ayşe DORA ERDİLEK, Yrd. Doç. Müge GÖKER,
Öğr. Gör. İnci DURAK, Öğr. Gör. Kurtuluş TURGAY, Öğr. Gör. M. Ziya ÜLKENCİLER
ZORUNLU DERSLER
DERSİN KODU, DERSİN ADI
Dersin Kredisi
MSGSU AKTS
İMY 591 / 592 PROJE
4
10
İMY 500 SEMİNER
0
2
SEÇMELİ DERSLER
GÜZ YARIYILI
MSGSU
AKTS
İMY 503 Ortaçağdan 19. y.y.’a Kadar Mobilya ve İç Mekan
2
4
İMY 505 Sayısal Ortamda Mekan Tasarımı Modelleri
2
4
İMY 506 Mekan Organizasyonlarında Mobilya Çözümlerinin İrdelenmesi
2
4
İMY 509 İç Mekanda Malzeme ve Uygulama Yöntemleri
2
4
İMY 511 İç Mimaride Çağdaş Yapı Donatımı
2
4
İMY 515 Sinemada Mimari Tasarım
2
4
İMY 517 Mekan Öğelerinin Tasarımında Yaratıcı Biçimlendirme
2
4
İMY 521 Otellerde İç Mekan Analizi
2
4
İMY 523 İç Mimari Tasarımda Algılama ve Kimlik Oluşturma
2
4
İMY 527 Yapı Elemanlarında Süsleme Yöntemleri
2
4
İMY 529 Banyo Kültürü ve İç Mimarlık Tasarım Bağıntısı
2
4
İMY 530 Bilgi / İletişim Çağı ve Tasarım
2
4
İMY 536 Film Mekanları ve Çevresel Faktörlerin Tasarımı ve İnşaatı
2
4
İMY 537 Tasarım ve Fetiş
2
4
İMY 541 İç Mekan Tasarımında Ergonomik İlkeler
2
4
İMY 542 Mekan Tasarımında Tekstilin Yeri ve Önemi
2
4
İMY 543 Kurgusal Mekanların Tasarım Kriterleri
2
4
İMY 544 Tasarımda Malzemenin Biçime Etkisi
2
4
İMY 545 İç Mekanda Yapay Çevre Kontrolü
2
4
İMY 547 Etkileşimli Mekan Tasarımı Modelleri
2
4
İMY 549 Renk ve Armoni
3
5
İMY 551 Türkiye’ de 1923 Sonrası Kültürel Değişimin Mekana Etkileri
2
4
İMY 553 Tasarım Kuram ve Yöntemleri
2
4
İMY 555 Mekanın Algılanmasını Belirleyen Etkenler
3
5
İMY 557 Ticari Mekanlarda İletişim Uğraşısı Olarak Vitrin Tasarımı
3
5
BAHAR YARIYILI
MSGSU
AKTS
İMY 501 Mobilyanın Biçimlenmesinde Etken Faktörler
2
4
İMY 502 İç Mimaride Aydınlatma
2
4
İMY 504 Mutfak Tasarımında Teknolojik Etkenler
2
4
İMY 505 Sayısal Ortamda Mekan Tasarımı Modelleri
2
4
İMY 507 Yeniden İşlevlendirilecek Tarihi Yapılarda İç Mekan Müdahaleleri
(DERS KAPALI)
2
4
İMY 515 Sinemada Mimari Tasarım
2
4
İMY 517 Mekan Öğelerinin Tasarımında Yaratıcı Biçimlendirme
2
4
İMY 518 Çağdaş Mobilya ve İç Mimarlığın Gelişimi
2
4
İMY 520 Küçük Mekanlarda İç Mekan Çözümleri
3
5
İMY 522 Ergonomi ve İç Mekan Tasarımı
2
4
İMY 524 İç Mekanda Malzeme Seçimi
2
4
İMY 526 Ahşap Üzerine Süsleme Yöntemleri
2
4
İMY 528 Yüksek Yapılarda İç Mimarlık Sorunları
2
4
İMY 533 Evrensel Tasarım İlkeleri
2
4
İMY 535 Boyama Teknikleri
3
5
İMY 536 Film Mekanları ve Çevresel Faktörlerin Tasarımı ve İnşaatı
2
4
İMY 538 Mekan Tasarımı ve Fetişizm
2
4
İMY 546 Yapay Aydınlatma Tasarımı ve Teknolojisi
2
4
İMY 547 Etkileşimli Mekan Tasarımı Modelleri
2
4
İMY 550 Türkiye’de Cumhuriyet Sonrası Dönemi Modern Konutlarda Mobilya
2
4
İMY 552 Otel Yapılarında İç Mekan Tasarım Kriterleri
2
4
İMY 554 Islak Hacimlerde Mekan Analizi
2
4
İMY 556 Mekanın Anlatımını Belirleyen Etkenler
3
5
İMY 558 Mekanda Kompozisyon
2
4
İMY 560 Kültür ve Mekan
2
4
DERS İÇERİKLERİ
ZORUNLU DERSLER
İMY 500 SEMİNER
