2014 Türk-Alman Araştırma,
Eğitim ve İnovasyon Yılı
Alman Yükseköğretim Kurumlarında 2014 Yılı Türkiye Haftaları
Başlık
Avrupalı bir ortak olarak Türkiye –
Paderborn Üniversitesi’nde Türk-Alman
İşbirliği Haftası
Alman Ortaklar
Paderborn Üniversitesi
Paderborn Öğrenci İşleri Kurumu
Paderborn Belediyesi
Yabancı Öğrenciler Temsilciliği
Paderborn Türk-Alman Cemiyeti e.V.
Türk Ortaklar
Boğaziçi Üniversitesi İstanbul
İstanbul Üniversitesi
Koç Üniversitesi İstanbul
Yeditepe Üniversitesi İstanbul
Ege Üniversitesi İzmir
Mersin Üniversitesi
Kısa açıklama:
Paderborn Üniversitesi’ndeki Türkiye Haftası 08-11 Aralık 2014 tarihleri arasında
gerçekleşecektir. Bu dört gün boyunca bilim, araştırma, akademik değişim, ekonomi ve kültür
konularında etkinlikler düzenlenmiştir. Türkiye Haftası’nın her bir günü Türkiye ile yapılan
işbirliğinin özel bir bölümünü ele alacaktır. Kültür gününde özellikle Paderborn Üniversitesi,
kenti ve Alman toplumunda Türkler konu edilecektir. Türkiye’de Yükseköğrenim Gününde
üniversite öğrencileri ve öğretim görevlileri için değişim programına katılan bir ülke olarak
Türkiye üzerine bilgiler sunulacaktır. Ekonomi ve Siyaset Gününde Türkiye ve Almanya arasında siyaset ve iş çevreleri arasındaki temaslar ön plana çıkarılacaktır. Birlikte ve Birbirimizden Öğrenme Günü, katılımcıların birlikteliğe güç katan ortak aktivitelerine o1
daklanacaktır. Türk Haftasının amacı, Paderborn Üniversitesi öğrencilerinin ve öğretim
görevlilerinin Türkiye ile akademik değişime ilgi duymalarını sağlamak, geçtiğimiz yıllarda
sayıları hızla büyümüş olan büyük Türk öğrenci grubunu görünür kılmak ve Paderbornlu bilimciler arasında Türk araştırma kurumları ve yükseköğretim kurumları ile işbirliği doğrultusunda hassasiyet uyandırmaktır.
Düzenlenen seminerler ve paneller ortağımız olan Türkiye’ye yönelik daha çok düşünce bazında bir bağlantı kurarken Türkiye Haftası kapsamında bilim çevreleri ve öğrencilere aynı
zamanda duygusal, işitsel, görsel ve elle tutulur bir şekilde hissedilecek bir düzeyde tüm
duyular üzerinden hitap edilecektir. Türkiye’nin bu şekilde hissedilebilmesi için Üniversite’nin
radyo istasyonunda çalınacak Türk müziği, kantinde çıkacak Türk yemekleri, üniversite
fuayesindeki Türk sanat eserleri, üniversite genelinde kurulacak dinleme durakları ya da
Türkçe dil kursları sunulacaktır. Etkinlik haftası bilinçli olarak tam Noel öncesine denk getirilmiştir. Bu şekilde hazırlıklar ayrıca düşündürücü olacak ve kültürler arası diyaloğa özendirici
bir etkisi olacaktır. Çünkü Türkiye’nin Avrupa’ya (ya da AB’ye) ait olmadığının sözde nedeni
olarak ileri sürülen sav sürekli olarak; „hıristiyan değerler birliği“ olmaktadır.
Etkinlik sayesinde Noel döneminde her yerde var olan sözde dini karşıtlıktan yola çıkarak
birlikteliği geliştirmek ve sözü edilen bu savın bilinçli bir şekilde çürütülmesi hedef alınmaktadır.
2
Download

Deutsch-Türkisches Jahr der Forschung,