2014 HAZİRAN DUA BÜLTENİ
Kürtaj olan kadınlar için dua
Birçok insan bir fetüsün sadece hücrelerden
oluştuğuna inanıyor. Ancak Tanrı’nın henüz
doğmamış bir çocuğa olan bakış açısı farklı. “RAB
bana şöyle seslendi: “Ana rahminde sana biçim
vermeden önce tanıdım seni. Doğmadan önce seni
ayırdım.” (Yeremya 1:4-5)
Bir bebeğin kalbi döllenmeden 22 gün sonra
çarpmaya başlar. Döllenmeden 5 hafta sonra
bebeğin gözleri ve kulakları gelişmeye başlar.
Bebeğin iç organları da ( kalp, ciğer, böbrekler gibi)
bu dönemde gelişmeye başlar.
7 haftadan sonra bebeğin beyni ölçülebilir. Kalbi
tamamıyla gelişmiştir. Derisi görünür olmuştur.
Gözler ve çene yapısı şekillenmeye başlar. 8
haftadan sonra bebeğin organları, kasları ve sinir
sistemi işlemeye başlar. El ve ayakları gelişmiştir.
Parmak izi oluşmuştur.
9’uncu haftadan itibaren bebeğin duyu organları
gelişmeye başlar. Bebeğin yutma refleksi gelişmiştir
ve diş yapısı da oluşmaya başlar. Dilinin dışında tüm
vücudu, dokunmaya duyarlı hale gelmiştir.
Kıkırdaklar oluşmuştur ve hızla büyüyen beyni, 1
dakikada neredeyse 250.000 sinir hücresi üretir.
10’cu haftada ses telleri tamamlanmıştır ve hatta
bazen sessizce ağlayabilir. Beyni tamamlanmıştır ve
ağrıları hissedebilir. Parmağını emmek isteyebilir.
Saçları uzamış, el ve ayak tırnakları yumuşak
tırnaklara sahiptir.
Hamilelik, planlanmayan bir zamanda gelişmiş
olabilir. İstenmeyen bir hamilelik olabilir. Ancak ne
olursa olsun, annenin karnındaki bebek çok kıymetli
ve değerlidir ve yaşama hakkına sahiptir.
Lütfen dua edelim….
1.Gün: Annelerin doğmamış bebekleri için kürtaj
yerine yaşamı seçmeleri için dua edelim.
İstenmeyen veya plansız bir hamilelikse olsa bile,
annelerin kürtaj yerine bebekleri için yaşamı
seçmeleri için dua edelim. Bebeğe bakacak durumda
değillerse bebeklerini evlatlık verme olanağını
düşünmeleri için dua edelim.
2.Gün: Yaratıcımız Tanrı’nın bize verdiği yaşam
Armağanı’nı onurlandırmak için dua edelim.
“Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri, oraya
koyduğun ayı ve yıldızları, soruyorum kendi
kendime: İnsan ne ki, onu anasın, ya da insanoğlu ne
ki, ona ilgi gösteresin? Neredeyse bir tanrı yaptın
onu, başına yücelik ve onur tacını koydun.”
(Mezmurlar 8:3-5)
3.Gün: Velilerin, toplumun, kilisenin ve okuldaki
eğitmenlerin çocukları hayata hazırlarken, cinsel
ilişkilerini ertelemeleri konusunda eğitmeleri ve bu
şekilde daha sağlıklı ve mutlu yetişkinler olacakları
konusunda onları ikna etmeleri için dua edelim.
4.Gün: Hintli yetkililerin, ebeveynlerin erkek çocuğu
arzu etmeleri nedeniyle kız bebeklerin yaşamına son
veren kürtajlara ilişkin çalışmalar yapmaları ve bu
korkunç durumu durdurmaları için dua edelim.
Tahminen 20 milyon Hintli bebeğin, cinsiyetleri kız
olduğu için kürtajla yaşamlarına son verilmiştir.
5.Gün: Project Hannah ekibinin baskı ve zor
zamanlardan geçen hamile kadınlara etkili ve
bilgece danışmanlık yapabilmeleri için dua edelim.
6.Gün (Türkiye): Gelecek kaygısı nedeniyle kürtaj
olmayı düşünen kadınlar için dua edelim.
7.Gün (Türkiye): Çeşitli nedenlerden dolayı kürtaja
zorlanan kadınlar ve genç kızlarımız için dua edelim.
Kürtaj sonrası ağır depresyona giren kadınlarımız
için dua edelim.
8.Gün: “Ağzını hakkını savunamayan için, kimsesizin
davasını gütmek için aç.” (Süleyman’ın Özdeyişleri
31:8) Rab, bizi hakkını savunamayan ve kimsesizlerin
davasını gütmek için kullansın. Dua edelim.
9.Gün: Hamileliğine son vermeyi düşünen annelerin
doğmamış çocukları için dua edelim. “Gizli yerde
yaratıldığımda, yerin derinliklerinde örüldüğümde,
bedenim senden gizli değildi. Henüz döl
yatağındayken gözlerin gördü beni; bana ayrılan
günlerin hiçbiri gelmeden, hepsi senin kitabına
yazılmıştı.” (Mezmurlar 139:15-16)
10.Gün: Kürtaj olan kadınların göğüs kanserine
yakalanma riskleri daha fazla. Bu konuda daha fazla
çalışmalar yapılması ve kadınların bilgilendirilmesi
için dua edelim.