1 Saat/hafta, 0 MSGSU kredisi, 2 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Mekan kavramının çeşitli bilim ve sanat dallarındaki yorumu hedeflenmektedir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Osman ARAYICI
İMY 591 / 592 PROJE
8 Saat/hafta, uygulama, 4 MSGSU kredisi, 10 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Yüksek lisans eğitimi gören meslek sahibine iç mimari proje yaklaşımları konusunda bilgi
vermek. Karmaşık yapılı mekanların iç düzenlerinin özgün çözümleri, mobilya ve diğer mekan
öğelerinin detaylarının araştırılması ve çözümlenmesi; malzeme, renk, doku, detay vb. unsurların
araştırılarak bir bütüne varılmasına yönelik çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.
Ön koşul: Ders Yürütücüleri: Prof. Nuran YENER, Prof. Ruşen DORA, Doç. Dr. İpek FİTOZ, Doç. Burçin Cem
ARABACIOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Saadet AYTIS, Yrd. Doç. Burak TANSEL, Yrd. Doç. Bahar ÜLKER KAYA, Yrd.
Doç. Şebnem UZUNARSLAN, Yrd. Doç. Didem BEDÜK TUNCEL, Yrd. Doç. İ. Emre KAVUT, Yrd. Doç. M.
Atilla SÖĞÜT, Yrd. Doç. Şenay BODUROĞLU, Yrd. Doç. Osman ARAYICI, Yrd. Doç. Özkal Barış ÖZTÜRK,
Yrd. Doç. Damla ALTUNCU.
SEÇMELİ DERSLER
İMY 501 Mobilyanın Biçimlenmesinde Etken Faktörler
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Mobilyanın biçimlenmesinde, strüktür ve malzemenin araştırılması ve bu doğrultuda
mobilya tasarlanmasının sağlanması hedeflenmektedir. Mobilya tasarımında etken olan faktörlerin
değerlendirilmesi ve bu kapsamda tasarım olgusunun sağlanmasını içerir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. M. Atilla SÖĞÜT
İMY 502 İç Mimaride Aydınlatma
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: İç Mimarlık lisansüstü eğitimi alan öğrencilere aydınlatma tasarımı hakkında temel
bilgilerin ve teknolojik gelişmelerin aktarılmasıyla mekanların işlevlerine uygun teknik ve estetik
aydınlatma düzenleri tasarlama becerisinin kazandırılması, mekan ile ışık arasındaki ilişkiyi en uygun
şekilde tasarımlarına yansıtabilmelerini sağlamaktır. Mekan tasarımında belirleyici bir etken olarak
aydınlatma tekniklerinin yorumlanıp, değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Aydınlatma teknikleri,
aydınlatma-iç mekan ilişkisi, aydınlatmada sürdürülebilirlik ve etkin enerji kullanımını içerir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Doç. Dr. İpek FİTOZ
İMY 503 Ortaçağdan 19.y.y.’a Kadar Mobilya ve İç Mekan
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: 1450-1910 yılları arasında mobilya ve iç mekan alanlarında tasarım konuları
işlenmektedir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Şebnem UZUNARSLAN
İMY 504 Mutfak Tasarımında Teknolojik Etkenler
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Tüm çağlar boyunca günün sosyolojik ve teknik ortamına uymaya çalışan iç
