İNSAN | DOĞA | GELECEK
TRİPAS PCM TEKNOLOJİSİ
E KOTAVA N
İngilizcede Phase Change Materials (PCM) olarak adlandırılan özel bir bileşim olan PCM, ısıya olan
Arz ve Talep arasındaki boşluğu doldurarak enerjide tasarruf sağlar. Ortamdaki fazlalık ısıyı kısa vade
(24 saat) ve orta vade (1 hafta) süresince bünyesinde tutarak ihtiyaç anında kullanılmasına olanak
verir. Faz değişimi sayesinde büyük miktarlardaki ısıyı 4 kat daha küçük bir hacimde verimli bir şekilde
depolamaya imkan veren bu işlem esnasında, katı haldeki partiküller sıvı hale dönüşerek sabit
sıcaklıkta ısıyı tutar. Ortam sıcaklığı düştükçe depolamış olduğu ısıyı geri vererek büyük ölçüde enerji
tasarrufu sağlamış olur. Sıcaklığı da sabit tutarak konforlu bir yaşam alanı oluşturur.
EKOTAVAN NASIL ÇALIŞIR
EKOTAVAN AVANTAJLARI
• %50’ye varan enerji tasarrufu sağlamak mümkündür,
• Isıtma ve soğutma sistemlerinin kurulu gücünü %40-%70.
oranında düşürür (ilk yatırım maliyetini düşürür),
• Sabit sıcaklıkta daha konforlu bir yaşam alanı oluşturur,
• TermaSol ile birlikte kullanıldığında daha yüksek
performans sağlar,
• Ek ısı izolasyonu sağlayarak ısı kayıplarını düşürür,
• Akustik sorunu olan ortamlara akustik ve ek ses
izolasyonu sağlar,
UYGULAMA ŞEKLİ VE KULLANIM ALANLARI
EkoTavan, tavan karolarının üstü gibi estetiği bozmayacak
ve varlığının sağlayacağı isi konforunu hissedeceğiniz şekilde
uygulanır. Kulanım alanları
• Ofisler
• Hastaneler • Fabrikalar
• Alışveriş merkezleri • Okullar
• Sosyal tesisler
• Oteller
Yaz mevsiminde, güneş ışınımının yoğunluğu sebebiyle
doğal olarak sıcaklık artmakta ve soğutma sistemlerine
(Klimalara) ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ortamlarda
EkoTavan uygulandığı taktirde, fazla ısı bu sistem
tarafından gün içinde emilerek sıcaklık dalgalanmaları
sönümlenir. Akşamları aktif olarak fan ve sensörlar
vasıtasıyla EkoTavan’a akşam serinliği depolanır ve bir
sonraki gün ortam ısınmaya başladığında aynı döngü
tekrarlanır. Bu durumda klimalara ya hiç ihtiyacınız
olmayacak yada çok daha düşük kapasiteli klimalar
yeterli olacaktır. Soğutmak için gerekli olan enerjiden
tasarruf edilecektir.
EMER
DEPOLAR
BIRAKIR
Kış mevsiminde yine güneş ışınlarından ve ısıtmadan
dolayı gündüz vakti fazla ısı ortaya çıkmaktadır.
EkoTavan bu ısıyı tutarak akşam boyunca yavaş yavaş
ortama geri verir ve oda sıcaklığının sabit bir derecede
kalmasını sağlar. Böylece ertesi sabah ısıtıcı sistemler
(kalorifer, kombi vs.) daha az enerji harcayarak düşük
bir seviyede çalışır ve enerji tasarrufu sağlar.
UYGULAMA ALANLARIMIZ:
SANAYİ | TARIMSAL | KENTSEL
İNSAN | DOĞA | GELECEK
E KOTAVA N
TRİPAS’IN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
• Tripas, PCM teknolojisinin projelendirilmesi ve uygulanması
konularında Türkiye’de ilklerdendir.
• Tripas, Batı Avrupa ve Çinde faaliyet gösteren PCM üretim
ve uygulamasını gerçekleştiren Hollandalı
Global-E-Systems firması ile yapmış olduğu çözüm ortaklığı
ile Türkiye ve Ortadoğu’ya PCM uygulamalarını
taşımaktadır.
•T
Tripas Hollandalı ortağıyla beraber bölge iklim şartlarını
ggöz önünde bulundurarak AR-GE çalışmalarıyla yeni
üürünler geliştirmektedir.
• PPCM ekipmanını aracısız ve uygun fiyatlarda müşterilerine
sunar.
• Mühendislik ekibi ile terzi usulü projeye özel çözümler
üretir.
• PCM ile güneş enerjisi ve biyokütle enerjisini birleştirerek
hibrit sistemler oluşturup sürdürülebilir yaşam alanları
geliştirir.
ENERJİDE
TEKNİK BİLGİLER
Model
Katılaşma sıcaklığı
Sıvılaşma sıcaklığı
Soğutma kapasitesi
Ölçüler
Ağirlik
m2 ağirli ği
Renk
: ETV-20
: o C
: 21o C
: 330 Wh/m2
: 570x570x8 mm
: 2,28 kg
: 6,84 kg
: Siyah / Beyaz
SIFIRA
GİDEN
YOL
HİZMETLERİMİZ
Y E N İ L E N E B İ L İ R E N E R J İ S İ S T E M L E R İ M İ Z S AY E S İ N D E D O Ğ A N I N
SUNDUĞU S I N I R S I Z VE B E DAVA İMK ANI DEĞERLENDİRELİM.
ÇEVRE
DOSTU YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANARAK
GELECEK NESİLLERE T E M İ Z B İ R D Ü N YA B I R A K A L I M
w w w.tripas.com.tr
[email protected]
T : +90 (0)212 988 12 75
İ S T A N B U L
Download

EKOTAVAN - Tripas Yenilenebilir Enerji