11.Gün: Tecavüz sonucunda hamile kalmış
kadınların İsa Mesih aracılığıyla fiziksel ve duygusal
şifa bulmaları için dua edelim. “Umut kaynağı olan
Tanrı, Kutsal Ruh’un gücüyle umutla dolup taşmanız
için iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve
esenlikle doldursun.” (Romalılar 15:13)
12.Gün: Kürtaj olmaları konusunda yönlendirilen,
hamile kalan Etiyopyalı kız çocukları için dua edelim.
Bu bölgede yaşayan Mesih inanlısı kadınların bu
kızlarla arkadaşlık kurup onlara sevgilerini
göstermeleri için dua edelim.
13.Gün: Tüm dünyada kürtaja karşı çalışmalar
yürüten cesur gönüllüler için dua edelim.
14.Gün: Yürekleri değiştirme gücüne sahip olan
Tanrı’ya, Hükümet Liderlerinin kürtajla ilgili
çalışmalar yürütmeleri için yüreklerine dokunması
konusunda dua edelim. Hükümetlerin kürtajın
fiziksel ve psikolojik olarak yaratacağı sorunlar
konusunda kadınları bilgilendirmeleri için dua
edelim.
15.Gün: Babaların, eşlerini ve çocuklarını
onurlandırmaları, onların her tür ihtiyaçlarını
karşılamak için hazır olmaları konusunda dua
edelim. Eşleri kürtaj olan babalar da ruhsal olarak
bu duruma paydaş oluyorlar, onlar için de dua
edelim.
16.Gün: “İyilik etmeyi öğrenin, adaleti gözetin,
zorbayı yola getirin, öksüzün hakkını verin, dul
kadını savunun.” (Yeşaya 1:17) Göksel Babamız, bize
bu şekilde davranmayı öğretsin diye dua edelim.
17.Gün: Kürtaj yaptıran ve suçluluk, öfke ve utanç
içinde yaşayan kadınlar için dua edelim. Tanrı’nın
önüne gelip, O’nun bağışını ve şifasını aramaları için
dua edelim.
18.Gün: Aileleri, erkek arkadaşları, hükümet
tarafından hamileliklerine son vermeye zorlanan
kadınlar için dua edelim. (Çin’de kadınlar yetkililer
tarafından zorla hastaneye götürülüp, kürtaja
zorlanıyorlar.)
19.Gün: 1 yılda yaklaşık 50 milyon kürtaj
gerçekleşiyor. Tanrı’nın Ruhunun, güçle henüz
doğmamış olan bebekleri kürtajdan korumak için
onların üzerinde etkin olması konusunda dua
edelim.
20.Gün: Etiyopya’da kadınların %94’ü yetersiz sağlık
koşullarından dolayı doğum için hastaneye
yetişemeden bebeklerini kaybediyorlar. Hastane,
doktor, hemşire sayısı çok yetersiz. Bu koşulların
iyileşmesi için dua edelim.
21.Gün: Genç kızların kendi değerlerini bilmeleri ve
saygıyı hak ettiklerini bilmeleri için dua edelim.
Onlara gerçekten değer veren bir erkeğin, onları
evleninceye kadar bekleyeceğini anlamaları için dua
edelim.
22.Gün: Kürtaj olduktan sonra intiharı düşünen
kadınlar için dua edelim. Tanrı, onlara kendi
sevgisini ve merhametini gösterecek dostlar
sağlasın. Kürtaj olan birçok kadın, kürtaj sonrası
dayanılmaz bir suçluluk ve duygusal boşlukla
mücadele etmek durumunda kalıyor.
23.Gün: Çeşitli cinsel hastalıklar (fistül gibi)
nedeniyle doğum esnasında hayatını kaybetme riski
taşıyan anneler için dua edelim. Birçok ülkede
kocaları tarafından terk edilmiş ve bütün hamilelik
sürecini tek başına yaşamak zorunda bırakılmış
kadın var, onlar için dua edelim.
24.Gün: Dünya’da acı çeken kadınların durumlarını
daha iyi anlamak, böylece onlara hangi konularda
yardımcı olabileceğimizi öğrenmek için dua edelim.
25.Gün: Tanrı’nın, annelerin yüreklerini merhamet
ve sevgiyle doldurması için dua edelim, öyle ki
koşullar ne kadar zor olursa olsun çocuklarına değer
verip, koruyup onların ihtiyaçlarını karşılamak
konusunda güç bulsunlar.
26.Gün: Şiddet gören hamile kadınlar için dua
edelim. Ailelerinin, arkadaşlarının, komşularının,
onların haklarını savunup onları korumaları için dua
edelim.
27.Gün: Ebeveynlerin, kız çocuklarını eğitimlerine
devam etmeleri konusunda teşvik etmeleri için dua
edelim. Unutmayalım; eğitim almış kızlar kendi
hayatlarıyla ilgili daha fazla ve daha iyi seçim yapma
şansına kavuşuyorlar.
28.Gün: Doğum esnasında veya sonrasında yetersiz
sağlık koşulları nedeniyle yaşamlarını kaybeden
kadınların sayısı oldukça yüksek. Daha fazla kadının
bu nedenlerle yaşamlarını kaybetmemeleri, sağlık
koşullarının biran önce iyileştirilmesi için dua
edelim.
29.Gün (Türkiye): Çocuk yaşta evlendirilip hamile
kalan küçük kızlarımız için dua edelim. Rab, henüz
doğuma hazır olmayan bedenlerini korusun,
çevrelerine onları seven, kayıran ve yardım eden
insanlar koysun. Rab’de huzur ve teselli bulsunlar.
Dua edelim.
30.Gün: İhtiyaç olan bölgelerde sağlık olanaklarının
iyileştirilmesi, yeterli sayıda sağlık ekiplerinin
oluşması için dua edelim.
Download

2014 HAZİRAN DUA BÜLTENİ