mekanlarımız, teknolojinin çağlar boyunca gelişimi, insanların yaşam şekillerini etkilemiş ve bununla
beraber iç mekanlarımız da bu paralelde insanların konfor şartlarının iyileşmesi için her gün biraz
daha gelişmiştir. Günümüzde yaşam koşulları hıza, zamana ve ihtiyaçlara bağlı olarak gelişmektedir. İç
mekanlarımız bünyesinde bu yaşam koşullarına uyum sağlamak, zamandan kazanmak ve hızlı olmak
için uygulanmış tüm teknolojik gelişmeleri bünyesinde görmemiz mümkündür. Bu dersin içeriği
bugünden geleceğe ışık tutabilmek amacı ile hazırlanmış olan başlangıçtan bugüne kadar olan mutfak
ile ilgili çalışmalardan oluşmaktadır.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. İ. Emre KAVUT
İMY 505 Sayısal Ortamda Mekan Tasarımı Modelleri
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Sayısal ortamın sağlamış olduğu imkânlar ve yeni yaklaşımlarla değişen tasarım
sürecinin ve ortaya çıkan yeni tasarım modellerinin kavramsal ve teorik çerçeveler içerisinde
incelenmesi ile sayısal ortamın sağladığı teknolojik gelişmeler ile alternatif mekan yaklaşımlarının
değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Sayısal ortamın sağlamış olduğu imkânlar ve yeni yaklaşımlarla
değişen tasarım sürecinin ve ortaya çıkan yeni tasarım modellerinin kavramsal ve teorik çerçeveler
içerisinde incelenmesi ile sayısal ortamın sağladığı teknolojik gelişmeler ile alternatif mekan
yaklaşımlarını içerir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Doç. Burçin Cem ARABACIOĞLU
İMY 506 Mekan Organizasyonlarında Mobilya Çözümlerinin İrdelenmesi
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Mekan organizasyonlarında mobilya
çözümlerinin incelenmesi ve mekan
farklılıklarından veya benzerliklerinden kaynaklanan etkilerin, mobilya seçimindeki gerekliliklerinin
araştırılması sonucunda varılan mobilya çözümlerinin sağlanması hedeflenmektedir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. M. Atilla SÖĞÜT
İMY 507 Yeniden İşlevlendirilecek Tarihi Yapılarda İç Mekan Müdahaleleri (DERS KAPALI)
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Korunması gerekli ancak özgün işlevini kaybetmiş yapılara güncel işlev verilmesi olayını
düzenleyen bu disiplinde binanın özgün işlevini ne surette kaybettiği araştırılacak, buna göre binanın
içinde bulunduğu yakın ve uzak çevrenin gereksinimleri ve diğer koşullar göz önüne alınarak bir
metod çevresinde yeni işlev şekli belirlenecektir. Bu işlem esnasında binanın ait olduğu türün
tipolojisi incelenecek yapısal ve mekansal özellikleri analiz edilecek, ayrıca bina bünyesinde
restorasyon ilkeleri, teknik ve yasal veriler doğrultusunda yapılabilecek değişiklerin saptanması
hedeflenmektedir. Özgün işlevini kaybetmiş yapılara güncel işlev verilmesi; binanın yapısal ve
mekansal özelliklerinin analiz edilmesi, ayrıca bina bünyesinde restorasyon ilkeleri, teknik ve yasal
veriler doğrultusunda yapılabilecek değişiklerin anlatılmasını içerir.
Ön koşul: -
İMY 509 İç Mekanda Malzeme ve Uygulama Yöntemleri
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: İç mekanda kullanılmakta olan malzemelerin biçimlendirme ve uygulama yöntemlerinin
malzeme, biçim ve yapım yöntemi ile olan ilişkilerinin incelenerek; görsel örneklerle iç mekanda
malzemeye ve mekanın kavramsal niteliklerine göre yapım yöntemi seçiminin kuramlarına yaklaşımın
anlatılması hedeflenmektedir. İç mekanda kullanılmakta olan malzemelerin biçimlendirme ve
uygulama yöntemlerini ve malzeme, biçim ve yapım yöntemi ilişkilerini içerir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Prof. Nuran YENER
İMY 511 İç Mimaride Çağdaş Yapı Donatımı
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Tasarım teknoloji ilişkisini yapı donatımı bağlamında irdelemek, teknolojik gelişmelere
bağlı olarak yapılarda aydınlatma, ısıtma, havalandırma tesisatının iç mimari tasarım ve uygulamalara
etkilerini ortaya koymak hedeflenmektedir. İç mekan-yapı donatımı ilişkisi, aydınlatma, ısıtma,
havalandırma/iklimlendirme sistemlerinde teknolojik gelişmelerin mekan tasarımlarına katkılarını
içerir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Doç. Dr. İpek FİTOZ
İMY 515 Sinemada Mimari Tasarım
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Dünya ve Türk Sinemasında tasarım ve uygulama yetisinin geliştirilmesi
hedeflenmektedir. İlgili örneklerin incelenmesi, tartışılması ve pratik uygulamaya yönelik çalışmaları
içerir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Öğr. Gör. M. Ziya ÜLKENCİLER
İMY 517 Mekan Öğelerinin Tasarımında Yaratıcı Biçimlendirme
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Mekanı oluşturan karakteristik öğelerin tasarımında yaratıcı düşünme sistematiklerin
tanımlanması ve kurgulama modellemelerinin geliştirilmesinin sağlaması hedeflenmektedir. Mekan
öğelerinin tasarımında kurgulama yöntemleri tanımlanması, karşılaştırılması, yorumlanarak sunum
ve sentez modellemelerin hazırlanmasını içerir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Doç. Didem BAŞ YANARATEŞ
İMY 518 Çağdaş Mobilya ve İç Mimarlığın Gelişimi
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: İç Mimarlık mesleğinin gelişim süreci ve çağdaş mobilya tasarımlarına genel ve detaylı
bakışlarla bilgi verilmesini hedeflemektedir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Şebnem UZUNARSLAN
İMY 520 Küçük Mekanlarda İç Mekan Çözümleri
4 Saat/hafta, teori ve uygulama, 3 MSGSU kredisi, 5 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Özellikle toplu konutlarda yaşayan geniş ailelere yönelik tasarımlar yaparak öğrencinin
bu konudaki yaratıcılığını arttırmak hedeflenmektedir. Küçük mekanlarda daha fonksiyonel çözümler
üretebilmek için esneklik kavramını kullanarak uygulamalar yapmayı içerir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Didem BEDÜK TUNCEL
İMY 521 Otellerde İç Mekan Analizi
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Turizm ve otelcilik alanında iç mekan tasarımında etkin olarak çalışacak öğrencilerin
konaklama yapıları ile ilgili mekansal bilgi ve farkındalığını arttırmayı amaçlamaktadır. Konaklama
yapılarının iç mekan tasarım kriterlerini konaklama kültürü, konaklama yapıları tarihsel gelişimi,
işletme-mekan organizasyonu doğrultusunda örneklerle irdeleme dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Banu APAYDIN
İMY 522 Ergonomi ve İç Mekan Tasarımı
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Yüksek lisans öğrencilerine, mesleğin kapsam alanı içindeki öğeleri “İnsan Ölçütü”’ne
uygun olarak tasarlamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Ergonomik açıdan insan, insan
açısından tasarım, iç mekanın insan ölçütü açısından değerlendirilmesi dersin içeriğini
oluşturmaktadır.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Cem DOĞAN
İMY 523 İç Mimari Tasarımda Algılama ve Kimlik Oluşturma
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: İç mimari tasarımda mekansal algılama, mekan kimliği ve görsel kimlik kavramlarının
öneminin anlatılması ve görsel kimliği oluşturan malzeme, renk, doku, biçim gibi tasarım
elemanlarının incelenmesi dersin amacıdır. İç mekan tasarımda mekansal algılama ve kimlik
oluşumlarının incelenmesini içerir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Bahar ÜLKER KAYA
İMY 524 İç Mekanda Malzeme Seçimi
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: İç mekan kurgusunda yer alan malzemelerin nitelikleri, karakterleri ile tasarım
ilişkilerinin irdelenmesi ve görsel örneklerle iç mekanda malzeme seçiminin kuramlarına yaklaşımın
anlatılması hedeflenmektedir. İç mekan kurgusunda yer alan malzemelerin nitelikleri, karakterleri ile
tasarım ilişkilerinin irdelenerek ve görsel örneklerle iç mekanda malzeme seçiminin kuramlarına
yaklaşımı içerir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Prof. Nuran YENER
İMY 526 Ahşap Üzerine Süsleme Yöntemleri
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Antik objelerin orjinaline uygun onarımları, yeni objelerin bu süsleme çalışmalarında
kullanılan eski antik teknikler uygulanarak yapılması ve bu tekniklerin geleceğe aktarılması için
yapılan çalışmalar dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Öğr. Gör. İnci DURAK
İMY 527 Yapı Elemanlarında Süsleme Yöntemleri
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Mimari süslemede orjinaline uygun onarımlar için ve aynı zamanda yeni süslemelerin
çalışmalarında, eski antik metodlar uygulanarak yapılması ve bu tekniklerin geleceğe aktarılması
hedeflenmektedir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Öğr. Gör. İnci DURAK
İMY 528 Yüksek Yapılarda İç Mimarlık Sorunları
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Yapım kriterleri diğer binalardan farklılık gösteren yüksek binalarda iç mimarî yaklaşımı
etkileyecek faktörlere açıklık getirmeyi hedeflemektedir. Yüksek binalar, yüksek binaların yapım
kriterleri ve yüksek binalarda farklılaşan iç mimari faktörlerin irdelenmesini içerir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Saadet AYTIS
İMY 529 Banyo Kültürü ve İç Mimarlık-Tasarım Bağıntısı
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Yıkanma ve temizlik kavramının banyo kültürü kapsamında farklı kültürler açısından
incelenerek, konunun günümüz banyo tasarımı ile İç Mimarlık-Tasarım bağıntısını kurmak
amaçlanmaktadır. Banyo kültürü, Modern banyolarda tasarım kriterleri ve iç mekanların
irdelenmesini içerir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Müge GÖKER
İMY 530 Bilgi / İletişim Çağı ve Tasarım
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: 1970’lerden itibaren bilgisayarların yaygın olarak kullanılmasıyla başlayan sürecin
tasarım açısından incelenmesi. Geleceğin mekan tasarımlarının teknolojinin gelişimiyle nasıl
şekilleneceği ile ilgili projeksiyonlar kazanmayı hedeflemektedir. Mimarlık ve tasarım alanlarında
oluşan akımların iç mimarlığa yansımaları on yıllık dönemler halinde araştırılırken dönem içinde
dünyada gelişen sosyal, ekonomik, kültürel olayların ışığında ele alınmaktadır.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Didem BEDÜK TUNCEL
İMY 533 Evrensel Tasarım İlkeleri
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: İnsana sunulan hizmet konusunda ayrımcılık yapmak ve imkanlardan eşit ölçüde
yararlanılmasını önlemek çağımızın anlayışı ile bağdaşmamaktadır. Ayrımcılığa ve eşitsizliğe engel
olmada 'evrensel tasarım kavramı' bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Evrensel tasarım
kavramının amacı yapıların, ürünlerin ve çevrenin kullanımında farklı ölçülere ve yeteneklere sahip
bütün kullanıcı gruplarının mümkün olduğu kadar aynı fiziksel çözümleri kullanmalarına imkan veren
teori, prensipler ve çözümlerin gelişimini sağlamaktır. Bu ders kullanıcılar arasındaki ayrımcılığı ve
eşitsizliği ortadan kaldıran evrensel tasarım kavramının anlaşılmasını sağlamak amacıyla
hazırlanmıştır. Ders kapsamında evrensel tasarım kavramı ve ilkeleri açıklanmakta, evrensel tasarım
prensiplerinin uygulandığı örnekler incelenmektedir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Şenay BODUROĞLU
İMY 535 Boyama Teknikleri
3 Saat/hafta, teori, 3 MSGSU kredisi, 5 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Renk ve boya bilgisi ile farklı ifade biçimleri, çeşitli boya teknikleri, renkli eskizler gibi
konular ele alınmaktadır.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Burak TANSEL
İMY 536 Film Mekanları ve Çevresel Faktörlerin Tasarımı ve İnşaatı
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Sinema filmlerinde kullanılan farklı zamanlara ait mimarlık öğelerinin incelenmesi; film
mimarisinin tasarım prensipleri ve inşaat tekniklerinin öğretilmesi hedeflenmektedir. Film
mimarisinde tasarım ve inşaat sürecine ait detaylı anlatımlar ve verilen konular üzerine hazırlanmış
sunumları içerir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Öğr. Gör. Kurtuluş TURGAY
İMY 537 Tasarım ve Fetiş
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Tasarım kavramı ve tasarlama eyleminin fetişizm olgusuyla kurduğu bağın okunması.
Tasarlama eyleminin yöntemsel zemini üzerinde fetiş nesnelerinin ele alınması, araştırılması,
örneklerle tespit edilmesi hedeflenmektedir. Tasarım ve fetiş kavramları arasındaki ilgileşimin
irdelenmesini içerir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Özkal Barış ÖZTÜRK
İMY 538 Mekan Tasarımı ve Fetişizm
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Mekan, mekan tasarımı kavramı ve tasarlama eyleminin fetişizm olgusuyla kurduğu
bağın okunması, mekan tasarlama eyleminin yöntemsel zemini üzerinde fetiş nesnelerinin ele
alınması, araştırılması, örneklerle tespit edilmesi hedeflenmektedir. Tasarım ve fetiş kavramları
arasındaki ilgileşimin irdelenmesini içerir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Özkal Barış ÖZTÜRK
İMY 541 İç Mekan Tasarımında Ergonomik İlkeler
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Yüksek lisans öğrencilerine, mesleğin kapsam alanı içindeki öğeleri 'İnsan Ölçütü’ne
uygun olarak tasarlamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. İnsanı tanımayı, insan-öğe ilişkilerini,
tasarlama işlemi için ergonomik ilkeleri içerir.
Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Cem DOĞAN
İMY 542 Mekan Tasarımında Tekstilin Yeri ve Önemi
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Günümüz iç mekan tasarımında kullanılan tekstil ürünlerinin gerek tarihçesini, gerekse
günümüzde kullanımını incelemek, İç mimari örnekler ve uygulama alanlarının irdelenmesiyle konuyu
pekiştirmeyi hedeflemektedir. Mekan tasarımında kullanılan tekstil ürünlerinin tasarım aşamasında
ve uygulama aşamasında etkilerini içerir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. İ. Emre KAVUT
İMY 543 Kurgusal Mekanların Tasarım Kriterleri
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Günümüzde teknoloji, mekan kurgusunun önünde yer almaya başlamıştır. Bu nedenle
an kurgusu çoğu yerde gerekli şekilde değer bulamamaktadır. Görsel sanatlarda (sinema-animasyon)
mekan kurgusunun algılanması çok önemli bir hale gelmiştir. Kurgusal mekanları oluştururken
tasarımcının gözünden 'nelerden, nasıl yararlanılır?' sorusuna cevap aramak ve bu soruyu gerekli
örnekler ile pekiştirip kurgusal mekanların nasıl oluşturulabileceği hakkında çalışmalar yaptırmak
dersin amacını oluşturmaktadır. Günümüz teknolojilerini konu ile ilişkilendirip mesleki biçimde
yorumlamayı içerir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. İ. Emre KAVUT
İMY 544 Tasarımda Malzemenin Biçime Etkisi
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Malzeme kullanımının biçim tasarımındaki etkilerinin araştırılması, aynı tasarımın farklı
malzemeler ile çözümlerinin irdelenmesi, tasarım üzerinde ve kullanıcı üzerinde farklı malzemelerin
işlevsel ve estetik etkisinin algılatılması hedeflenmektedir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. M. Atilla SÖĞÜT
İMY 545 İç Mekanda Yapay Çevre Kontrolü
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Bu derste yapay çevre kontrolü, yapay çevre bileşenleri üzerinden anlatılarak, çevre
kontrolünün mekan tasarımına etkileri incelenecektir. Ders, iç mekanda yapay çevre kontrolü, pasif
iklimlendirme akustik, doğal ve yapay aydınlatma konuları üzerinden uygulanmış örnekler
incelenerek işlenecektir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Damla ALTUNCU
İMY 546 Yapay Aydınlatma Tasarımı ve Teknolojisi
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Yapay aydınlatma tasarımının mekan tasarımına etkisinin anlatılması ve aydınlatma
teknolojilerinin tanıtılarak tasarıma etkilerinin incelenmesi hedeflenmektedir. Ders, yapay aydınlatma
tasarımı, aydınlatma teknolojileri üzerinden anlatılacaktır.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Damla ALTUNCU
İMY 547 Etkileşimli Mekan Tasarımı Modelleri
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Dersin amacı akıllı bina sistemlerinin sağlamış olduğu imkanlar ve yeni yaklaşımlarla
değişen tasarım sürecinin ve ortaya çıkan yeni etkileşimli kişiselleşebilir mekan tasarım modellerinin
kavramsal ve teorik çerçeveler içerisinde incelenmesi ile sayısal ortamın sağladığı teknolojik
gelişmeler ile alternatif mekan yaklaşımlarının değerlendirilmesidir. Akıllı bina sistemlerinin sağlamış
olduğu imkânlar ve yeni yaklaşımlarla değişen tasarım sürecinin ve ortaya çıkan yeni etkileşimli
kişiselleşebilir tasarım modellerinin kavramsal ve teorik çerçeveler içerisinde incelenmesi ile sayısal
ortamın sağladığı teknolojik gelişmeler ile alternatif mekan yaklaşımları içerir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Doç. Burçin Cem ARABACIOĞLU
İMY 549 Renk ve Armoni
3 Saat/hafta, teori, 3 MSGSU kredisi, 5 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Renk ve armoni bilgisi vermek hedeflenmektedir. Rengi ve rengin kullanımını, armoni
çeşitlerini içerir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Burak TANSEL
İMY 550 Türkiye’de Cumhuriyet Sonrası Dönemi Modern Konutlarda Mobilya
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Cumhuriyet sonrasında gelişen modern konutlarda, mobilya kullanımın gelişimini
örnekler üzerinden incelemek ve günümüz perspektifinde değerlendirmeyi hedeflemektedir.
Türkiye’de Cumhuriyet sonrası modern konut ve mobilya ilişkisi, dönemin sosyal ve kültürel
yaklaşımları doğrultusunda, günümüze kadar yaşanan gelişmeler örnekler üzeriden karşılaştırmalı
olarak incelenmektedir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Şebnem UZUNARSLAN
İMY 551 Türkiye’de 1923 Sonrası Kültürel Değişimin Mekana Etkileri
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Türkiye’de, 1923’de Cumhuriyetin ilanı ile başlayan kültürel değişimi farklı açılardan
irdelemek ve mekansal etkilerini ortaya koyarak bugünü değerlendirmeyi hedeflemektedir. 'Erken
Cumhuriyet' dönemi farklı yönleriyle ele alınmakta, örnekler üzerinden hareketle mekan ve
mobilyaların özellikleri irdelenmektedir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Şebnem UZUNARSLAN
İMY 552 Otel Yapılarında İç Mekan Tasarım Kriterleri
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Turizm ve otelcilik alanında iç mekan tasarımında etkin olarak çalışacak öğrencilerin
konaklama yapıları ile ilgili mekansal bilgi ve farkındalığını arttırmayı amaçlamaktadır. Konaklama
yapılarının iç mekan tasarım kriterlerini konaklama kültürü, konaklama yapıları tarihsel gelişimi,
işletme-mekan organizasyonu doğrultusunda örneklerle irdeleme dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Banu APAYDIN
İMY 553 Tasarım Kuram ve Yöntemleri
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Tasarım Kuram Yöntemlerinin analiz ve sentez yöntemleri ile incelenerek kuramsal
araştırma ve inceleme çalışmalarını içermektedir. Sosyo kültürel toplum özelliklerinin mekan
tasarımına etkisi anlatılmaktadır. Konutlarda tasarım ilke ve yöntemleri anlatıldıktan sonra öğrenci
tarafından mekan analizi yapılması sağlanmaktadır. Araştırma çalışmasındaki değerlendirmeler ve
karşılıklı görüşmeler yazılı, görsel kaynaklar powerpoint sunum tekniği kullanılarak anlatılmaktadır.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Ayşe DORA ERDİLEK
İMY 554 Islak Hacimlerde Mekan Analizi
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Islak hacimlerde iç mimarlık-tasarım bağlantısının kurulmasıdır.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Müge GÖKER
İMY 555 Mekanın Algılanmasını Belirleyen Etkenler
4 Saat/hafta, teori ve uygulama, 3 MSGSU kredisi, 5 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Mekanın algılanmasında etken olan unsurların belirlenip tasarımda yer alış şekillerinde
kullanım amacına göre yapılabilecek değişikliklerin belirlenmesi hedeflenmektedir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Osman ARAYICI
İMY 556 Mekanın Anlatımını Belirleyen Faktörler
4 Saat/hafta, teori ve uygulama, 3 MSGSU kredisi, 5 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Mekanın anlatımında etken olan unsurların belirlenip tasarımda yer alış şekillerinde
kullanım amacına göre yapılabilecek değişikliklerin belirlenmesi hedeflenmektedir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Osman ARAYICI
İMY 557 Ticari Mekanlarda İletişim Uğraşısı Olarak Vitrin Tasarımı
4 Saat/hafta, teori ve uygulama, 3 MSGSU kredisi, 5 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Ticari mekanların kurumsal kimliklerini ve alışverişe konu olan malın niteliğini alıcıya,
potansiyel alıcıya ve yukarıda söz edilen bilgilerin ulaşması istenen bireye ileten vitrinin tasarımında;
güncel ticari yaklaşımlara güncel teknoloji ve estetik anlayışla cevap verebilecek prensipleri aktarmayı
ve incelemeyi hedeflemektedir.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Osman ARAYICI
İMY 558 Mekanda Kompozisyon
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Mekanın estetik değerinin, kompozisyon öğeleriyle sağlanabileceği konusuna vurgu
yapmak ve bir bütün içerisinde ele alınarak düzenlenmesinin önemini vurgulamak. Estetik anlamda
kompozisyonun kendisinden çok, öğeler arasındaki uyumlu ilişkilerden kaynaklandığını ve tasarımı
estetik açıdan bütün kılan parçaların oluşturduğu diyalogların bir öğreti haline dönüştürülmesi
amaçlanmıştır. Mekanın algılanmasında estetik bütünlük açısından kompozisyon konusunun önemini
ve görsel denge unsurunun oluşturulmasında kompozisyon öğelerinin bir arada kullanılmasından
geçtiği konusuna vurgu yapılarak mekanda fonksiyonel kullanım alanlarının değerlendirilmesi
sırasında estetik kurgu yaklaşımından da uzak kalınmaması gerektiği üzerinde ders yapılandırılmıştır.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Ferda YÜKSEL
İMY 560 Kültür ve Mekan
2 Saat/hafta, teori, 2 MSGSU kredisi, 4 AKTS kredisi
Amaç/İçerik: Genel tasarım ilkelerinin kültürlere göre yorumlanması ile ortaya çıkan çalışmalar sunum
çalışması ile sonlandırılır. Kültür, gelenek ve güncel yaklaşım ilişkisi içeriğini oluşturur.
Ön koşul: Ders Yürütücüsü: Yrd. Doç. Ayşe DORA ERDİLEK
Download

Ekli Dosyayı İndir - Tunceli Üniversitesi